Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Центрифуга фільтруюча, що включає порожнистий вал, змонтований на ньому перфорований ротор, трубу живлення, дисковий упор, установлений усередині ротора з можливістю обертання і з нахилом до порожнистого вала, всередині перфорованого ротору встановлений перфорований розгінний ротор конусної форми, яка відрізняється тим, що дисковий упор має форму кільця, з'єднаного своєю внутрішньою поверхнею з більшою основою перфорованого розгінного ротору конусної форми, перфорований розгінний ротор конусної форми повернутий більшою основою до зовнішнього боку перфорованого ротора, при цьому вісь обертання дискового упора і вісь обертання перфорованого розгінного ротора конусної форми співпадають і нахилені до осі обертання перфорованого ротора на кут до 2,5°, внутрішня поверхня перфорованого ротора сполучена з зовнішньою поверхнею перфорованого розгінного ротора конусної форми за допомогою муфти з пружним елементом, виконаним у вигляді тора, при цьому внутрішній кінець труби живлення розміщений усередині перфорованого розгінного ротору конусної форми під кутом 45-70° по відношенню до осі обертання перфорованого ротора.

Текст

Реферат: Центрифуга фільтруюча включає порожнистий вал, змонтований на ньому перфорований ротор, трубу живлення, дисковий упор, установлений усередині ротора з можливістю обертання і з нахилом до порожнистого вала, всередині перфорованого ротора встановлений перфорований розгінний ротор конусної форми. Дисковий упор має форму кільця, з'єднаного своєю внутрішньою поверхнею з більшою основою перфорованого розгінного ротора конусної форми, перфорований розгінний ротор конусної форми повернутий більшою основою до зовнішнього боку перфорованого ротора. При цьому вісь обертання дискового упора і вісь обертання перфорованого розгінного ротора конусної форми співпадають і нахилені до осі обертання перфорованого ротора на кут до 2,5°, внутрішня поверхня перфорованого ротора сполучена з зовнішньою поверхнею перфорованого розгінного ротора конусної форми за допомогою муфти з пружним елементом, виконаним у вигляді тора. При цьому внутрішній кінець труби живлення розміщений усередині перфорованого розгінного ротора конусної форми під кутом 45-70° по відношенню до осі обертання перфорованого ротора. UA 103120 C2 (12) UA 103120 C2 UA 103120 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Винахід належить до пристроїв для розділення суспензій і може бути використаний для відділення твердої фази від рідкої в галузі вуглезбагачування, хімічної, переробної та харчової промисловостей. Відома центрифуга фільтруюча горизонтальна з пульсуючим вивантаженням осаду, яка включає перфорований ротор, вал, штовхач, розташований усередині ротору, силовий гідроциліндр та маслоустановку. Шар осаду, який утворюється на поверхні сит ротору, під час руху штовхача уперед, переміщується на величину ходу штовхача. (В.М. Лукьяненко, А.В. Таранец. "Центрифуги", Москва, "Химия", 1988, стр. 130-133). До недоліків даної центрифуги слід віднести складність конструкції і велику вартість. Експлуатація таких складних вузлів, як: маслонасос, гідроциліндр і гідравлічні золотники, потребує наявності великої кількості масла, яке потребує періодичної заміни. Найближчим аналогом пристрою, що заявляється, є центрифуга фільтруюча безперервної дії, що включає привід, порожнистий вал, змонтований на ньому перфорований ротор, трубу живлення, перфорований розгінний конус і дисковий упор, установлений усередині ротора з можливістю обертання і з нахилом до порожнистого вала. Дисковий упор змонтований на внутрішньому валу, який розміщений усередині порожнистого вала. При цьому внутрішній вал обладнаний додатковим приводом. (Патент України на корисну модель № 1731 "Центрифуга фільтруюча безперервної дії", опубл. 15.04.2003р., бюл. № 4, 2003 р.) До недоліків найближчого аналогу слід віднести складність в обслуговуванні центрифуги. Наявність додаткового приводу, складність очищення труби живлення, горизонтальна ділянка якої забивається суспензією високої концентрації, велика вага кришки кожуха - все це зумовлює складність експлуатації такої центрифуги і складність її обслуговування. В основу винаходу поставлено технічну задачу створення такої центрифуги фільтруючої, у якій за рахунок використання нової форми виконання таких конструктивних елементів, як: дисковий упор, труба живлення і перфорований розгінний ротор конусної форми, вдалось би забезпечити покращення умов її обслуговування. Крім того, використання муфти з пружним елементом, яка з'єднує внутрішню поверхню ротора з зовнішньою поверхнею перфорованого розгінного ротору конусної форми, полягає в забезпеченні передачі моменту кручення від ротора до перфорованого розгінного ротору конусної форми при перекошені осей обертання ротора і перфорованого розгінного ротору конусної форми до 2,5°, що зумовлює також покращення умов обслуговування центрифуги. Технічний результат, який досягається під час використання даного технічного рішення, полягає в покращенні умов обслуговування центрифуги. Даний технічний результат досягається тим, що центрифуга фільтруюча, що включає порожнистий вал, змонтований на ньому перфорований ротор, трубу живлення, дисковий упор, установлений усередині ротора з можливістю обертання і з нахилом до порожнистого вала, всередині перфорованого ротору встановлений перфорований розгінний ротор конусної форми, згідно винаходу, дисковий упор має форму кільця, з'єднаного своєю внутрішньою поверхнею з більшою основою перфорованого розгінного ротору конусної форми, перфорований розгінний ротор конусної форми повернутий більшою основою до зовнішнього боку перфорованого ротора, при цьому вісь обертання дискового упора і вісь обертання перфорованого розгінного ротора конусної форми співпадають і нахилені до осі обертання перфорованого ротора на кут до 2,5°, внутрішня поверхня перфорованого ротора сполучена з зовнішньою поверхнею перфорованого розгінного ротора конусної форми за допомогою муфти з пружним елементом, виконаним у вигляді тора, при цьому внутрішній кінець труби живлення розміщений усередині перфорованого розгінного ротору конусної форми під кутом 45-70° по відношенню до осі обертання перфорованого ротора. Аналіз співставлення з найближчим аналогом свідчить, що дисковий упор має форму кільця, з'єднаного своєю внутрішньою поверхнею з більшою основою перфорованого розгінного ротору конусної форми, перфорований розгінний ротор конусної форми повернутий більшою основою до зовнішнього боку перфорованого ротора, при цьому вісь обертання дискового упора і вісь обертання перфорованого розгінного ротора конусної форми співпадають і нахилені до осі обертання перфорованого ротора на кут до 2,5°, внутрішня поверхня перфорованого ротора сполучена з зовнішньою поверхнею перфорованого розгінного ротора конусної форми за допомогою муфти з пружним елементом, виконаним у вигляді тора, при цьому внутрішній кінець труби живлення розміщений усередині перфорованого розгінного ротору конусної форми під кутом 45-70° по відношенню до осі обертання перфорованого ротора. Причинно-наслідковий зв'язок між суттєвими ознаками винаходу, що заявляється, і технічним результатом, який досягається, полягає в наступному. 1 UA 103120 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Нова форма виконання дискового упора, труби живлення, а також те, що перфорований розгінний ротор конусної форми повернутий своєю більшою основою до зовнішнього боку перфорованого ротора - забезпечує спрощення конструкції центрифуги. Нема необхідності установки додаткового приводу, що полегшує обслуговування центрифуги в процесі її експлуатації. Крім того, нова форма виконання труби живлення, за якою внутрішній кінець труби живлення розміщений усередині перфорованого розгінного конусу під кутом 45÷70° по відношенню до осі обертання перфорованого ротора, забезпечує вільне проходження суспензії у перфорований розгінний конус, що не потребує частого очищення труби живлення. Величина куту між трубою живлення і віссю обертання перфорованого ротора встановлена експериментально і є необхідною для досягнення технічного результату. У випадку виконання цієї величини більшою, ніж верхня межа вказаного інтервалу, внутрішній кінець труби живлення не буде розміщуватись усередині перфорованого розгінного конусу. У випадку виконання цієї величини меншою нижньої межі заданого інтервалу (менше 45°), суспензія високої концентрації буде затримуватися у трубі живлення, що потребує частого очищення останньої. Крім того, використання муфти з пружним елементом, яка з'єднує внутрішню поверхню ротора з зовнішньою поверхнею перфорованого розгінного ротора конусної форми, полягає в забезпеченні передачі моменту кручення від ротора до перфорованого розгінного ротора конусної форми при перекошені осей обертання ротора і перфорованого розгінного ротора конусної форми до 2,5°. Все це разом забезпечує спрощення процесу обслуговування центрифуги. Суть корисної моделі пояснюється кресленням, де на фіг. 1 зображений загальний вигляд центрифуги (поздовжній розріз) на фіг. 2 - муфта з пружним елементом, виконаним у вигляді тора. α - кут між трубою живлення і віссю обертання перфорованого ротора, який дорівнює 45÷70°; β - кут між віссю обертання ротора і віссю обертання перфорованого розгінного ротора конусної форми, який дорівнює до 2,5°. Центрифуга фільтруюча включає привід 1, кожух 2, порожнистий вал 3, на якому змонтований перфорований ротор 4. Усередині перфорованого ротору 4 установлений перфорований розгінний ротор конусної форми 5, який повернутий своєю більшою основою 6 до зовнішнього боку 7 перфорованого ротора 4. Дисковий упор 8, який має форму кільця, з'єднаного своєю внутрішньою поверхнею 9 з більшою основою 6 перфорованого розгінного ротора конусної форми 5 Дисковий упор 8 і перфорований розгінний ротор конусної форми 5 установлені на нерухомій осі 10 усередині ротора 4 з можливістю обертання. При цьому вісь обертання дискового упору 11 і вісь обертання перфорованого розгінного ротора конусної форми співпадають і нахилені до осі обертання перфорованого ротора 12 на кут до 2,5° Центрифуга фільтруюча обладнана підшипниками 13 порожнистого вала 3, підшипниками 14 осі 10 і підшипниками 15 перфорованого розгінного ротора конусної форми 5. Кожух 2 обладнаний кришкою 16. Центрифуга фільтруюча також має шахту вивантаження осаду 17 і патрубок відводу фугата 18. Крім того, центрифуга обладнана муфтою 19 з пружним елементом 20, виконаним у вигляді тора. Центрифуга також обладнана трубою живлення 21. Центрифуга працює наступним чином. Суспензія, що підлягає розділенню, подається по трубі живлення 21 у перфорований розгінний ротор конусної форми 5, який через муфту 19 з пружним елементом 20 приводиться у рух за допомогою приводу 1. На перфорованому розгінному роторі конусної форми 5 суспензія частково зневоднюється і розкручується до частоти обертання ротора. При цьому частково зневоднена суспензія рівномірно переміщується по колу дискового упора 8. Частково зневоднена суспензія поступає на фільтруючу поверхню перфорованого ротора 4, де остаточно зневоднюється. При цьому на фільтруючий поверхні перфорованого ротора формується шар осаду твердої фази. Осад, відштовхуючись від дискового упора 8, переміщується у осьовому напрямку до зовнішнього боку 7 перфорованого ротора 4 і скидається у шахту вивантаження осаду 17 і далі виводиться із центрифуги. Рідка фаза проходить крізь перфорований ротор і попадає у кожух 2 і видаляється за допомогою патрубку відводу фугата 18. 2 UA 103120 C2 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 5 10 15 Центрифуга фільтруюча, що включає порожнистий вал, змонтований на ньому перфорований ротор, трубу живлення, дисковий упор, установлений усередині ротора з можливістю обертання і з нахилом до порожнистого вала, всередині перфорованого ротора встановлений перфорований розгінний ротор конусної форми, яка відрізняється тим, що дисковий упор має форму кільця, з'єднаного своєю внутрішньою поверхнею з більшою основою перфорованого розгінного ротора конусної форми, перфорований розгінний ротор конусної форми повернутий більшою основою до зовнішнього боку перфорованого ротора, при цьому вісь обертання дискового упора і вісь обертання перфорованого розгінного ротора конусної форми співпадають і нахилені до осі обертання перфорованого ротора на кут до 2,5°, внутрішня поверхня перфорованого ротора сполучена з зовнішньою поверхнею перфорованого розгінного ротора конусної форми за допомогою муфти з пружним елементом, виконаним у вигляді тора, при цьому внутрішній кінець труби живлення розміщений усередині перфорованого розгінного ротора конусної форми під кутом 45-70° по відношенню до осі обертання перфорованого ротора. 3 UA 103120 C2 Комп’ютерна верстка І. Скворцова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Matsak Oleksandr Fedotovych

Автори російською

Мацак Александр Федотович

МПК / Мітки

МПК: B04B 3/00

Мітки: центрифуга, фільтруюча

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/6-103120-centrifuga-filtruyucha.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Центрифуга фільтруюча</a>

Подібні патенти