Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата medolight red ha pseudomonas aeruginosa

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight Red на Pseudomonas aeruginosa, що включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі, який відрізняється тим, що опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight Red червоно-інфрачервоного діапазону з довжинами хвиль 630 та 880 нм, щільністю потужності 26 мВт/см2 при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см, після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарландом та розведеної в 160 тис. разів, далі чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год., отримані результати порівнюють із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції 20 та 25 хвилин при частоті 8000 Гц.

Текст

Реферат: Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight Red на Pseudomonas aeruginosa включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі. Опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight Red червоно-інфрачервоного діапазону з довжинами 2 хвиль 630 та 880 нм, щільністю потужності 26 мВт/см при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см. після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарландом та розведеної в 160 тис. разів. Далі чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год. Отримані результати порівнюють із контрольними (неопроміненими) культурами. При цьому бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції 20 та 25 хвилин при частоті 8000 Гц. UA 120665 U (12) UA 120665 U UA 120665 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини та біології і може бути використана при комплексному лікуванні інфекційних захворювань. Поява та поширення резистентності до антимікробних препаратів є актуальною проблемою для всіх країн світу. Кількість інфекцій, викликаних резистентними штамами мікроорганізмів, має тенденцію до зростання та залишається актуальною проблемою в усіх галузях медицини. Останнім часом спостерігається зростання стійкості P. aeruginosa до антибіотиків, що використовуються в клінічній практиці. Тому актуальним є питання підвищення ефективності комплексного лікування опортуністичних інфекцій, з використанням сучасних альтернативних методів, серед яких одним із найбільш перспективних є використання немедикаментозних засобів, зокрема оптичного випромінювання. Відомі методи використання світлодіодного випромінювання синього (=470 нм) та червоного (=627 нм) діапазонів фотонної матриці апарата Коробова "Барва-Флекс" для дослідження його впливу на швидкість росту Pseudomonas aeruginosa [1], але вони не враховують вплив на ріст мікроорганізмів світлодіодного випромінювання червоно2 інфрачервоного (=630 та 880 нм) діапазону при щільності потужності 26 мВт/см з частотами 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц, яке генерує апарат Medolight Red виробництва Bioptron light therapy system by Zepter Group. Найбільш близьким за технічною суттю та ефектом, який досягається, є вплив полі- та монохроматичного світла на ріст мікроорганізмів на твердих поживних середовищах [2]. Даний спосіб полягає у тому, що патологічний матеріал з мікроорганізмами (змив із зубоясенних карманів), розчинений у фізіологічному розчині, в об'ємі 0,2 мл висівали на тверді поживні середовища (ΜΠΑ для бактерій та Сабуро для грибів роду Candida) з подальшим опроміненням апаратами Medolight та культивуванням у термостаті при 37 °C. Контролем був посів без обробки світлом. Використання цього способу [2] зумовлювало бактерицидну дію світлодіодного випромінювання апаратів Medolight до широкого кола мікрофлори зубоясенних карманів. Проте, даний спосіб не враховує вплив світлодіодного випромінювання апарата Medolight Red на стандартизовану суспензію бактерій, які перебувають на початку експоненційної фази росту, що дозволяє проводити статистично достовірні та відтворювані дослідження з подальшою розробкою клінічних рекомендацій. Задача корисної моделі полягає у розробці способу бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат Medolight Red. Поставлена задача вирішується тим, що запропоновано спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight Red на Pseudomonas aeruginosa, що включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі, згідно з корисною моделлю, опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight Red червоно-інфрачервоного діапазону з довжинами хвиль 2 630 та 880 нм, щільністю потужності 26 мВт/см при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см, після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарландом та розведеної в 160 тис. разів, далі чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год., отримані результати порівнюють Із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції понад 20 хвилин при частоті 8000 Гц. Спосіб здійснюється таким чином. Чисту 16-24-годинну агарову культуру Pseudomonas aeruginosa (клінічні ізоляти та колекційний тест-штам Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) 8 стандартизують у рідкому поживному середовищі до концентрації 1,5×10 КУО/мл (що відповідає стандарту мутності 0,5 за Мак-Фарландом). Отриманий інокулюм розводять у 160000 разів та у об'ємі 0,1 мл пересівають на щільні поживні середовища в чашки Петрі після чого рівномірно розподіляють шпателем Дригальського. Далі проводять опромінення мікроорганізмів, які знаходяться у чашках світлодіодним випромінюванням, яке генерує апарат Medolight Red з відстані 1 см (Фіг. 1). При цьому опромінення мікрофлори світлодіодним 2 випромінюванням червоно-інфрачервоного спектра при щільності потужності 26 мВт/см з різними частотами та експозиціями проводять окремими серіями. Після опромінення чашки Петрі ставлять в термостат з температурою 37 °C на 24 години. Про бактерицидний ефект випромінювання свідчила менша кількість бактеріальних колоній, які виросли в чашках з опроміненими культурами, порівняно з контролем. Найбільш виражена бактерицидна дія спостерігалася при використанні світлодіодного випромінювання апарата Medolight Red з тривалістю експозиції 20 та 25 хвилин з частотою 8000 Гц. 1 UA 120665 U 5 На Фіг. 2 зображено ріст контрольної культури колекційного тест-штаму Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (верхня чашка) та культур, опромінених світлодіодним випромінюванням апарата Medolight Red з експозицією 25 хвилин при частотах 0 (нижня ліва чашка) та 8000 (нижня права чашка) Гц. В таблиці представлені статистично оброблені дані визначення кількості колоній Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 в контрольних серіях та після опромінення світлодіодним випромінюванням апарата Medolight Red з експозицією 25 хвилин. Таблиця. Бактеріальна культура P. aeruginosa ATCC 27853 10 15 20 25 Контроль (n=8) 305±28 Кількість колоній, які виросли на чашці Петрі Після опромінення світлодіодним випромінюванням апарата Medolight Red з експозицією 25 хв Частота Частота 0 Частота 10 Частота 600 Частота 3000 8000 Гц Гц (n=8) Гц (n=8) Гц (n=8) Гц (n=8) (n=8) 79±18 (p1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C12R 1/385, C12Q 1/06, A61N 5/00

Мітки: впливу, pseudomonas, aeruginosa, бактерицидного, випромінювання, medolight, світлодіодного, спосіб, апарата

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-120665-sposib-baktericidnogo-vplivu-svitlodiodnogo-viprominyuvannya-aparata-medolight-red-ha-pseudomonas-aeruginosa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата medolight red ha pseudomonas aeruginosa</a>

Подібні патенти