Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій електропостачання гідравлічний, що містить гідротурбіну, електрогенератор, при цьому електрогенератор містить корпус статора електрогенератора з двома транспортними хомутами, постійний магніт, обмотку статора з двома контактами, ротор, обмотку збудження, обмотку ротора, два кулькові підшипники ротора, причому гідротурбіна розміщується всередині електрогенератора, постійний магніт та обмотка статора кріпляться до внутрішньої сторони корпусу статора електрогенератора, обмотка збудження та обмотка ротора жорстко закріплені до ротора, два кулькові підшипники ротора кріпляться всередині корпусу статора електрогенератора з можливістю забезпечувати обертання ротора, який відрізняється тим, що додатково містить коловий спрямовувач потоку рідини, торцевий роликовий підшипник ротора, причому коловий спрямовувач потоку рідини розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з одного боку, торцевий роликовий підшипник ротора розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з іншого боку, при цьому ротор виконаний у вигляді трубчастої конструкції з можливістю пропускання рідини, причому гідротурбіна виконана у вигляді вільнопотокового гідравлічного рушія з позаосьовим кріпленням лопатей турбіни до внутрішньої поверхні.

Текст

Реферат: Пристрій електропостачання гідравлічний містить гідротурбіну, електрогенератор, при цьому електрогенератор містить корпус статора електрогенератора з двома транспортними хомутами, постійний магніт, обмотку статора з двома контактами, ротор, обмотку збудження, обмотку ротора, два кулькові підшипники ротора. Додатково пристрій містить коловий спрямовувач потоку рідини та торцевий роликовий підшипник ротора, причому коловий спрямовувач потоку рідини розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з одного боку, торцевий роликовий підшипник ротора розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з іншого боку. При цьому ротор виконаний у вигляді трубчастої конструкції з можливістю пропускання рідини, гідротурбіна виконана у вигляді вільнопотокового гідравлічного рушія з позаосьовим кріпленням лопатей турбіни до внутрішньої поверхні. UA 81355 U (54) ПРИСТРІЙ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ГІДРАВЛІЧНИЙ UA 81355 U UA 81355 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі засобів інженерного озброєння, зокрема, до інженерних засобів електропостачання. Відомий пристрій електропостачання гідравлічний, що містить раму, гідротурбіну, передтурбінну камеру, турбінний водовід, вал, електрогенератор, блок збудження, шафу управління, при цьому гідротурбіна розміщується у турбінному водоводі за передтурбінною камерою, електрогенератор та гідротурбіна кріпляться до рами, причому електрогенератор встановлюється за межами потоку води та з'єднується з гідротурбіною за допомогою вала, блок збудження та шафа управління з'єднані з електрогенератором (1). Недоліками відомого пристрою електропостачання гідравлічного є те, що він не дозволяє використовувати енергію вільного потоку води або іншої рідини та потребує додаткових трудовитрат на обладнання допоміжних гідроспоруд. Відомий пристрій електропостачання гідравлічний, що містить гідротурбіну, електрогенератор, при цьому електрогенератор містить корпус статора електрогенератора з двома транспортними хомутами, постійний магніт, обмотку статора з двома контактами, ротор, обмотку збудження, обмотку ротора, два кулькові підшипники ротора, причому гідротурбіна розміщується всередині електрогенератора, постійний магніт та обмотка статора кріпляться до внутрішньої сторони корпусу статора електрогенератора, обмотка збудження та обмотка ротора жорстко закріплені до ротора, два кулькові підшипники ротора кріпляться всередині корпусу статора електрогенератора з можливістю забезпечувати обертання ротора (2). Недоліками відомого пристрою, який вибрано як прототип, є те, що він не дозволяє здійснювати повне використання енергії водяного потоку. В основу корисної моделі поставлено задачу шляхом усунення недоліків прототипу забезпечити підвищення ефективності застосування пристрою електропостачання гідравлічного. Поставлена задача вирішується тим, що в пристрої електропостачання гідравлічному, що містить гідротурбіну, електрогенератор, при цьому електрогенератор містить корпус статора електрогенератора з двома транспортними хомутами, постійний магніт, обмотку статора з двома контактами, ротор, обмотку збудження, обмотку ротора, два кулькові підшипники ротора, причому гідротурбіна розміщується всередині електрогенератора, постійний магніт та обмотка статора кріпляться до внутрішньої сторони корпусу статора електрогенератора, обмотка збудження та обмотка ротора жорстко закріплені до ротора, два кулькові підшипники ротора кріпляться всередині корпусу статора електрогенератора з можливістю забезпечувати обертання ротора, згідно з корисною моделлю, додатково містить коловий спрямовувач потоку рідини, торцевий роликовий підшипник ротора, причому коловий спрямовувач потоку рідини розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з одного боку, торцевий роликовий підшипник ротора розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з іншого боку, при цьому ротор виконаний у вигляді трубчастої конструкції з можливістю пропускання рідини, причому гідротурбіна виконана у вигляді вільнопотокового гідравлічного рушія з позаосьовим кріпленням лопатей турбіни до внутрішньої поверхні. Порівняння технічного рішення, що заявляється, із прототипом, дозволяє зробити висновок, що пристрій електропостачання гідравлічний відрізняється тим, що додатково містить коловий спрямовувач потоку рідини, торцевий роликовий підшипник ротора, причому коловий спрямовувач потоку рідини розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з одного боку, торцевий роликовий підшипник ротора розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з іншого боку, при цьому ротор виконаний у вигляді трубчастої конструкції з можливістю пропускання рідини, причому гідротурбіна виконана у вигляді вільнопотокового гідравлічного рушія з позаосьовим кріпленням лопатей турбіни до внутрішньої поверхні. Суть корисної моделі пояснюється за допомогою креслень, де на фіг. 1 подано загальний вигляд та склад пристрою електропостачання гідравлічного, фіг. 2 - порядок застосування та принцип дії пристрою електропостачання гідравлічного у вільному потоці рідини. Пристрій електропостачання гідравлічний містить (див. фіг. 1) гідротурбіну 1, електрогенератор 2, корпус статора електрогенератора 3 з двома транспортними хомутами 4, постійний магніт 5, обмотку статора 6 з двома контактами 7, ротор 8, обмотку збудження 9, обмотку ротора 10, два кулькові підшипники ротора 11, коловий спрямовувач потоку рідини 12, торцевий роликовий підшипник ротора 13. Порядок застосування у вільному потоці рідини та принцип дії пристрою електропостачання гідравлічного (див. фіг. 2) наступний. Пристрій електропостачання гідравлічний за два транспортні хомути 4 подається у повільний потік рідини річки або іншого водотоку, що спрямовується до гідротурбіни 1 за допомогою колового спрямовувача потоку рідини 12. Крізь гідротурбіну 1 починає протікати потік води, який при зустрічі з лопатями 14 гідротурбіни 1 1 UA 81355 U 5 10 15 примушує обертатися ротор 8 з обмоткою збудження 9 та обмоткою ротора 10. Обертання ротора 8 у корпусі статора електрогенератора 3 забезпечується двома кульковими підшипниками ротора 11, а запобігання боковому зсуву внаслідок тиску потоку рідини забезпечується торцевим роликовим підшипником ротора 13. Магнітне поле постійного магніту 5 збуджує електрорушійну силу в обмотці збудження 9, яка передається на обмотку ротора 9. За рахунок протікання електричного струму у обмотці ротора 9 навколо неї виникає магнітне поле, яке при зміні полярності викликає виникнення електрорушійної сили в обмотці статора 6. Електричний струм з обмотки статора передається на два контакти 7. Підвищення ефективності застосування пристрою електропостачання гідравлічного, що заявляється, у порівнянні з прототипом, досягається за рахунок виконання ротора у вигляді трубчастої конструкції з можливістю пропуску рідини, причому гідротурбіна виконана у вигляді вільнопотокового гідравлічного рушія з позаосьовим кріпленням лопатей турбіни до внутрішньої поверхні ротора, що дозволяє збільшити ефективність використання енергії вільного потоку рідини. Джерела інформації: 1. Микрогидроэлектростанции / Пособие по применению. - Бишкек: Государственная инспекция по энергетике и газу, 2007. - 33 с. - аналог. 2. Обухов С. Г. Микрогидроэлектростанции / Курс лекций. - Томск: Томский политехнический университет, 2009. - 63 с. - прототип. 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 30 35 Пристрій електропостачання гідравлічний, що містить гідротурбіну, електрогенератор, при цьому електрогенератор містить корпус статора електрогенератора з двома транспортними хомутами, постійний магніт, обмотку статора з двома контактами, ротор, обмотку збудження, обмотку ротора, два кулькові підшипники ротора, причому гідротурбіна розміщується всередині електрогенератора, постійний магніт та обмотка статора кріпляться до внутрішньої сторони корпусу статора електрогенератора, обмотка збудження та обмотка ротора жорстко закріплені до ротора, два кулькові підшипники ротора кріпляться всередині корпусу статора електрогенератора з можливістю забезпечувати обертання ротора, який відрізняється тим, що додатково містить коловий спрямовувач потоку рідини, торцевий роликовий підшипник ротора, причому коловий спрямовувач потоку рідини розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з одного боку, торцевий роликовий підшипник ротора розміщується всередині корпусу статора електрогенератора з іншого боку, при цьому ротор виконаний у вигляді трубчастої конструкції з можливістю пропускання рідини, причому гідротурбіна виконана у вигляді вільнопотокового гідравлічного рушія з позаосьовим кріпленням лопатей турбіни до внутрішньої поверхні. 2 UA 81355 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Hydraulic electric power supply device

Автори англійською

Kotsiuruba Volodymyr Ivanovych, Bublii Volodymyr Anatoliiovych, Dachkovskyi Volodymyr Oleksandrovych

Назва патенту російською

Устройство электроснабжения гидравлическое

Автори російською

Коцюруба Владимир Иванович, Бублий Владимир Анатолиевич, Дачковский Владимир Александрович

МПК / Мітки

МПК: F03B 17/00

Мітки: пристрій, електропостачання, гідравлічний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-81355-pristrijj-elektropostachannya-gidravlichnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій електропостачання гідравлічний</a>

Подібні патенти