Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Трансверсальний фільтр, що містить блок послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу, який відрізняється тим, що додатково містить блок обчислення нижньої грані і фільтр, при цьому виходи блока послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу з'єднані з відповідними входами блока обчислення нижньої грані, причому вихід блока обчислення нижньої грані з'єднаний із входом фільтра, а вихід фільтра є виходом трансверсального фільтра.

Текст

Реферат: UA 71310 U UA 71310 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до галузі обробки сигналів, зокрема, до пристроїв фільтрації сигналів, а саме, до пристроїв фільтрації сигналів на фоні перешкод у просторі сигналів із властивостями алгебраїчної решітки. Відомий трансверсальний фільтр, що містить блок послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу, блок вагових помножувачів і суматор, причому кожний вихід блока послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу з'єднаний із входом відповідного вагового помножувача, а вихід кожного вагового помножувача з'єднаний з відповідним входом суматора, вихід якого є виходом трансверсального фільтра [1]. Недоліком відомого трансверсального фільтра є додаткові схемні витрати, необхідні для підстроювання вагових помножувачів при зміні спектральної щільності потужності перешкоди, і як наслідок, зменшення швидкодії роботи пристрою, а також низька перешкодостійкість в умовах впливу сильних перешкод. Найбільш близьким технічним рішенням, вибраним за найближчий аналог, є однорідний фільтр, що містить блок послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу [2]. Недоліками відомого однорідного фільтра є низька перешкодостійкість в умовах впливу сильних перешкод та залежність перешкодостійкості фільтрації сигналу від умов апріорної невизначеності. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом використання переваг простору сигналів із властивостями алгебраїчної решітки, а також за рахунок внесення відповідних змін в алгоритм роботи і конструкцію пристрою, забезпечити підвищення перешкодостійкості фільтрації сигналу в умовах впливу сильних перешкод та виключити залежність перешкодостійкості фільтрації сигналу від умов апріорної невизначеності, що дозволяє усунути недоліки найближчого аналога. Поставлена задача корисної моделі вирішується тим, що в трансверсальному фільтрі, що містить блок послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу, згідно з корисною моделлю, додатково містить блок обчислення нижньої грані і фільтр, при цьому виходи блока послідовно з'єднаних елементів затримки вхідного сигналу з'єднані з відповідними входами блока обчислення нижньої грані, причому вихід блока обчислення нижньої грані з'єднаний із входом фільтра, а вихід фільтра є виходом трансверсального фільтра. Суть запропонованого трансверсального фільтра полягає в наступному. Взаємодія корисного сигналу s(t) і перешкоди n(t) в просторі сигналів із властивостями алгебраїчної решітки L, визначається двома бінарними операціями , у двох каналах прийому відповідно [3]: (1a) xt   st   nt  , ~t   st   nt  x , 35 40 45 50 55 (1б) де st   nt   sup L st , nt  , st   nt   infL st , nt  ; st ,nt   L, - операції верхньої st   nt  і нижньої st   nt  граней відповідно. Імовірнісні розподілення корисного сигналу s(t) і перешкоди n(t) вважаються довільними. Миттєві значення (часові відліки) корисного сигналу {s(tj)} і перешкоди {n(tj)} є елементами простору сигналів: s j t , nt j  L,  . Часові відліки перешкоди {n(tj)} вважаються статистично незалежними. Часові відліки {s(tj)} і {n(tj)} корисного сигналу s(t) і перешкоди n(t) беруться на області визначення Ts сигналу s(t): tj  Ts через інтервал дискретизації Δt, такий що він забезпечує незалежність часових відліків перешкоди {n(tj)}, причому Δt

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Transversal filter

Автори англійською

Popov Andrii Oleksiiovych

Назва патенту російською

Трансверсальный фильтр

Автори російською

Попов Андрей Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: H03H 15/00

Мітки: фільтр, трансверсальний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/6-71310-transversalnijj-filtr.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Трансверсальний фільтр</a>

Подібні патенти