Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб побудови та експлуатації імітатора стрільби і ураження, на базі використання штатних вогневих засобів учасників тренування, що включає збирання не менше двох комплектів індивідуального обладнання (1), а також комплекту групового обладнання (10), при цьому кожен з комплектів індивідуального обладнання (1) збирають у складі датчика кута місця (2), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), пристрою керування і обчислень (8), приймача-передавача (9), а комплект групового обладнання (10) збирають у складі групового приймача-передавача (11), пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), причому перший, другий, четвертий і шостий входи пристрою керування і обчислень (8) з'єднують з відповідними виходами датчика кута місця (2), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5) і приймачем-передавачем (9) комплекту індивідуального обладнання (1), вхід якого з'єднують з першим виходом пристрою керування і обчислень (8), приймач-передавач (9) комплекту індивідуального обладнання (1) по радіоканалу сполучають з груповим приймачем-передавачем (11), вихід якого з'єднують з другим входом пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), а перший вихід пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12) з'єднують зі входом групового приймача-передавача (11), після чого по радіоканалу проводять передачу даних про місцезнаходження комплекту індивідуального обладнання (1) через приймачі-передавачі (9), а також через пристрій керування і обчислень (8), і передають у комплект групового обладнання (10) дані про відносне розташування учасників тренування з пристрою визначення власних координат (5), а також дані датчиків положення у просторі по куту місця (2) і азимуту (3), який відрізняється тим, що до складу імітатора стрільби і ураження вводять щонайменше одну автономну метеорологічну станцію (15), яку сполучають по радіоканалу з груповим приймачем-передавачем (11), комплекти індивідуального обладнання (1) розміщують на стволах вогневих засобів, вводять до складу кожного з комплектів індивідуального обладнання (1) пристрій індикації промаху і ураження (6), а також датчик спрацьовування механізму пуску або стрільби (4) і формувач ідентифікаційного коду пристрою (7), у складі комплекту групового обладнання (10) додатково розміщують пристрій введення даних (13) і пристрій відображення оперативної обстановки (14), вхід якого з'єднують з другим виходом пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), перший вхід якого з'єднують з пристроєм введення даних (13), вимірюють до початку проведення тренування величину зносу ствола кожного вогневого засобу і для кожного вогневого засобу у комплекті індивідуального обладнання (1) вводять ідентифікаційний код, а у комплекті групового обладнання (10) у відповідності до кожного ідентифікаційного коду вводять у вигляді послідовних кодів інформацію щодо ідентифікації вогневого засобу і засобу ураження, а також вхідні дані для розрахунку балістичних характеристик польоту засобів ураження, вимірюють поточні величини метеорологічних показників у вигляді тиску, температури, вологості, швидкості і напряму вітру, які вводять у пристрій керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), куди також у відповідності з ідентифікаційним кодом кожного вогневого засобу вводять величину зносу його ствола, за допомогою автономної метеорологічної станції (15) передають інформацію про її місцеположення та про поточні величини метеорологічних показників через приймач-передавач (9) на комплект групового обладнання (10), за допомогою якого проводять прийом інформації з використанням групового приймача-передавача (11) і видачу її на пристрій керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), після чого проводять прив'язку вогневих засобів до місцевості і визначають їх взаємне розташування у момент здійснення холостого пострілу засобами ураження, проводять розрахунок траєкторії і часу польоту засобів ураження вогневих засобів з урахуванням поточних величин метеорологічних показників і величини зносу ствола кожного вогневого засобу, розраховують точку попадання або промаху засобу ураження і проводять автоматичну видачу відповідного повідомлення про попадання або промах по радіоканалу на пристрій індикації (6) комплекту індивідуального обладнання (1).

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що автономну метеорологічну станцію (15) збирають у складі приймача-передавача (9), пристрою керування і обчислень (8), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), формувача ідентифікаційного коду пристрою (7), датчика визначення тиску, температури, вологості, швидкості і напряму вітру (16), виходи яких з'єднують відповідно з другим, третім, четвертим і п'ятим входами пристрою керування і обчислень (8), перший вихід і перший вхід якого з'єднують з відповідним входом і виходом приймача-передавача (9).

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують чотири автономні метеорологічні станції (15).

Текст

1. Спосіб побудови та експлуатації імітатора стрільби і ураження, на базі використання штатних вогневих засобів учасників тренування, що включає збирання не менше двох комплектів індивідуального обладнання (1), а також комплекту групового обладнання (10), при цьому кожен з комплектів індивідуального обладнання (1) збирають у складі датчика кута місця (2), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), пристрою керування і обчислень (8), приймача-передавача (9), а комплект групового обладнання (10) збирають у складі групового приймачапередавача (11), пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), причому перший, др угий, че твертий і шостий входи пристрою керування і обчислень (8) з'єднують з відповідними виходами датчика кута місця (2), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5) і приймачем-передавачем (9) комплекту індивідуального обладнання (1), вхід якого з'єднують з першим виходом пристрою керування і обчислень (8), приймач-передавач (9) комплекту індивідуального обладнання (1) по радіоканалу сполучають з груповим приймачем-передавачем (11), вихід якого з'єднують з другим входом пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), а перший вихід пристрою керування і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12) з'єднують зі входом гр упового приймача-передавача (11), після чого по радіоканалу проводять передачу даних про місцезнаходження комплекту індивідуального обладнання (1) через приймачі-передавачі (9), а також через пристрій керування і обчислень (8), і передають у комплект групового обладнання (10) дані про відносне розташування учасників трену 2 (19) 1 3 38314 4 місцевості і визначають їх взаємне розташування у момент здійснення холостого пострілу засобами ураження, проводять розрахунок траєкторії і часу польоту засобів ураження вогневих засобів з урахуванням поточних величин метеорологічних показників і величини зносу ствола кожного вогневого засобу, розраховують точку попадання або промаху засобу ураження і проводять автоматичну видачу відповідного повідомлення про попадання або промах по радіоканалу на пристрій індикації (6) комплекту індивідуального обладнання (1). 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що автономну метеорологічну станцію (15) збирають у складі приймача-передавача (9), пристрою керу вання і обчислень (8), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), формувача ідентифікаційного коду пристрою (7), датчика визначення тиску, температури, вологості, швидкості і напряму вітру (16), виходи яких з'єднують відповідно з другим, третім, четвертим і п'ятим входами пристрою керування і обчислень (8), перший вихід і перший вхід якого з'єднують з відповідним входом і виходом приймача-передавача (9). 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що використовують чотири автономні метеорологічні станції (15). Корисна модель відноситься до способів, що застосовуються для побудови та експлуатації засобів, призначених для навчання і тренування учасників тренування, зокрема, операторів, у прицілюванні і стрільбі на зразках військового озброєння без застосування реальних боєприпасів. Відомий спосіб управління наведенням і вогнем бойової машини реактивної системи залпового вогню [1], який використовується як елемент автоматизованої системи управління (АСУ) наведенням і вогнем бойової машини реактивної системи залпового вогню [1], що вибраний як аналог. Відповідно до цього способу, використовують автономну топографічно-геодезичну прив'язку і орієнтування бойової машини, здійснюють автономний розрахунок установок стрільби і даних польотного завдання по координатах точок прицілювання, безприцільне наведення пакету направляючих. За допомогою системи автономного орієнтування визначають початковий азимут, а за допомогою навігаційної апаратури (системи навігації) — початкові координати бойової машини, після чого на базі системи навігації безперервно визначають місцеположення і орієнтацію бойової машини, що відображають за допомогою системи на фоні топографічної карти. Після отримання цілеуказання через блок прийому-передачі даних за допомогою АСУ також відображають дальність (відстань) до цілі і напрям заїзду на стартову позицію. На стартовій позиції за допомогою АСУ визначають задані кути наведення для поточних координат бойової машини, а також безперервно визначають розбіжність їх з поточними кутами наведення. За допомогою приводів наведення по цих розбіжностях здійснюють наведення пакету направляючих. Недоліками способу управління наведенням і вогнем бойової машини реактивної системи залпового вогню [1] є його складність, висока вартість і неможливість використання для проведення тренувань операторів, зважаючи на відсутність засобів імітації стрільби, а також відсутність можливості урахування впливу метеорологічних умов на балістичні характеристики засобів ураження. Найбільш близьким до корисної моделі є спосіб орієнтування на місцевості на базі використання вогневого засобу і за участю спостерігача, що реалізується за допомогою відповідного пристрою орієнтування на місцевості [2], і який вибраний як найбільш близький аналог. Цей спосіб включає попереднє збирання не менше двох комплектів індивідуального обладнання спостерігача (учасника тренування), а також комплекту групового обладнання, при цьому кожен з комплектів індивідуального обладнання спостерігача збирають у складі датчика кута місця, датчика азимута, пристрою визначення власних координат, пристрою управління і обчислень, приймачапередавача, а комплект групового обладнання збирають у складі групового приймачапередавача, пристрою управління і обчислень із цифровою моделлю рельєфу, причому перший, другий, четвертий і шостий входи пристрою управління і обчислень з'єднують з відповідними виходами датчика кута місця, датчика азимута, пристрою визначення власних координат і приймачем-передавачем комплекту індивідуального обладнання спостерігача, вхід якого з'єднують з першим виходом пристрою управління і обчислень, приймач-передавач комплекту індивідуального обладнання спостерігача по радіоканалу сполучають з груповим приймачем-передавачем, вихід якого з'єднують з другим входом пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу, а перший вихід пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу з'єдн ують зі входом групового приймача-передавача. Після цього по радіоканалу передають дані про відносне розташування спостерігача і розподілену йому ціль через приймачі-передавачі в індивідуальний пристрій управління і обчислень, в якому проводять їх порівняння з даними, отриманими від датчиків положення в просторі по куту місця і азимуту, а результуючий різницевий сигнал передають на індикатори-покажчики вертикального і горизонтального повороту, які вмонтовані в оптичний пристрій спостерігача. Недоліком даного способу орієнтування на місцевості [2] є неможливість його використання для проведення тренувань, зважаючи на відсутність засобів імітації стрільби і ураження, відсутність урахування зносу ствола і неврахування різних 5 38314 метеорологічних умов при імітації стрільби і ураження. Задачею пропонованої корисної моделі є створення високоефективного способу побудови та експлуатації тренажера у вигляді імітатора стрільби і ураження, який дозволяє шляхом введення до складу тренажера нових елементів, їх оптимального з'єднання між собою та з іншими елементами тренажера, а також проведенням додаткових операцій (дій) на базі отриманого модернізованого тренажера, проводити тренування в умовах складної метеорологічної обстановки, зокрема застосування димових завіс, і з урахуванням величини зносу ствола вогневи х засобів, зміни балістичних характеристик польоту засобів ураження залежно від тиску, сили і напряму вітру під час тренувань. Технічним результатом використання корисної моделі є можливість відпрацювання без бойової стрільби дій підрозділів в обороні і наступі в польових умовах та в умовах складної метеорологічної обстановки з імітацією стрільби і ураження. Вказана задача вирішується тим, що у способі побудови та експлуатації імітатора стрільби і ураження на базі використання штатних вогневих засобів учасників тренування, що включає збирання не менше двох комплектів індивідуального обладнання (1), а також комплекту групового обладнання (10), при цьому кожен з комплектів індивідуального обладнання (1) збирають у складі датчика кута місця (2), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), пристрою управління і обчислень (8), приймача-передавача (9), а комплект групового обладнання (10) збирають у складі групового приймача-передавача (11), пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), причому перший, другий, четвертий і шостий входи пристрою управління і обчислень (8) з'єднують з відповідними виходами датчика кута місця (2), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5) і приймачем-передавачем (9) комплекту індивідуального обладнання (1), вхід якого з'єднують з першим виходом пристрою управління і обчислень (8), приймач-передавач (9) комплекту індивідуального обладнання (1) по радіоканалу сполучають з груповим приймачем-передавачем (11), вихід якого з'єднують з другим входом пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), а перший вихід пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12) з'єднують зі входом гр упового приймача-передавача (11), після чого по радіоканалу проводять передачу даних про місцезнаходження комплекту індивідуального обладнання (1) через приймачі-передавачі (9), а також через пристрій управління і обчислень (8), і передають у комплект групового обладнання (10) дані про відносне розташування учасників тренування з пристрою визначення власних координат (5), а також дані датчиків положення у просторі по куту місця (2) і азимуту (3), новим є те, що, до складу імітатора стрільби і ураження вводять щонайменше одну автономну метеорологічну станцію (15), яку сполучають по радіоканалу з груповим приймачем-передавачем (11), комплекти індивіду 6 ального обладнання (1) розміщують на стволах вогневих засобів, вводять до складу кожного з комплектів індивідуального обладнання (1) пристрій індикації промаху і ураження (6), а також датчик спрацьовування механізму пуску або стрільби (4) і формувач ідентифікаційного коду пристрою (7), у складі комплекту групового обладнання (10) додатково розміщують пристрій введення даних (13) і пристрій відображення оперативної обстановки (14), вхід якого з'єднують з другим виходом пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), перший вхід якого з'єднують з пристроєм введення даних (13), вимірюють до початку проведення тренування величину зносу ствола кожного вогневого засобу і для кожного вогневого засобу у комплекті індивідуального обладнання (1) вводять ідентифікаційний код, а у комплекті групового обладнання (10) у відповідності до кожного ідентифікаційного коду вводять у вигляді послідовних кодів інформацію щодо ідентифікації вогневого засобу і засобу ураження, а також вхідні дані для розрахунку балістичних характеристик польоту засобів ураження, вимірюють поточні величини метеорологічних показників у вигляді тиску, температури, вологості, швидкості і напряму вітру, які вводять у пристрій управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), куди також у відповідності з ідентифікаційним кодом кожного вогневого засобу вводять величину зносу його ствола, за допомогою автономної метеорологічної станції (15) передають інформацію про її місцеположення та про поточні величини метеорологічних показників через приймачпередавач (9) на комплект групового обладнання (10), за допомогою якого проводять прийом інформації з використанням групового приймачапередавача (11) і видачу її на пристрій управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), після чого проводять прив'язку вогневих засобів до місцевості і визначають їх взаємне розташування у момент здійснення холостого пострілу засобами ураження, проводять розрахунок траєкторії і часу польоту засобів ураження вогневих засобів з урахуванням поточних величин метеорологічних показників і величини зносу ствола кожного вогневого засобу, розраховують точку попадання або промаху засобу ураження і проводять автоматичну видачу відповідного повідомлення про попадання або промах по радіоканалу на пристрій індикації (6) комплекту індивідуального обладнання (1). Автономну метеорологічну станцію (15) збирають у складі приймача-передавача (9), пристрою управління і обчислень (8), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), формувача ідентифікаційного коду пристрою (7), датчика визначення тиску, температури, вологості, швидкості і напряму вітру (16), ви ходи яких з'єднують відповідно з другим, третім, четвертим і п'я тим входами пристрою управління і обчислень (8), перший вихід і перший вхід якого з'єднують з відповідним входом і виходом приймача-передавача (9). Використовують чотири автономні метеорологічні станції (15). 7 38314 Перераховані ознаки способу складають сутність корисної моделі. Наявність причинно-наслідного зв'язку між сукупністю істотних ознак корисної моделі і технічним результатом, що досягається, в наступному. У пропонованому технічному рішенні з'являється можливість в комплекті групового обладнання збирати інформацію про місцеположення вогневих засобів (зброї), азимут і кут місця ствола (стволів) вогневих засобів у момент здійснення пострілу, прив'язувати їх до цифрової моделі місцевості і проводити розрахунок польоту засобів ураження вогневих засобів з урахуванням метеорологічних даних, отриманих з автономних метеостанцій, а також вводити поправки на знос ствола для кожного вогневого засобу за ідентифікаційним кодом пристрою. Факт і ступінь ураження цілі визначають розрахунковим методом, а результат розрахунку відображають на карті місцевості на груповому обладнанні, після чого на засоби індикації по радіоканалу передають відповідні сигнали. Така система є стійкою до стану запиленості, задимленості атмосфери і дозволяє проводити навчання в умовах, близьких до реальних. Спосіб реалізується за допомогою імітатора стрільби і ураження, блок-схема якого показана на Фіг., таким чином. Збирають n (де n≥2 і визначається по кількості учасників (сторін), що беруть участь в навчанні і/або тренуваннях) комплектів індивідуального обладнання (1) учасників тренування, які встановлюють на ствол (стволи) вогневих засобів (зброї), а також комплект групового обладнання (10). Зазначимо, що кожен з учасників тренування одночасно є ціллю для ураження іншим учасником тренування. При цьому кожен з комплектів індивідуального обладнання (1) збирають у складі датчика кута місця (2), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), пристрою управління і обчислень (8) і приймача-передавача (9). Комплект групового обладнання (10) збирають у складі групового приймача-передавача (11), пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), причому вихід і вхід приймачапередавача (11) з'єднують з відповідним входом і виходом пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12). Приймач-передавач (9) комплекту індивідуального обладнання (1) по радіоканалу сполучають з груповим приймачем-передавачем (11), вихід якого з'єднують з другим входом пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), а перший вихід пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12) з'єдн ують зі входом групового приймача-передавача (11). У складі комплекту індивідуального обладнання (1) додатково розміщують формувач ідентифікаційного коду пристрою (7), який дозволяє ідентифікува ти виріб (вогняний засіб), на якому встановлюють комплект індивідуального обладнання (1), тобто для кожного вогневого засобу заздалегідь (до проведення тренування) у комплекті індивідуального обладнанні (1) вводять ідентифі 8 каційний код, а у комплекті групового обладнання (10) у відповідності до кожного ідентифікаційного коду вводять у вигляді послідовних інформацію щодо ідентифікації вогневого засобу і засобу ураження (наприклад, величину зносу ствола, тип боєприпасу і тому подібне), а також вхідні дані для розрахунку балістичних характеристик польоту засобів ураження. У складі комплекту гр упового обладнання (10) додатково розміщують пристрій введення вихідних (початкових) даних (13) і пристрій відображення оперативної обстановки (14), вхід якого з'єднують з другим виходом пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), перший вхід якого з'єднують з пристроєм введення вихідних даних (13). Крім того, у складі імітатора стрільби і ураження розміщують m автономних метеорологічних станцій (15), що виконують у складі приймачапередавача (9), пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (8), датчика азимута (3), пристрою визначення власних координат (5), формувача ідентифікаційного коду пристрою (7), а також датчика визначення тиску, температури, вологості, швидкості і напряму вітру (показано під однією позицією 16), виходи яких з'єднують відповідно з другим, третім, четвертим і п'ятим входами пристрою управління і обчислень (8), перший вихід і перший вхід якого з'єднують з відповідним входом і виходом приймача-передавача (9). Тобто основні елементи автономної метеостанції (15) збирають з тих же елементів, що і комплект індивідуального обладнання (1), тому елементи автономної метеостанції (15) є взаємозамінними з елементами комплекту індивідуального обладнання (1). Таке виконання елементів і їх зв'язків у складі автономної метеорологічної станції (15), а також їх часткове дублювання, як і в комплекті індивідуального обладнання (1), сприяє тому, що автономна метеостанція (15) і комплекти індивідуального обладнання (1) працюють за принципом радіомережі з тимчасовим (частотним) розподілом каналів. Кількість автономних метеорологічних станцій (15) m≥1 і залежить, в основному, від фінансових можливостей учасників навчання/тренування придбати необхідну кількість цих автономних метеостанцій; при цьому найбільш оптимальна кількість автономних метеостанцій, необхідна для створення достовірної моделі метеообстановки, дорівнює m=4 і відповідає кількості автономних метеостанцій, встановлених, як правило, в чотирьох різних кутах полігону, де відбувається навчання і/або тренування). До складу комплектів індивідуального (1) і групового (10) обладнання, а також автономних метеорологічних станцій (15) входять автономні джерела електроживлення, які не показані на Фіг. За допомогою датчика кута місця (2), датчика азимута (3) визначають кутові координати ствола, за допомогою пристрою визначення власних координат (5) визначають координати точки знаходження носія зброї. 9 38314 Вимірюють поточні величини метеорологічних показників у вигляді тиску, температури, вологості, швидкості і напряму вітр у, що вводять у пристрій управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12), куди також у відповідності з ідентифікаційним кодом кожного вогневого засобу вводять величину зносу його ствола, а також вхідні дані для розрахунку балістичних характеристик польоту засобів ураження. За допомогою пристрою управління і обчислень (8) проводять опитування датчиків (2), (3), (4), формують кодограми обміну, і через приймачпередавач (9) передають їх у комплект групового обладнання (10). За допомогою автономної метеорологічної станції (15) передають інформацію про поточну метеорологічну обстановку і про місцеположення автономної метеорологічної станції (15) через приймач-передавач (9) на комплект групового обладнання (10), на якому проводять прийом інформації за допомогою групового приймачапередавача (11) і видачу її на пристрій управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12). Прийняту інформацію обробляють за допомогою пристрою управління і обчислень з цифровою моделлю рельєфу (12) по певних алгоритмах (алгоритми обробки не є предметом даного винаходу/корисної моделі), проводять прив'язку бойових засобів до місцевості, визначають їх взаємне розташування у момент здійснення холостого пострілу, що фіксують за допомогою датчика спрацьовування механізму пуску або стрільби (4), розраховують політ засобів ураження з урахуванням метеорологічних умов і зносу ствола, що вводять через пристрій введення вихідної інформації Комп’ютерна в ерстка О. Рябко 10 (12), а також проводять розрахунок точки попадання (або промаху) і автоматичну видачу відповідного повідомлення по радіоканалу на пристрій індикації (6) комплекту індивідуального обладнання (1). За допомогою пристрою відображення оперативної обстановки (14) комплекту гр упового обладнання (10) забезпечують можливість відображення обстановки, що складається, в реальному масштабі часу. Тим самим з'являється можливість в комплекті групового обладнання (10) збирати інформацію про місцеположення вогневих засобів (зброї), азимут і кут місця вогневого ствола у момент здійснення пострілу, прив'язувати їх до цифрової моделі місцевості і проводити розрахунок польоту засобів ураження, а також враховувати поточні метеорологічні дані, отримані з автономних метеостанцій (15), і вводити поправки на знос ствола в комплект групового обладнання (10). Таким чином, пропонований спосіб дозволяє забезпечувати імітацію стрільби і ураження при будь-яких метеорологічних умовах, враховува ти реальний знос ствола, тобто зміну балістичних характеристик польоту засобів ураження, силу і напрям вітру, а також дію інших чинників зовнішнього середовища на результати стрільби. Джерела інформації 1. Автоматизированная система управления наведением и огнем боевой машины реактивной системы залпового огня. RU №2167380. МПК7 F41G3/22. Опубл. 20.05.2001г. 2. Способ ориентирования на местности и устройство для его осуществления. RU №2247921. МПК7 F41G3/00, G01S5/02. Опубл. 20.02.2004г. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for construction and operation of shooting and hitting simulator

Автори англійською

Semyhlazov Volodymyr Vsevolodovych, Matvievskyi Oleksandr Mykolaiovych, Matvievskyi Mykola Oleksandrovych, Semyhlazov Vsevolod Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ построения и эксплуатации имитатора стрельбы и поражения

Автори російською

Семиглазов Владимир Всеволодович, Матвиевский Александр Николаевич, Матвиевский Николай Александрович, Семиглазов Всеволод Владимирович

МПК / Мітки

МПК: F41G 3/26, F41G 3/22, F41G 3/00

Мітки: імітатора, експлуатації, спосіб, побудови, ураження, стрільби

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-38314-sposib-pobudovi-ta-ekspluataci-imitatora-strilbi-i-urazhennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб побудови та експлуатації імітатора стрільби і ураження</a>

Подібні патенти