Антирадіаційний премікс для відгодівлі худоби в забруднених радіонуклідами регіонах на зимово-стійлових раціонах

Номер патенту: 52138

Опубліковано: 16.12.2002

Автори: Кебко Василь Григорович, Шкурин Григорій Тимофійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Антирадіаційний премікс для відгодівлі худоби в забруднених радіонуклідами регіонах поліської зони України на зимово-стійлових раціонах, який містить солі міді, цинку і кобальту, який відрізняється тим, що він додатково включає калійну магнезію та сіль кухонну при такому співвідношенні компонентів у % за масою:

Сіль кухонна

53,27

Калійна магнезія

45,28

Цинк сірчанокислий

1,39

Мідь сірчанокисла

0,05

Кобальт хлористий

0,01,

при цьому добова доза преміксу на 100 кг живої маси тварин становить 25 г.

Текст

Антирадіаційний премікс для ВІДГОДІВЛІ худоби в забруднених радіонуклідами регіонах поліської зони України на зимово-стійлових раціонах, який містить солі МІДІ, цинку і кобальту, який відрізняється тим, що він додатково включає Винахід відноситься до сільського господарства, зокрема до виробництва екологічно чистої яловичини в забруднених радіонуклідами регіонах поліської зони України при ВІДГОДІВЛІ худоби на зимово-стійлових раціонах Аварія на Чорнобильській АЕС стала причиною радіоактивного забруднення значної території України Найбільшого радіоактивного забруднення зазнали сільськогосподарські угіддя зони Полісся В даний час найбільшу біологічну небезпеку становлять радіоізотопи цезію-137 Першочерговим завданням при веденні сільськогосподарського виробництва на забруднених радіонуклідами територіях є одержання продукції рослинництва і тваринництва з рівнем радюцезію, що не перевищує нині діючих норм згідно ДР-97 [1] Зокрема, допустимий рівень радюцезію у м'ясі яловичини ВІДПОВІДНО цим вимогам не повинно перевищувати 200Бк/кг В раціонах худоби при виробництві яловичини вміст радюцезію не повинен перевищувати 5000Бк, оскільки в 1кг м'яса переходить приблизно 4% радюцезію, який міститься в добовому раціоні При ВМІСТІ радюцезію в раціонах худоби на ВІДГОДІВЛІ більше 5000Бк його В ЗАБРУДНЕНИХ видається під відповідальність власника патенту РАДІОНУКЛІДАМИ калійну магнезію та сіль кухонну при такому співвідношенні компонентів у % за масою Сіль кухонна (NaCI) 53,27 Калійна магнезія (K 2 SO4-MgSO 4 -6H 2 O) 45,28 Цинк сірчанокислий (ZnSO 4 -7H 2 O) 1 і 3 9 Мідь сірчанокисла (CUSO4 - 5 ^ 0 ) Q Q5 Кобальт хлористий ( С о С ^ - б ^ О ) Q Q-| при цьому добова доза преміксу на 100 кг живої маси тварин становить 25 г концентрація в м ясі перевищує допустимі рівні згідно ДР-97 (200Бк/кг), і таке м'ясо непридатне для споживання [2] Радюцезій в організмі тварин депонується в основному у м'язовій тканині (м'ясо) і паренхіматозних органах (печінка, серце, нирки і т д ) Радюцезій відносно швидко виводиться з організму тварин Цю біологічну особливість радюцезію використовують з метою прижиттєвого виведення його з організму тварин і зниження його вмісту у м'ясі І субпродуктах Антагоністом радюцезію в організмі тварин є в першу чергу калій та ряд мікроелементів [3,4] При цьому відомо, що корми забрудненої радюцезієм поліської зони, як правило, дефіцитні за рядом макро- (магній, сірка) і мікроелементів, особливо за цинком, міддю, кобальтом та іншими [5], що важливо враховувати при розробці преміксів для виведення радюцезію з організму худоби з метою виробництва екологічно чистої яловичини в забруднених радіонуклідами регіонах Найбільш надійним методом прижиттєвого виведення радюцезію з організму худоби є вивезення тварин перед здачею на м'ясокомбінат в чисту 00 со ю 52138 зону для заключної ВІДГОДІВЛІ на 30-45 днів, або заключна ВІДГОДІВЛЯ худоби протягом 30-45 днів перед забиттям на чистих кормах в зоні забруднення [6] Відомий також комбінований метод прижиттєвого виведення радюцезію із м'яса великої рогатої худоби шляхом трьохдобового голодування тварин у зоні забруднення при вільному доступі до чистої води з наступним вивезенням тварин у чисту зону, що значно прискорює виведення радюцезію з їх організму [7] Для прижиттєвого виведення радюцезію з організму худоби відомий спосіб, який ґрунтується на згодовуванні худобі сорбентів та розроблених на їх основі різних кормосумішок і кормових брикетів з радюпротекторними властивостями [8] Перераховані методи прижиттєвого виведення радюцезію з організму худоби на територіях, забруднених радіонуклідами, є аналогами нашого винаходу Недоліком цих методів є те, що вони використовуються тільки для виведення радюцезію з організму худоби, і при їх застосуванні в переважній більшості підвищення м'ясної продуктивності тварин не відмічається Відомий премікс для одночасного виведення радюцезію і підвищення м'ясної продуктивності у молодняку великої рогатої худоби при ВІДГОДІВЛІ в зонах радіоактивного забруднення кормів Полісся України на раціонах з зеленою масою, який включає в добовій дозі на 1 голову на добу 30г такі компоненти окис магнію-21,4г, сірка елементарна5,2г, сірчанокисла мідь-59мг, сірчанокислий цинк1183мг, хлористий кобальт-15,3мг, йодистий калій1,4мг, вітаміни А-175 тис МО, вітаміни Дз-25 тис МО [9,10] Цей премікс приймається за прототип нашого винаходу Недоліком прототипу (приведеного преміксу) є те, що в ньому відсутній калій, як один з головних антагоністів радюцезію в організмі тварин Поряд з цимдо складу цього преміксу входять дуже дефіцитні і дорогі в даний час окис магнію і сірка елементарна, що ускладнює виробництво даного преміксу в необхідній КІЛЬКОСТІ Крім цього, даний премікс рекомендується лише для ВІДГОДІВЛІ худоби на раціонах з зеленими кормами, а для ВІДГОДІВЛІ худоби на зимово-стійлових раціонах цей премікс в незмінному складі застосовуватись не може, оскільки вміст макро- і мікроелементів в цих раціонах істотно відрізняється між собою Задача винаходу - розширення асортименту преміксів для прижиттєвого виведення радюцезію з організму великої рогатої худоби і підвищення її м'ясної продуктивності при ВІДГОДІВЛІ в забруднених радіонуклідами регіонах на зимово-стійлових раціонах, пошук більш доступних компонентів для виробництва преміксів, здешевлення преміксів та підвищення їх біологічної і економічної ефективності В зв'язку з цим нами розроблено в науковогосподарському ДОСЛІДІ і апробовано в умовах виробництва антирадіаційний премікс для виведення радюцезію з м'язової тканини молодняку великої рогатої худоби і підвищення його м'ясної продуктивності при ВІДГОДІВЛІ на зимово-стійлових раціонах в забруднених радіонуклідами регіонах поліської зони такого складу, у відсотках за масою сіль кухонна-53,27, калійна магнезія-45,28, цинк сірчанокислий-1,39, мідь сірчанокисла-0,05, кобальт сірчанокислий-0,01 Премікс розроблено на основі деталізованих норм ГОДІВЛІ худоби з врахуванням дефіцитних в кормах поліської зони макро- і мікроелементів в зимово-стійловий період Запропонований як винахід антирадіаційний премікс відрізняється від прототипу вмістом калійної магнезії, як більш доступного і дешевого джерела магнію і сірки, а також калію, як антагоніста радюцезію в організмі тварин Крім цього, до складу запропонованого преміксу включені згідно деталізованих норм ГОДІВЛІ солі дефіцитних в кормах раціону мікроелементів цинку, МІДІ І кобальту в іншому співвідношенні, ніж у прототипі, та включено кухонну сіль Нижче приведено результати науковогосподарського досліду та апробації у виробничих умовах розробленого антирадіаційного преміксу при ВІДГОДІВЛІ молодняку великої рогатої худоби в забруднених радіонуклідами регіонах на зимовостійлових раціонах Науково-господарський дослід провели у СТОВ "Мрія" (с Горностайпіль Іванківського району Київської області) на двох групах бичківаналопв чорно-рябої породи та її помісей з абердин-ангусами (по 10 голів в кожній), з яких І група бичків була контрольною, II - дослідною Тривалість головного періоду досліду - 62 дні Господарство, в якому проводився дослід, знаходиться в III зоні радіоактивного забруднення Природно-кліматична зона - Полісся Схема досліду і раціони ГОДІВЛІ бичків в головний період науково-господарського досліду приведені в таблиці 1 Протягом головного періоду досліду тварини І (контрольної) групи одержували зимово-стійловий основний раціон (ОР), до складу якого входили зерносуміш, сінаж, сіно, солома, кухонна сіль, II (дослідної) - додатково до основного раціону премікс з солей дефіцитних в кормах місцевого виробництва макро- (магній, сірка) і мікроелементів (цинк, мідь, кобальт) в таких кількостях, в г калійна магнезія-34, цинк сірчанокислий-1,040, мідь сірчанокисла-0,038, кобальт хлористий-0,0056 З врахуванням кухонної солі, що входила до складу раціону, співвідношення солей дефіцитних в раціоні макро- і мікроелементів рівнялось, у відсотках за масою сіль кухонна-53,27, калійна магнезія45,28, цинк сірчанокислий-1,39, мідь сірчанокисла0,05, кобальт хлористий-0,01, а добова доза на 100кг живої маси тварин-25г Забезпеченість бичків І (контрольної) групи за рахунок основного раціону магнієм, сіркою, цинком, марганцем, міддю, кобальтом становила до норми лише 94,0, 84,4, 37,0, 87,1, 71,4% ВІДПОВІДНО Згодовування бичкам II (дослідної) групи мінерального преміксу приведеного вище складу в дозі 25 г на 100кг живої маси підвищило їх забезпеченість магнієм до 105,6%, а сіркою, цинком, міддю, кобальтом до 100%, та підвищило вміст калію в раціоні бичків цієї групи в порівнянні з контролем на 14,9% Вміст радюцезію в раціонах бичків обох груп 5 52138 становив 8621 Бк Вираховували затрати кормів на приріст живої Визначення живої маси у бичків контрольної й маси у бичків контрольної й дослідної груп та екодослідної груп проводили на початку і в КІНЦІ дономічну ефективність при згодовуванні досліджусліду ваного преміксу Вміст радюцезію в м'язовій тканині бичків виОдержані результати оброблено біометричне значали за прижиттєвою методикою [11] [12] Таблиця 1 Схема науково-господарського досліду і раціони ГОДІВЛІ ПІДДОСЛІДНИХ бичків в головний період Групи бичків Склад раціону і показники його поживності І КІЛЬКІСТЬ Зерносуміш, кг Сінаж бобово-злакових трав, кг Сіно бобово-злакове, кг Солома озимої пшениці, кг Сіль кухонна, г Калійна магнезія, г Цинк сірчанокислий, мг Мідь сірчанокисла, мг Кобальт хлористий, мг Міститься В раціоні кормових одиниць перетравного протеїну, г кальцію, г фосфору, г калію, г магнію, г сірки, г натрію, г марганцю, г цинку, г МІДІ, МГ кобальту, мг Вміст В раціоні радюцезію, Бк Допустимий рівень радюцезію в раціоні згідно ДР-97, Бк II % до норми КІЛЬКІСТЬ 2,5 ± до контдоповнено,% ролю, % 2,5 10 % до норми 10 1 1 3 3 40 40 1040 34 38 5,6 5,2 5,2 510 510 45,1 21,4 45,6 15,1 21,1 22,8 328 137 61 3,5 100,2 89,2 73,5 94,0 84,4 87,7 99,4 37 87,1 71,4 45,1 21,4 52,4 16,9 25,0 22,8 328 370 70 4,9 8621 +14,9 +11,7 +18,5 13,0 10,7 15,6 +170,0 +14,8 +40,0 12,9 28,6 63 8621 5000 100,2 89,2 84,5 105,6 100,0 87,7 99,4 100,0 100,0 100,0 5000 Продуктивність бичків, витрати кормів на 1кг приросту і економічна ефективність при згодовуванні антирадіаційного преміксу в складі зимовостійлових раціонів в науково-господарському ДОСЛІДІ приведено в таблиці 2 Встановлено, що згодовування антирадіаційного преміксу в складі зимово-стійлових раціонів в умовах науково-господарського досліду підвищило середньодобові прирости живої маси бичків проти контролю на 81г (+15,7%, р

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kebko Vasyl Hryhorovych, Shkuryn Hryhorii Tymofiiovych

Назва патенту російською

Антирадиационный премикс для откорма скота в загрязненных радионуклидами регионах на зимне-стойловых рационах

Автори російською

Кебко Василий Григорьевич, Шкурин Григорий Тимофеевич

МПК / Мітки

МПК: A23K 1/175

Мітки: раціонах, регіонах, худоби, премікс, радіонуклідами, антирадіаційний, зимово-стійлових, відгодівлі, забруднених

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-52138-antiradiacijjnijj-premiks-dlya-vidgodivli-khudobi-v-zabrudnenikh-radionuklidami-regionakh-na-zimovo-stijjlovikh-racionakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Антирадіаційний премікс для відгодівлі худоби в забруднених радіонуклідами регіонах на зимово-стійлових раціонах</a>

Подібні патенти