Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Мастило для трансмісійних передач редукторів гірничих машин, що містить нафтову оливу, сірчаний залишковий нафтопродукт, діалкілдитіофосфат цинку, поліметилсилоксан яке відрізняється тим, що додатково містить сірчану ароматичну оливу і ефір алкіленбурштинової кислоти при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

сірчаний залишковий компонент

46-60

сірчана ароматична олива

23-10

діалкілдитіофосфат цинку

3-5

ефір алкіленбурштинової кислоти

0,001-0,1

поліметилсилоксан

0,001-0,005

нафтова олива

до 100.


Текст

Мастило для трансмісійних передач редук торів гірничих машин, що містить нафтову олію, сіркований залишковий нафтопродукт, діалкілдитіофосфат цинку, яке відрізняється тим, що додатково містить сірковану ароматичну олію і ефір алкіленбурштинової" кислоти при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: сіркований залишковий компонент 46-60 сіркована ароматична олія 23-10 діалкілдитюфосфат цинку 3-5 ефір алкіленбурштинової кислоти 0,001-0,1 поліметилсилоксан 0,001-0,005 нафтова олія до 100 Винахід належить до мастильних матеріалів, призначених для трансмісійних передач редукторів гірничих машин вугільних шахт До гірничих машин вугільних шахт висуваються досить жорсткі обмеження щодо габаритів та специфічні вимоги до конструкції редукторів і підвищені вимоги до їх змащування Багато виконуючих органів, що приводяться від одного двигуна і працюють в різних площинах, вимагають застосування різних видів передач. Як правило, в одному редукторі наявні циліндричні, кругові конічні, гіпоїдні й черв'ячні пари. Через дуже обмежені розміри редуктора контактна напруга в зоні контакту зубців досягає значень більше 2000 МПа. Редуктори гірничих машин вугільних шахт працюють в середовищі вкрай запиленому і з підвищеною вологістю За даними обстеження вміст води в працюючих редукторах складає 0,03-4,2% [1], що створює умови для електрохімічно» корозії. Конструктивні особливості редукторів гірничих машин вугільних шахт і умови їх роботи висувають специфічні вимоги до якості мастила Основними з них є високі протизносні та протизадирні властивості, обумовлені наявністю гіпоїдної пари, достатні антикорозійні і закисні (антиіржавійні) властивості для умов із можливим потраплянням води до редуктора, а також мастило повинно бути сумісним з гумовим ущільнювачем і не мати неприємного запаху. Удосконалення гірничих машин вугільних шахт з метою підвищення їх енергоозброєності призвело до того, що застосовувані раніше мастильні матеріали для трансмісійних передач редукторів не стали відповідати вимогам - в основному протизносним та протизадирним властивостям Виникла проблема підбору мастила для забезпечення нормальної роботи удосконалених гірничих машин Відомо, що протизадирних властивостей мастильному матеріалу надає введення до його складу хімічно-активних сірчистих сполук, здатних миттєво утворювати на поверхні шестерні гіпоїдної пари, при розвитку високої місцевої температури і за рахунок високих контактних напруг, тверде протизварювальне покриття, яке запобігає задирці шестерні Широке використання знайшло мастило, що містить у своєму складі насірчену олію (нігрол, гудрон) 31-40% діалкілдитюфосфат цинку 3.48,7%, співполімер етилену з вінілацетатом 0,5991,291, поліметилсилоксан 0,001-0,009% та мінеральну (нафтову) олію до 100%. Мастило (ТУ 38 УРСР 201359) має добрі протизадирні властивості, не гусне при наявності води, не має неприємного запаху, сумісне з гумовим ущільнювачем, має задовільні низькотемпературні властивості. Проте компоненти, які вхо О) о со 39594 дять до складу цього мастила погано сполучаються з високоіндексними оливами, що випускаються сьогодні. Це призводить до нестабільності мастила щодо фізичної однорідності, можливо через недостатню співрозчинність, оскільки велика кількість важких хімічних сполук повинна бути в базовій оливі в дисперсійному або розчинному стані. Накопичений досвід щодо використання сіркованих залишкових нафтопродуктів (нігролу, гудрону) вказує на доцільність їх застосування як доступного і дешевого компонента, що містить сірку, для забезпечення високих протизносних, протизадирних властивостей мастила. Проте сьогодні на ринку нафтропродуктів склалася така ситуація, що нафтові індустріальні оливи И-12А, И-20А, веретенова АУ та інші, що раніше використовувалися у складі трансмісійних мастил із застосуванням насірчених залишкових продуктів, стали підлягати поглибленому очищенню для досягнення високого індексу в'язкості, що неодмінно призводить до видалення з їх складу ароматичних вуглеводнів та негативно виявляється у стабільності мастила щодо фізичної однорідності. Наступним недоліком відомого мастила є його недостатні захисні властивості від іржавіння при роботі в умовах можливого обводнення, оскільки до його складу не входять хімічні сполуки, які здатні витісняти воду з поверхні металу. У джерелах технічної інформації є відомості про хімічні сполуки, які в незначній кількості (навіть 0,01-0,05%), здатні запобігати або знижувати швидкість електрохімічної корозії металу в системі електроліт - нафтопродукт - метал. Механізм їх дії зводиться до швидкого витіснення води та інших електролітів з поверхні металу з утворенням міцної водонепроникної плівки, яка запобігає контакту металу з агресивним середовищем, захищає від електрохімічного зношування Ці хімічні сполуки називають захисними (антиіржавійними) присадками. 6 основу винаходу покладено завдання створення мастила для трансмісійних передач редукторів гірничих машин з використанням сіркованих залишкових нафтопродуктів у суміші з високоіндексними оліями шляхом введення компонента, що поліпшує їх фізичну стабільність, та має покращені захисні властивості для роботи в умовах можливого обводнення шляхом підбору захисної присадки, яка позитивно впливає і на інші властивості мастила, із збереженням рівня протизадирних та інших властивостей, що були досягнуті в аналогах. Висунуте завдання вирішується шляхом введення до складу мастила, яке містить сіркований залишковий нафтопродукт, нафтову олію діалкілдитіофосфат цинку, поліметилсилоксан, сірковану ароматичну олію та ефіру алкіленбурштинової кислоти при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: сіркований залишковий нафтопродукт 46-60 сіркована ароматична олія 23-10 діалкілдитіофосфат цинку 3-5 ефір алкіленбурштинової кислоти 0,01-0,1 поліметилсилоксан 0,001-0,005 нафтова олія до 100 Використання сіркованої ароматичної олії забезпечує фізичну стабільність сіркованих залишкових нафтопродуктів з високоіндексними нафтовими оліями за рахунок підвищення розчинності сполук, що містять сірку, та асфальтенів, які входять до складу залишкових нафтопродуктів, у середовищі з великим вмістом ароматичних вуглеводнів. Ефір алкіленбурштинової кислоти в складі мастила забезпечує захисні властивості від електрохімічної корозії на випадок потрапляння води до редуктора, водночас, як поверхнево-активна речовина, сприяє покращенню мастильних властивостей, не виявляє шкідливого впливу на сумісність з гумою та на інші показники якості мастила (табл. 2). Для виготовлення мастила використовують компоненти, що випускаються за чинною нормативно-технічною документацією. Як залишковий нафтопродукт краще використовувати гудрон, який застосовується для отримання залишкових олій, бітуму та ін. продукції, наприклад, сировини для виробництва в'язких дорожніх бітумів за ТУУ 00149943.427-98, ТУ 38.101529-78. Як ароматичні олії краще використовувати ароматичну олію пом'якшувач ПН-6 за ТУ 38.101127-89, нафтові екстракти селективного очищення олій за ТУ 38.301-13-023-98, ТУУ 02071010 032-97 марки В, що становлять собою концентрати ароматичних вуглеводнів. Як нафтову олію краще використовувати нафтові індустріальні оливи з в'язкістю при 50°С 12-40 ммг/с, наприклад олію веретенову АУ за ТУ 38.1011232-89, олії И-12А, И-20А, И-40А за ГОСТ 20799-88 та їх суміші. Для сірковання доцільно використовувати сірку технічну природну, мелену за ГОСТ 127-76. Діалкілдитіофосфат цинку краще використовувати за ТУ 38.5901254-90. Як протиспінник доцільно використовувати поліметилсилоксан марки ПМС-200А за ОСТ 6-0220-79. Як ефір алкіленбурштинової кислоти краще використовувати ефір пентадбурштинової кислоти за ТУ 6-14-886-77. Технологія виготовлення пропонованого мастила складається з двох стадій: а) сірковання залишкового нафтопродукту і сірковання ароматичної олії з наступним змішуванням нафтопродукту і ароматичної олії. б) виготовлення мастила. Наприклад. У варник ємкістю 10 м 3 завантажують зневоднену сировину для виробництва в'язких дорожніх бітумів 3680 кг, ароматичну олію (ПН-6) 1840 кг та олію АУ в кількості до досягнення в суміші кінематичної в'язкості при 100°С в межах 17-22 ммг/с, підігрівають до 120-130°С. - Потім при постійному перемішуванні у варник подають невеликими порціями сірку в кількості 132 кг і проводять процес сірковання при температурі 125-135°С протягом 1,5 години. Сіркований продукт аналізують стосовно корозійного впливу на метал, при температурі 100°С протягом 1 години, при цьому сталева пластина повинна залишитись без змін, мідна - давати потемнення. 39594 Сірковану суміш охолоджують до 80~60°С і до неї додають: 378 кг діалкілдитіофосфату цинку, 4 кг ефіру пентадедипбурштинової кислоти 0,16 кг ПМА-200А і перемішують протягом однієї години. Аналізують і зливають у тару За наведеною технологією відповідно до заявленого винаходу були виготовлені зразки пропонованого мастила (зразки 2-4), склад яких наведений у таблиці 1. У тій же таблиці наведена рецептура, склад якої виходить за межі заявленої кількості співвідношення (зразки 1,5). У таблиці 2 наведена фізіко-хімічна характеристика зразків 1-5 і прототипу. 1. Авт. свид-во № 1453386. кл. С10М45/08. ТУ 38 УРСР 201359. Таблиця 1 Співвідношення компонентів, мас.' о У Найменування компонентів зраз. 1 зраз. 2 зраз. 3 зраз. 4 зраз. 5 65 1. Сіркований залишковий нафтопродуктт 46 46 56 60 2. Сіркована ароматична олія 23 23 14 10 5 3. Діалкілдитіофосфат цинку 20 3,0 4,7 5,0 3,0 4. Ефір алкіленбурштинової кислоти 0,01 0,02 0,10 0,05 5. Поліметилсилоксан 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 до 100 до 100 до 100 до 100 до 100 6. Олія нафтова Таблиця 2 Показники якості Прототип Зразки 1 1. Зовнішній вигляд 2. Кінематична в'язкість при 100°С, мм2/с 3. Температура спалаху 4. Температура застигання 2 однорід.* 3 4 однорідний В 1 не однорід 17-22 19,3 18,7 20,5 21,0 22 180 190 190 186 188 182 -9 -12 -14 17 -12 -13 5. Випробування на корозію при 100°С протягом 3-х годин на пластинках зі сталі витримує на пластинках з міді дає потемніння 6. Випробування на корозію з додарзнням 5% води, при температурі +26°С протягом 72 годин на пластинках зі сталі без змін 7. Змащувальні властивості Рф навантаження критичне, Н 1097 980 1097 1235 1097 980 Рев навантаження зварювання, Н 6938 6184 6938 8732 7781 61,84 U індекс задирки, Н 73,5 72,5 75,4 79,38 78,3 73,2 2,2 +2,33 +1,24 +1,1 -0,20 -1,10 -4,8 -2,82 -3,2 -3,51 -3,8 -4,3 8. Сумісність з гумокг ГОСТ 9030-74 вимірювання об'єму, гуми Кр.358 при температурі 100°С протягом 72 годин гуми Кр.360 при температурі 70°С протягом 72 годин Примітка: однорідний при використовуванні нафтових олій, які випускалися раніше, і не однорідний при використовуванні олій з більш високим індексом в'язкості. 39594 Як видно з даних таблиці 1 і 2, вміст компонентів у заявленому інтервалі кількісних співвідношень (зразки 2, 3, 4) забезпечує пропонованій композиції добре поєднання властивостей- фізичну однорідність, захисні властивості при наявності во ди, добрі низькотемпературні властивості при збереженні високих значень за протизносних та протизадирних показників, за сумісністю з гумою та за іншими експлуатаційними показниками прототипу Тираж 50 екз. Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м. Ужгород, вул Гагаріна, 101 (03122) 3 - 7 2 - 8 9 (03122) 2 - 5 7 - 0 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Sterkhova Liudmyla Mykolaivna, Kalichevska Kateryna Andriivna

Автори російською

Стахурский Александр Дмитриевич, Македонский Олег Александрович, Стерхова Людмила Николаевна, Каличевская Катерина Андреевна

МПК / Мітки

МПК: C10M 145/00, C10M 135/00, C10M 105/00, C10M 137/00

Мітки: передач, машин, мастило, гірничих, трансмісійних, редукторів

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/8-39594-mastilo-dlya-transmisijjnikh-peredach-reduktoriv-girnichikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастило для трансмісійних передач редукторів гірничих машин</a>

Подібні патенти