Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата medolight-blu-doc ha staphylococcus aureus

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Blu-Doc на Staphylococcus aureus, що включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі, який відрізняється тим, що опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight-Blu-Doc синьо-інфрачервоного діапазону з довжинами хвиль 470 та 880 нм, щільністю потужності 26 мВт/см2 при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см, після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарландом та розведеної в 160 тис. разів, далі чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год., отримані результати порівнюють із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції понад 20 хвилин при частоті 8000 Гц.

Текст

Реферат: Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Blu-Doc на Staphylococcus aureus включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі. Опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight-Blu-Doc синьо-інфрачервоного діапазону з довжинами 2 хвиль 470 та 880 нм, щільністю потужності 26 мВт/см при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см. Після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарландом та розведеної в 160 тис. разів. Чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год.. Отримані результати порівнюють із контрольними (неопроміненими) культурами. Бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції понад 20 хвилин при частоті 8000 Гц. UA 120080 U (12) UA 120080 U UA 120080 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини та біології і може бути використана при комплексному лікуванні інфекційних захворювань. Боротьба з інфекціями залишається однією з найважливіших проблем медицини та біології в усьому світі. Незважаючи на впровадження в медичну практику новітніх технологій лікування та нових антимікробних препаратів, кількість гнійно-запальних захворювань не зменшується. Стійкість інфекційних агентів до протимікробних препаратів знижує ефективність заходів профілактики та лікування захворювань, зокрема стафілококової етіології, збільшує тривалість госпіталізації і летальність. Тому актуальним є питання підвищення ефективності комплексного лікування опортуністичних інфекцій, з використанням сучасних альтернативних методів, серед яких одним із найбільш перспективних є використання немедикаментозних засобів, зокрема оптичного випромінювання. Відомі методи використання світлодіодного випромінювання синього (λ=470 нм) та червоного (λ=627 нм) діапазонів фотонної матриці апарата Коробова "Барва-Флекс" для дослідження його впливу на швидкість росту Staphylococcus aureus [1], але вони не враховують вплив на ріст мікроорганізмів світлодіодного випромінювання синьо-інфрачервоного (λ=470 та 2 880 нм) діапазону при щільності потужності 26 мВт/см з частотами 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц, яке генерує апарат Medolight-Blu-Doc виробництва Bioptron light therapy system by Zepter Group. Найбільш близьким аналогом за технічною суттю та ефектом, який досягається, є вплив полі- та монохроматичного світла на ріст мікроорганізмів на твердих поживних середовищах [2]. Даний спосіб полягає у тому, що патологічний матеріал з мікроорганізмами (змив із зубоясеневих карманів), розчинений у фізіологічному розчині, в об'ємі 0,2 мл висівали на тверді поживні середовища (МПА для бактерій та Сабуро для грибів роду Candida) з подальшим опроміненням апаратами Medolight та культивуванням у термостаті при 37 °C. Контролем був посів без обробки світлом. Використання цього способу [2] зумовлювало бактерицидну дію світлодіодного випромінювання апаратів Medolight до широкого кола мікрофлори зубо-ясеневих карманів. Проте, даний спосіб не враховує вплив світлодіодного випромінювання апарата Medolight-BluDoc на стандартизовану суспензію бактерій, які перебувають на початку експоненційної фази росту, що дозволяє проводити статистично достовірні та відтворювані дослідження з подальшою розробкою клінічних рекомендацій. Задача корисної моделі полягає у розробці способу бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання, яке генерує апарат Medolight-Blu-Doc. Поставлена задача вирішується таким чином, що запропоновано спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Blu-Doc на Staphylococcus aureus, що включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі, згідно з корисною моделлю, опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight-Blu-Doc синьо-інфрачервоного діапазону з довжинами 2 хвиль 470 та 880 нм, щільністю потужності 26 мВт/см при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см, після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за Мак-Фарландом та розведеної в 160 тис. разів, далі чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год., отримані результати порівнюють із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції понад 20 хвилин при частоті 8000 Гц. Спосіб здійснюють таким чином. Чисту 16-24-годинну агарову культуру Staphylococcus aureus (клінічні ізоляти та колекційний тест-штам Staphylococcus aureus ATCC 25923) стандартизують у рідкому поживному 8 середовищі до концентрації 1,5×10 КУО/мл (що відповідає стандарту мутності 0,5 за МакФарландом). Отриманий інокулюм розводять у 160000 разів та у об'ємі 0,1 мл пересівають на щільні поживні середовища в чашки Петрі після чого рівномірно розподіляють шпателем Дригальського. Далі проводять опромінення мікроорганізмів, які знаходяться у чашках світлодіодним випромінюванням, яке генерує апарат Medolight-Blu-Doc з відстані 1 см (Фіг. 1). При цьому опромінення мікрофлори світлодіодним випромінювання синьо-інфрачервоного спектра при щільності потужності 26 мВт/см з різними частотами та експозиціями проводять окремими серіями. Після опромінення чашки Петрі ставлять в термостат з температурою 37 °C на 24 години. Про бактерицидний ефект випромінювання свідчила менша кількість бактеріальних колоній, які виросли в чашках з опроміненими культурами, порівняно з контролем. Найбільш виражена бактерицидна дія спостерігалася при використанні 1 UA 120080 U 5 світлодіодного випромінювання апарата Medolight Blu Doc з тривалістю експозиції понад 20 хвилин з частотою 8000 Гц. На Фіг. 2 зображено ріст контрольної культури колекційного тест-штаму Staphylococcus aureus ATCC 25923 та культури, опроміненої світлодіодним випромінюванням апарата Medolight-Blu-Doc з частотами 0 та 8000 Гц при експозиції 20 хвилин. В таблиці 1 представлені статистично оброблені дані визначення кількості колоній Staphylococcus aureus ATCC 25923 в контрольних серіях та після опромінення світлодіодним випромінюванням апарату Medolight-Blu-Doc з експозицією 20 хвилин. Таблиці 1 Бактеріальна культура S. aureus ATCC 25923 Контроль (n=5) 84±17 Кількість колоній, які виросли на чашці Петрі Після опромінення світлодіодним випромінюванням апарата Medolight Blu doc з експозицією 20 хв. Частота Частота 0 Частота 10 Частота 600 Частота 3000 8000 Гц Гц (n=5) Гц (n=5) Гц (n=5) Гц (n=5) (n=5) 69±15 64±13 65±13 61±14 55±15 10 15 20 25 Так при використанні світлодіодного випромінювання синьоінфрачервоного діапазону з експозицією 20 хвилин при частоті 8000 Гц кількість колоній Staphylococcus aureus ATCC 25923 на чашці Петрі з поживним середовищем зменшувалася в середньому на 34,5 % порівняно з контролем. Аналогічне опромінення з частотами 0, 10, 600 та 3000 Гц призводило до зменшення кількості колоній на 18-27 %. Корисна модель може використовуватись в медицині, біології та фармації і рекомендована для практичного застосування у лікуванні гнійно-запальних захворювань. Джерела інформації: 1. Оцінка дії світлодіодного випромінювання та протимікробних препаратів на мікроорганізми - збудники гнійно-запальних процесів / А.Я. Циганенко, М.М. Мішина О.С. Дубовик та ін. // Annals of Mechnikov Institute. - № 1, 2012. - С. 37-41.- Аналог. 2. Влияние поли- и монохроматического света на рост микроорганизмов на твердых питательных средах и его клиническое значение при пародонтите / С.А. Гуляр, Е.А. Украинская, Г.И. Лесик и др. // Антология светотерапии. - К.: Изд-во Ин-та физиологии им. А.А. Богомольца НАН Украины, 2009. - С. 802-824.- найближчий аналог. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата Medolight-Blu-Doc на Staphylococcus aureus, що включає опромінення мікроорганізмів світлодіодним випромінюванням на твердому поживному середовищі, який відрізняється тим, що опромінення мікрофлори здійснюють світлодіодним випромінюванням апарата Medolight-BluDoc синьо-інфрачервоного діапазону з довжинами хвиль 470 та 880 нм, щільністю потужності 26 2 мВт/см при частотах 0, 10, 600, 3000 та 8000 Гц з відстані 1 см, після пересіву на чашки Петрі 16-24-годинної агарової бактеріальної культури, доведеної до оптичної густини 0,5 за МакФарландом та розведеної в 160 тис. разів, далі чашки з мікроорганізмами поміщають в термостат і витримують при температурі 37 °C протягом 24 год., отримані результати порівнюють із контрольними (неопроміненими) культурами, при цьому бактерицидна дія найбільш виражена при світлодіодному випромінюванні з тривалістю експозиції понад 20 хвилин при частоті 8000 Гц. 2 UA 120080 U Комп’ютерна верстка О. Гергіль Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/00, C12Q 1/06, C12R 1/445

Мітки: aureus, спосіб, medolight-blu-doc, світлодіодного, апарата, бактерицидного, впливу, випромінювання, staphylococcus

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-120080-sposib-baktericidnogo-vplivu-svitlodiodnogo-viprominyuvannya-aparata-medolight-blu-doc-ha-staphylococcus-aureus.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб бактерицидного впливу світлодіодного випромінювання апарата medolight-blu-doc ha staphylococcus aureus</a>

Подібні патенти