Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, що складається з корпусу, в якому розміщені ванна для замочування та очищення валів, вузли кріплення анілоксових валів, генератори ультразвуку, тени підігріву змивного розчину, пульт керування, електропривод для обертання анілоксових валів, крани для зливу відпрацьованих технологічних розчинів, яка відрізняється тим, що крім ванни замочування та очищення, додатково встановлена ванна тонкого очищення, а днища ванн виконано напівкруглої форми, на дні ванн встановлені форсунки подачі повітря під тиском, у кришку ванни тонкого очищення вмонтовано розпилювачі дистильованої води.

Текст

Реферат: Установка очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин складається з корпусу, в якому розміщені ванна для замочування та очищення валів, вузли кріплення анілоксових валів, генератори ультразвуку, тени підігріву змивного розчину, пульт керування, електропривод для обертання анілоксових валів, крани для зливу відпрацьованих технологічних розчинів, причому крім ванни замочування та очищення, додатково встановлена ванна тонкого очищення, а днища ванн виконано напівкруглої форми, на дні ванн встановлені форсунки подачі повітря під тиском, у кришку ванни тонкого очищення вмонтовано розпилювачі дистильованої води. UA 84588 U (54) УСТАНОВКА ОЧИЩЕННЯ АНІЛОКСОВИХ ВАЛІВ ФЛЕКСОГРАФІЧНИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН UA 84588 U UA 84588 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до установок очищення анілоксових валів і може використовуватись у поліграфічній промисловості при підготовці до друку флексографічних машин. Відома установка очищення анілоксових валів складається з прямокутної ванни, в яку встановлюється вал, очищення котрого здійснюється робітником вручну спеціальною волосяною щіткою за допомогою змивного розчину [1]. Проте відома установка недостатньо ефективна в очищенні поверхонь анілоксових валів, що обумовлено неможливістю забезпечити повне очищення валів від забруднень через фізичну складність його виконання. Найближчим технічним рішенням до запропонованого є установка очищення анілоксових валів, що складається з корпусу, в якому розміщені прямокутна ванна, вузли кріплення анілоксових валів, генератори ультразвуку, тени підігріву змивного розчину, пульт керування й електропривод для обертання анілоксових валів, крани для зливу відпрацьованих технологічних розчинів [2]. Проте відома установка не забезпечує достатньої чистоти анілоксових валів, що підтверджується виявленням залишків бруду на їх поверхні після закінчення очищення, оскільки замочування вала та його подальше очищення здійснюються в одній ванні. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення конструкції установки очищення анілоксових валів шляхом зміни конструктивних рішень ванни для замочування та очищення валів, що підвищує ефективність процесу очищення і чистоту анілоксових валів. Поставлена задача вирішується тим, що в установку очищення анілоксових валів, що складається з корпусу, в якому розміщені ванна для замочування та очищення валів, вузли кріплення анілоксових валів, генератори ультразвуку, тени підігріву змивного розчину, пульт керування, електропривод для обертання анілоксових валів, крани для зливу відпрацьованих технологічних розчинів, згідно з корисною моделлю, крім ванни замочування та очищення, додатково встановлена ванна тонкого очищення, а днища ванн виконано напівкруглої форми, на дні ванн встановлені форсунки подачі повітря під тиском, у кришку ванни тонкого очищення вмонтовано розпилювачі дистильованої води. Встановлення додаткової ванни тонкого очищення робить можливим замочування та очищення валів в одній ємності, а тонке їх очищення в іншій, що, у свою чергу, дозволяє повністю усунути залишки бруду з поверхні анілоксових валів, які очищуються за рахунок роздільного виконання цих операцій. Виконання днищ ванн замочування та очищення й тонкого очищення анілоксових валів напівкруглої форми набагато полегшує їх виготовлення та обслуговування і наступну експлуатацію завдяки зменшенню кількості зварних швів, об'єму ванн і кута переломлення ультразвукових коливань. Встановлення форсунок подачі повітря під тиском на дні ванн замочування та очищення й тонкого очищення підвищує швидкість і якість замочування та очищення і наступного тонкого очищення анілоксових валів за рахунок насичення технологічних розчинів повітрям, що, у свою чергу, підвищує ефективність дії ультразвукових коливань і приводить до пришвидшення руйнування забруднюючої плівки на поверхні анілоксових валів. Встановлення розпилювачів дистильованої води в кришку ванни тонкого очищення валів поліпшує процес очищення й підвищує чистоту анілоксових валів. Таким чином, сукупність суттєвих ознак корисної моделі, що заявляється, забезпечує досягнення вказаного технічного результату, зокрема: - спрощує процес очищення; - підвищує ефективність очищення анілоксових валів ультразвуком; - зменшує вплив людського фактора на очищення та підвищує чистоту валів. Запропоноване технічне рішення пояснюється кресленнями, де на Фіг. 1 та Фіг. 2 зображено схему установки очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин. Установка складається з корпусу установки 1, ванни замочування та очищення 2, ванни тонкого очищення 3, вузлів кріплення валів 4, термодатчика 5, кришки ванни замочування та очищення 6, кришки ванни тонкого очищення 7, насоса подачі дистильованої води 8, сенсорного дисплея керування 9, електродвигуна 10, ланцюгової передачі 11, тенів підігріву змивного розчину 12, форсунок подачі повітря під тиском 13, генераторів ультразвуку 14, компресора 15, кранів зливу відпрацьованих технологічних розчинів 16, замка блокування кришки ванни тонкого очищення 17, розпилювачів дистильованої води 18. Установка очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин працює наступним чином. 1 UA 84588 U 5 10 15 20 У вузли кріплення валів 4 ванни замочування та очищення 2 встановлюють анілоксовий вал і фіксують його у вузлах кріплення вала 4. Наповнюють ванну замочування та очищення 2 змивним розчином до встановленого рівня і закривають кришку ванни замочування та очищення 6. Виставляють на сенсорному дисплеї керування 9 температуру підігріву змивного розчину, частоту ультразвукових коливань і час очищення, запускають установку, одночасно з цим через форсунки подачі повітря під тиском 13 змивний розчин насичується повітрям. Після припинення дії ультразвукових коливань через кран зливу відпрацьованого розчину 16 зливають змивний розчин, відкривають кришку ванни замочування та очищення 6 і переміщають анілоксовий вал з ванни 2 у ванну тонкого очищення 3, де його фіксують у вузлах кріплення вала 4. Наповнюють ванну тонкого очищення 3 змивним розчином до встановленого рівня і закривають кришку ванни тонкого очищення 7 замком блокуванням 17. Потім на сенсорному дисплеї керування 9 виставляють температуру підігріву змивного розчину, частоту ультразвукових коливань і час очищення, запускають установку, одночасно з цим через форсунки подачі повітря під тиском 13 змивний розчин насичується повітрям. Після закінчення операції через кран зливу відпрацьованого розчину 16 зливають змивний розчин і промивають анілоксовий вал дистильованою водою, що надходить через розпилювачі 18, вмонтовані в кришку ванни 7. Після закінчення промивання вала відкривають кришку ванни тонкого очищення 7, вивільняють очищений вал з вузлів кріплень валів 4, дістають з ванни 3, просушують та здійснюють контроль якості очищення та стану поверхні анілоксового вала. Приклад конкретного використання пристрою. Знятий з друкарської машини забруднений анілоксовий вал встановлюють у ванну замочування та очищення установки. Ванну наповнюють змивним розчином, що нагрівається, і визначений час замочений вал піддається дії ультразвукових коливань. Режими замочування та очищення наведено в таблиці. 25 Таблиця Технологічні режими роботи установки очищення анілоксових валів Режими Замочування та очищення Тонке очищення 30 35 40 45 50 Температура підігріву розчину, °C Частота коливань, кГц Час виконання, с 40±5 до 100 15-20 40±5 18-44 до 90 Під час замочування та очищення забрудненого анілоксового вала через форсунки в дні ванни подається повітря із швидкістю 1,5 л/хв. і тиском 4 ат. Після закінчення замочування вал переміщають у ванну тонкого очищення, яка наповнюється змивним розчином, що нагрівається, де він визначений час піддається дії ультразвукових коливань. Режими тонкого очищення наведено в таблиці 1. Під час тонкого очищення анілоксового вала через форсунки в дні ванни надходить повітря з швидкістю 1,5 л/хв. і тиском 4 ат. Після завершення тонкого очищення анілоксовий вал промивають дистильованою водою, що подається через розпилювачі, встановлені в кришці ванни тонкого очищення. Після закінчення цих операцій вал виймають, просушують і здійснюють контроль якості очищення та стану поверхні анілоксового вала. Використання запропонованої установки забезпечує вказаний технічний результат і може бути впроваджено в поліграфічній промисловості при підготовці до друку флексографічних машин. Джерела інформації: 1. Специальные виды печати. Технологические инструкции. - М.: Кн. палата, 1990. - С. 28. 2. Агранат Б.А. Основы физики и техники ультразвука: учеб. пособие / Б.А. Агранат, М.Н. Дубровин, Н.Н. Хавский, Г.И. Эскин. - М.: Высш. шк., 1987. - С. 323-324. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Установка очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, що складається з корпусу, в якому розміщені ванна для замочування та очищення валів, вузли кріплення анілоксових валів, генератори ультразвуку, тени підігріву змивного розчину, пульт керування, електропривод для обертання анілоксових валів, крани для зливу відпрацьованих технологічних розчинів, яка відрізняється тим, що крім ванни замочування та очищення, 2 UA 84588 U додатково встановлена ванна тонкого очищення, а днища ванн виконано напівкруглої форми, на дні ванн встановлені форсунки подачі повітря під тиском, у кришку ванни тонкого очищення вмонтовано розпилювачі дистильованої води. Комп’ютерна верстка А. Крулевський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kokhan Vasyl Fedorovych, Lazarenko Eduard Tymofiiovych, Luhovskyi Oleksandr Fedorovych, Melnykov Oleksandr Valeriiovych, Honcharuk Oleksandr Serhiiovych, Lazarenko Oleksandr Volodymyrovych

Автори російською

Кохан Василий Федорович, Лазаренко Эдуард Тимофеевич, Луговский Александр Федорович, Мельников Александр Валерьевич, Гончарук Александр Сергеевич, Лазаренко Александр Владимирович

МПК / Мітки

МПК: B08B 3/00

Мітки: анілоксових, друкарських, машин, валів, флексографічних, установка, очищення

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-84588-ustanovka-ochishhennya-aniloksovikh-valiv-fleksografichnikh-drukarskikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин</a>

Подібні патенти