Проміжний перемотувальний пристрій для розміщення між чорновим і чистовим прокатними станами та спосіб його застосування

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб використання проміжного перемотувального пристрою з намотувальною і розмотувальною станціями, встановленого між чорновим і чистовим прокатними станами для прокатаного штабового матеріалу в цехах гарячої прокатки, який відрізняється тим, що проміжний перемотувальний пристрій містить опорні ролики (2а, 2b) і ролики рольганга (3, 4, 5), причому для обробки невеликих за вагою рулонів в проміжному перемотувальному пристрої без дорна до рулону, який розмотують, прикладають направлену до опорних роликів (2а, 2b) проміжного перемотувального пристрою притискну силу (F) для підвищення сили тертя між рулоном та розмотувальними роликами, при цьому величину притискної сили (F) вибирають з урахуванням овальності рулону, властивостей матеріалу, способу та параметрів виробництва.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рулон переміщують у кишеню рольганга, утворену опорними роликами (2а, 2b) проміжного перемотувального пристрою, яка має геометричну форму, яка перешкоджає мимовільному переміщенню рулону.

3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що для підвищення пропускної здатності проміжного перемотувального пристрою без дорна за часом та відповідно до ваги рулону комбінують один з одним активне переміщення та пасивне переміщення рулону від намотувальної станції до розмотувальної станції.

4. Спосіб за п. 3, який відрізняється тим, що здійснюють розташування і переміщення опорних роликів (2а, 2b) і роликів (3, 4, 5) рольганга, що ідуть один за одним у напрямку руху штаби таким чином, що спочатку здійснюють пасивне переміщення рулону (С, С1), після чого проводять загальмування рулону за допомогою щонайменше одного ролика (G) та втримання рулону після введення утримувального дорна (D) в рулон (С11).

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що опорні ролики (2а, 2b) проміжного перемотувального пристрою виконані з можливістю переміщення, причому опорний ролик (2а) розташований у напрямку руху штаби після опорного ролика (2b), при цьому за допомогою опускання ролика (2а) і підіймання ролика (2b) виконують по можливості першу за часом пасивну передачу рулону (С або С1) у напрямку тягових роликів (Т) тягового елемента, розташованого з боку виходу проміжного перемотувального пристрою.

6. Спосіб за будь-яким із пп. 3-5, який відрізняється тим, що перед початком процесу передачі рулону від намотувальної станції до розмотувальної станції здійснюють настроювання тягового елемента, розташованого з боку виходу проміжного перемотувального пристрою для створення певного натягу штаби.

7. Проміжний перемотувальний пристрій з намотувальною та розмотувальною станціями, виконаний з можливістю розташування між чорновим і чистовим прокатними станами для катаної штаби в цехах гарячої прокатки, який відрізняється тим, що містить опорні ролики (2а, 2b) і ролики рольганга (3, 4, 5), причому проміжний перемотувальний пристрій виконаний без дорна для обробки невеликих за вагою рулонів, при цьому передбачений притискний пристрій для рулону, що розмотується, з притискними роликами (1a, 1b), виконаний з можливістю прикладення направленої до опорних роликів (2а, 2b) проміжного перемотувального пристрою притискної сили (F) для підвищення сили тертя між рулоном та розмотувальними роликами, при цьому величина притискної сили (F) встановлюється з урахуванням овальності рулону, властивостей матеріалу, способу та параметрів виробництва.

8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що опорні ролики (2а, 2b) проміжного перемотувального пристрою утворюють кишеню для розміщення рулону.

9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що для підвищення пропускної здатності або зменшення часу завантаження опорні ролики (2а, 2b) для рулону виконані переміщуваними, а ролики рольганга (3, 4, 5) виконані з можливістю переміщення у поздовжньому напрямку або з можливістю зміни відстані один відносно другого.

10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що передбачений засіб для переміщення опорних роликів (2а, 2b) і засіб для регулювання відстані та, відповідно, висоти роликів (3, 4, 5) рольганга.

11. Пристрій за п. 9 або п. 10, який відрізняється тим, що при розмотуванні рулону, рулону (С11), що залишився, доданий утримувальний дорн (D) для відкривання та розмотування останніх витків рулону.

12. Пристрій за будь-яким із пп. 7-11, який відрізняється тим, що з боку виходу проміжного перемотувального пристрою розташований настроюваний тяговий елемент.

13. Пристрій за будь-яким із пп. 7-12, який відрізняється тим, що з боку виходу проміжного перемотувального пристрою розташований правильно-тяговий пристрій.

14. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що перед або всередині правильно-тягового пристрою передбачений пристрій для видалення окалини.

15. Пристрій за будь-яким із пп. 13-14, який відрізняється тим, що правильний пристрій оснащений щонайменше одним очищувальним пристроєм для правильних роликів.

16. Пристрій за будь-яким із пп. 7-15, який відрізняється тим, що пристрій містить три станції для переміщування рулонів без дорна.

Текст

1. Спосіб використання проміжного перемотувального пристрою з намотувальною і розмотувальною станціями, встановленого між чорновим і чистовим прокатними станами для прокатаного штабового матеріалу в цехах гарячої прокатки, який відрізняється тим, що проміжний перемотувальний пристрій містить опорні ролики (2а, 2b) і ролики рольганга (3, 4, 5), причому для обробки невеликих за вагою рулонів в проміжному перемотувальному пристрої без дорна до рулону, який розмотують, прикладають направлену до опорних роликів (2а, 2b) проміжного перемотувального пристрою притискну силу (F) для підвищення сили тертя між рулоном та розмотувальними роликами, при цьому величину притискної сили (F) вибирають з урахуванням овальності рулону, властивостей матеріалу, способу та параметрів виробництва. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що рулон переміщують у кишеню рольганга, утворену 2 (19) 1 3 90248 4 ликих за вагою рулонів, при цьому передбачений притискний пристрій для рулону, що розмотується, з притискними роликами (1a, 1b), виконаний з можливістю прикладення направленої до опорних роликів (2а, 2b) проміжного перемотувального пристрою притискної сили (F) для підвищення сили тертя між рулоном та розмотувальними роликами, при цьому величина притискної сили (F) встановлюється з урахуванням овальності рулону, властивостей матеріалу, способу та параметрів виробництва. 8. Пристрій за п. 7, який відрізняється тим, що опорні ролики (2а, 2b) проміжного перемотувального пристрою утворюють кишеню для розміщення рулону. 9. Пристрій за п. 8, який відрізняється тим, що для підвищення пропускної здатності або зменшення часу завантаження опорні ролики (2а, 2b) для рулону виконані переміщуваними, а ролики рольганга (3, 4, 5) виконані з можливістю переміщення у поздовжньому напрямку або з можливістю зміни відстані один відносно другого. 10. Пристрій за п. 9, який відрізняється тим, що передбачений засіб для переміщення опорних роликів (2а, 2b) і засіб для регулювання відстані та, відповідно, висоти роликів (3, 4, 5) рольганга. 11. Пристрій за п. 9 або п. 10, який відрізняється тим, що при розмотуванні рулону, рулону (С11), що залишився, доданий утримувальний дорн (D) для відкривання та розмотування останніх витків рулону. 12. Пристрій за будь-яким із пп. 7-11, який відрізняється тим, що з боку виходу проміжного перемотувального пристрою розташований настроюваний тяговий елемент. 13. Пристрій за будь-яким із пп. 7-12, який відрізняється тим, що з боку виходу проміжного перемотувального пристрою розташований правильнотяговий пристрій. 14. Пристрій за п. 13, який відрізняється тим, що перед або всередині правильно-тягового пристрою передбачений пристрій для видалення окалини. 15. Пристрій за будь-яким із пп. 13-14, який відрізняється тим, що правильний пристрій оснащений щонайменше одним очищувальним пристроєм для правильних роликів. 16. Пристрій за будь-яким із пп. 7-15, який відрізняється тим, що пристрій містить три станції для переміщування рулонів без дорна. Винахід стосується способу й установки для розширеного використання намотувальної і розмотувальної станції для прокатного матеріалу (проміжного перемотувального пристрою), розташованого між чорновим і чистовим прокатними станами в цехах гарячого прокатки. Використання проміжного перемотувального пристрою під час гарячої прокатки відоме. Технологія прокатки з використанням проміжного перемотувального пристрою вимагає для обробки певної мінімальної ваги штаби. Мінімальна вага залежить в основному від міцності матеріалу, товщини штаби та виконання проміжного перемотувального пристрою. Коли не досягнуто мінімальної ваги, внаслідок дуже невеликих сил тертя між розмотувальними роликами і змотаною в рулон штабою, неможливо добитися розмотування штаби. Таким чином, проміжний перемотувальний пристрій не може використовуватися на штабах із вагою нижче мінімальної. При використанні способу прокатки з проміжним перемотувальним пристроєм перша станція використовується для намотування штаби в рулон. Подальше розмотування рулону спочатку також здійснюється на першій станції. Одночасно з розмотуванням рулон із першої станції передається на другу станцію. Поки рулон розмотується на першій станції, ніяка інша штаба не може бути направлена в цей проміжний перемотувальний пристрій, отже, необхідно витримувати паузу між двома штабами. Мінімальна пауза залежить в основному від конструктивного виконання та керування проміжним перемотувальним пристроєм. Час завантаження першої станції залежить також від швидкості подачі та виходу матеріалу. Ма ксимальні швидкості визначаються можливостями обладнання попереду й позаду проміжного перемотувального пристрою, а також виробничою програмою і можуть змінюватися в певних межах. При мінімальній паузі максимальна швидкість пропускання матеріалу під час гарячої прокатки штаби обмежується і проміжний перемотувальний пристрій у прокатному стані з високою швидкістю подачі може застосовуватися тільки в обмеженому масштабі. У відомих способах прокатки з використанням проміжного перемотувального пристрою передача від першої до другої станції здійснюється з використанням підтримуючих механізмів. Це може бути дорн, встановлений по центру рулону, або згідно з документом US 5987955. В спосіб із використанням руху люльки. Крім цього, відомі й інші механізми, наприклад, ролики, які повертаються за допомогою важеля і прикладаються до зовнішньої окружності рулону. Такий вид передачі далі позначається як активна передача, яка під час прокатки штаб із великою вагою рулонів представляє спосіб із найкоротшим часом передачі. При передачі без дорна існує інший спосіб передачі рулону від першої до другої станції за допомогою натягнення штаби, здійснюваного з боку виходу з розмотуваного рулону. Цей типовий пристрій входить у перше обладнання, але повністю або частково можуть застосовуватися й інші пристрої. У документі DE 1038857 А1 описані необхідні заходи, покликані перешкоджати тому, щоб рулон при цьому взаємодіяв із жорсткими упорами і псувався. Цей вид передачі надалі називається пасивною передачею. Для рулонів із вагою нижче певної межі завжди здійснюється пасивна переда 5 ча, оскільки цьому не перешкоджають опорні механізми. Час завантаження першої станції намотування рулонів залежить від їх ваги і може бути меншим або більшим, ніж при активній передачі. У відомих способах із активною передачею немає можливості під час активної передачі дозволити здійснення пасивної передачі. В описаному в документі ЕР 0933147 А1 способі з люлькою внаслідок зміщення станції розмотування рулону в напрямі намотування штаби в рольгангу виникають розриви, в які під час активної передачі може провалитися рулон, який пасивно передається, що може призвести до пошкодження рулону та самого проміжного перемотувального пристрою. Якщо розриви закрити висувними роликами, то вони повинні відводитися вбік під час зміщення роликів, а це знову веде до появи розривів у рольгангу. У більшості випадків використання проміжного перемотувального пристрою забезпечує значно більш високий і більш рівномірний рівень температури по довжині штаби. Незважаючи на це, при використанні проміжного пристрою ще не досягається ідеальний рівень розподілу температури по штабі. Під час перебування штаби всередині проміжного перемотувального пристрою відбувається зниження температури за рахунок її випромінювання і контакту з роликами, особливо на зовнішніх витках рулону. Різна температура і додатковий нерівномірний розподіл температури по довжині штаби є недоліком, що, зокрема, при помилковому або недостатньому регулюванні товщини штаби, веде до різних напружень під час прокатки на стадії чистової обробки, що в свою чергу спричиняє за собою відмінності в товщині по довжині штаби. У той же час, рівномірність товщини штаби по її довжині є одним із найважливіших показників її якості. На фоні описаного вище рівня техніки завданням винаходу є пропозиція таких технічних заходів, за допомогою яких у проміжному перемотувальному пристрої можна було б обробляти значно менші за вагою рулони штаби. Також згідно з винаходом повинні бути запропоновані заходи, за допомогою яких можна було б здійснювати подачу матеріалу через проміжний пристрій зі значно більшою швидкістю. Це стосується насамперед прокатних станів безперервної дії з низькою швидкістю прокатних клітей попереду і позаду проміжного пристрою і по можливості з більш короткою відстанню між останньою прокатною кліттю перед проміжним перемотувальним пристроєм і входом у цей пристрій. Заходи для підвищення пропускання матеріалу, зокрема при невеликій вазі рулону, мають важливе значення при використанні проміжного перемотувального пристрою. Далі завдання винаходу полягає в тому, щоб запропонувати заходи, за допомогою яких шляхом використання проміжного перемотувального пристрою забезпечити можливість отримання більш високого і більш рівномірного рівня температури штаби. Визначені вище завдання вирішуються за допомогою наступних заходів: 1. Для зменшення мінімальної ваги штаби пропонується застосовувати притискний пристрій у 90248 6 проміжному перемотувальному пристрої без дорна, який по-перше, за допомогою діючої зверху на рулон сили підвищує сили тертя між рулоном та розмотувальним роликом, і по-друге, за допомогою спеціального геометричного розташування перешкоджає мимовільному переміщенню рулону. При розмотуванні рулону згідно зі схемою А1 безпосередньо попереду і на початку передачі рулону від першої станції, утвореної опорними роликами 2а і 2b до другої станції 4 застосовується з можливістю регулювання по висоті притискний пристрій 1 із силою притиску F. За допомогою роликів 1а і 1b притискного пристрою або за допомогою опорних роликів 2а і 2b проміжного перемотувального пристрою або в комбінації може утворюватися кишеня, в якій рулон С або С1 може утримуватися також і під час руху за допомогою тягового елемента на вихідному боці. Завдяки цьому виключається те, що рулон, навіть дуже невеликої ваги, може волочитися розмотувачем рулонів 3. Після підіймання розмотувача рулонів 3 кишеня знову відкривається шляхом підіймання й опускання відповідних роликів. Далі притискний пристрій може бути виготовлений з одним або декількома роликами 1а і 1b. Ролики 1а і 2b можуть виконуватися вибірковим способом упоперек напряму подачі матеріалу, кожний у вигляді двох роликів та однієї середньої опори. Кромки роликів округлені для попередження накатки. Згідно зі схемою А2 за допомогою опускання ролика 2а і підіймання ролика 2b може здійснюватися по можливості перша за часом пасивна передача рулону С або рулону С1 у напрямі тягових роликів Т. Спосіб для динамічного підіймання й опускання притискного пристрою залежно від овальності рулону описується таким чином: Інерція притискного пристрою компенсується за допомогою відповідного регулювання притискного зусилля, внаслідок чого діюча на рулон притискна сила F залишається весь час постійною незалежно від овальності рулону. Компенсація притискної сили здійснюється з урахуванням вертикальної швидкості притискного пристрою залежно від овальності рулону. Притискна сила підвищується або зменшується на величину результуючих прискорювальних сил. Рівень максимальної притискної сили визначається дослідним шляхом залежно від властивостей матеріалу та особливостей виробництва, накопичується в пам'яті і викликається в подальшому використанні. За допомогою цього заходу, порівняно з існуючими рішеннями, в проміжному перемотувальному пристрої можуть оброблятися штаби зі значно меншою вагою. Сфера використання проміжного пристрою розширяється для мінімально необхідної питомої ваги рулону (відношення ваги рулону до ширини рулону) починаючи з 2кг/мм. 2. Для підвищення пропускання матеріалу через проміжний перемотувальний пристрій згідно з винаходом пропонується комбінація з активного і пасивного переміщення без дорна в проміжному 7 перемотувальному пристрої. Таким чином, у будьякий момент часу за активним переміщенням може здійснюватися пасивне переміщення. Завдяки цьому, може бути значно скорочений час завантаження першої станції, а також необхідний час мінімальної паузи між двома штабами, отже, підвищується пропускання матеріалу через проміжний пристрій. На діаграмі В1 представлена залежність часу завантаження першої станції від ваги рулону штаби. Для активної передачі існує постійне значення тривалості завантаження, що відмічено в ділянці діаграми А. Ця ділянка має значення для великої ваги рулону. При пасивній передачі тривалість часу змінюється залежно від ваги рулону. Тривалість зростає від мінімальної величини в ділянці діаграми Ρ (найменша вага рулону) до величини, вказаної верхньою лінією в ділянці діаграми АР (середня вага рулону). У ділянці АР досі не може застосовуватися активна передача, тут може відбуватися мимовільна пасивна передача, зумовлена зменшенням ваги під час розмотування та обмеженнями матеріалу. Розташування і рух роликів, які лежать послідовно один за одним у напрямі подачі штаби, показано на схемі В2. Рулон С або рулон С1 лежить на поворотних роликах 2 і розмотується в напрямі тягових роликів Т. Відбувається передача рулону на поворотні й переміщувані ролики 3 до одного або декількох роликів G. Після введення утримувального дорна D рулон повністю розмотується. Перевага запропонованого способу полягає в тому, що здійснюється комбінація активної та пасивної передачі і під час активної передачі при відсутності дорна допускається або повинна застосовуватися пасивна передача. При цьому знижується тривалість передачі в ділянці діаграми АР для середньої ваги рулону на нижню лінію. Можлива комбінація обох способів скорочує для штаб із середньою вагою рулону час завантаження першої станції. Відстані між роликами 3, 4 і 5 (та іншими роликами) можуть також зменшуватися, так що рулон у будь-який момент може переміщатися по них до ролика G, не попадаючи в розриви між ними. Далі один або декілька роликів 4 розташовуються з можливістю горизонтального переміщення в напрямі подачі штаби для того, щоб закривати зазори, які виникають між роликами. При рухомих роликах 4 не виникає ніяких розривів у рольгангу, на відміну від висувних роликів. Спосіб активного переміщення може бути вдосконалений шляхом того, що ролики 2, 3, 4 і 5 завжди знаходяться приблизно на одній висоті. Таким чином у будь-який момент часу активного переміщення рулон може пасивно переміщатися без значного зміщення по висоті. Для загальмування рулону застосовуються один або декілька роликів G. Ролики G мають можливість переміщатися по висоті і таким чином у технічно зумовленій ділянці встановлюються на висоті центру тяжіння рулону. За допомогою щонайменше одного з роликів G розмотуваний залишок рулону утримується і під час встановлення по центральній осі рулону дорна 90248 8 D відбувається розмотування останніх витків рулону. Під час використання притискного пристрою 1 при певній невеликій вазі рулонів можливе використання тільки ділянки діаграми Ρ і нижньої лінії в ділянці АР (діаграма В1). Ці рулони при їх вазі не могли б взагалі оброблятися, якби не застосовувався притискний пристрій. Спосіб застосовується також для попереднього розрахунку способу передачі та мінімальної паузи. При цьому способі аналізуються практичні результати за вже обробленою штабою і використовуються для надійного прогнозування мінімальної паузи. Нарешті, за допомогою попереднього розрахунку мінімальної паузи регулюється момент часу подачі початкового матеріалу в прокатні кліті перед проміжним перемотувальним пристроєм. Це має вирішальне значення під час безперервної прокатки для використання мінімальної паузи та для забезпечення підвищеного пропускання матеріалу, оскільки вже перед обробкою існуючої штаби в проміжному пристрої нова штаба повинна поступати в безперервний прокатний стан із заздалегідь визначеною мінімальною паузою. Модифікована настройка тягового елемента з боку виходу дозволяє здійснювати завчасний старт процесу передачі. Як тільки розмотувана штаба досягне тягового елемента і тягові ролики увійдуть у фрикційний контакт, почнеться передача від першої до другої станції. Нарешті, може застосовуватися третя намотувальна станція і в такий спосіб може досягатися подальше скорочення часу завантаження першої станції. Штаба намотується на першій станції. Після того, як штаба намотана, рулон передається на другу станцію. Там починається процес розмотування. Під час розмотування рулон передається на третю станцію. Оскільки на першій станції не потрібен час для розмотування, то перша станція скоро знову готова до прийому наступної штаби. Комбінація з трьох намотувальних станцій із передачею без дорна від першої до другої та від другої до третьої станції має особливі переваги. Передача може відбуватися за допомогою способу, в якому використовується люлька або за допомогою пересувного ролика, який вступає у взаємодію приблизно на рівні центральної осі, або за допомогою комбінації цих способів. Відомі з рівня техніка недоліки рулону, який обертається на дорні, і втрата положення головної частини штаби при передачі без дорна від першої до другої станції усувається. За допомогою запропонованих заходів може бути досягнута, порівняно з існуючими рішеннями, значно вища пропускна здатність у проміжному перемотувальному пристрої. Винахід дозволяє залежно від виробничої програми при малій вазі рулону підвищити річну потужність проміжного перемотувального пристрою приблизно до 3млн. тонн і вище. 3. Згідно з винаходом пропонується проміжний пристрій для пасивного й активного, змінного підвищення і контролю температури штаби, зокрема, шляхом нагрівання штаби (наприклад, індукційного 9 нагрівання або з використанням прохідної газової печі). Може бути також здійснене вибіркове нагрівання холодних ділянок штаби, зокрема головної і хвостової частин та зовнішньої сторони штаби. Таким чином, зменшується існуюча різниця в температурі та одночасно підвищується середня температура. При комбінації проміжного пристрою з нагрівальною установкою може бути зменшена швидкість пропускання штаби через нагрівальну установку, і таким чином підвищується час нагрівання більш холодних ділянок. Швидкість штаби може вибиратися незалежно від швидкості прокатних клітей, які знаходяться перед і за проміжним перемотувальним пристроєм, а саме вибиратися оптимально для нагрівальних установок хвостової частини штаби встановлених позаду і для головної частини встановлених перед проміжним пристроєм. Потужність нагрівання може посилюватися для холодних ділянок штаби і відповідно зменшуватися для гарячих ділянок штаби в поперечному і подовжньому напрямі відносно подачі штаби. Між нагрівальною установкою і проміжним пристроєм може бути розташоване обладнання для бічного ведення і для розділення штаби. Далі, надійність роботи нагрівальної установки може бути підвищена за рахунок правильнотягового пристрою на вихідному боці проміжного пристрою або за рахунок незалежного правильнотягового пристрою перед нагрівальною установкою. За допомогою цього правильно-тягового пристрою зменшується хвилястість штаби, що виникає в перемотувальному або інших пристроях та виявляється розшарування штаби. Для усунення накатування окалини і підвищення за рахунок цього якості штаби попереду або всередині правильно-тягового пристрою застосовуються пристрої для видалення окалини, наприклад, балка з форсунками. На правильних роликах правильно-тягового пристрою можуть встановлюватися очисні пристрої для усунення та видалення стороннього матеріалу, зокрема окалини. Далі теплове випромінювання всередині перемотувального пристрою може бути зменшене за рахунок використання регульованих по ширині ковпаків, які демпфірують тепло. За допомогою зменшення довжини перемотувального пристрою, завдяки скороченню часу на транспортування і, отже, скорочення часу для теплового випромінювання, матеріал втрачає менше тепла. Теплові ковпаки можуть встановлюватися на рольгангу попереду або позаду нього, чи попереду або позаду проміжного перемотувального пристрою. Час транспортування на рольгангу може бути знижений за рахунок підвищених порівняно зі швидкостями прокатки в прокатних клітях попереду і позаду перемотувального пристрою швидкостей намотування і розмотування, і таким чином може бути скорочений час теплового випромінювання. Внаслідок запропонованих заходів досягається помітне підвищення температури, причому розподіляється вона по довжині штаби значно більш рівномірно. Отже, створюється важлива переду 90248 10 мова для отримання на валках кінцевої товщини штаби в межах від 0,5 до 2,0мм. 4. Згідно з винаходом окремі заходи, описані під номерами 1-3, можуть застосовуватися в комбінації один з одним. Сьогоднішня сфера використання перемотувального пристрою (див. діаграму С1) знаходиться всередині частини діаграми О. Ця сфера розширяється після впровадження заходів згідно з винаходом. При розумній комбінації описаних під цифрами 1-3 заходів сфера використання може бути додатково розширена порівняно з використанням окремого заходу. Коли застосовуються тільки заходи, що знаходяться під цифрою 1, спрямовані на зменшення мінімальної ваги штаби, збільшується спектр продукції, що підлягає обробці, на штаби з меншою вагою рулону (діаграма С1, частина діаграми А). Але оскільки при зменшеній вазі рулону відбувається зменшення пропускання матеріалу через перемотувальний пристрій, то це можна розцінювати як неминучий недолік. Коли застосовуються заходи, позначені цифрою 2, направлені на підвищення пропускання матеріалу, користь від винаходу може бути досягнута тільки для рулонів середньої ваги (діаграма С1, частина діаграми В). За допомогою комбінації запропонованих заходів щодо зменшення мінімальної ваги рулонів із заходами щодо підвищення пропускання матеріалу штаби з невеликою вагою рулону можуть перероблятися з більшою швидкістю в перемотувальному пристрої (діаграма С1, частини діаграми А, В і додатково АВ). При цьому потрібно зазначити, що також тільки частина запропонованих заходів під цифрами 13 в їх частковій комбінації пропонує раціональне розширення сфери використання перемотувального пристрою залежно від конкретної технічної вимоги. У результаті за допомогою запропонованих заходів можуть бути досягнуті наступні переваги: Мінімальна вага штаб, що підлягають обробці, істотно знижується. Таким чином проміжний перемотувальний пристрій тепер може застосовуватися також при малій вазі рулону. Пропускна спроможність проміжного перемотувального пристрою значно підвищується. Таким чином, проміжний перемотувальний пристрій тепер може застосовуватися в прокатних станах із високою швидкістю пропускання матеріалу. Різниця температур і нерівномірність розподілу температури в штабі зменшуються. Втрати тепла за рахунок випромінювання зменшуються і за необхідності можуть бути компенсовані. Таким чином, створюються передумови для гарячої прокатки штаб із кінцевою товщиною між 0,5 і 2,0мм. За допомогою комбінації запропонованих заходів для зменшення мінімальної ваги або підвищення пропускної спроможності може бути досягнуте розширення сфери використання проміжного перемотувального пристрою, зокрема, для виробничої програми з невеликою вагою рулону і високою пропускною спроможністю. 11 90248 12 13 Комп’ютерна верстка А. Рябко 90248 Підписне 14 Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Coilbox located between roughing train and finishing train in hot-rolling mill and method of use thereof

Автори англійською

Baeumer Klaus, Ehls Bernhard, Beuter, Matthias, Runkel Thomas, Krueger Matthias, Schmitz Peter

Назва патенту російською

Промежуточное перемоточное устройство для размещения между черновым и чистовым прокатными станами и способ его использования

Автори російською

Боймер Клаус, Эльс Бернхард, Бойтер Маттиас, Рункель Томас, Крюгер Маттиас, Шмитц Петер

МПК / Мітки

МПК: B21C 47/02, B21C 47/24

Мітки: перемотувальний, прокатними, проміжний, застосування, розміщення, чистовим, чорновим, пристрій, спосіб, станами

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/7-90248-promizhnijj-peremotuvalnijj-pristrijj-dlya-rozmishhennya-mizh-chornovim-i-chistovim-prokatnimi-stanami-ta-sposib-jjogo-zastosuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Проміжний перемотувальний пристрій для розміщення між чорновим і чистовим прокатними станами та спосіб його застосування</a>

Подібні патенти