Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Силовий трансформатор/індуктор з щонайменше однією обмоткою, який відрізняється тим, що його обмотку або обмотки виконано високовольтним кабелем (10) з електричним провідником, навколо якого укладено перший напівпровідниковий шар (14), навколо шару (14) укладено ізолюючий шар (16) і навколо ізолюючого шару (16) укладено другий напівпровідниковий шар (18), причому другий напівпровідниковий шар (18) заземлено на обох кінцях обмоток (22-1, 22-2) і щонайменше одна точка між цими кінцями має непряме заземлення.

2. Силовий трансформатор/індуктор за п. 1, який відрізняється тим, що високовольтний кабель (10) має зовнішній діаметр у межах 20-250 мм і площу перерізу провідника у межах 80-3000 мм2.

3. Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп. 1, 2, який відрізняється тим, що безпосереднє заземлення (36) виконують гальванічним з'єднанням з землею.

4. Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що непряме заземлення виконують з'єднанням другого напівпровідникового шару (18) з землею через конденсатор (32, 32-1, 32-2, 32-3).

5. Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що непряме заземлення виконують з'єднанням другого напівпровідникового шару (18) з землею через елемент (34) з нелінійною вольт-амперною характеристикою.

6. Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що непряме заземлення виконують з'єднанням другого напівпровідникового шару (18) з землею через елемент з нелінійною вольт-амперною характеристикою, підключений паралельно конденсатору (40).

7. Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп. 1-3, який відрізняється тим, що непряме заземлення виконують, використовуючи сполучення альтернатив за пп. 4-6.

8. Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп. 1-7, який відрізняється тим, що елементом з нелінійною вольт-амперною характеристикою є іскровий проміжок (36), діод з газовим заповненням, діод Зенера або варистор.

9. Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється тим, що має магнітне осердя.

10. Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп. 1-8, який відрізняється тим, що не має магнітного осердя.

11. Силовий трансформатор/індуктор за п. 1, який відрізняється тим, що його обмотка або обмотки гнучкі, а між зазначеним шарами існує адгезія.

12. Силовий трансформатор/індуктор за п. 11, який відрізняється тим, що зазначені шари виготовлено з матеріалів, які мають такі еластичність і співвідношення коефіцієнтів теплового розширення, що зміни об’єму шарів, викликані коливаннями температури, компенсуються еластичністю матеріалів, завдяки чому шари зберігають взаємну адгезію при коливаннях температури, що виникають під час роботи.

13. Силовий трансформатор/індуктор за п. 12, який відрізняється тим, що матеріали зазначених шарів мають високу еластичність з бажаним модулем пружності нижче 500 МПа, найбільш бажано нижче 200 МПа.

14. Силовий трансформатор/індуктор за п. 12, який відрізняється тим, що матеріали зазначених шарів мають, по суті, однакові коефіцієнти теплового розширення.

15. Силовий трансформатор/індуктор за п. 12, який відрізняється тим, що адгезія між шарами є щонайменше такою, як у найслабкішому з матеріалів.

16. Силовий трансформатор/індуктор за п. 11, який відрізняється тим, що кожний з напівпровідникових шарів створює одну суттєво еквіпотенціальну поверхню.

Текст

1 Силовий трансформатор/індуїсгор з щонайменше однією обмоткою, який відрізняється тим, що його обмотку або обмотки виконано високовольтним кабелем (10) з електричним провідником, навколо якого укладено перший напівпровідниковий шар (14), навколо шару (14) укладено ізолюючий шар (16) і навколо ізолюючого шару (16) укладено другий напівпровідниковий шар (18), причому другий напівпровідниковий шар (18) заземлено на обох кінцях обмоток (22-1, 22-2) і щонайменше одна точка між цими кінцями має непряме заземлення 2 Силовий трансформатор/індуктор за п 1 , який відрізняється тим, що високовольтний кабель (10) має ЗОВНІШНІЙ діаметр у межах 20-250 мм і площу перерізу провідника у межах 80-3000 мм2 3 Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким 3 пп 1, 2, який відрізняється тим, що безпосереднє заземлення (36) виконують гальванічним з'єднанням з землею 4 Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп 1-3, який відрізняється тим, що непряме заземлення виконують з'єднанням другого напівпровідникового шару (18) з землею через конденсатор (32, 32-1, 32-2, 32-3) 5 Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп 1-3, який відрізняється тим, що непряме заземлення виконують з'єднанням другого напівпровідникового шару (18) з землею через елемент (34) з нелінійною вольт-амперною характеристикою 6 Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп 1-3, який відрізняється тим, що непряме заземлення виконують з'єднанням другого напівпровідникового шару (18) з землею через елемент з нелінійною вольт-амперною характеристикою, підключений паралельно конденсатору (40) 7 Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп 1-3, який відрізняється тим, що непряме заземлення виконують, використовуючи сполучення альтернатив за пп 4-6 8 Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп 1-7, який відрізняється тим, що елементом з нелінійною вольт-амперною характеристикою є іскровий проміжок (36), діод з газовим заповненням, діод Зенера або варістор 9 Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп 1-8, який відрізняється тим, що має магнітне осердя 10 Силовий трансформатор/індуктор за будь-яким з пп 1-8, який відрізняється тим, що не має магнітного осердя 11 Силовий трансформатор/індуктор за п 1, який відрізняється тим, що його обмотка або обмотки гнучкі, а між зазначеним шарами існує адгезія 12 Силовий трансформатор/індуктор за п 11, який відрізняється тим, що зазначені шари виготовлено з матеріалів, які мають такі еластичність і співвідношення коефіцієнтів теплового розширення, що зміни об'єму шарів, викликані коливаннями температури, компенсуються еластичністю матеріалів, завдяки чому шари зберігають взаємну адгезію при коливаннях температури, що виникають під час роботи 13 Силовий трансформатор/індуктор за п 12, який відрізняється тим, що матеріали зазначених шарів мають високу еластичність з бажаним модулем пружності нижче 500 МПа, найбільш бажано нижче 200 МПа 14 Силовий трансформатор/індуктор за п 12, який відрізняється тим, що матеріали зазначених шарів мають, по суті, однакові коефіцієнти теплового розширення 15 Силовий трансформатор/індуктор за п 12, який відрізняється тим, що адгезія між шарами є щонайменше такою, як у найелабкішому з матеріалів 16 Силовий трансформатор/індуктор за п 11, який відрізняється тим, що кожний з напівпровідникових шарів створює одну суттєво еквіпотенціальну поверхню о ю 00 Ю Винахід стосується силового трансформатора/індуктора і може бути використаний у електротехнічній галузі, наприклад, у системах передачі і розподілу енергії В усіх системах передачі і розподілу енергії через трансформатори здійснюється обмін між двома або більше електросистемами різних напруг Трансформатори можуть мати потужність від декількох кВА до 1000 МВА і робочі напруги до найвищих, що використовуються у системах Передача енергії між електросистемами здійснюється електромагнітною індукцією Індуктори також є важливими компонентами систем передачі енергії і використовуються, наприклад, для фазової компенсації і фільтрування Трансформатор/індуктор згідно з винаходом належить до так званих силових трансформаторів/індукторів з вихідною номінальною потужністю від кількох сотень кВА до 1000 МВА або вище і номінальною напругою від 3 - 4 кВ до дуже високих напруг передачі енергії Взагалі головним призначенням силового трансформатора є здійснення обміну електроенергією між двома або більше електросистемами різних напруг однакової частоти (див , наприклад, F Gustavson, "Elektnska Maskmer", pp 3 6 - 3 1 2 , The Royal Institute of Technology, Sweden, 1996) Сучасні силові трансформатори/індуктори мають пластинчастеосердя, виготовлене з магнітноорієнтованих металевих пластин, звичайно ферокремнієвих Осердя складається з декількох стрижнів, з'єднаних ярмом Навколо стрижнів укладено кілька обмоток, які звичайно називають первинною, вторинною і регулювальною У силових трансформаторах обмотки майже завжди укладені концентричне і розподілені уздовж стрижня осердя Використовуються також ІНШІ конструкції осердь, наприклад, у так званих броньових трансформаторах або трансформаторах з кільцевим осердям Приклади таких конструкцій наведено у DE 40414 Осердя виготовляють з звичайних магнітних матеріалів, наприклад, магнітноорієнтованого листа, феритів, аморфних матеріалом, з жил або металевої стрічки Осердя може бути неелектропровідним Обмотка складається з одного або більше з'єднаних послідовно шарів, які складаються з з'єднаних послідовно витків Витки однієї обмотки звичайно утворюють безперервний вузол певної геометри, фізично відокремлений від решти обмоток Витки обмотки можуть бути виконаними, наприклад, провідником, який описаний у US 5 036 165 Згідно з US 5 036 165 провідник ізольований внутрішнім і ЗОВНІШНІМ шарами піролізованого напівпровідникового скловолокна У US 5 066 881 описано використання у динамоелектричній машині такої ізоляції, у якій шар піролізованого напівпровідникового скловолокна знаходиться у контакті з двома паралельними стрижнями, які утворюють провідник, а ІЗОЛЯЦІЮ у щілинах статора оточено ЗОВНІШНІМ шаром піролізованого напівпровідникового скловолокна Відзначено високі якості такого волокна, зумовлені тим, що воно зберігає опір навіть після пропитки Система ізоляції, що включає міжвиткову ІЗОЛЯЦІЮ І частково ІЗОЛЯЦІЮ між обмотками і металевими деталями, передбачає використання суцільних і лакових матеріалів, а зовнішню ІЗОЛЯЦІЮ виготовляють на базі целюлозних, рідинних або газових ізолюючих матеріалів Витки з ІЗОЛЯЦІЄЮ І ІНШІ компоненти великого об'єму зазнають дії сильних електричних полей, що збуджуються у активних електромагнітних компонентах трансформатора і навколо них Точне знання якостей ІЗОЛЯЦІЙНИХ матеріалів допомагає заздалегідь визначити силу поля у діелектриках і розміри компонентів, необхідні для запобігання електричному розряду Важливо, щоб робоче зовнішнє середовище не впливало на якості ізоляції Сучасна система зовнішньої ізоляції існуючих силових високовольтних трансформаторів/індукторів передбачає використання целюлозних матеріалів як твердої ізоляції і трансформаторного масла як рідкої Основою трансформаторного масла є так зване мінеральне масло Звичайні системи ізоляції описано, наприклад, у F Gustavson, "Elektnska Maskmer", pp 3 9 - 3 11, The Royal Institute of Technology, Sweden, 1996 Сучасна система ізоляції має порівняно складну конструкцію і під час виготовлення необхідно вдаватися до спеціальних заходів, щоб використати ІЗОЛЯЦІЙНІ властивості матеріалів системи Система має мати низький вміст вологи, а тверді компоненти мають добре просочуватись оточуючим маслом, щоб виключити можливість газових включень Під час виготовлення застосовується спеціальна процедура висушування закінченого осердя з обмотками перед зануренням у резервуар Після занурення і герметизування резервуара з нього повністю видаляють повітря Цей процес потребує багато часу і вимагає інтенсивного використання виробничих ресурсів Резервуар для трансформатора має мати конструкцію, здатну утримувати повний вакуум, оскільки увесь газ має бути видалений до повного вакуума, що вимагає додаткових витрат матеріалів і часу Крім того, у подальшому процедура вакуумування повторюється кожного разу, коли трансформатор відкривають для інспекційного огляду Задачею винаходу є створення силового трансформатора/індуктора, в якому обмотка має такі особливості, які дозволяють уникнути витрат виробничих та матеріальних ресурсів на її ІЗОЛЯЦІЮ без погіршання роботи силового трансформатора/індуктора Поставлена задача вирішується тим, що у силовому трансформаторі/індукторі з щонайменше однією обмоткою, згідно з винаходом, його обмотку або обмотки було виконано високовольтним кабелем з електричним провідником, навколо якого укладено перший напівпровідниковий шар, навколо шару укладено ізолюючий шар і навколо ізолюючого шару укладено другий напівпровідни 54485 ковии шар, причому другий напівпровідниковий шар заземлено на обох кінцях обмоток і щонайменше одна точка між цими кінцями має непряме заземлення Рекомендовано, щоб високовольтний кабель мав ЗОВНІШНІЙ діаметр у межах 20 - 250мм і площу перетину провідника у межах 80 - 3000 мм2 Переважно, щоб безпосереднє заземлення було виконане гальванічним з'єднанням з землею Достатньо, щоб непряме заземлення було виконане з'єднанням другого напівпровідникового шару з землею через конденсатор Можливо, щоб непряме заземлення було виконане з'єднанням другого напівпровідникового шару з землею через елемент з нелінійною вольтамперною характеристикою Непряме заземлення також може бути виконане з'єднанням другого напівпровідникового шару з землею через елемент з нелінійною вольтамперною характеристикою, підключений паралельно конденсатору Непряме заземлення виконують, використовуючи сполучення вищевказаних альтернатив виконання Пропонується, щоб елементом з нелінійною вольтамперною характеристикою був іскровий проміжок, діод з газовим заповненням, діод Зенера або варістор Силовий трансформатор/індуктор, згідно з винаходом, може мати магнітне осердя Силовий трансформатор/індуктор, згідно з винаходом, може не мати магнітного осердя Пропонується, щоб обмотка або обмотки силового трансформатора/індуктора були гнучкі, а між зазначеним шарами існувала адгезія Зазначені шари можуть бути виготовлені з матеріалів, які мають такі еластичність і співвідношення коефіцієнтів теплового розширення, що зміни об'єму шарів, викликані коливаннями температури, компенсуються еластичністю матеріалів, завдяки чому шари зберігають взаємну адгезію при коливаннях температури, що виникають під час роботи Матеріали зазначених шарів повинні мати високу еластичність з бажаним модулем пружності нижче 500МПа, найбільш бажано нижче 200МПа Матеріали зазначених шарів можуть мати, по суті, однакові коефіцієнти теплового розширення Достатньо, щоб адгезія між шарами була щонайменше такою, як у найслабкішому з матеріалів Переважно, щоб кожний з напівпровідникових шарів створював одну суттєво еквіпотенціальну поверхню Згідно З винаходом, силовий трансформатор/індуктор має щонайменше одну обмотку, у більшості випадків намотану навколо магнітного осердя різних форм Обмотка, про яку йтиметься далі, має такі особливості, її виконують високовольтним кабелем з твердою ІЗОЛЯЦІЄЮ Такий кабель має щонайменше один центральний провідник, оточений внутрішнім напівпровідниковим шаром, суцільний ізолюючий шар, що оточує внутрішній напівпровідниковий шар, і ЗОВНІШНІЙ напівпровідниковий шар, що оточує ізолюючий шар Використання такого кабеля дає ту перевагу, що компоненти трансформатора/індуктора, що знаходяться під дією високих напруг, оточені суцільною ІЗОЛЯЦІЄЮ кабеля На решту компонентів, що знаходяться під напругою, діють помірні електричні поля Крім того, використання такого кабеля усуває ряд згаданих вище проблем, зокрема, стає непотрібним резервуар для ізолюючого і охолоджуючого агентів, система ізоляції у цілому значно спрощується, суттєво скорочується час виготовлення порівняно з часом виготовлення існуючих силових трансформаторів/індукторів Обмотка може бути виготовлена окремо, а трансформатор/індуктор може бути складений на МІСЦІ експлуатації Використання такого кабеля, однак, створює нові проблеми, що підлягають вирішенню ЗОВНІШНІЙ напівпровідниковий шар необхідно безпосередньо заземлити на обох кінцях або поблизу КІНЦІВ таким чином, щоб електричні поля, що виникають як при напрузі нормального режиму, так і під час перехідних процесів, діяли тільки на тверду ІЗОЛЯЦІЮ кабеля Напівпровідниковий шар і прямі заземлення утворюють замкнений ланцюг, у якому під час роботи індукується струм Опір шару має бути досить великим, щоб зробити втрати на ньому незначними Крім цього магнітно індукованого струму, через шар і його заземлені КІНЦІ протікає ємкісний струм Якщо опір шару занадто великий, цей струм стає настільки обмеженим, що під час зміни напруги потенціал окремих частин шару може відрізнятись від потенціалу землі до такої міри, що, крім твердої ізоляції обмотки, під напругою опиняться ІНШІ компоненти трансформатора/індуктора Пряме заземлення кількох точок напівпровідникового шару, бажано однієї точки кожного витка, зрівнює потенціал усього шару з потенціалом землі, але це може бути забезпечено лише коли електропровідність шару досить велика Заземлення зовнішньої оболонки на кожному витку виконують таким чином, що точки заземлення лежать на твірній обмотки, а точки заземлення уздовж осі обмотки електричне з'єднані з заземлюючою шиною, яку з'єднано з загальним контуром заземленням У екстремальних випадках обмотки можуть зазнавати таких швидких перехідних перенапруг, що частини зовнішнього напівпровідникового шару набирають високого потенціалу, який викличе небажані напруги у компонентах трансформатора/індуктора окрім ізоляції кабеля Щоб запобігти цьому, на кожному витку між ЗОВНІШНІМ напівпровідниковим шаром і землею включають нелінійні елементи, наприклад, іскрові проміжки, фанотрони, діоди Зенера або варістори Крім того запобігти небажаному перенапруженню можна включенням між цим шаром і землею конденсатора, який може зменшити напругу навіть при 50Гц Такі з'єднання називають непрямим заземленням У силовому трансформаторі/індукторі згідно з винаходом другий напівпровідниковий шар заземлено на обох кінцях кожної з обмоток і непрямо заземлено у щонайменше одній точці між кінцями Заземлюючи шини індивідуально заземлено через 1 нелінійний елемент, наприклад, іскровий проміжок або фанатрон, 54485 2 нелінійний елемент, підключений паралельно конденсатору, 3 конденсатор У силовому трансформаторі згідно з винаходом обмотки виконано кабелем з суцільною екстругованою ІЗОЛЯЦІЄЮ типу, який використовують у силових мережах, наприклад, з поперечношитого поліетилену (ПШПЕ) або з етиленпропіленового каучука Такі кабелі гнучкі, що є важливою властивістю, оскільки технологію виготовлення засновано, головним чином, на використанні згинаючого пристроя, який під час складання згинанням формує обмотку з кабеля Гнучкість кабеля з ПШПЕ дозволяє згин з радіусом приблизно 20см для кабеля діаметром 30см і приблизно 65см для кабеля діаметром 80см Термін "гнучкий" далі означає, що обмотка припускає згин радіусом, що приблизно у 4 рази, бажано у 8 - 12 разів перевищує діаметр кабеля Обмотка має мати таку конструкцію, щоб вона зберігала свої якості навіть після згину або після теплових напружень, що виникають під час роботи, тобто щоб шари зберігали зчеплення один з одним Тому вирішальне значення мають якості матеріалу шарів, у першу чергу їх еластичність і ВІДНОСНІ коефіцієнти теплового розширення У кабелях з ПШПЕ, наприклад, ІЗОЛЮЮЧІ шари виготовлено з поперечношитого поліетилену низької ЩІЛЬНОСТІ, а напівпровідникові шари виготовлено з поліетилену з домішком часток сажі та металу Завдяки порівняно невеликій різниці між коефіцієнтами теплового розширення відносно еластичності цих матеріалів радіальне розширення не викликає порушення адгезії між шарами, оскільки зміни радіуса кабеля, викликані змінами температури повністю поглинаються Сполучення матеріалів, описане вище, є лише прикладом Винахід включає також матеріали, що задовольняють наведеним вище вимогам і є напівпровідниками, тобто мають питомий опір у межах 10 1 - 106ом-см, наприклад, 1 - 500ом-см або 10-200ОМ-СМ Ізолюючий шар може бути виготовлений, наприклад, з суцільного термопластичного матеріалу, наприклад, поліетилену низької ЩІЛЬНОСТІ, поліпропілену, поліметилпентену, поперечношитих матеріалів, наприклад, поперечношитого поліетилену, або каучука, наприклад, етиленпропіленового або силіконового каучука Внутрішній і ЗОВНІШНІЙ напівпровідникові шари можуть бути виготовлені з тих же матеріалів, але з доданням часток електропровідного матеріалу, наприклад, сажі або металевого порошку Механічні якості цих матеріалів, зокрема їх коефіцієнти теплового розширення, порівняно мало залежать від виду домішку - сажі або металевого порошку або його наявності, принаймні утому, що стосується необхідної електропровідності згідно з винаходом Ізолюючий шар і напівпровідникові шари, таким чином, мають суттєво однакові коефіцієнти теплового розширення Такі полімери, як етиленвінілспівполімернонітриловий каучук, бутилграфто-поліетилен, співполімери етил єн бутил а крил ату і співполімери етиленетилакрилату, також придатні для виготовлення напівпровідникових шарів При використан 8 ня різних типів матеріалів для виготовлення різних шарів бажано, щоб вони мали суттєво однакові коефіцієнти теплового розширення Це стосується сполучень матеріалів, згаданих вище Матеріали, згадані вище, мають порівняно високу еластичність і модуль пружності нижче 500МПа, бажано нижче 200МПа Така еластичність у радіальному напрямку достатня для компенсації незначних різниць між коефіцієнтами теплового розширення матеріалів шарів, що запобігає виникненню тріщин або інших пошкоджень і відокремленню шарів один від одного Матеріалу шарів властива еластичність, а адгезія між шарами визначається найслабкішим з матеріалів Електропровідність двох напівпровідникових шарів достатня для вирівнювання потенціалу уздовж кожного з них Електропровідність зовнішнього напівпровідникового шару досить велика для замкнення електричного поля у кабелі, але досить мала, щоб запобігти суттєвим втратам, викликаних струмами, наведеними уздовж шара Отже кожний з напівпровідникових шарів практично утворює еквіпотенційну поверхню, і електричне поле, утворене обмоткою, що має такі шари, практично не виходить за її межі Припустимим є також формування одного або більше додаткових напівпровідникових шарів у ізолюючому шарі Усі перелічені і ІНШІ втілення винаходу визначено залежними пунктами Формули Далі наведено детальний опис винаходу з посиланнями на креслення, у яких фіг 1 - поперечний перетин високовольтного кабеля, фіг 2 - аксонометричний вигляд обмоток з трьома точками непрямого заземлення на виток згідно з першим втіленням винаходу, фіг 3 - аксонометричний вигляд обмоток з одною безпосередньо заземленою точкою і двома точками непрямого заземлення на виток згідно з другим втіленням винаходу, фіг 4 - аксонометричний вигляд обмоток з одною безпосередньо заземленою точкою і двома точками непрямого заземлення на виток згідно з третім втіленням винаходу, фіг 5 - аксонометричний вигляд обмоток з одною безпосередньо заземленою точкою і двома точками непрямого заземлення на виток згідно з четвертим втіленням винаходу Фіг 1 містить поперечний перетин високовольтного кабеля 10, який звичайно використовують для передачі електроенергії Це може бути, наприклад, стандартний кабель на 145кВ з ПШПЕ ІЗОЛЯЦІЄЮ, але без зовнішнього покриття і без екрану Кабель 10 має провідник, утворений мідними жилами 12, наприклад, круглого перетину, розташований у середині високовольтного кабеля 10 Навколо жил 12 укладено перший напівпровідниковий шар 14, навколо шару 14 ізолюючий шар 16, виготовлений, наприклад, з ПШПЕ Навколо ізолюючого шару 16 лежить другий напівпровідниковий шар 18 Високовольтний кабель 10 (фиг 1) має ЗОВНІШНІЙ діаметр у межах 20 - 250мм і площу перетину провідника у межах 80 - 3000мм2 Фіг 2 містить аксонометричний вигляд обмоток з трьома точками непрямого заземлення на виток 54485 згідно з першим втіленням винаходу Навколо стрижня 20 осердя трансформатора/індуктора високовольтним кабелем 10 (фиг 1) намотано дві обмотки 22-1, 22-2 Обмотки 22-1, 22-2 утримуються радіальне розташованими розпорками 24-1, 242, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6 для кожного витка ЗОВНІШНІЙ напівпровідниковий шар заземлено не обох кінцях 26-1, 26-2, 28-1, 28-2 обмоток 22-1, 22-2 Розпорки 24-1, 24-3, 24-5 використовуються для створення (у цьому випадку) трьох точок непрямого заземлення на виток Розпорка 24-1 має безпосереднє з'єднання з першим заземлюючим елементом 30-1, розпорка 24-3 - з другим заземлюючим елементом 30-2 і розпорка 24-5 - з третім заземлюючим елементом 30-3 на периферії обмотки 222 уздовж осі цієї обмотки Заземлюючі елементи 30-1, 30-2, 30-3 можуть бути виконані, наприклад, як заземлюючі шини Точки заземлення лежать на твірній обмотки Кожний з заземлюючих елементів 30-1, 30-2, 30-3 заземлений через ВІДПОВІДНІ конденсатори 32-1, 32-2, 32-3 Таке непряме заземлення запобігає виникненню будь-яких небажаних електричних напруг Фіг 3 містить аксонометричний вигляд обмоток 3 однією безпосередньо заземленою точкою і двома точками непрямого заземлення на виток згідно з другим втіленням винаходу Навколо стрижня 20 осердя трансформатора/індуктора високовольтним кабелем 10 (фиг 1) намотано дві обмотки 22-1, 22-2 Обмотки 22-1, 22-2 утримуються шістьма радіально розташованими розпорками 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6 ЗОВНІШНІЙ напів провідниковий шар заземлено не обох кінцях 26-1, 26-2, 28-1, 28-2 обмоток 22-1, 22-2 Розпорки 24-1, 24-3, 24-5 використовуються для створення (у цьому випадку) однієї точки прямого і двох точок непрямого заземлення на виток Розпорка 24-1 має безпосереднє з'єднання з першим заземлюючим елементом 30-1, розпорка 24-3 - з другим заземлюючим елементом 30-2 і розпорка 24-5 - з третім заземлюючим елементом 30-3 Заземлюючий елемент 30-1 має безпосереднє заземлення з'єднанням з землею 36, елементи 30-2, 30-3 здійснюють непряме заземлення Заземлюючий елемент 30-3 має напряме заземлення з'єднанням з землею через конденсатор 32, а заземлюючий елемент 30-2 має напряме заземлення з'єднанням ФІГ.1 10 з землею через конденсатор іскровий проміжок 34 Іскровий проміжок є прикладом нелінійного елемента, тобто елемента з нелінійною вольтамперною характеристикою Фіг 4 містить аксонометричний вигляд обмоток з однією безпосередньо заземленою точкою і двома точками непрямого заземлення на виток згідно з третім втіленням винаходу Навколо стрижня 20 осердя трансформатора/індуктора високовольтним кабелем 10 (фіг 1) намотано дві обмотки 22-1, 22-2, які утримуються розпорками 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6 ЗОВНІШНІЙ напівпровіднико вий шар заземлено не обох кінцях 26-1, 26-2, 28-1, 28-2 обмоток 22-1, 22-2 Заземлюючі елементи встановлено, як на фіг 3 і не потребують детального опису Заземлюючий елемент 30-1 має безпосереднє заземлення, а заземлюючі елементи 30-2, 30-3 мають напряме заземлення з'єднанням з землею через ВІДПОВІДНІ конденсатори Фіг 5 містить аксонометричний вигляд обмоток з однією безпосередньо заземленою точкою і двома точками непрямого заземлення на виток згідно з четвертим втіленням винаходу Навколо стрижня 20 осердя трансформатора/індуктора високовольтним кабелем 10 (фіг 1) намотано дві обмотки 22-1, 22-2, які утримуються розпорками 24-1, 24-2, 24-3, 24-4, 24-5, 24-6 для кожного витка ЗОВНІШНІЙ напівпровідниковий шар заземлено не обох кінцях 26-1, 26-2, 28-1, 28-2 обмоток 22-1, 222 Заземлюючі елементи встановлено, як на фіг З та 4 і не потребують детального опису Заземлюючий елемент 30-1 має безпосереднє заземлення, заземлюючий елемент 30-2 має напряме заземлення з'єднанням з землею через іскровий проміжок, а заземлюючий елемент 30-3 має напряме заземлення з'єднанням з землею через паралельно з'єднані конденсатор 40 і іскровий проміжок 38 У описаних вище втіленнях показано як приклад лише один іскровий проміжок Описаний вище трансформатор/індуктор (фіг 2-5) має магнитне осердя Зрозуміло, що трансформатор/індуктор може не мати такого осеРДЯ Винахід не обмежується наведеними втіленнями і припускає різні модифікації у межах Формули винаходу 11 12 54485 22-1 30-3 28-2 24-4 30-2 28-1 32-2 32-1 22-1 ФІГ.2 22-1 30-3 22-2 30-2 28-1 34 22-1 ФІГ.З 13 54485 14 22-1 30-3 22-2 32 24 30-2 28-1 32-1 22-1 Фіг.4 22-1 30-3 22-2 *~28-2 22-1 Фіг.5 Підписано до друку 03 04 2003 р Тираж 39 прим ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Power transformer or inductor

Автори англійською

Fromm Udo, Leijon, Mats

Назва патенту російською

Силовой трансформатор или реактор

Автори російською

Фромм Удо, Лэйон Матс

МПК / Мітки

МПК: H01F 27/34

Мітки: силовий

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/7-54485-silovijj-transformator-induktor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Силовий трансформатор/індуктор</a>

Подібні патенти