Спосіб підвищення чутливості до антибіотиків staphylococcus aureus атсс 25923 із використанням світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат medolight red

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення чутливості до антибіотиків Staphylococcus aureus АТСС 25923 із використанням світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат Medolight Red, що включає опромінення стандартного завису добової агарової або 5-6-годинної бульйонної культури Staphylococcus aureus ATCC 25923, доведеної до стандарту мутності 0,5 за Мак-Фарландом, який відрізняється тим, що опромінення бактеріальної суспензії здійснюється світлодіодним випромінюванням червоно-інфрачервоного діапазону з довжинами хвиль 630±30 нм та 880±30 нм, щільністю потужності 26 мВт/см2 частотами 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц при експозиціях 5, 10, 15, 20 та 25 хв. у чашках Петрі з відстані 1 см, після чого наносять стандартні диски, насичені антибіотиками і витримують у термостаті при температурі 37 °C протягом 24 год., далі вимірюють діаметр зон затримки росту мікроорганізмів навколо дисків та порівнюють отримані результати із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому підвищення чутливості до напівсинтетичних антибіотиків групи пеніциліну Staphylococcus aureus ATCC 25923 найбільш виражене при неперервному випромінюванні (частота 0 Гц) тривалістю 5 хв.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення чутливості до антибіотиків Staphylococcus aureus АТСС 25923 із використанням світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат Medolight Red, включає опромінення стандартного завису добової агарової або 5-6-годинної бульйонної культури Staphylococcus aureus ATCC 25923, доведеної до стандарту мутності 0,5 за Мак-Фарландом. При цьому, опромінення бактеріальної суспензії здійснюється світлодіодним випромінюванням червоно-інфрачервоного діапазону з довжинами хвиль 630±30 нм та 880±30 нм, щільністю 2 потужності 26 мВт/см частотами 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц при експозиціях 5, 10, 15, 20 та 25 хв. у чашках Петрі з відстані 1 см, після чого наносять стандартні диски, насичені антибіотиками і витримують у термостаті при температурі 37 °C протягом 24 год., далі вимірюють діаметр зон затримки росту мікроорганізмів навколо дисків та порівнюють отримані результати із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому підвищення чутливості до напівсинтетичних антибіотиків групи пеніциліну Staphylococcus aureus ATCC 25923 найбільш виражене при неперервному випромінюванні (частота 0 Гц) тривалістю 5 хв. UA 121183 U (12) UA 121183 U UA 121183 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини та біології і може бути використана при комплексному лікуванні інфекційних захворювань та в лабораторних дослідженнях. Швидкі темпи набуття та поширення антибіотикорезистентності мікроорганізмів є однією з найбільших загроз у галузі охорони здоров'я. Саме завдяки здатності до набуття стійкості до протимікробних лікарських засобів, Staphylococcus aureus продовжує посідати провідні позиції серед збудників гнійно-запальних захворювань. Тому актуальним завданням є підвищення ефективності комплексного лікування інфекційних захворювань стафілококової етіології за рахунок збільшення чутливості збудників до антибіотиків з використанням сучасних альтернативних методів, серед яких одним з найбільш перспективних є використання немедикаментозних засобів, зокрема світлодіодного випромінювання. Відомі методи використання світлодіодного випромінювання для підвищення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків [1], але вони не враховують вплив світлодіодного випромінювання червоного (λ=630 нм) та інфрачервоного (λ=880 нм) діапазонів при щільності 2 потужності 26 мВт/см з частотами 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц, яке генерує апарат Medolight Red, виробництва Bioptron light therapy system by Zepter Group. Найбільш близьким за технічною сутністю та ефектом, який досягається, є спосіб підвищення чутливості до тетрацикліну музейного штаму золотистого стафілокока АТСС 25923 із використанням низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 635 нм [2]. Даний спосіб полягає у тому, що опромінення стандартної зависі культури неперервним променем низькоінтенсивного лазера червоного діапазону при довжині хвилі 635 нм та потужності 15 мВт з експозицією 180, 360 та 600 секунд здійснюють у м'ясопептонному бульйоні і опромінюють безпосередньо культури мікроорганізмів, які знаходяться у логарифмічній фазі росту, після чого культуру пересіюють на тверде поживне середовище у чашках Петрі та наносять мембранні диски, насичені антибіотиком і витримують після цього у термостаті при температурі 37 °C протягом 24 годин, далі вимірюють зони затримки росту за допомогою штангенциркуля та порівнюють отримані результати із контрольною групою (неопромінена культура). Цей спосіб [2] дозволяє суттєво підвищити чутливість S. aureus ATCC 25923 до тетрацикліну за рахунок безпосереднього впливу низькоінтенсивного лазерного випромінювання з довжиною хвилі 870 нм на досліджуваний штам. Проте даний спосіб не враховує вплив на чутливість колекційного (референтного) штаму S. aureus ATCC 25923 до антибіотиків світлодіодного випромінювання червоно-інфрачервоного діапазону, яке відрізняється від лазерного випромінювання рядом фізичних характеристик, найголовнішими з яких є довжина хвилі, відсутність поляризації та різні частоти випромінювання. Задача корисної моделі полягає у підвищенні чутливості до антибіотиків різних груп колекційного тест-штаму S. aureus ATCC 25923. Поставлена задача вирішується тим, що запропоновано спосіб підвищення чутливості до антибіотиків Staphylococcus aureus ATCC 25923 із використанням світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат Medolight Red, що включає опромінення стандартного завису добової агарової або 5-6-годинної бульйонної культури Staphylococcus aureus ATCC 25923, доведеної до стандарту мутності 0,5 за Мак-Фарландом, опромінення бактеріальної суспензії здійснюється світлодіодним випромінюванням червоно-інфрачервоного діапазону з 2 довжинами хвиль 630±30 нм та 880±30 нм, щільністю потужності 26 мВт/см частотами 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц при експозиціях 5, 10, 15, 20 та 25 хв. у чашках Петрі з відстані 1 см, після чого наносять стандартні диски, насичені антибіотиками і витримують у термостаті при температурі 37 °C протягом 24 год., далі вимірюють діаметр зон затримки росту мікроорганізмів навколо дисків та порівнюють отримані результати із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому підвищення чутливості до напівсинтетичних антибіотиків групи пеніциліну Staphylococcus aureus ATCC 25923 найбільш виражене при неперервному випромінюванні (частота 0 Гц) тривалістю 5 хв. Спосіб здійснюється таким чином. Чисту культуру колекційного тест-штаму Staphylococcus aureus ATCC 25923, яка перебуває на початку логарифмічної фази росту (16-24-годинна агарова, або 5-6-годинна бульйонна культура) стандартизують у рідкому поживному середовищі 8 до концентрації 1,5×10 КУО/мл (що відповідає стандарту мутності 0,5 за Мак-Фарландом). Отриманий інокулюм в об'ємі 1 мл пересіюють на щільне поживне середовище МюллераХінтона у чашки Петрі та рівномірно розподіляють шпателем Дригальського. Далі проводять опромінення мікроорганізмів, які знаходяться у чашках світлодіодним випромінюванням, яке генерує апарат Medolight Red з відстані 1 см (фіг. 1). При цьому опромінення мікрофлори світлодіодним випромінювання червоно-інфрачервоного спектру при довжинах хвиль 630±30 нм 1 UA 121183 U 2 5 10 та 880±30 нм, щільності потужності 26 мВт/см з частотами 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц та експозиціями 5, 10, 15, 20 та 25 хвилин проводять окремими серіями. Після опромінення накладають стандартні комерційні диски з антибіотиками різних груп, чашки Петрі ставлять в термостат з температурою 37 °C на 24 години, вимірюють діаметр зон затримки росту та порівнюють результати з контрольними - неопроміненими культурами. Найбільш виражене підвищення чутливості колекційного тест-штаму Staphylococcus aureus ATCC 25923 спостерігали по відношенню до меропонему (синтетичного антибіотика з групи карбапенемів), левофлоксацину (група фторхінолонів) та тетрацикліну (однойменна група) при 5-хвилинному опроміненні з частотою 0 Гц (фіг. 2). В таб. 1 представлено статистично оброблені дані вимірювання зон затримки росту навколо меропонему, левофлоксацину та тетрацикліну контрольної та опроміненої світлодіодним випромінюванням червоно-інфрачервоного діапазону (довжина хвилі 630±30 та 880±30 нм, 2 щільність потужності 26 мВт/см , експозиція 5 хвилин) культури референтного тест-штаму Staphylococcus aureus ATCC 25923. 15 Таблиця 1 Опромінення світлодіодним випромінюванням з експозицією 5 хв. Контроль Частота Частота Антибіотик Частота 0 Гц Частота 10 Гц Частота 600 Гц (n=10) 3000 Гц 8000 Гц (n=10) (n=10) (n=10) (n=10) (n=10) 37,6±1,7 35,3±1,7 35,5±0,75 35,25±1,5 35±1,05 Меропонем 30,7±1,3 (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C12R 1/445, C12Q 1/06, C12M 1/42

Мітки: підвищення, генерує, випромінювання, апарат, staphylococcus, чутливості, aureus, світлодіодного, використанням, антибіотиків, яке, medolight, атсс, 25923, спосіб

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-121183-sposib-pidvishhennya-chutlivosti-do-antibiotikiv-staphylococcus-aureus-atss-25923-iz-vikoristannyam-svitlodiodnogo-viprominyuvannya-yake-generueh-aparat-medolight-red.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення чутливості до антибіотиків staphylococcus aureus атсс 25923 із використанням світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат medolight red</a>

Подібні патенти