Ерік Богш

Спосіб одержання 2-бром-alрha-ергокріптіну або його кислотно-адітивних солей

Завантаження...

Номер патенту: 5571

Опубліковано: 28.12.1994

Автори: Бела Штефко, Ана Колошаі, Лайош Ковач, Ференц Трішлер, Марія Газдаг, Габор Медьєрі, Габор Сепеші, Тибор Кєва, Ерік Богш

МПК: C07C 67/00, C07B 39/00, C07B 31/00 ...

Мітки: солей, 2-бром-alрha-ергокріптіну, спосіб, одержання, кислотно-адітивних

Формула / Реферат:

Способ получения 2-бром-а-эргокриптина формулыили его кислотно-аддитивных солей из а-эргокриптина путем его бромирования, отличающийся тем, что, с целью повышения селективности про­цесса и увеличения выхода целевого продукта, бромированию подвергают а-эргокриптин или смесь оснований, содержащих наряду с а-эргокриптином такие эрготалкалоиды, как а-эргокриптинин, эргоин, эргозинин или их...

Спосіб одержання похідних пірімідину

Завантаження...

Номер патенту: 3517

Опубліковано: 27.12.1994

Автори: Андраш Немеш, Андраш Ведреш, Янош Крайдль, Іштван Хегедюш, Денеш Мате, Андрієн Суховські, Габор Блашко, Чаба Сантаі, Тамаш Мештер, Бела Штефко, Ерік Богш

МПК: C07D 239/48, C07D 239/50

Мітки: одержання, піримідину, похідних, спосіб

Формула / Реферат:

Способ получения производных пиримидина общей формулыгде Х-Y - группа N(О)=СNНR1, где R1 - водород (Іd), или группа СОR, где R - С1-С6-алкил (Id), а   R2 - водород, или Х-Y-группа N(ОСОR)С(=NН)-, где R-С1-С6-алкил, а R2-водород (Id), или группа RСО-, где R-С1-С6-алкил (Id), Z - хлор, бром или замещенная одно­кратно или многократно С1-С3-алкилом, в случае необходимости арилсульфонилоксигруп-па, путем окисления...

Спосіб одержання 6-аміно-1, 2-дігідро-1-оксі-2іміно-4-піперідінопірімідину

Завантаження...

Номер патенту: 3148

Опубліковано: 26.12.1994

Автори: Андраш Немеш, Габор Блашко, Андраш Ведреш, Бела Штефко, Ерік Богш, Янош Крайдль, Андрієнн Суховскі, Іштван Хегедюш, Денеш Мате, Тамаш Мештер, Чаба Сантаі

МПК: C07D 239/50

Мітки: спосіб, 6-аміно-1, одержання, 2-дігідро-1-оксі-2іміно-4-піперідінопірімідину

Формула / Реферат:

1. Способ получения 6-амино-1,2-дигидро-1-окси-2-имино-4 -пиперидинопиримидина формулыпутем взаимодействия производного 6-амино-1, 2-дигидро-1-окси-2-иминопиримидина и пипе­ридина в органическом растворителе при нагревании, отличающийся тем, что, с целью уп­рощения процесса и повышения выходного целево­го продукта, в качестве производного пиримидина используют пиримидин общей формулыгде К — водород или группа общей...

Спосіб одержання n-сульфаміл-3-(2-гуанідинотіазол4-ілметилтіо)-пропіонамідіну

Завантаження...

Номер патенту: 3150

Опубліковано: 26.12.1994

Автори: Ференц Трішлер, Єва Агаі, Петер Дод, Єва Фекеч, Кальман Харшаньі, Іштван Сабадкаі, Ерік Богш, Дьордь Домані, Бела Хегедюш

МПК: A61P 1/04, A61K 31/426, A61K 31/425 ...

Мітки: спосіб, одержання, n-сульфаміл-3-(2-гуанідинотіазол4-ілметилтіо)-пропіонамідіну

Формула / Реферат:

1. Способ получения N-сульфамил-З- (2-гуанидинотиазол-4-илметилтио) -пропионамидина формулыобработкой дигидрохлорида 5-(2-гуанидинотиазол-4-илметил)-изотиокарбамида фор­мулыизбытком щелочи в водно-спиртовой среде и 5-алкилированием непосредственно в реакционной среде образующегося (2-гуанидинотиазол-4-илметилмеркаптана формулыотличающийся тем, что, с целью повышения вы­хода целевого продукта и...