Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб експлуатації імітатора стрільби і ураження на базі використання штатних вогневих засобів учасників тренування, що включає збирання не менше двох комплектів індивідуального обладнання (1), а також комплекту групового обладнання (10), після чого проводять по радіоканалу передачу даних про місцезнаходження комплекту індивідуального обладнання (1) через приймачі-передавачі (9), а також через пристрій керування і обчислень (8), і передають з пристрою визначення власних координат (5) у комплект групового обладнання (10) дані про відносне розташування учасників тренування, а також дані з датчиків положення у просторі по куту місця (2) і азимуту (3), який відрізняється тим, що збирають і вводять до складу імітатора стрільби і ураження щонайменше одну автономну метеорологічну станцію (15), розміщують на стволах вогневих засобів комплекти індивідуального обладнання (1), за допомогою яких здійснюють індикацію промаху і ураження, пуск або стрільбу і формування ідентифікаційного коду пристрою, за допомогою комплекту групового обладнання (10) здійснюють введення даних і відображення оперативної обстановки, після чого до початку проведення тренування вимірюють величину зносу ствола кожного вогневого засобу і для кожного вогневого засобу у комплект індивідуального обладнання (1) вводять ідентифікаційний код, а у комплекті групового обладнання (10) у відповідності до кожного ідентифікаційного коду вводять у вигляді послідовних кодів інформацію щодо ідентифікації вогневого засобу і засобу ураження, а також вхідні дані для розрахунку балістичних характеристик польоту засобів ураження, вимірюють поточні величини метеорологічних показників у вигляді тиску, температури, вологості, швидкості і напрямку вітру, які вводять у пристрій керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), куди також, у відповідності з ідентифікаційним кодом кожного вогневого засобу, вводять величину зносу його ствола, при цьому за допомогою автономної метеорологічної станції (15) через приймач-передавач (9) передають інформацію про її місцезнаходження та про поточні величини метеорологічних показників на комплект групового обладнання (10), за допомогою якого проводять прийом інформації з використанням групового приймача-передавача (11) і видачу її на пристрій керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), після чого проводять прив'язку вогневих засобів до місцевості і визначають їх взаємне розташування у момент здійснення засобами ураження холостого пострілу, проводять розрахунок траєкторії і часу польоту засобів ураження вогневих засобів з урахуванням поточних величин метеорологічних показників і величини зносу ствола кожного вогневого засобу, розраховують точку попадання або промаху засобу ураження і проводять автоматичну видачу по радіоканалу відповідного повідомлення про попадання або промах на пристрій індикації (6) комплекту індивідуального обладнання (1).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що збирають і вводять до складу імітатора стрільби і ураження чотири автономні метеорологічні станції (15).

Текст

1. Спосіб експлуатації імітатора стрільби і ураження на базі використання штатних вогневих засобів учасників тренування, що включає збирання не менше двох комплектів індивідуального обладнання (1), а також комплекту групового обладнання (10), після чого проводять по радіоканалу передачу даних про місцезнаходження комплекту індивідуального обладнання (1) через приймачіпередавачі (9), а також через пристрій керування і обчислень (8), і передають з пристрою визначення власних координат (5) у комплект групового обладнання (10) дані про відносне розташування учасників тренування, а також дані з датчиків положення у просторі по куту місця (2) і азимуту (3), який відрізняється тим, що збирають і вводять до складу імітатора стрільби і ураження щонайменше одну автономну метеорологічну станцію (15), розміщують на стволах вогневих засобів комплекти індивідуального обладнання (1), за допомогою яких здійснюють індикацію промаху і ураження, пуск або стрільбу і формування ідентифікаційного коду пристрою, за допомогою комплекту групового обладнання (10) здійснюють введення даних і ві 2 (19) 1 3 Винахід належить до способів, що застосовуються для побудови та експлуатації засобів, призначених для навчання і тренування учасників тренування, зокрема, операторів, у прицілюванні і стрільбі на зразках військового озброєння без застосування реальних боєприпасів. Відомий спосіб керування наведенням і вогнем бойової машини реактивної системи залпового вогню [1], який використовується як елемент автоматизованої системи керування (АСК) наведенням і вогнем бойової машини реактивної системи залпового вогню [1], що вибраний як аналог. Відповідно до цього способу, використовують автономну топографічно-геодезичну прив'язку і орієнтування бойової машини, здійснюють автономний розрахунок установок стрільби і даних польотного завдання по координатах точок прицілювання, безприцільне наведення пакету напрямних. За допомогою системи автономного орієнтування визначають початковий азимут, а за допомогою навігаційної апаратури (системи навігації) - початкові координати бойової машини, після чого на базі системи навігації безперервно визначають місцеположення і орієнтацію бойової машини, що відображають за допомогою системи на фоні топографічної карти. Після отримання цілеуказання через блок прийому-передачі даних за допомогою АСК також відображають дальність (відстань) до цілі і напрям заїзду на стартову позицію. На стартовій позиції за допомогою ACК визначають задані кути наведення для поточних координат бойової машини, а також безперервно визначають розбіжність їх з поточними кутами наведення. За допомогою приводів наведення по цих розбіжностях здійснюють наведення пакету напрямних. Недоліками способу керування наведенням і вогнем бойової машини реактивної системи залпового вогню [1] є його складність, висока вартість і неможливість використання для проведення тренувань операторів, зважаючи на відсутність засобів імітації стрільби, а також відсутність можливості урахування впливу метеорологічних умов на балістичні характеристики засобів ураження. Найбільш близьким до винаходу є спосіб орієнтування на місцевості на базі використання вогневого засобу і за участю спостерігача, що реалізується за допомогою відповідного пристрою орієнтування на місцевості [2], і який вибраний як найбільш близький аналог. Цей спосіб включає попереднє збирання не менше двох комплектів індивідуального обладнання спостерігача (учасника тренування), а також комплекту групового обладнання, при цьому кожен з комплектів індивідуального обладнання спостерігача збирають у складі датчика кута місця, датчика азимута, пристрою визначення власних координат, пристрою керування і обчислень, приймачапередавача, а комплект групового обладнання збирають у складі групового приймачапередавача, пристрою керування і обчислень із цифровою моделлю рельєфу, причому перший, другий, четвертий і шостий входи пристрою керування і обчислень з’єднують з відповідними виходами датчика кута місця, датчика азимута, при 87089 4 строю визначення власних координат і приймачем-передавачем комплекту індивідуального обладнання спостерігача, вхід якого з'єднують з першим виходом пристрою керування і обчислень, приймач-передавач комплекту індивідуального обладнання спостерігача по радіоканалу сполучають з груповим приймачемпередавачем, вихід якого з'єднують з другим входом пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу, а перший вихід пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу з'єднують зі входом групового приймачапередавача. Після цього по радіоканалу передають дані про відносне розташування спостерігача і розподілену йому ціль через приймачі-передавачі в індивідуальний пристрій керування і обчислень, в якому проводять їх порівняння з даними, отриманими від датчиків положення в просторі по куту місця і азимуту, а результуючий різницевий сигнал передають на індикатори-покажчики вертикального і горизонтального повороту, які вмонтовані в оптичний пристрій спостерігача. Недоліком даного способу орієнтування на місцевості [2] є неможливість його використання для проведення тренувань, зважаючи на відсутність засобів імітації стрільби і ураження, відсутність урахування зносу ствола і неврахування різних метеорологічних умов при імітації стрільби і ураження. Задачею пропонованого винаходу є створення високоефективного способу експлуатації тренажера у вигляді імітатора стрільби і ураження, який дозволяє шляхом введення до складу тренажера нових елементів, їх оптимального з'єднання між собою та з іншими елементами тренажера, а також проведенням додаткових операцій (дій) на базі отриманого модернізованого тренажера, проводити тренування в умовах складної метеорологічної обстановки, зокрема застосування димових завіс, і з урахуванням величини зносу ствола вогневих засобів, зміни балістичних характеристик польоту засобів ураження залежно від тиску, сили і напряму вітру під час тренувань. Технічним результатом використання винаходу є можливість відпрацювання без бойової стрільби дій підрозділів в обороні і наступі в польових умовах та в умовах складної метеорологічної обстановки з імітацією стрільби і ураження. Вказана задача вирішується тим, що у способі експлуатації імітатора стрільби і ураження на базі використання штатних вогневих засобів учасників тренування, що включає збирання не менше двох комплектів індивідуального обладнання, а також комплекту групового обладнання, після чого проводять по радіоканалу передачу даних про місцезнаходження комплекту індивідуального обладнання через приймачі-передавачі, а також через пристрій керування і обчислень, і передають з пристрою визначення власних координат у комплект групового обладнання дані про відносне розташування учасників тренування, а також дані з датчиків положення у просторі по куту місця і азимуту, новим є те, що збирають і вводять до складу імітатора стрільби і ураження щонайменше одну 5 автономну метеорологічну станцію, розміщують на стволах вогневих засобів комплекти індивідуального обладнання, за допомогою яких здійснюють індикацію промаху і ураження, пуск або стрільбу і формування ідентифікаційного коду пристрою, за допомогою комплекту групового обладнання здійснюють введення даних і відображення оперативної обстановки, після чого до початку проведення тренування вимірюють величину зносу ствола кожного вогневого засобу і для кожного вогневого засобу у комплект індивідуального обладнання вводять ідентифікаційний код, а у комплекті групового обладнання у відповідності до кожного ідентифікаційного коду вводять у вигляді послідовних кодів інформацію щодо ідентифікації вогневого засобу і засобу ураження, а також вхідні дані для розрахунку балістичних характеристик польоту засобів ураження, вимірюють поточні величини метеорологічних показників у вигляді тиску, температури, вологості, швидкості і напрямку вітру, які вводять у пристрій керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу, куди також, у відповідності з ідентифікаційним кодом кожного вогневого засобу, вводять величину зносу його ствола, при цьому за допомогою автономної метеорологічної станції через приймач-передавач передають інформацію про її місцезнаходження та про поточні величини метеорологічних показників на комплект групового обладнання, за допомогою якого проводять прийом інформації з використанням групового приймача-передавача і видачу її на пристрій керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу, після чого проводять прив'язку вогневих засобів до місцевості і визначають їх взаємне розташування у момент здійснення засобами ураження холостого пострілу, проводять розрахунок траєкторії і часу польоту засобів ураження вогневих засобів з урахуванням поточних величин метеорологічних показників і величини зносу ствола кожного вогневого засобу, розраховують точку попадання або промаху засобу ураження і проводять автоматичну видачу по радіоканалу відповідного повідомлення про попадання або промах на пристрій індикації комплекту індивідуального обладнання. Використовують чотири автономні метеорологічні станції. Перераховані ознаки способу складають сутність винаходу. Наявність причинно-наслідкового зв'язку між сукупністю істотних ознак винаходу і технічним результатом, що досягається, в наступному. У пропонованому технічному рішенні з'являється можливість в комплекті групового обладнання збирати інформацію про місцеположення вогневих засобів (зброї), азимут і кут місця ствола (стволів) вогневих засобів у момент здійснення пострілу, прив'язувати їх до цифрової моделі місцевості і проводити розрахунок польоту засобів ураження вогневих засобів з урахуванням метеорологічних даних, отриманих з автономних метеостанцій, а також вводити поправки на знос ствола для кожного вогневого засобу за ідентифікаційним кодом пристрою. 87089 6 Факт і ступінь ураження цілі визначають розрахунковим методом, а результат розрахунку відображають на карті місцевості на груповому обладнанні, після чого на засоби індикації по радіоканалу передають відповідні сигнали. Така система є стійкою до стану запиленості, задимленості атмосфери і дозволяє проводити навчання в умовах, близьких до реальних. Спосіб реалізується за допомогою імітатора стрільби і ураження, блок-схема якого показана на кресленні таким чином. Збирають n (де n³2 і визначається по кількості учасників (сторін), що беруть участь в навчанні і/або тренуваннях) комплектів індивідуального обладнання (1) учасників тренування, які встановлюють на ствол (стволи) вогневих засобів (зброї), а також комплект групового обладнання (10). Зазначимо, що кожен з учасників тренування одночасно є ціллю для ураження іншим учасником тренування. При цьому кожен з комплектів індивідуального обладнання (1) збирають у складі датчика кута місця (2), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), пристрою керування і обчислень (8) і приимача-передавача (9). Комплект групового обладнання (10) збирають у складі групового приймача-передавача (11), пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), причому вихід і вхід приймачапередавача (11) з'єднують з відповідним входом і виходом пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12). Приймач-передавач (9) комплекту індивідуального обладнання (1) по радіоканалу сполучають з груповим приймачем-передавачем (11), вихід якого з'єднують з другим входом пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), а перший вихід пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12) з'єднують зі входом групового приймача-передавача (11). У складі комплекту індивідуального обладнання (1) додатково розміщують формувач ідентифікаційного коду пристрою (7), який дозволяє ідентифікувати виріб (вогняний засіб), на якому встановлюють комплект індивідуального обладнання (1), тобто для кожного вогневого засобу заздалегідь (до проведення тренування) у комплекті індивідуального обладнанні (1) вводять ідентифікаційний код, а у комплекті групового обладнання (10) у відповідності до кожного ідентифікаційного коду вводять у вигляді послідовних інформацію щодо ідентифікації вогневого засобу і засобу ураження (наприклад, величину зносу ствола, тип боєприпасу і тому подібне), а також вхідні дані для розрахунку балістичних характеристик польоту засобів ураження. У складі комплекту групового обладнання (10) додатково розміщують пристрій введення вихідних (початкових) даних (13) і пристрій відображення оперативної обстановки (14), вхід якого з'єднують з другим виходом пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), перший вхід якого з'єднують з пристроєм введення вихідних даних (13). 7 Крім того, у складі імітатора стрільби і ураження розміщують m автономних метеорологічних станцій (15), що виконують у складі приймачапередавача (9), пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (8), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), формувача ідентифікаційного коду пристрою (7), а також датчика визначення тиску, температури, вологості, швидкості і напряму вітру (показано під однією позицією 16), виходи яких з'єднують відповідно з другим, третім, четвертим і п'ятим входами пристрою керування і обчислень (8), перший вихід і перший вхід якого з'єднують з відповідним входом і виходом приймача-передавача (9). Тобто основні елементи автономної метеостанції (15) збирають з тих же елементів, що і комплект індивідуального обладнання (1), тому елементи автономної метеостанції (15) є взаємозамінними з елементами комплекту індивідуального обладнання (1). Таке виконання елементів і їх зв'язків у складі автономної метеорологічної станції (15), а також їх часткове дублювання, як і в комплекті індивідуального обладнання (1), сприяє тому, що автономна метеостанція (15) і комплекти індивідуального обладнання (1) працюють за принципом радіомережі з тимчасовим (частотним) розподілом каналів. Кількість автономних метеорологічних станцій (15) m³1 і залежить, в основному, від фінансових можливостей учасників навчання/тренування придбати необхідну кількість цих автономних метеостанцій; при цьому найбільш оптимальна кількість автономних метеостанцій, необхідна для створення достовірної моделі метеообстановки, дорівнює m=4 і відповідає кількості автономних метеостанцій, встановлених, як правило, в чотирьох різних кутах полігону, де відбувається навчання і/або тренування). До складу комплектів індивідуального (1) і групового (10) обладнання, а також автономних метеорологічних станцій (15) входять автономні джерела електроживлення, які не показані на кресленні. За допомогою датчика кута місця (2), датчика азимута (3) визначають кутові координати ствола, за допомогою пристрою визначення власних координат (5) визначають координати точки знаходження носія зброї. Вимірюють поточні величини метеорологічних показників у вигляді тиску, температури, вологості, швидкості і напряму вітру, що вводять у пристрій керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), куди також у відповідності з ідентифікаційним кодом кожного вогневого засобу вводять величину зносу його ствола, а також вхідні дані для розрахунку балістичних характеристик польоту засобів ураження. За допомогою пристрою керування і обчислень (8) проводять опитування датчиків (2), (3), 87089 8 (4), формують кодограми обміну, і через приймачпередавач (9) передають їх у комплект групового обладнання (10). За допомогою автономної метеорологічної станції (15) передають інформацію про поточну метеорологічну обстановку і про місцеположення автономної метеорологічної станції (15) через приймач-передавач (9) на комплект групового обладнання (10), на якому проводять прийом інформації за допомогою групового приймачапередавача (11) і видачу її на пристрій керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12). Прийняту інформацію обробляють за допомогою пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12) по певних алгоритмах (алгоритми обробки не є предметом даного винаходу/корисної моделі), проводять прив'язку бойових засобів до місцевості, визначають їх взаємне розташування у момент здійснення холостого пострілу, що фіксують за допомогою датчика спрацьовування механізму пуску або стрільби (4), розраховують політ засобів ураження з урахуванням метеорологічних умов і зносу ствола, що вводять через пристрій введення вихідної інформації (12), а також проводять розрахунок точки попадання (або промаху) і автоматичну видачу відповідного повідомлення по радіоканалу на пристрій індикації (6) комплекту індивідуального обладнання (1). За допомогою пристрою відображення оперативної обстановки (14) комплекту групового обладнання (10) забезпечують можливість відображення обстановки, що складається, в реальному масштабі часу. Тим самим з'являється можливість в комплекті групового обладнання (10) збирати інформацію про місцеположення вогневих засобів (зброї), азимут і кут місця вогневого ствола у момент здійснення пострілу, прив'язувати їх до цифрової моделі місцевості і проводити розрахунок польоту засобів ураження, а також враховувати поточні метеорологічні дані, отримані з автономних метеостанцій (15), і вводити поправки на знос ствола в комплект групового обладнання (10). Таким чином, пропонований спосіб дозволяє забезпечувати імітацію стрільби і ураження при будь-яких метеорологічних умовах, враховувати реальний знос ствола, тобто зміну балістичних характеристик польоту засобів ураження, силу і напрям вітру, а також дію інших чинників зовнішнього середовища на результати стрільби. Джерела інформації: 1. Автоматизированная система управления наведением и огнем боевой машины реактивной системы залпового огня. RU №2167380. МПК7 F41G3/22. Опубл. 20.05.2001г. 2. Способ ориентирования на местности и устройство для его осуществления. RU №2247921. МПК7 F41G3/00, G01S5/02. Опубл. 20.02.2004г. 9 Комп’ютерна верстка Т. Чепелева 87089 Підписне 10 Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for operation of simulator of shooting and hitting

Автори англійською

Semyhlazov Volodymyr Vsevolodovych, Matvievskyi Oleksandr Mykolaiovych, Matvievskyi Mykola Oleksandrovych, Semyhlazov Vsevolod Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ эксплуатации имитатора стрельбы и поражения

Автори російською

Семиглазов Владимир Всеволодович, Матвиевский Александр Николаевич, Матвиевский Николай Александрович, Семиглазов Всеволод Владимирович

МПК / Мітки

МПК: F41G 3/26, F41G 3/00, F41G 3/22

Мітки: експлуатації, ураження, стрільби, імітатора, спосіб

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-87089-sposib-ekspluataci-imitatora-strilbi-i-urazhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб експлуатації імітатора стрільби і ураження</a>

Подібні патенти