Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Трансверсальний фільтр, що містить блок послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу, який відрізняється тим, що додатково містить блок обчислення верхньої грані і фільтр, при цьому виходи блока послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу з'єднані з відповідними входами блока обчислення верхньої грані, причому вихід блока обчислення верхньої грані з'єднаний з входом фільтра, а вихід фільтра є виходом трансверсального фільтра.

Текст

Реферат: UA 74846 U UA 74846 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до обробки сигналів, зокрема до пристроїв фільтрації сигналів, а саме до пристроїв фільтрації сигналів на фоні перешкод у просторі сигналів із властивостями алгебраїчної решітки. Відомий трансверсальний фільтр, що містить блок послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу, блок вагових помножувачів і суматор, причому кожний вихід блока послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу з'єднаний з входом відповідного вагового помножувача, а вихід кожного вагового помножувача з'єднаний з відповідним входом суматора, вихід якого є виходом трансверсального фільтра [1]. Недоліком відомого трансверсального фільтра є додаткові схемні витрати, необхідні для підстроювання вагових помножувачів при зміні спектральної щільності потужності перешкоди, і, як наслідок, зменшення швидкодії роботи пристрою, а також низька перешкодостійкість в умовах впливу сильних перешкод. Найбільш близьким технічним рішенням, вибраним за прототип, є однорідний фільтр, що містить блок послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу [2]. Недоліками відомого однорідного фільтра є низька перешкодостійкість в умовах впливу сильних перешкод та залежність перешкодостійкості фільтрації сигналу від умов апріорної невизначеності. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом використання переваг простору сигналів із властивостями алгебраїчної решітки, а також за рахунок внесення відповідних змін в алгоритм роботи і конструкцію пристрою, забезпечити підвищення перешкодостійкості фільтрації сигналу в умовах впливу сильних перешкод та виключити залежність перешкодостійкості фільтрації сигналу від умов апріорної невизначеності, що дозволяє усунути недоліки прототипу. Суть корисної моделі в трансверсальному фільтрі, що містить блок послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу, досягається тим, що додатково містить блок обчислення верхньої грані і фільтр, при цьому виходи блока послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу з'єднані з відповідними входами блока обчислення верхньої грані, причому вихід блока обчислення верхньої грані з'єднаний із входом фільтра, а вихід фільтра є виходом трансверсального фільтра. Порівняльний аналіз технічного рішення, яке заявляється, із прототипом дозволяє зробити висновок, що запропонований трансверсальний фільтр відрізняється тим, що додатково містить блок обчислення верхньої грані і фільтр, при цьому виходи блока послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу з'єднані з відповідними входами блока обчислення верхньої грані, причому вихід блока обчислення верхньої грані з'єднаний із входом фільтра, а вихід фільтра є виходом трансверсального фільтра. Суть загальної ідеї запропонованого трансверсального фільтра полягає в наступному. Взаємодія корисного сигналу s(t) і перешкоди n(t) в просторі сигналів із властивостями алгебраїчної решітки L(,) визначається двома бінарними операціями , у двох каналах прийому відповідно [3]: x(t)=s(t)n(t), (1a) ~t   st   nt  , x (1б) де s(t)n(t)=supL[s(t),n(t)], s(t)(t)=infL[s(t),n(t)]; s(t),n(t)L(,) - операції верхньої s(t)n(t) і нижньої s(t)n(t) граней відповідно. Імовірнісні розподілення корисного сигналу s(t) і перешкоди n(t) вважаються довільними. Миттєві значення (часові відліки) корисного сигналу {s(tj)} і перешкоди {n(tj)} є елементами простору сигналів: s(tj), n(tj) L(,). Часові відліки перешкоди {n(tj)} вважаються статистично незалежними. Часові відліки {s(tj)} і {n(tj)} корисного сигналу s(t) і перешкоди n(t) беруться на області визначення Ts сигналу s(t): tjTs через інтервал дискретизації Δt, такий, що він забезпечує незалежність часових відліків перешкоди {n(tj)}, причому Δt

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Transversal filter

Автори англійською

Popov Andrii Oleksiiovych

Назва патенту російською

Трансверсальный фильтр

Автори російською

Попов Андрей Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: H03H 15/00

Мітки: фільтр, трансверсальний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/6-74846-transversalnijj-filtr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Трансверсальний фільтр</a>

Подібні патенти