Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Речовина для передпосівної обробки насіння бобових культур, що базується на використанні біологічних препаратів Ризобофіту в кількості 1 л/т насіння та Біополіциду в кількості 1 л/т.

Текст

Реферат: Речовина для передпосівної обробки насіння бобових культур, що базується на використанні біологічних препаратів Ризобофіту в кількості 1 л/т насіння та Біополіциду в кількості 1 л/т. UA 79741 U (12) UA 79741 U UA 79741 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до захисту рослин, агрономії, рослинництва, кормовиробництва і може використовуватись для покращення фізіологічного стану рослин, поліпшення умов азотного живлення бобових культур завдяки фіксації атмосферного азоту, підвищення врожайності шляхом обробки посівного матеріалу. Найближчим аналогом /прототипом/ до речовини, що заявляється, є біопрепарат Ризобофіт, на основі бактерій роду Rhizobium, призначений для передпосівної обробки насіння бобових культур (соя, горох, конюшина, люцерна, люпин, еспарцет, вика, кормові боби, нут, буркун, квасоля). Препарат зареєстрований в Україні (серія А №01663), для кожної бобової культури виготовляється окремо, оскільки лише певні штами бульбочкових бактерій здатні утворювати бульбочки і фіксувати азот тільки на корені рослини-хазяїна. Застосування Ризобофіту забезпечує економію (20-35 %) мінеральних добрив. Наприклад, при бактеризації сої урожайність підвищується на 12,6-61,6 % (2,4-9,3ц/га), а вміст білка та жиру в зерні зростає відповідно на 24,9 % і 22,9 % [6]. При застосуванні Ризобофіту та низькотоксичних (для бактерій) протруйників, які передбачають попередню обробку насіння хімічним протруйником (не менше ніж за 10-14 днів) та обробку біопрепаратом в день посіву необхідно збільшувати дозу Ризобофіту в 1,5 разу, при цьому досить часто спостерігається затримка утворення бульбочок на 1,5-2 тижні порівняно з інокуляцією без застосування хімічних протруйників. Науковцями Інституту агроекології і природокористування НААН запропоновано комплексне застосування біопрепаратів Ризобофіт та Біополіцид. Біополіцид - бактеріальний біопрепарат для запобігання грибковим захворюванням кореневої системи сільськогосподарських культур. Діюча речовина: спорові бактерії Paenibacillus polymyxa 6M з титром не менше 0,5 млрд/мл клітин (Патент на винахід № 49390 від 15.06.2004. "Штам асоціативних бактерій Bacillus polymyxa 6М, який використовують для захисту рослин від фітопатогенних грибів"). Бактерії, приживаючись у ґрунті кореневої зони рослин, продукують антибіотичні речовини, що пригнічують збудників грибкових захворювань. У результаті покращується розвиток рослин завдяки фіксації атмосферного азоту та виділення в ґрунт природних стимуляторів росту і вітамінів, перенесення несприятливих погодних умов завдяки більш розвиненій кореневій системі та посилення імунітету рослин, покращення фітосанітарного стану ґрунту. Задача корисної моделі полягає у виявленні властивостей, що обумовлюють використання суміші двох біопрепаратів для передпосівної обробки насіння бобових культур як препарат системної дії, що підвищить не лише відсоток врожаю та вміст білка в насінні, крім того, покращить розвиток кореневої системи рослин й посилить їх імунітет. Технічним результатом корисної моделі, що заявляється, є речовина для передпосівної обробки насіння бобових культур, що дає змогу посилити імунітет рослин, підвищити врожай зерна та зеленої маси, збільшити вміст білка в рослинах, покращити фітосанітарний стан ґрунту. Корисна модель, що заявляється, тобто препарат на основі бульбочкових бактерій (Ризобофіт) + препарат захисної дії (Біополіцид) стимулює ростові процеси кореневої системи, поліпшує азотне живлення за рахунок азотфіксації, підвищує імунітет рослин, покращує фітосанітарний стан ґрунту, та дає додаткову прибавку врожаю. В даній речовині виявлено синергічні властивості біоагентів препаратів Ризобофіт та Біополіцид, де в суміші кожен препарат діє повноцінно, сприяє підвищенню азотфіксації, імунітету рослин та покращенню фітосанітарного стану посівів. Дія біопрепарату Ризобофіт спрямована на поліпшення азотного живлення бобових рослин завдяки фіксації атмосферного азоту, підвищення врожаю зерна та зеленої маси рослин. За рахунок системної дії мікроорганізми препарату Біополіцид, приживаючись у ризосфері рослин продукують вітаміни, ростостимулятори та антибіотичні речовини, що пригнічують збудників фузаріозних гнилей. В плані кількісного складу взято рекомендована доза цих двох речовин, а саме: 1 л/т насіння Ризобофіту та 1 л/т - Біополіциду. Приклад Лабораторією екології мікроорганізмів Інституту агроекології і природокористування НААН було проведено ряд досліджень: 1. Лабораторне дослідження з визначення сумісної дії біопрепаратів Ризобофіт та Біополіцид. Для досліду використовували 0,05 мл/л розчину біопрепарату Біополіцид, в якому замочували паперові диски. Далі оброблені диски розкладали в чашки Петрі попередньо засіяні газоном на гороховому середовищі бактеріями роду Rhizobium. В контрольному варіанті диски 1 UA 79741 U 5 10 обробляли стерильною водою. Чашки інкубували в термостаті при температурі 28 °C протягом 36-48 годин. Після чого проводили візуальну оцінку зони пригнічення росту тест-культури на чашках [3]. Встановлено, що концентрація, яка рекомендована для сільського господарства Paenibacillus polymyxa 6M не пригнічує ріст бактерій роду Rhizobium. 2. Польовий дослід з вивчення впливу сумісного застосування біопрепаратів Ризобофіт і Біополіцид на врожайність, нодуляцію, мікробний ценоз кореневої зони бобових рослин (на прикладі сої). Дослід проводився на ділянках по 25 м в трикратній повторності. Насіння сої перед посівом обробляли сумішшю біопрепаратів: азотфіксувальної (розчин 100 мл/л) та захисної дії (розчин 100 мл/л). Для обліку ураженості рослин кореневими гнилями використовували балову оцінку за розробленою шкалою і формулою Коршунова [5]. Кількість та масу бульбочок визначали згідно з методикою [2]. Результати досліду представлені в таблиці: Таблиця Варіант обробки Контроль (обробка водою) Ризобофіт Біополіцид Комплекс (Ризобофіт+ Біополіцид) HIP0,95 Кількість бульбочок Маса бульбочок на на рослину рослину шт. г % Врожайність * Поширеність Розвиток хвороб хвороб ц/га % % % 20 1,21 100 20,5 100 74,2±3,1 15,7+0,9 150 22 2,08 1,30 171,9 107,4 36,0 23,4 175,6 114 74,0±4,2 35,3±1,7 15,6±0,6 6,7±0,6 178 2,22 183,5 36,6 178,5 34,7±1,6 6,2±0,4 8 0,1 2,3 * - густота посіву в середньому 150 тис/га насінин 15 20 25 30 35 При сумісній передпосівній обробці насіння біопрепаратами Ризобофіт та Біополіцид прибавка врожаю становила 78,5 % порівняно із контролем. У варіантах де насіння перед посівом було оброблено біопрепаратом Біополіцид, та Комплексом біопрепаратів спостерігалося покращення фітосанітарного стану посівів, та зниження ураження рослин кореневими гнилями. Таким чином, проведені дослідження вказують на перспективність застосування речовини як суміші біологічних препаратів азотфіксувальної та захисної, стимулюючої ріст дії Ризобофіту та Біополіциду для передпосівної обробки насіння бобових культур. Джерела інформації: 1. Шерстобоєва О.В. Азотфіксуючі штами Bacillus polymyxa як основа препарату для захисту рослин від грибних хвороб / О.В. Шерстобоєва // Агроекологічний журнал. - 2001. - № 2. - С. 5558. 2. Посипанов Г.С. Методы изучения биологической фиксации азота воздуха / Г.С. Посыпанов - М.: Агропромиздат, 1991. - 300 с. 3. Минеев В.Г. Агрохимия, биология и экология почвы / В.Г. Минеев, Е.Х. Ремпе - М.: Росагропромиздат, 1990. - 206 с. 4. Звягинцев Д.Г. Методы почвенной микробиологии и биохимии / Д.Г. Звягинцев - М.: Издво МГУ, 1991. - 304 с. 5. Коршунова А.Ф. Защита пшеницы от корневых гнилей / А.Ф. Коршунова, А.Е. Чумаков, Р.И. Щекочихина - Л.: Колос, Ленинградское отделение, 1976. - 183 с. 6. Біологічний азот / [Патика В.П., Коць С.Я., Волкогон В.В. та ін.] / За ред. акад. УААН В.П. Патики. - Київ. "Світ", 2003. - 422 с. 2 UA 79741 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Речовина для передпосівної обробки насіння бобових культур, що базується на використанні біологічних препаратів Ризобофіту в кількості 1 л/т насіння та Біополіциду в кількості 1 л/т. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Substance for presowing treatment of legume seeds

Автори англійською

Sherstoboieva Olena Volodymyrivna, Chabaniuk Yaroslav Vasyliovych, Opryshko Nadia Oleksandrivna, Bunas Aliona Anatoliivna, Kalynych Olena Mykhailivna, Chaikovska Viktoriia Viktorivna

Назва патенту російською

Вещество для предпосевной обработки семян бобовых культур

Автори російською

Шерстобоева Елена Владимировна, Чабанюк Ярослав Васильевич, Опрышко Надежда Александровна, Бунас Алена Анатольевна, Калинич Елена Михайловна, Чайковская Виктория Викторовна

МПК / Мітки

МПК: A01C 21/00

Мітки: обробки, культур, насіння, речовина, передпосівної, бобових

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-79741-rechovina-dlya-peredposivno-obrobki-nasinnya-bobovikh-kultur.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Речовина для передпосівної обробки насіння бобових культур</a>

Подібні патенти