Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дезінфекції при кампілобактеріозах тварин, що включає механічну очистку, дезінфекцію методом зрошування препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що як дезінфікуючий препарат використовують 1,0 % водний розчин препарат "Dorosept Super" за експозиції 1 година при нормі витрати 200-500 мл/м2.

Текст

Реферат: Спосіб дезінфекції при кампілобактеріозах тварин включає механічну очистку, дезінфекцію методом зрошування препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції. Як дезінфікуючий препарат використовують 1,0 % водний розчин препарату "Dorosept Super" за 2 експозиції 1 година при нормі витрати 200-500 мл/м . UA 122708 U (12) UA 122708 U UA 122708 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до галузі ветеринарної медицини, а саме до способу знищення збудників каміпілобактеріозів сільськогосподарських тварин на об'єктах тваринництва, і може використовуватися у приватних та колективних сільськогосподарських підприємствах з метою боротьби та профілактики кампілобактеріозної інфекції. Відомий спосіб дезінфекції шляхом фумігації [Патент на корисну модель № 104050 UA, МПК A61L 2/16. Спосіб дезінфекції методом фумігації; опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1] об'єктів ветеринарного нагляду. Недоліком даного способу є застосування препарату, який містить дорогі речовини, є нестабільним при зберіганні та транспортуванні. Дезінфекцію у тваринництві при інфекційних захворюваннях тварин рекомендовано проводити відповідно до відомого способу [Патент на корисну модель № 85618 UA, МПК A61L 2/00, A61L 9/00. Спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень при туберкульозі тварин; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22]. Недоліком цього способу є те, що він включає застосування імпортного дезінфікуючого препарату, який є токсичним, корозійним і є економічно не вигідним. Існує спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень і об'єктів ветеринарного нагляду при профілактиці і боротьбі з інфекційними захворюваннями тварин, відповідно до Інструкції "Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація" (Затв. наук.-метод. радою Держ. департаменту вет. медицини України 23.12.2005 p.). За цим способом профілактичну та вимушену дезінфекцію при кампілобактеріозах тварин проводять із застосуванням 2,0 % розчину натрію гідроксиду, формаліну, хлорного вапна, 0,5 % розчину глутарового альдегіду, 5,0 % розчину лізолу, дезонолу, йоду однохлористого. Вимушену дезінфекцію проводять після кожного виявлення хворих або підозрілих тварин, профілактичну - згідно з технологічним регламентом, який застосовують на тваринницькій фермі. Цей спосіб є найближчим аналогом. Недоліком найближчого аналога є те, що зазначені хімічні дезінфектанти мають високу корозійну активність, знебарвлюють оброблювані поверхні, мають різкий неприємний запах та викликають подразнення слизових оболонок очей і верхніх дихальних шляхів, є високотоксичними, екологічно небезпечними, не проявляють бактерицидної дії при наявності органічного забруднення. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити спосіб дезінфекції при кампілобактеріозах тварин, що включає механічну очистку тваринницьких приміщень, їх дезінфекцію за допомогою зрошування дезінфекуючим препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, шляхом використання як дезінфікуючого препарату 1,0 % водного розчину препарату "Dorosept Super", за експозиції 1 година при нормі витрати 2 200-500 мл/м , щоб забезпечити ефективність способу. Порівняльний аналіз запропонованого способу та найближчого аналога дозволяє зробити висновок, що у способі, згідно з корисною моделлю, застосовують новий високоефективний 1,0 % водний розчин дезінфікуючого препарату "Dorosept Super" за експозиції 1 година при 2 нормі витрати 200-500 мл/м , який містить похідні хлору, що дозволяє якісно і ефективно провести ветеринарно-санітарну обробку об'єктів тваринництва при кампілобактеріозах тварин, мінімізувати затрати праці та є екологічно чистим й безпечним, дозволяє ефективно інактивувати кампілобактерії та прискорити оздоровлення неблагополучних господарств. Запропонований спосіб виконують наступним чином: Перед проведенням дезінфекції виконують механічне очищення об'єктів ветеринарного нагляду, від гною, залишків корму, сміття тощо. Очищенню піддають технологічне обладнання від технічного та органічного забруднення. Водою під тиском промивають підлогу, стелю, стіни. Після видалення води з приміщення проводять вологу дезінфекцію препаратом "Dorosept Super", який містить похідні хлору, методом зрошення у концентрації 1,0 % водного розчину за 2 експозиції 1 година при нормі витрати 200-500 мл/м . Приклад. Для визначення якості проведеної дезінфекції застосовували тест-об'єкти (дерев'яні бруски, керамічна плитка, скло, метал, батис, пластик), які контамінували тест-культурою збудника кампілобактеріозу С. fetus subsp. fetus. Для цього на кожний тест-об'єкт наносили суміш, що 3 3 містила 1 см зависі тест-культури С. fetus subsp. fetus і 0,5 см стерильної гноївки. Після застосування препарату з тест-об'єктів робили змиви стерильним ізотонічним розчином в чашки Петрі, вміст яких переносили в центрифужні пробірки і центрифугували при 1500 об./хв. протягом 30 хвилин. Для нейтралізації дії препарату осад в пробірках двічі відмивали стерильним ізотонічним розчином шляхом центрифугування. Отриманий осад ресуспендували в 5 см стерильного ізотонічного розчину і стерильною піпеткою висівали на м'ясо-печінковий лептонний напіврідкий агар (МППНРА) та щільний м'ясо-печінковий лептонний агар (МППА). 1 UA 122708 U 5 10 15 Пробірки з висівами витримували в термостаті за температури 37 °C протягом місяця і через кожну добу проводили облік росту посівів. Проведену дезінфекцію вважають задовільною, якщо немає росту мікроорганізмів на поживному середовищі у всіх пробірках. Результати ефективності. запропонованого способу представлені у таблицях 1 і 2. З матеріалів таблиці 1 видно, що зі змивів, відібраних після застосування препарату "Dorosept Super" у концентрації 1,0 % водного розчину за експозиції 1 година і нормі витрати 2 200-500 мл/м в жодному випадку росту кампілобактерій на живильних середовищах не спостерігали. Зі змивів, відібраних після застосування 0,2 % та 0,5 % водного розчину 2 препарату "Dorosept Super" за експозиції 1-3 години і норми витрати 200-500 мл/м спостерігали ріст мікроорганізмів на живильних середовищах (табл. 2). Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб дезінфекції при кампілобактеріозах тварин відповідає сучасним вимогам організації агропромислового виробництва, є ефективним, екологічно безпечним, економічним та простим при застосуванні. Таким чином використання запропонованого способу підвищить ефективність оздоровчих заходів в неблагополучних сільськогосподарських підприємствах щодо кампілобактеріозів сільськогосподарських тварин. Таблиця1 Тест-об'єкти дерево керамічна плитка скло метал батист пластик дерево керамічна плитка скло метал батист пластик Режим застосування препарату 1,0 %; 1 година; 200 2 мл/м 1,0 %; 1 година; 500 2 мл/м Ріст кампілобактерій до обробки після обробки препаратом препаратом + + + + + + + + + + + + Таблиця 2 Тест-об'єкти дерево керамічна плитка скло метал батист пластик Режим застосування препарату 0,2-0,5 %; 1-3 години; 2 200-500 мл/м Ріст кампілобактерій до обробки після обробки препаратом препаратом + + + + + + + + + + + + Примітка: "+" - ріст мікроорганізмів наявний; "–" - ріст мікроорганізмів відсутній 20 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 25 Спосіб дезінфекції при кампілобактеріозах тварин, що включає механічну очистку, дезінфекцію методом зрошування препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що як дезінфікуючий препарат використовують 1,0 % водний розчин 2 препарат "Dorosept Super" за експозиції 1 година при нормі витрати 200-500 мл/м . 2 UA 122708 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/16

Мітки: кампілобактеріозах, тварин, спосіб, дезінфекції

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-122708-sposib-dezinfekci-pri-kampilobakteriozakh-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дезінфекції при кампілобактеріозах тварин</a>

Подібні патенти