Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Збірний алмазний шліфувальний круг з радіальними каналами для подачі мастильно-охолоджувальної рідини, який відрізняється тим, що радіальні канали утворені корпусом круга та закріпленими на його торцях тарілчастими елементами з радіальними пазами, які розташовані з нахилом в бік периферії круга, при цьому тарілчасті елементи утворюють з корпусом круга порожнини для подачі мастильно-охолоджувальної рідини.

Текст

Реферат: Збірний алмазний шліфувальний круг з радіальними каналами для подачі мастильноохолоджувальної рідини. Радіальні канали утворені корпусом круга та закріпленими на його торцях тарілчастими елементами з радіальними пазами, які розташовані з нахилом в бік периферії круга. Тарілчасті елементи утворюють з корпусом круга порожнини для подачі мастильно-охолоджувальної рідини. UA 121274 U (54) ЗБІРНИЙ АЛМАЗНИЙ ШЛІФУВАЛЬНИЙ КРУГ UA 121274 U UA 121274 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі машинобудування, зокрема до шліфувальних кругів з подачею мастильно-охолоджувальної рідини (МОР) скрізь радіальні отвори круга. Відомий пристрій для шліфування, що має шпиндель з порожниною і шліфувальний круг, який має наскрізні рівновіддалені у радіально-осьовому напрямку відповідно отворами та каналами, що встановлений у порожнині на підшипникових опорах і пов'язаний патрубком з системою подачі МОР стакан з механізмом повороту і фіксації. Стакан має два ряди отворів і коаксіально встановлену трубку-колектор з радіально-осьовими соплами, що підключена до системи подачі стисненого газу, з опорою з боку патрубка у втулці, що має пілони, а з боку дна стакана -·в гнізді, що співпадає за діаметром з діаметром торця трубки-колектора, при цьому корпус радіально-осьових сопел жорстко і співвісно скріплений з трубкою-колектором, а центри сопел співпадають з центрами наскрізних отворів другого ряду стакана, які зміщено в кутовому напрямку відносно центрів отворів першого ряду на кут, рівний куту між радіальними осями симетрії каналів шліфувального круга, у бік його обертання [Патент РФ № 2188120, В24В55/02, B24D5/10, 2001]. Недоліком відомого шліфувального круга є необхідність підключення до пневмосистем. Виготовлення шліфувальних кругів з отворами ускладнене та трудомістке. Крім того, конструкція шліфувального круга не використовує кінетичну енергію рідини для підвищення ефективності охолодження. Відомий також збірний абразивний круг, який має абразивні сегменти, встановлені на гнучких елементах в пазах корпусу, що має приймальну порожнину для підводу мастильноохолоджуючої рідини (МОР), повздовжні та окружні щілини для подачі МОР у зону різання, а також трубопровід для підвода МОР у вигляді тора та з'єднаний з приймальною порожниною корпусу. Круг має прес-мастильники, що встановлені у корпусі, де виконані ізольовані від порожнини для подачі МОР і з'єднані отворами з відповідними прес-мастильниками приймальні порожнини, які заповнені пластичним мастилом, що контактує з абразивними сегментами, в яких виконані конічні канали, що звужуються у напрямку робочої поверхні сегментів [Патент Российской Федерации № 2153970, кл. B24D5/10, В24В55/02, 1998]. Недоліками цієї конструкції є складна система підводу МОР до шліфувального круга та, як і у попередньому аналогу, відсутність використання впливу кінетичної енергії рідини для підвищення ефективності охолодження. Найбільш близьким до об'єкта, що заявляється (прототипом), є збірний шліфувальний круг, в корпусі якого встановлені абразивні сегменти. Між абразивними сегментами в радіальних каналах розміщені проточні кавітатори [Патент України № 56635, B24D 5/00]. Але така конструкція шліфувального круга має підвищену складність, використовує значні обсяги МОР, а також потребує складної системи підводу МОР до об'єкта, що швидко обертається. В основу запропонованої корисної моделі поставлено задачу удосконалення збірного алмазного шліфувального круга шляхом використання радіальних каналів з нахилом, які забезпечують механічне розпилення МОР за рахунок кінетичної енергії рідини внаслідок дії доцентрових сил, що знижує витрати МОР та підвищує якість обробки деталей завдяки інтенсифікації теплообміну між поверхнею деталі і розпиленою МОР. Поставлена задача вирішується тим, що в збірному алмазному шліфувальному кругу з радіальними каналами для подачі мастильно-охолоджувальної рідини, останні утворені корпусом круга та закріпленими на його торцях тарілчастими елементами з радіальними пазами, які розташовані з нахилом в бік периферії круга, при цьому тарілчасті елементи утворюють з корпусом круга порожнини для подачі мастильно-охолоджувальної рідини. Завдяки наявності у запропонованій конструкції тарілчастих елементів з пазами утворються радіальні канали з нахилом в бік периферії круга, які внаслідок відцентрових сил розпилюють МОР та направляють її на поверхню деталі безпосередньо за зоною різання, що інтенсифікує охолодження деталі при меншому розході МОР за рахунок випарювання останньої. Завдяки наявності у запропонованій конструкції порожнин між тарілчастими елементами і торцями шліфувального круга подача МОР забезпечується вільним поливом, що значно спрощує устаткування для її подачі. На Фіг. 1 та Фіг. 2 показана конструкція збірного алмазного шліфувального круга. Збірний алмазний шліфувальний круг складається з металевого корпусу 1, на обох торцях якого за допомогою гвинтів закріплені тарілчасті елементи 2 з радіальними пазами, які утворюють з корпусом 1 шліфувального круга радіальні канали 3. Тарілчасті елементи 2 утворюють з корпусом 1 порожнини 4. До обох торців круга підведені патрубки 5 для подачі МОР. Збірний алмазний шліфувальний круг працює таким чином. 1 UA 121274 U 5 10 МОР у невеликій кількості подається вільним поливом через патрубки 5 з обох торців круга у порожнину між корпусом 1 круга і тарілчастими елементами 2. При проходженні по радіальних каналах 3 за рахунок доцентрових сил, які виникають під час обертання круга, МОР розпилюється. За рахунок нахилу радіальних каналів 3 в бік периферії круга, факел розпиленої МОР спрямовується на поверхню деталі при її виході із зони різання. Така конструкція збірного алмазного шліфувального круга дозволяє інтенсифікувати охолодження поверхні деталі за рахунок кипіння крапель МОР та значно знизити витрати МОР. Запропонована корисна модель може використовуватись для алмазної обробки матеріалів та сплавів, при цьому знижуються витрати МОР та підвищується якість обробки деталей за рахунок інтенсифікації теплообміну між поверхнею деталі і розпиленою МОР. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 15 Збірний алмазний шліфувальний круг з радіальними каналами для подачі мастильноохолоджувальної рідини, який відрізняється тим, що радіальні канали утворені корпусом круга та закріпленими на його торцях тарілчастими елементами з радіальними пазами, які розташовані з нахилом в бік периферії круга, при цьому тарілчасті елементи утворюють з корпусом круга порожнини для подачі мастильно-охолоджувальної рідини. 2 UA 121274 U Комп’ютерна верстка В. Мацело Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B24D 5/00

Мітки: збірний, круг, шліфувальний, алмазний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-121274-zbirnijj-almaznijj-shlifuvalnijj-krug.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Збірний алмазний шліфувальний круг</a>

Подібні патенти