Подавальний ролик, зокрема для кромкообрізних ножиць

Номер патенту: 95662

Опубліковано: 25.08.2011

Автори: Майнхардт Ульріх, Бойтер Маттіас

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Подавальний ролик (1), що містить оснащену опорною цапфою (3) маточинну частину (2) і з'єднаний з опорною цапфою (3) через маточинну частину (2) ходовий ролик (4), причому ходовий ролик виконаний з каналами (13) для спрямування охолоджувального текучого середовища, при цьому канали (13) розташовані паралельно поверхні (4а) та осі ходового ролика, а текуче середовище подається до каналів (13) або відводиться від них за допомогою з'єднувальних каналів (11, 12), причому перші з'єднувальні канали (11, 12) проходять зіркоподібно радіально назовні ходового ролика (4) з аксіальною складовою спрямування, при цьому передбачені другі з'єднувальні канали (9, 10), причому перші і другі з'єднувальні канали з'єднані за допомогою по суті кільцеподібно обвідних каналів (5, 6), які утворені в граничній ділянці між маточинною частиною і ходовим роликом, який відрізняється тим, що другі з'єднувальні канали (9, 10) проходять зіркоподібно радіально всередину маточинної частини (2) з аксіальною складовою спрямування, причому охолоджувальне текуче середовище подається або відводиться від поверненої від опорної цапфи сторони подавального ролика.

2. Ролик за п. 1, який відрізняється тим, що опорна цапфа (3) розташована в опорному корпусі (21), а опорний корпус має канали (22) для текучого середовища для охолоджування за допомогою текучого середовища.

3. Ролик за п. 2, який відрізняється тим, що канали (13) для текучого середовища в ходовому ролику (4) з'єднані по потоку з каналами (22) для текучого середовища в опорному корпусі (21).

4. Ролик за одним із пп. 1-3, який відрізняється тим, що виконаний з можливістю застосування у кромкообрізних ножицях, зокрема для застосування при виготовленні листів або штаб, зокрема при виробництві товстолистового прокату або гарячекатаних штаб.

5. Кромкообрізні ножиці з пристроєм з подавальними роликами, щонайменше з двома подавальними роликами, за одним із пп. 1-4, причому подавальні ролики розташовані у вхідній і/або вихідній зоні кромкообрізних ножиць так, що ножиці розташовані над і/або під розміщуваною між подавальними роликами гарячекатаною штабою або листом.

Текст

1. Подавальний ролик (1), що містить оснащену опорною цапфою (3) маточинну частину (2) і з'єднаний з опорною цапфою (3) через маточинну частину (2) ходовий ролик (4), причому ходовий ролик виконаний з каналами (13) для спрямування охолоджувального текучого середовища, при цьому канали (13) розташовані паралельно поверхні (4а) та осі ходового ролика, а текуче середовище подається до каналів (13) або відводиться від них за допомогою з'єднувальних каналів (11, 12), причому перші з'єднувальні канали (11, 12) проходять зіркоподібно радіально назовні ходового ролика (4) з аксіальною складовою спрямування, при цьому передбачені другі з'єднувальні канали (9, 10), причому перші і другі з'єднувальні канали C2 2 UA 1 3 мі з DE 3542007 А1 або WO 02/36294 А1. Вони використовуються, зокрема, для транспортування або вирівнювання листів в ножицях, придатних для обрізання і/або поздовжнього або поперечного різання. Відоме застосування таких подавальних роликів для обробки холоднокатаних листів. При цьому подавальні ролики розташовані попарно і направляють між собою лист, що транспортується, причому вони прикладені до листа і за рахунок приведення у обертання можуть транспортувати його. Застосовувані в кромкообрізних ножицях подавальні ролики при обробці гарячекатаного листа знаходяться в постійному контакті з гарячим листом, що обробляється, і при цьому самі сильно нагріваються ним. За рахунок постійного введення енергії в подавальні ролики вони перегріваються і, тим самим, втрачають свою функціональну здатність або набувають дефект, який може привести до їх руйнування. Задачею винаходу є створення подавального ролика, який відповідав би вимогам до застосування, зокрема в кромкообрізних ножицях для гарячекатаних смуг або листів і мав би в цьому відношенні високу функціональну здатність. Згідно з винаходом, ця задача вирішується за допомогою подавального ролика з ознаками пункту 1 формули, причому подавальний ролик, зокрема для кромкообрізних ножиць, зокрема для застосування при виготовленні листів або смуг, зокрема при виробництві товстолистового прокату або гарячекатаних смуг, утворений забезпеченою опорною цапфою маточинною частиною і з'єднуваним з опорною цапфою ходовим роликом, причому ходовий ролик виконаний з одним або декількома каналами для спрямування охолоджувальної рідини. За рахунок цього можна переважно досягнути охолоджування поверхні ходового ролика так, що, загалом, зменшується введення енергії в нього. Далі переважно, якщо ходовий ролик має велику кількість каналів, розташованих паралельно його поверхні. При цьому канали можуть бути виконані в ходовому ролику у вигляді просвердлених отворів або канавок на поверхні, які потім закриваються кришкою на поверхні. Переважно, якщо канали орієнтовані зіркоподібно або рівномірно розподілені по периметру ходового ролика. За рахунок цього може бути передбачений сприятливий розподіл каналів, що спричиняє оптимальне охолоджування поверхні ходового ролика. Особливо переважно, якщо текуче середовище подається до каналів або відводиться від них за допомогою з'єднувальних каналів, причому з'єднувальні канали розташовані по суті радіально або зіркоподібно. Також переважно, якщо передбачені перші і другі з'єднувальні канали, причому вони зв'язані за допомогою по суті кільцеподібно обвідних каналів. Доцільно далі, якщо по суті кільцеподібно огинаючі канали виконані в граничній зоні між маточинною частиною і ходовим роликом в маточинній частині і/або в ходовому ролику. 95662 4 Згідно з іншою ідеєю винаходу, доцільно, якщо опорна цапфа розташована в опорному корпусі, а опорний корпус має канали для свого охолоджування за допомогою текучого середовища. Особливо переважно, якщо канали для текучого середовища в ходовому ролику з'єднані по потоку з каналами для текучого середовища в опорному корпусі. Крім того, задача винаходу вирішується за допомогою пристрою з подавальними роликами, щонайменше з двома подавальними роликами, причому подавальні ролики для кромкообрізних ножиць розташовані у вхідній і/або вихідній зоні ножиць над і/або під розміщуваною між ними гарячекатаною смугою або листом. Переважні варіанти наведені в залежних пунктах. Нижче винахід більш детально пояснюється на прикладі його здійснення за допомогою креслень, на яких зображають: - фіг. 1: розріз подавального ролика; - фіг. 2: розріз подавального ролика з фіг. 1; - фіг. 3: вигляд збоку ролика з фіг. 1; - фіг. 4: комплект подавальних роликів; - фіг. 5: вигляд збоку подавальних роликів з фіг. 4. На фіг. 1 зображений розріз подавального ролика 1. Він складається по суті із забезпеченої опорною цапфою 3 маточинної частини 2 і з'єднуваного з опорною цапфою 3 ходового ролика 4. Останній встановлений на опорній цапфі з можливістю обертання за допомогою підшипника. Маточинна частина 2 і/або ходовий ролик 4 мають щонайменше по суті кільцеподібні канали 5, 6. Ці канали розташовані по суті на зовнішній поверхні 7 маточинної частини 2 і внутрішній поверхні 8 ходового ролика 4. В прикладі на фіг. 1 кільцеподібні канали 5, 6 виконані у вигляді кільцевих канавок у зовнішній поверхні 7 і внутрішній поверхні 8. Від цих кільцеподібних каналів 5, 6 радіально всередину маточинної частини 2 і радіально назовні ходового ролика 4 проходять канали 9, 10, 11, 12, що розподіляють охолоджувальне текуче середовище. При цьому в прикладі на фіг. 1 ці канали орієнтовані радіально і аксіально. Канали 9, 10 служать як підвідний 10 і відвідний 9 канали для кільцеподібних каналів 5, 6, причому текуче середовище для охолоджування подається по центральному, переважно середньоосьовому приєднанню 14, 15 для підведення і відведення. Канали 11, 12 служать для підведення охолоджувального текучого середовища з кільцеподібних каналів 5, 6 і розподіляються по орієнтованих в осьовому напрямі і розташованих під поверхнею ходового ролика 4 каналах 13. Оскільки введення тепла в ходовий ролик 4 відбувається по суті від його поверхні 4а, осьове розташування каналів 13 служить для поліпшеного розподілу потоку охолоджувального текучого середовища в ходовому ролику 4. Канали 13 проходять по суті осепаралельно осі ходового ролика 4, причому вони переважно проходять також паралельно поверхні або, відповідно, поверхні 4а котіння ходового ролика 4. 5 Переважно підвідні 14 і відвідні 15 канали забезпечуються охолоджувальним текучим середовищем з боку 17, протилежного привідному боку 16. Для цього передбачений приєднувальний фланець 18, який забезпечений непоказаними підвідними і відвідними лініями або виконаний з можливістю з'єднання з ними. Всередині подавального ролика 1 і підвідні і відвідні канали виконані у вигляді подвійної труби, так що всередині забезпечується підвідний канал, а у зовнішній сорочці відвідний канал. На фіг. 1 зображене приєднання 20, що також служить для охолоджування опорного корпусу, для охолоджувального текучого середовища, яке забезпечує її підведення і відведення для охолоджування опорного корпусу 21. У одному переважному прикладі постачання подавального ролика 4 охолоджувальним текучим середовищем може бути пов'язане з постачанням ним опорного корпусу 21. Для цього між каналами для охолоджування опорного корпусу і подавального ролика може бути передбачене з'єднання по потоку. У іншому прикладі це з'єднання по потоку може забезпечуватися (живитися) також окремо. На фіг. 2 подавальний ролик 4 зображений в розрізі. При цьому канали 13 в подавальному ролику 4 для розподілу охолоджувального текучого середовища орієнтовані паралельно його поверхні 4а. Ці канали 13 з'єднані за допомогою каналів 11, 12, причому передбачені підвідні 11 і відвідні 12 з'єднання, які проходять по суті радіально. Канали 13 розподілені по суті зіркоподібно. Виходячи від центрального середнього приєднання 14, 15, охолоджувальне текуче середовище спрямовується або відводиться за допомогою каналів 9, 10 до кільцеподібних каналів 5, 6 для розподілу, звідки воно розподіляється по підвідних і відвідних каналах або збирається ними і відводиться. На фіг. 3 зображене приєднання 20 для підведення і відведення охолоджувального текучого 95662 6 середовища для охолоджування опорного корпусу 21, причому текуче середовище тече по близькому до поверхні каналу 22 від підведення до зливу. Канал 22 утворений закритим поглибленням, яке на своїх підвідних і відвідних боках зв'язане з приєднанням 20 за допомогою просвердлених отворів 23. На фіг. 4 і 5 зображені два подавальних ролики 1, встановлених з можливістю перестановки і настройки по відношенню один до одного за допомогою регулюючого механізму 30, так що між обома ходовими роликами 4 лист може пройти з притисканням або натягненням. Перелік посилальних позицій 1 - подавальний ролик 2 - маточинна частина 3 - опорна цапфа 4 - ходовий ролик 4а - поверхня 5 - канал 6 - канал 7 - зовнішня поверхня 8 - внутрішня поверхня 9 - канал 10 - канал 11 - канал 12 - канал 13 - канал 14 - приєднання 15 - приєднання 16 - привідний бік 17 - протилежний бік 18 - приєднувальний фланець 20 - приєднання для охолоджувального текучого середовища 21 - опорний корпус 22 - канал 23 - просвердлений отвір 30 - регулюючий механізм 7 95662 8 9 Комп’ютерна верстка Мацело В. 95662 Підписне 10 Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Drive roller, in particular for edge trimmers

Автори англійською

Beuter, Matthias, Meinhardt, Ulrich

Назва патенту російською

Подающий ролик, в частности для кромкообрезных ножниц

Автори російською

Бойтер Маттиас, Майнхардт Ульрих

МПК / Мітки

МПК: B22D 11/128, B21B 27/08, B23D 31/00, B21C 47/34, B21D 43/00

Мітки: зокрема, подавальний, ножиць, ролик, кромкообрізних

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-95662-podavalnijj-rolik-zokrema-dlya-kromkoobriznikh-nozhic.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Подавальний ролик, зокрема для кромкообрізних ножиць</a>

Подібні патенти