Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Автоматизоване робоче місце, що включає накопичувач інформації, програмне забезпечення, яке відрізняється тим, що містить стаціонарний персональний комп'ютер і/або портативний комп'ютер типу "Notebook", який за допомогою телекомунікаційного обладнання локальної обчислювальної мережі сполучено із сканером відбитків пальців, лазерним принтером і виконано з можливістю підключення до основного сервера програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю.

2. Автоматизоване робоче місце за п. 1, яке відрізняється тим, що до персонального комп'ютера підключено монітор, клавіатуру, маніпулятор типу "миша", джерело безперебійного живлення.

3. Автоматизоване робоче місце за п. 1, яке відрізняється тим, що має спеціальне і програмне забезпечення для обробки інформації та надання персоналу доступу до неї.

4. Автоматизоване робоче місце за п. 1, яке відрізняється тим, що виконано з можливістю встановлення і використання в службових приміщеннях підрозділів органів охорони державного кордону, в яких розміщено основний та резервний сервери програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю, сервери інших програмно-технічних комплексів та складових інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю.

Текст

Реферат: Автоматизоване робоче місце містить стаціонарний персональний комп'ютер і/або портативний комп'ютер типу "Notebook", який за допомогою телекомунікаційного обладнання локальної обчислювальної мережі сполучено із сканером відбитків пальців, лазерним принтером і виконано з можливістю підключення до основного сервера програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю. UA 100266 U (12) UA 100266 U UA 100266 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до програмно-технічних засобів, що забезпечують надання доступу користувачам до обробки інформації, відповідно до наданих прав з використанням автоматизованих робочих місць, які входять до складу програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю. Відомо програмно-апаратний комплекс централізованого оформлення та видачі талонів про проходження державного технічного огляду транспортного засобу на пластиковій основі з імплантованим мікрочипом [http://kpvti.kiev.ua/products/418]. Комплекс являє собою мережу взаємодіючих з центральною базою даних програмноапаратних комплексів, розміщених в регіональних підрозділах ДАІ та мобільних терміналів контролю електронних документів, якими оснащені лінійні інспектори ДАІ. Система забезпечує підготовку, випуск та контроль звернення основного документа - талона. Програмно-апаратний комплекс призначено для введення і зберігання інформації про облікові дані і параметри технічного стану автотранспортних засобів, що перевіряються і проходять державний технічний огляд; персоналізації талонів технічного огляду, включаючи занесення облікових даних у чип; обліку виданих талонів і використаних бланків талонів; формування довідок і звітів про проходження державного технічного огляду. Найближчим до корисної моделі, що заявляється, є програмно-апаратний модуль, призначений для вбудовування в комплекси засобів автоматизації для збору, обробки та видачі інформації про повітряну обстановку, що містить сервер, який виконує функції централізованого сховища інформації (сервер бази даних), сервер централізованого обробника вхідних потоків інформації про повітряну обстановку (сервер обробки інформації), центри керування адміністрування та функціонального контролю, автоматизовані робочі місця операторів обробки інформації про обстановку в повітрі з типовою ЕОМ, засіб відображення колективного користування, пульт, що носять, керування обробкою і представленням інформації про повітряну обстановку, маршрутизатор локальної мережі, адаптер бездротової мережі для підключення сервера і сенсорної панелі до локальної мережі, багатофункціональний друкувальний пристрій, що використовується для виготовлення графічних і табличних звітних документів, а для агрегування інформації про повітряну обстановку модуль додатково оснащено сервером агрегування інформації про повітряну обстановку, сховищем даних, автоматизованим робочим місцем оператора, радіолокаційною станцією [RU № 2013134940 А, G06F 17/00, 2015]. Зазначений програмно-апаратний модуль, як і попередній аналог, не може бути використаний для автоматизації прикордонного контролю і не має достатньо високоякісних характеристик. В основу корисної моделі поставлено задачу створення автоматизованого робочого місця "Адміністратор" як складової програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю та/або інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю з високоякісними характеристиками щодо процесів обробки даних за результатами оперативнослужбової діяльності підрозділу органу охорони державного кордону під час оформлення і пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів. В основу корисної моделі поставлено задачу створення автоматизованого робочого місця "Адміністратор" як складової комплексної системи захисту інформації, що обробляється, з використанням програмно-технічних комплексів автоматизації прикордонного контролю. Поставлена задача вирішується тим, що автоматизоване робоче місце "Адміністратор", яке включає накопичувач інформації, програмне забезпечення, згідно з корисною моделлю, містить стаціонарний персональний комп'ютер і/або портативний комп'ютер типу "Notebook", який за допомогою телекомунікаційного обладнання локальної обчислювальної мережі сполучено із сканером відбитків пальців, лазерним принтером і виконано з можливістю підключення до основного сервера програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю. До персонального комп'ютера підключено монітор, клавіатуру, маніпулятор типу "миша", джерело безперебійного живлення. Автоматизоване робоче місце має спеціальне і програмне забезпечення для обробки інформації та надання персоналу доступу до неї. Автоматизоване робоче місце виконано з можливістю встановлення і використання в службових приміщеннях підрозділів органів охорони державного кордону, в яких розміщено основний та резервний сервери програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю, сервери інших програмно-технічних комплексів та складових інформаційнотелекомунікаційної системи прикордонного контролю. Автоматизоване робоче місце "Адміністратор (АРМ "Адміністратор") забезпечує проведення заходів з визначення повноважень користувачів, надання доступу користувачам до обробки 1 UA 100266 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 інформації в базах даних, які зберігаються на основному та резервному серверах програмнотехнічного комплексу автоматизації прикордонного контролю, моніторингу системних журналів аудита роботи користувачів та реєстрації стану функціонування програмних і технічних засобів комплексу "Гарт-1/П", установлення системних параметрів спеціального програмного забезпечення для стабільного функціонування оперативних і облікових баз даних серверів (основного і резервного) комплексу, аналізу порушень у роботі системи "Гарт-1", налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи програмних та технічних засобів, формувати в електронному вигляді та друкувати звіти за результатами проведених заходів. АРМ "Адміністратор" забезпечує обробку інформації (уведення, записування, зчитування, зберігання, приймання, передавання) щодо осіб і транспортних засобів, які перетинають державний кордон України. АРМ "Адміністратор" має загальне і спеціальне програмне забезпеченням "bkc-Кордон". Загальне програмне забезпечення призначено для керування апаратними та програмними засобами стаціонарного комп'ютера та/або портативного комп'ютера типу "Notebook", сканеру відбитків пальців, лазерного принтеру і для забезпечення функціонування спеціального програмного забезпечення. Як загальне програмне забезпечення можуть використовуватися операційні системи Windows 7, 8 Pro та/або Linux. Спеціальне програмне забезпечення "bkc-Кордон" повинно забезпечувати: - первинне його налагодження, керування в процесі експлуатації автоматизованими робочими місцями, додатками і користувацькими обліковими записами; - гнучке налагодження зв'язків між автоматизованими робочими місцями, додатками та користувацькими обліковими записами, завдяки чому забезпечується гнучкість у конфігурації і чіткий розподіл прав доступу до додатків спеціального програмного забезпечення та даних щодо автоматизованих робочих місць комплексу, додатків і таблиць баз даних серверів комплекс; - доступ до баз даних серверів комплексу і включення інтерфейсів перегляду/редагування інформації в таблицях баз даних серверів комплексу, чим забезпечуються зручні функції пошуку/перегляду даних за таблицями оперативної інформації, довідниковими і конфігураційними таблицями, таблицями облікових даних, формування статистичних звітів за стандартними формами та інших сервісних додатків при роботі з базами даних серверів комплексу, а також гнучке налагодження реєстраційних форм для функціонування автоматизованих робочих місць; - відстеження змін у таблицях баз даних серверів комплексу (за визначеним переліком таблиць - це облікова інформація щодо прикордонного контролю та пропуску через державний кордон осіб і транспортних засобів) і передача цих даних до центрального сховища даних програмно-технічного комплексу; - автоматизований прийом і запис до баз даних серверів комплексу оновлень інформації за визначеним переліком таблиць (оперативна й довідникова інформація, що надходить із центрального сховища даних програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю; - якісний моніторинг фонових процесів, що забезпечують обмін даними між базами даних серверів комплексу та базами даних центрального сховища даних програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю; - захист інформації під час її обробки. АРМ "Адміністратор", що заявляється, дозволяє: - здійснювати доступ до баз даних серверів комплексу і включати інтерфейси перегляду/редагування інформації в таблицях баз даних серверів програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю, формувати статистичні звіти за стандартними формами та іншими сервісними додатками для роботи з базами даних серверів комплексу, а також гнучке налагодження реєстраційних форм для функціонування автоматизованого робочого місця "Інспектор-С, "Інспектор-П", "Інспектор-К", "Старший зміни", "Користувач", "Оформлення електронної картки"; - здійснювати керування в процесі експлуатації програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю автоматизованими робочими місцями комплексу, додатками і користувацькими обліковими записами; - зчитувати та відображати на екрані монітору інформацію зі сторінок паспортних документів, на яких розміщена машинозчитувана зона, з використанням паспортрідера (сканерного типу), та до яких імплантовано безконтактний електронний носій з текстовою й біометричною інформацією, паспортних документів, які виготовлені відповідно до міжнародних стандартів (ICAO Doc 9303 "Машинозчитувані проїзні документи"), 2 UA 100266 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 - здійснювати автоматизовану перевірку відомостей про осіб, які перетинають державний кордон України, за базами даних осіб, яким, згідно із законодавством, не дозволяється в'їзд в Україну або тимчасово обмежено право виїзду з України, у тому числі, згідно з дорученнями уповноважених державний органів, осіб, які переховуються від органів дізнання, слідства та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань, недійсних, викрадених і втрачених документів на право виїзду за кордон та іншими базами даних, що створюються та використовуються відповідно до законодавства та відображати на екрані монітора інформацію про результати перевірки введеної інформації; - проводити авторизацію користувача, у тому числі по відбитку пальця; - переглядати інформацію в базах даних основних серверів програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю у віддаленому режимі за визначеними реквізитами і встановленими класифікаторами; - забезпечувати захист інформації під час її обробки. Корисна модель пояснюється блок-схемою. АРМ "Адміністратор" містить апаратно-програмні засоби у складі: стаціонарний персональний комп'ютер 1, до якого підключено монітор 2, клавіатуру 3, маніпулятор 4 типу "миша", та/або портативний комп'ютер типу "Notebook" 5 (Intel Core і3/RAM 4 ГБ/HDD 500 ГБ/DVD/Intel HD Graphics 4400) з кольоровими моніторами (дисплеями) (15.6" - 22", ЖК, матриця TN+film/1366 × 768/D-Sub/ або краще), сканер 6 відбитків пальців, лазерний принтер 7 (типу Canon (MF4410, А4, USB 2.0 + кабель USB 1,8 м), джерело 8 безперебійного живлення, які інтегровані в автоматизоване робоче місце і з'єднуються між собою з використанням інтерфейсів телекомунікаційного обладнання 9 локальної обчислювальної мережі, яке забезпечує також підключення до основного сервера програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю. АРМ "Адміністратор" працює за таким принципом. Користувач з правами системного адміністратора, адміністратора безпеки та/або адміністратора баз даних, відповідно до розпорядчих документів, здійснює інсталяцію (деінсталяцію), оновлення, настройку та оптимізацію загального та спеціального програмного забезпечення на АРМ "Адміністратор" та серверах програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю, забезпечує ведення бази даних захисту (перелік користувачів з їхніми атрибутами доступу), присвоєння користувачу облікового запису з визначенням імені та умовного паролю, встановлення значень системних параметрів конфігурації комплексу, безпосередньо пов'язаних із доступом до інформації, ведення переліку автоматизованих робочих місць комплексу та спостереження за роботою усіх складових комплексу. АРМ "Адміністратор" надає можливість автентифікації користувача в системі не тільки паролями, а й шляхом ідентифікації по відбитку пальця з використанням сканера відбитків пальців, дає можливості встановлення значень усіх параметрів конфігурації комплексу для розмежування доступу до програмних додатків спеціального програмного забезпечення, адмініструвати локальну обчислювальну мережу, моніторити стан обміну інформацією між автоматизованими робочими місцями та основним сервером комплексу, між основними серверами комплексу та бази даних центрального сховища даних, між основним і резервним серверами комплексу, з використанням локальної мережі та телекомунікаційних каналів, створення та зберігання резервних копій баз даних комплексу, їх періодичну перевірку та знищення. АРМ "Адміністратор" використовується адміністратором безпеки та/або системним адміністратором для забезпечення визначення повноважень користувачів, моніторингу системних журналів аудита роботи користувачів та реєстрації роботи програмних і технічних засобів, аналізу порушень у роботі системи, налагодження параметрів, необхідних для забезпечення стабільної роботи програмних та технічних засобів. АРМ "Адміністратор" може використовуватися персоналом Державної прикордонної служби України під час оформлення осіб і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, у складі програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю "Гарт1/П" інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю "Гарт-1". Крім цього АРМ "Адміністратор" може також використовуватися персоналом Державної міграційної служби та органів Міністерства внутрішніх справ з метою перевірки дотримання іноземцями міграційного законодавства України. 3 UA 100266 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 10 15 1. Автоматизоване робоче місце, що включає накопичувач інформації, програмне забезпечення, яке відрізняється тим, що містить стаціонарний персональний комп'ютер і/або портативний комп'ютер типу "Notebook", який за допомогою телекомунікаційного обладнання локальної обчислювальної мережі сполучено із сканером відбитків пальців, лазерним принтером і виконано з можливістю підключення до основного сервера програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю. 2. Автоматизоване робоче місце за п. 1, яке відрізняється тим, що до персонального комп'ютера підключено монітор, клавіатуру, маніпулятор типу "миша", джерело безперебійного живлення. 3. Автоматизоване робоче місце за п. 1, яке відрізняється тим, що має спеціальне і програмне забезпечення для обробки інформації та надання персоналу доступу до неї. 4. Автоматизоване робоче місце за п. 1, яке відрізняється тим, що виконано з можливістю встановлення і використання в службових приміщеннях підрозділів органів охорони державного кордону, в яких розміщено основний та резервний сервери програмно-технічного комплексу автоматизації прикордонного контролю, сервери інших програмно-технічних комплексів та складових інформаційно-телекомунікаційної системи прикордонного контролю. Комп’ютерна верстка О. Рябко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 4

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G05B 19/00, G06Q 10/00

Мітки: автоматизоване, адміністратор, місце, робоче

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/6-100266-avtomatizovane-roboche-misce-administrator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Автоматизоване робоче місце “адміністратор”</a>

Подібні патенти