Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата medolight-blu-doc на pseudomonas aeruginosa

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Blu-Doc на Pseudomonas aeruginosa, що включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі, який відрізняється тим, що опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight-Blu-Doc синьо-інфрачервоного діапазону з довжинами хвиль 470 та 880 нм, щільністю потужності 26 мВт/см2 при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см, після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарландом та розведеної в 160 тис. разів, далі чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год., отримані результати порівнюють із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції понад 20 хвилин при частоті 8000 Гц.

Текст

Реферат: Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Blu-Doc на Pseudomonas aeruginosa включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі. Опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight-Blu-Doc синьо-інфрачервоного діапазону з довжинами 2 хвиль 470 та 880 нм, щільністю потужності 26 мВт/см при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см, після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарландом та розведеної в 160 тис. разів, далі чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год., отримані результати порівнюють із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції понад 20 хвилин при частоті 8000 Гц. UA 120660 U (12) UA 120660 U UA 120660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини та біології і може бути використана при комплексному лікуванні інфекційних захворювань. Поява та поширення резистентності до антимікробних препаратів є актуальною проблемою для всіх країн світу. Кількість інфекцій, викликаних резистентними штамами мікроорганізмів, має тенденцію до зростання та залишається актуальною проблемою в усіх галузях медицини. Останнім часом спостерігається зростання стійкості P. aeruginosa до антибіотиків, що використовуються в клінічній практиці. Тому актуальним є питання підвищення ефективності комплексного лікування опортуністичних інфекцій, з використанням сучасних альтернативних методів, серед яких одним із найбільш перспективних є використання немедикаментозних засобів, зокрема оптичного випромінювання. Відомі методи використання світлодіодного випромінювання синього (λ=470 нм) та червоного (λ=627 нм) діапазонів фотонної матриці апарата Коробова "Барва-Флекс" для дослідження його впливу на швидкість росту Pseudomonas aeruginosa [1], але вони не враховують вплив на ріст мікроорганізмів світлодіодного випромінювання синьо-інфрачервоного 2 (λ=470 та 880 нм) діапазону при щільності потужності 26 мВт/см з частотами 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц, яке генерує апарат Medolight-Blu-Doc виробництва Bioptron light therapy system by Zepter Group. Найбільш близьким за технічною суттю та ефектом, який досягається, є вплив полі- та монохроматичного світла на ріст мікроорганізмів на твердих поживних середовищах [2]. Даний спосіб полягає у тому, що патологічний матеріал з мікроорганізмами (змив із зубоясенних карманів), розчинений у фізіологічному розчині, в об'ємі 0,2 мл висівали на тверді поживні середовища (МПА для бактерій та Сабуро для грибів роду Candida) з подальшим опроміненням апаратами Medolight та культивуванням у термостаті при 37 °C. Контролем був посів без обробки світлом. Використання цього способу [2] зумовлювало бактерицидну дію світлодіодного випромінювання апаратів Medolight до широкого кола мікрофлори зубоясенних карманів. Проте, даний спосіб не враховує вплив світлодіодного випромінювання апарату Medolight-Blu-Doc на стандартизовану суспензію бактерій, які перебувають на початку експоненційної фази росту, що дозволяє проводити статистично достовірні та відтворювані дослідження з подальшою розробкою клінічних рекомендацій. Задача корисної моделі полягає у розробці способу бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат Medolight-Blu-Doc. Поставлена задача вирішується таким чином, що запропоновано спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Blu-Doc на Pseudomonas aeruginosa, що включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі, опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight-Blu-Doc синьо-інфрачервоного діапазону з довжинами хвиль 470 та 880 нм, 2 щільністю потужності 26 мВт/см при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см, після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарландом та розведеної в 160 тис. разів, далі чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год., отримані результати порівнюють із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції понад 20 хвилин при частоті 8000 Гц. Спосіб здійснюється таким чином. Чисту 16-24-годинну агарову культуру Pseudomonas aeruginosa (клінічні ізоляти та колекційний тест-штам Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) 8 стандартизують у рідкому поживному середовищі до концентрації 1,5 × 10 КУО/мл (що відповідає стандарту мутності 0,5 за Мак-Фарландом). Отриманий інокулюм розводять у 160000 разів та у об'ємі 0,1 мл пересівають на щільні поживні середовища в чашки Петрі після чого рівномірно розподіляють шпателем Дригальського. Далі проводять опромінення мікроорганізмів, які знаходяться у чашках світлодіодним випромінюванням, яке генерує апарат Medolight-Blu-Doc з відстані 1 см (Фіг. 1). При цьому опромінення мікрофлори світлодіодним 2 випромінювання синьо-інфрачервоного спектра при щільності потужності 26 мВт/см з різними частотами та експозиціями проводять окремими серіями. Після опромінення чашки Петрі ставлять в термостат з температурою 37 °C на 24 години. Про бактерицидний ефект випромінювання свідчила менша кількість бактеріальних колоній, які виросли в чашках з опроміненими культурами, порівняно з контролем. Найбільш виражена бактерицидна дія спостерігалася при використанні світлодіодного випромінювання апарату Medolight-Blu-Doc з тривалістю експозиції 20 та 25 хвилин з частотою 8000 Гц. 1 UA 120660 U 5 На Фіг. 2 зображено ріст контрольної культури колекційного тест-штаму Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (чашка зліва), та культури опроміненої світлодіодним випромінюванням апарату Medolight-Blu-Doc з експозицією 25 хвилин з частотою 8000 Гц (чашка справа). В Табл. 1 представлені статистично оброблені дані визначення кількості колоній Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 в контрольних серіях та після опромінення світлодіодним випромінюванням апарату Medolight-Blu-Doc з експозицією 25 хвилин. Таблиця 1 Бактеріальна культура P. aeruginosa ATCC 27853 10 15 20 25 30 35 Кількість колоній, які виросли на чашці Петрі Після опромінення світлодіодним випромінюванням апарату Medolight-Blu-Doc з експозицією 25 хв Контроль (n=8) Частота 0 Гц Частота 10 Частота 600 Частота 3000 Частота 8000 (n=8) Гц (n=8) Гц (n=8) Гц (n=8) Гц (n=8) 90,6±9 85,4±6,14 75,4±6,34 79,2±5,21 63,6±5,31 305±28 (Р1

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/00, C12Q 1/06, C12R 1/385

Мітки: спосіб, medolight-blu-doc, світлодіодного, pseudomonas, апарата, випромінювання, aeruginosa, бактерицидного, впливу

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-120660-sposib-baktericidnogo-vplivu-svitlodiodnogo-viprominyuvannya-aparata-medolight-blu-doc-na-pseudomonas-aeruginosa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата medolight-blu-doc на pseudomonas aeruginosa</a>

Подібні патенти