Ерік Богш

Спосіб одержання 2-бром-alрha-ергокріптіну або його кислотно-адітивних солей

Завантаження...

Номер патенту: 5571

Опубліковано: 28.12.1994

Автори: Ерік Богш, Габор Сепеші, Ференц Трішлер, Лайош Ковач, Ана Колошаі, Габор Медьєрі, Марія Газдаг, Тибор Кєва, Бела Штефко

МПК: C07B 39/00, C07C 67/00, C07B 31/00 ...

Мітки: солей, одержання, 2-бром-alрha-ергокріптіну, спосіб, кислотно-адітивних

Формула / Реферат:

Способ получения 2-бром-а-эргокриптина формулыили его кислотно-аддитивных солей из а-эргокриптина путем его бромирования, отличающийся тем, что, с целью повышения селективности про­цесса и увеличения выхода целевого продукта, бромированию подвергают а-эргокриптин или смесь оснований, содержащих наряду с а-эргокриптином такие эрготалкалоиды, как а-эргокриптинин, эргоин, эргозинин или их...

Спосіб одержання похідних пірімідину

Завантаження...

Номер патенту: 3517

Опубліковано: 27.12.1994

Автори: Янош Крайдль, Андрієн Суховські, Андраш Ведреш, Габор Блашко, Андраш Немеш, Іштван Хегедюш, Чаба Сантаі, Бела Штефко, Ерік Богш, Денеш Мате, Тамаш Мештер

МПК: C07D 239/50, C07D 239/48

Мітки: спосіб, похідних, одержання, піримідину

Формула / Реферат:

Способ получения производных пиримидина общей формулыгде Х-Y - группа N(О)=СNНR1, где R1 - водород (Іd), или группа СОR, где R - С1-С6-алкил (Id), а   R2 - водород, или Х-Y-группа N(ОСОR)С(=NН)-, где R-С1-С6-алкил, а R2-водород (Id), или группа RСО-, где R-С1-С6-алкил (Id), Z - хлор, бром или замещенная одно­кратно или многократно С1-С3-алкилом, в случае необходимости арилсульфонилоксигруп-па, путем окисления...

Спосіб одержання 6-аміно-1, 2-дігідро-1-оксі-2іміно-4-піперідінопірімідину

Завантаження...

Номер патенту: 3148

Опубліковано: 26.12.1994

Автори: Андраш Ведреш, Чаба Сантаі, Янош Крайдль, Тамаш Мештер, Іштван Хегедюш, Денеш Мате, Габор Блашко, Андрієнн Суховскі, Андраш Немеш, Ерік Богш, Бела Штефко

МПК: C07D 239/50

Мітки: 6-аміно-1, одержання, 2-дігідро-1-оксі-2іміно-4-піперідінопірімідину, спосіб

Формула / Реферат:

1. Способ получения 6-амино-1,2-дигидро-1-окси-2-имино-4 -пиперидинопиримидина формулыпутем взаимодействия производного 6-амино-1, 2-дигидро-1-окси-2-иминопиримидина и пипе­ридина в органическом растворителе при нагревании, отличающийся тем, что, с целью уп­рощения процесса и повышения выходного целево­го продукта, в качестве производного пиримидина используют пиримидин общей формулыгде К — водород или группа общей...

Спосіб одержання n-сульфаміл-3-(2-гуанідинотіазол4-ілметилтіо)-пропіонамідіну

Завантаження...

Номер патенту: 3150

Опубліковано: 26.12.1994

Автори: Дьордь Домані, Кальман Харшаньі, Ференц Трішлер, Ерік Богш, Бела Хегедюш, Єва Фекеч, Іштван Сабадкаі, Петер Дод, Єва Агаі

МПК: A61P 1/04, A61K 31/425, A61K 31/426 ...

Мітки: n-сульфаміл-3-(2-гуанідинотіазол4-ілметилтіо)-пропіонамідіну, одержання, спосіб

Формула / Реферат:

1. Способ получения N-сульфамил-З- (2-гуанидинотиазол-4-илметилтио) -пропионамидина формулыобработкой дигидрохлорида 5-(2-гуанидинотиазол-4-илметил)-изотиокарбамида фор­мулыизбытком щелочи в водно-спиртовой среде и 5-алкилированием непосредственно в реакционной среде образующегося (2-гуанидинотиазол-4-илметилмеркаптана формулыотличающийся тем, что, с целью повышения вы­хода целевого продукта и...