Узагальнений цифровий нерекурсивний фільтр

Завантажити PDF файл.

Текст

МГЖ5Н03Н 17/06 Узагальнений цифровий нерекурсивний фільтр Пропонуємий винахід відноситься до цифрових фільтрів та може бути застосовуван в пристроях цифрової фільтрації, а саме - в цифровому телебаченні, цифровому мовленні, цифровій звукозаписі, та інш. Без цифрових фільтрів неможливо здійснити обробку сигналів в реальному масштабі часу, що необхідно, наприклад, при обробці космічних сигналів, для получения сейсмографічних та інтерференційних карт, тощо. Відомий цифровий фільтр [1], який містить дві цепні схеми, кожна з котрих є послідовне з'єднання однакових елементів затримки з інтервалом Т, виходи яких через масштабуючі помножувачі підключені до суматора. При цьому входом цифрового фільтра є вхід однієї цепної схеми (нерекурсивна частина), а виходом - вихід суматора, який є також входом другої цепної схеми (рекурсивна частина). Крім основного рекурсивна недоліка, частина не наявності дозволяє значної здійснити кількості елементів, обмеження імпульсної характеристики N - ви-боркою. Більш близьким по технічній суті й досягаемому результату є цифровий нерекурсивний фільтр [2], який містить «(«el^iV-l, де N - кількість виборок імпульсної характеристики фільтра) послідовно включених однакових елементів затримки, суматор, п+\ масштабуючих помножувачів, вихід кожного пого елемента затримки через п + \ масштабуючий помножувач підключено до п + \ входу суматора; вхід фільтра підключено до першого елемента затримки й через перший помножувач до першого входу суматора, вихід суматора -вихід фільтра. Така структура дозволяє получити кінцеву імпульсну характеристику у вигляді N виборок. Недоліком її є значна {N -ї) кількість елементів затримки та N масштабуючих помножувачів, що призводить до удорожчення пристрою. Задачею даного винаходу (п.1 формули) є створенні узагальненого цифрового нерекурсивного фільтра, у якому зміна конструкції нерекурсивно! частини та введення зворотного зв'язку призводить до можливості спрощення , а через те й до удешевления пристрою. Задачею наданого винаходу (п.2 формули) є створення узагальненого цифрового нерекурсивного фільтра за п.1, в якому шляхом підбору параметрів масштабуючих помножувачів та елементів затримки отримано фільтр низьких частот (ФНЧ) першого порядку. Задачею наданого винаходу (п.З формули) є створення узагальненого цифрового нерекурсивного фільтра за п.1, в якому шляхом підбору параметрів масштабуючих помножувачів та елементів затримки отримано фільтр верхніх частот (ФВЧ) першого порядку. Задачею наданого винаходу (п.4 формули) є створення узагальненого цифрового нерекурсивного фільтра за п.1, в якому шляхом підбору параметрів масштабуючих помножувачів та елементів затримки отримано смуговий фільтр (СФ). Поставлена задача п.1 формули вирішується тим , що в узагальнений цифровий нерекурсивний фільтр, який містить суматор, перший, другий та третій елементи затримки, перший, другий, третій та четвертий помножувачі, при цьому вхід пристрою через перший помножувач підключено до першого входу суматора та до першого елемента затримки, виходи послідовно з'єднаних першого, другого та третього елементів затримки через другий, третій та четвертий помножувачі підключені до другого, третього та четвертого входів суматора, вихід якого - вихід пристрою, в який згідно з винаходом введені послідовно з'єднані четвертий елемент затримки та п'ятий помножувач, при цьому вихід суматора підключено до входу четвертого елемента затримки, а вихід п'ятого помножувача подано на п'ятий вхід суматора. Поставлена задача п.2 формули вирішується тим , що в узагальненому цифровому нерекурсивному фільтрі за п.1. перший, третій та четвертий елементи затримки вибрані з часом Т, другий елемент затримки з часом T(N-2), а аЬ коефіцієнти множення першого помножувача - —, другого - —, третього ~abN~] -abN , . ... . t -------- , четвертого ---------- , пятого - b, де а- нормуючий коефіцієнт імпульсної характеристики фільтра, Ь- експоненціальний коефіцієнт імпульсної характеристики фільтра. Це вибрано з слідуючих думок. Запишемо виборки імпульсної характеристики аналогового ФНЧ 1-го порядку: \^ab,ab\ab\...,ab N '\^—-\, де

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Generalized digital nonrecursive filter

Автори англійською

Filipskyi Yurii Kostiantynovych, Bershadskyi Oleksii Mykhailovych

Назва патенту російською

Обобщенный цифровой нерекурсивный фильтр

Автори російською

Филипский Юрий Константинович, Бершадский Алексей Михайлович

МПК / Мітки

МПК: H03H 17/06

Мітки: узагальнений, фільтр, цифровий, нерекурсивний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/8-31455-uzagalnenijj-cifrovijj-nerekursivnijj-filtr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Узагальнений цифровий нерекурсивний фільтр</a>

Подібні патенти