Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, що включає огляд і встановлення вала у механізовану установку з вбудованими в неї джерелами ультразвукового випромінювання, з наступним очищенням вала в установці за допомогою змивного розчину, де робоча поверхня вала одночасно піддається дії ультразвуку, використаний змивний розчин зливається, вал промивається водою, який відрізняється тим, що перед очищенням вал замочують у змивному розчині протягом 30 хв., а остаточне видалення забруднень та знежирення робочої поверхні анілоксового вала здійснюють за допомогою слабкого розчину лимонної кислоти.

Текст

Реферат: Спосіб очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин включає огляд і встановлення вала у механізовану установку з вбудованими в неї джерелами ультразвукового випромінювання, з наступним очищенням вала в установці за допомогою змивного розчину. UA 74076 U (54) СПОСІБ ОЧИЩЕННЯ АНІЛОКСОВИХ ВАЛІВ ФЛЕКСОГРАФІЧНИХ ДРУКАРСЬКИХ МАШИН UA 74076 U UA 74076 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до технології флексографічного друку, зокрема до способів очищення анілоксових валів друкарських машин, і може бути використана в процесі підготовки флексографічних машин до друку в поліграфічній промисловості. Сучасна флексографічна друкарська машина складається з трьох основних елементів: анілоксового (дозувального) вала, формного і друкарського циліндрів. Робоча поверхня анілоксового вала вкрита вигравіруваними на ній комірками, що наповнюються друкарською фарбою. Що тонші деталі зображення, то щільніше розміщені комірки. Разом з анілоксовим валом використовують ракельний ніж, який під гострим кутом знімає надлишок фарби з його робочої поверхні. Таким чином, фарба залишається у комірках. Що товстіша, або менш щільна растрова структура вала, то глибші комірки. Що тонше або дрібніша растрова структура вала, то менша глибина комірок, а отже, менше фарби залишиться на друкарській формі. Після того як анілоксовий вал набрав фарбу в комірки, а ракель зняв зайву фарбу з його робочої поверхні, фарба передасться з анілоксового вала на друкарську форму. Друкувальні елементи форми захоплюють фарбу з комірок робочої поверхні анілоксового вала і переносять на задруковуваний матеріал. Друкарський циліндр притискає задруковуваний матеріал до форми і забезпечує потрібний рівень тиску для того, щоб отримати чітке зображення на відбитку. Відомий спосіб очищення анілоксових валів, шляхом нанесення на робочу поверхню вала змивного розчину з наступним його очищенням вручну [1]. Недоліком відомого технічного рішення є те, що описаний спосіб очищення анілоксових валів є трудомістким, в результаті його застосування можливе руйнування комірок робочої поверхні анілоксового вала під дією механічних зусиль, довготривалим та шкідливим для здоров'я працівників та оточуючого середовища. Найближчим аналогом є спосіб очищення анілоксових валів, що включає огляд і встановлення вала у механізовану установку з вбудованими в неї джерелами ультразвукового випромінювання, з наступним очищенням вала в установці за допомогою змивного розчину, де робоча поверхня вала одночасно піддається дії ультразвуку, використаний змивний розчин зливається, вал промивається водою [2]. Недоліки відомого способу полягають у можливості руйнування комірок робочої поверхні анілоксового вала під дією агресивних змивних розчинів, недостатній чистоті поверхні вала після завершення очищення та шкідливому впливі змивного розчину на здоров'я працівників та оточуюче середовище. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалення способу очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин шляхом введення додаткових технологічних операції, що забезпечує збереження цілісності комірок робочої поверхні анілоксового вала, підвищення їх чистоти та зменшення шкідливого впливу змивних розчинів на здоров'я працівників та оточуюче середовище. Поставлена задача вирішується тим, що в способі очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, що включає огляд і встановлення вала у механізовану установку з вбудованими в неї джерелами ультразвукового випромінювання, з наступним очищенням вала в установці за допомогою змивного розчину, де робоча поверхня вала одночасно піддасться дії ультразвуку, використаний змивний розчин зливається, вал промивається водою, згідно з корисною моделлю, перед очищенням вал замочують у змивному розчині протягом 30 хв., а остаточне видалення забруднень та знежирення робочої поверхні анілоксового вала здійснюють за допомогою слабкого розчину лимонної кислоти. Використання в запропонованому способі очищення анілоксового вала операції попереднього замочування протягом 30 хв. забезпечує проникнення хімічноактивних складових змивного розчину в товщу забруднення і часткове руйнування його у комірках робочої поверхні анілоксового вала, що забезпечує в подальшому зменшення витрат електроенергії і часу на операцію очищення вала у змивному розчині під дією ультразвуку. Заключна обробка робочої поверхні анілоксового вала слабким розчином лимонної кислоти дозволяє усунути залишки забруднень і змивного розчину та знежирити його поверхню, що у подальшому сприятиме підвищенню якості друку на флексографічних машинах. Час попереднього замочування анілоксового вала у змивному розчині (30 хв.) обумовлений тим, що час 30 хв. не дає ніякого додаткового технічного ефекту. Попереднє замочування вала у змивному розчині та заключна обробка робочої поверхні анілоксового вала слабким розчином лимонної кислоти дозволяє застосовувати менш агресивний та шкідливий для здоров'я працівників та оточуючого середовища змивний розчин, що у свою чергу запобігає можливому руйнуванню комірок робочої поверхні анілоксового вала. 1 UA 74076 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Таким чином, сукупність ознак корисної моделі, що заявляється, забезпечує досягнення вказаного технічного результату, зокрема: - недопущення руйнування комірок робочої поверхні анілоксового вала; - підвищення чистоти комірок робочої поверхні вала; - зменшення шкідливого впливу змивних розчинів на здоров'я працівників та оточуюче середовище. Крім того, спосіб очищення анілоксового вала здійснюється на існуючому технологічному обладнанні, що дозволяє отримати додатковий технічний результат, зокрема підвищити економічність способу. Для підтвердження промислової придатності корисної моделі та можливості отримання зазначеного технічного результату наводимо приклад конкретного виконання способу. Приклад 1 Забруднений анілоксовий вал знімають з флексографічної друкарської машини та переносять до місця, де буде здійснюватися очищення вала. Далі анілоксовий вал встановлюється в спеціальні кріплення механізованої установки очищення. Потім відбувається попередній огляд робочої поверхні вала, визначається ступінь її забруднення та можливі пошкодження комірок робочої поверхні вала. Після цього ємність механізованої установки очищення анілоксових валів з вбудованими в неї джерелами ультразвукового випромінювання наповнюється спеціальним змивним розчином у залежності від типу забруднення. Змивний розчин може готуватися працівником, що буде здійснювати очищення вала або поступає на виробництво у готовому вигляді. Після 30 хв. замочування вала у змивному розчині відбувається процес попереднього руйнування забруднення в комірках робочої поверхні анілоксового вала. Процес очищення вала у змивному розчині температурою t=20-50 °C з потужністю джерела випромінювання ультразвукових хвиль 1844 кГц триває в механізованій установці протягом не більше 5 хв. Після очищення комірок робочої поверхні анілоксового вала використаний змивний розчин зливається, а вал протягом 10 хв. промивається водою. Після промивання вала водою він додатково обробляється слабким розчином лимонної кислоти, який усуває не видалені залишки забруднень і змивного розчину з комірок робочої поверхні анілоксового вала та знежирює його поверхню. Потім поверхня вала знову оглядається та оформляється спеціальний паспорт, де робляться записи про стан вала, далі він знімається з кріплень механізованої установки та здається на склад чи знову встановлюється на флексографічну друкарську машину. Використання запропонованого способу очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин забезпечує цілісність комірок робочої поверхні анілоксового вала, підвищує чистоту поверхні вала, зменшує шкідливий вплив змивних розчинів на здоров'я працівників та оточуюче середовище. Аналіз робочої поверхні анілоксового вала після очищення запропонованим способом із використанням попереднього замочування і додатковим обробленням поверхні вала слабким розчином лимонної кислоти свідчить, що використання запропонованої технології для очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин забезпечує високу якість очищення комірок поверхні вала і дає змогу збільшити терміни експлуатації валів у порівнянні з найближчим аналогом. Джерела інформації: 1. Тараненко Д. Очистка анилоксовых валов - настоящее и будущее [Электронный ресурс] / Д. Тараненко // Флексо Плюс.-2003. № 1. Режим доступа: http://www.kursiv.ru/kursivnew/flexoplus_magazine/archive/31/28.php 2. Агранат Б. А. Основы физики и техники ультразвука [Текст] / Б. А. Агранат, М. Н. Дубровин, Н. Н. Хавский, Г. И. Эскии. - М.: Высш. шк., 1987. - С. 323-324. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 Спосіб очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин, що включає огляд і встановлення вала у механізовану установку з вбудованими в неї джерелами ультразвукового випромінювання, з наступним очищенням вала в установці за допомогою змивного розчину, де робоча поверхня вала одночасно піддається дії ультразвуку, використаний змивний розчин зливається, вал промивається водою, який відрізняється тим, що перед очищенням вал замочують у змивному розчині протягом 30 хв., а остаточне видалення забруднень та 2 UA 74076 U знежирення робочої поверхні анілоксового вала здійснюють за допомогою слабкого розчину лимонної кислоти. Комп’ютерна верстка М. Ломалова Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for cleaning anilox rolls of flexographic printing presses

Автори англійською

Kokhan Vasyl Fedorovych, Lazarenko Eduard Tymofiiovych, Lazarenko Oleksandr Volodymyrovych, Kukura Yurii Andriiovych, Melnykov Oleksandr Valeriiovych

Назва патенту російською

Способ очистки анилоксовых валов флексографических печатных машин

Автори російською

Кохан Василий Федорович, Лазаренко Эдуард Тимофеевич, Лазаренко Александр Владимирович, Кукура Юрий Андреевич, Мельников Александр Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: B08B 3/00

Мітки: флексографічних, друкарських, очищення, машин, анілоксових, валів, спосіб

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-74076-sposib-ochishhennya-aniloksovikh-valiv-fleksografichnikh-drukarskikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очищення анілоксових валів флексографічних друкарських машин</a>

Подібні патенти