Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікувально-профілактичної дезінфекції приміщень у присутності тварин, що включає дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують 0,5 % дезінфікуючий препарат, який включає бензалконію хлорид - 15 г, олію евкаліпту до 2,0 г, олію пихти до 2,0 г, колоїдний розчин срібла (Ag) - 20-30 мг за експозиції 30 хв. з нормою витрат 0,1-0,2л/м3.

Текст

Реферат: Спосіб лікувально-профілактичної дезінфекції приміщень у присутності тварин включає дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції. Використовують 0,5 % дезінфікуючий препарат, який включає бензалконію хлорид - 15 г, олію евкаліпту до 2,0 г, олію пихти до 2,0 г, колоїдний розчин срібла (Ag) - 20-30 мг за експозиції 30 3 хв. з нормою витрат 0,1-0,2л/м . UA 118881 U (12) UA 118881 U UA 118881 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі ветеринарії, а саме до ветеринарної санітарії, і може бути використана у тваринницьких господарствах різної форми власності при проведенні дезінфекції об'єктів ветеринарного нагляду, для санації приміщень у присутності тварин та частково для їх лікування. Існують методичні рекомендації "Рекомендації щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об'єктів та об'єктів ветеринарного нагляду і контролю": Методичні рекомендації / О.М. Якубчак, В.Л. Коваленко, В.І. Хоменко, Г.М. Денисюк, Т.О. Бондар, С.В. Мідик. - К.: НАУ, 2005. - 18 с. Даний спосіб регламентує порядок проведення та контролю профілактичної та вимушеної дезінфекції тваринницьких приміщень при інфекційних захворюваннях сільськогосподарських тварин. Існує спосіб дезінфекції тваринницьких приміщень [Пат. № 76059 Україна, C02F 1/50, A61L 2/16, B22F 9/00. Спосіб комплексної дезінфекції приміщення у присутності тварин /В.Л. Коваленко, Балацький Ю.О., Лясота В.П. заявник і власник IBM HAAH України. - від 25.12.2013, Бюл. № 24]. Недоліком даного способу є те, що застосування дезінфікуючого препарату він не виявляє терапевтичний ефект. Дезінфікуючий препарат повинен бути ефективним відносно всіх або більшості патогенних мікроорганізмів, нетоксичним та нешкідливим для тварин, не повинен спричиняти корозії технологічного обладнання, а саму дезінфекцію можна було б проводити в присутності тварин. В найкращому випадку дезінфікуючий препарат повинен забезпечувати санацію та лікування тварин. Відома інструкція "Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація: інструкція" / О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, В.Л. Коваленко, М.Ф. Ященко, Л.В. Олійник, С.В. Мідик, Л.В. Адаменко, Р.В. Хом'к - К.: "Компанія Біопром". - 2010. - 62 с. Це рішення може бути найближчим аналогом. За цим способом проводять санітарну обробку тваринницьких приміщень та предметів догляду за тваринами із застосуванням лужних розчинів, засобів на основі хлору. Зазначені дезінфікуючі засоби мають вузький спектр бактерицидних властивостей, високу корозійну активність, є токсичними і швидко псуються. В основу корисної моделі поставлена задача підвищення ефективності способу дезінфекції при обробці приміщень, в яких присутній широкий спектр мікроорганізмів, у присутності тварин з лікувальною метою, підвищення екологічної чистоти способу, ефективного знищення патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, що включає дезінфекцію аерозольною подачею на оброблювану поверхню за допомогою спеціальних апаратів та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції шляхом використання робочого розчину дезінфікуючого препарату, який включає бензалконію хлорид - 15 г; олію евкаліпту до 2,0 г; олію пихти до 2,0 г; колоїдний розчин срібла (Ag) - 20-30 мг. Робочі розчини безпечні, не пошкоджують металеві предмети, фарбовані поверхні будівельних конструкцій, пластмаси та тканини при експозиції 30 хв та 3 нормі витрат 0,1-0,2 л/м , що забезпечує ефективність способу. Порівняльний аналіз способу, що заявляється, та найближчого аналога дозволяє зробити висновок, що перший відрізняється від існуючого застосуванням нового, екологічно-безпечного, високоефективного дезінфікуючого препарату, що включає бензалконію хлорид, олію евкаліпту, олію пихти, колоїдний розчин срібла (Ag), який дозволяє в короткий термін і ефективно провести комплексну санітарну обробку об'єктів тваринництва у присутності тварин з підвищенням їх природної резистентності, є безпечним, економічним, що відповідає критерію "новизна". На відміну від багатьох препаратів, зокрема альдегідвмісних сполук, розчин не фіксує забруднень на оброблюваних об'єктах, а отже, немає необхідності в додатковій очистці забруднених виробів перед дезінфекцією та її можна проводити з лікувальною метою у присутності тварин. Робочі розчини ефективні при білковому навантаженні до 50 %, що дозволяє використовувати їх для знезараження сильно забруднених органічними речовинами виробів. Здатність до розщеплювання білка та миюча дія дозволяють використовувати препарат для дезінфекції, суміщеної з очищенням. Таким чином, спрощується процедура знезараження і виключається необхідність додаткових витрат на придбання окремого препарату для очищення та дезінфекції. Спосіб полягає у наступному: водою під тиском промивають підлогу, стіни, стелю приміщень. Після видалення води з приміщень проводять аерозольну дезінфекцію 0,5 % розчином препарату, що включає бензалконію хлорид - 15 г, олію евкаліпту до 2,0 г, олію пихти до 2,0 г, колоїдний розчин срібла (Ag) - 20-30 мг. Експозиція дії препарату складає 30 хв при 3 нормі витрат 0,1-0,2 л/м сумарної площі оброблюваних поверхонь. Після проведення дезінфекції проводять бактеріологічний контроль її якості по виділенню санітарно-показових мікроорганізмів - бактерій групи кишкової палички. Для цього після проведення дезінфекції ватно-марлевими тампонами, змоченими в стерильній дистильованій воді, беруть змиви з 10 різних ділянок приміщення площею 100×100 см за допомогою металевої 1 UA 118881 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 рамки-трафарету, яка обмежує необхідну площу. Змиви також беруть з предметів догляду за тваринами. Проби, кожну окремо, відмивають у тій же пробірці шляхом декількох занурень і віджимань тампону. Віджаті тампони видаляють, а рідину центрифугують протягом 20 хв при 3000 об./хв. Надосадову рідину зливають, а в пробірки наливають рівну кількість стерильної дистильованої води, осад струшують і знову центрифугують протягом 20 хв. Після 3 центрифугування надосадову рідину зливають, а з центрифугату роблять посіви по 0,5 см на поживні середовища: м'ясо-пептонний бульйон (МПБ) та м'ясо-пептонний агар (МПА). Посіви інкубують у термостаті за температури 37 °C. Облік росту посівів проводять через 24 та 48 годин. Культуру, що виросла на середовищі, досліджують під мікроскопом. Якість дезінфекції визнають задовільною, якщо немає росту колоній мікроорганізмів у всіх досліджуваних пробах. Приклад 1. Робочий розчин застосовували в присутності тварин в умовах промислового свинарського комплексу при триразовій обробці протягом трьох днів підряд у герметично закритих приміщеннях за температури повітря 22 °C та поверхонь, що оброблялись, 20 °C, швидкості руху повітря 0,2-0,6 м/с, відносній вологості повітря 70-75 % перед обробкою та 8085 % після обробки. Після триразової аерозольної обробки засобом в 0,5 % концентрації, 3 загальна кількість мікроорганізмів у повітрі приміщення зменшувалась з 215 до 18 тис./м . Приклад 2. На дільниці дорощування промислового свинокомплексу лікувальнодезінфікуючим засобом 0,5 % концентрації три дні підряд з експозицією по 30 хвилин щоденно аерозольно було оброблено 200 голів тварин. Як під час аерозольної обробки, так і після неї не спостерігали будь-якої шкідливої дії засобу на організм піддослідних тварин. Однак, порівняно з контролем (200 тварин), у піддослідних тварин через 9-10 діб після останньої обробки спостерігали різке зменшення кількості тварин, що кашляли (біля 2 % в дослідній та 22 % в контрольній групі), а загальна кількість бактерій в повітрі приміщення, де утримувались піддослідні тварини, після триразової аерозольної обробки зменшилась в 4 рази з 168 до 42 3 тис./м . Приклад 3. Аерозольне триразове застосування лікувально-дезінфікуючого засобу в 0,5 % концентрації по 30 хвилин протягом трьох днів підряд на дільниці дорощування свинокомплексу на 300 тваринах забезпечувало збереженість 98 % поросят протягом 30 денного періоду при затраті корму на отримання 1 кг приросту маси 2,5 кг комбікорму. Тоді як в контрольних групах тварин збереженість поросят склала 93 % при затраті корму на отримання 1 кг приросту маси 2,9 кг комбікорму. Шкідливої дії засобу при застосуванні не реєстрували. Таким чином, лікувально-дезінфікуючий засіб при триразовому застосуванні у присутності тварин був нешкідливим та не спричиняв шкідливої дії відносно тварин, зменшував загальну кількість бактерій у повітрі приміщень в 3-9 разів, зменшував кількість хворих тварин, збільшував збереженість поросят на дільниці дорощування на 5 % та зменшував затрати корму на отримання 1 кг приросту маси поросят за час 30-денного періоду дорощування на 0,4 кг. Результати проведених досліджень свідчать про те, що запропонований спосіб дезінфекції приміщень у присутності тварин відповідає вимогам захисту навколишнього середовища, є простим при застосуванні, високоефективним та економічно вигідним за рахунок комплексної дії проти мікроорганізмів; нешкідливий для тварин при обробці приміщень в їх присутності та дає можливість забезпечувати одержання якісної продукції тваринництва, запобігати інфекційним захворюванням. Джерела інформації: Малик О.Г. Перспективи створення екологічно безпечних лікарських засобів / О.Г. Малик /Науковий вісник Ужгородського університету. - Ужгород: УжДУ, 2001. - № 9. - С. 354-356.("Серія біологія"). Ветеринарна дезінфекція, дезодорація, дезінсекція, дезінвазія, дератизація: інструкція / О.М. Якубчак, В.І. Хоменко, В.Л. Коваленко, М.Ф. Яіценко, Л.B. Олійник, С.В. Мідик, Л.В. Адаменко, Р.В. Хом'як - К.: "Компанія Біопром", 2010. - 62 с. Рекомендації щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тестоб'єктів та об'єктів ветеринарного нагляду і контролю: Методичні рекомендації /О.М. Якубчак, В.Л. Коваленко, В.І. Хоменко, Г.М. Денисюк, Т.О. Бондар, С.В. Мідик. - К.: НАУ, 2005. - 18 с. In vitro antibacterial activity of essential oils from plant family Lamiaceae [Text] /J. Levic, I. Cabarkapa, G. Todorovic [et al.| //Romanian Biotechn. Letters. - 2011. - 16 (2). - P. 6034-6042. Пат. № 8271 Україна, G12N 1/14. Спосіб санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об'єктів / В.Л. Коваленко, О.М. Якубчак, М.П. Ситюк, А.І. Чехун, С.В. Мідик; заявник і власник НАУ. - № U200601333; заявка 10.02.2006; опубл. 15.07.05, Бюл. № 7. 2 UA 118881 U 5 Пат. № 76059 Україна, C02F 1/50, A61L 2/16, B22F 9/00. Спосіб комплексної дезінфекції приміщення у присутності тварин / В.Л. Коваленко, Балацький Ю.О. Лясота В.П. заявник і власник IBM HAAH України. - від 25.12.2013, Бюл. № 24. Методичні підходи контролю дезінфікуючих засобів для ветеринарної медицини: Монографія / За ред. В.Л. Коваленко, В.В. Недоссков. - К.: 2011. - 219 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Спосіб лікувально-профілактичної дезінфекції приміщень у присутності тварин, що включає дезінфекцію препаратом та бактеріологічний контроль якості проведеної дезінфекції, який відрізняється тим, що використовують 0,5 % дезінфікуючий препарат, який включає бензалконію хлорид - 15 г, олію евкаліпту до 2,0 г, олію пихти до 2,0 г, колоїдний розчин срібла 3 (Ag) - 20-30 мг за експозиції 30 хв. з нормою витрат 0,1-0,2л/м . Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61L 2/00, A61L 2/16

Мітки: приміщень, спосіб, лікувально-профілактичної, присутності, дезінфекції, тварин

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-118881-sposib-likuvalno-profilaktichno-dezinfekci-primishhen-u-prisutnosti-tvarin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікувально-профілактичної дезінфекції приміщень у присутності тварин</a>

Подібні патенти