Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Центрифуга фільтруюча горизонтальна, що містить пустотілий вал, перфорований конусний ротор з розподільним конусом, приводи для обертального та зворотно-поступального руху ротора у вигляді тяг, пружин та кулачкового механізму, який відрізняється тим, що з зовнішньої сторони більшого діаметра перфорованого конусного ротора установлено обід, ротор складається із пелюстків, які мають форму трапеції, вигнуті по колу і шарнірно закріплені до основи ротора з можливістю перекриття один одного, а на пелюстках закріплені напрямні для переміщення в пазах, виконаних в ободі.

Текст

Реферат: Центрифуга фільтруюча горизонтальна містить пустотілий вал, перфорований конусний ротор з розподільним конусом, приводи для обертального та зворотно-поступального руху ротора у вигляді тяг, пружин та кулачкового механізму. Із зовнішньої сторони більшого діаметра перфорованого конусного ротора установлено обід, ротор складається із пелюстків, які мають форму трапеції, вигнуті по колу і шарнірно закріплені до основи ротора з можливістю перекриття один одного. На пелюстках закріплені напрямні для переміщення в пазах, виконаних в ободі. UA 115412 U (12) UA 115412 U UA 115412 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до металообробної промисловості і може бути використана для обезводнення твердих сипучих матеріалів, наприклад металевої стружки, шламів шліфувальних верстатів, окалини, та ін. За прототип вибрана центрифуга з імпульсним розвантаженням [Тихонцов А.М. Механизация трудоемких и вспомогательных процессов в механических цехах: Справочник /A.M. Тихонцов, В.И. Нечипоренко, А.Н. Коробочка, А.С. Левчук; Под общ. ред. A.M. Тихонцова. - К.: Техніка, 1987. - с. 84-85], в якій на пустотілому валу, що обертається, в підшипниках установлено конусний ротор з розподільним конусом, приводи для обертального та зворотнопоступального руху ротора у вигляді тяг, пружин та кулачкового механізму. За допомогою тяг і пружин ротор постійно притискується до барабана. В дно ротора упирається штовхач, який шарнірним кінцем контактує з просторовим кулачком. При роботі відомої центрифуги стружка рівномірно розподіляється по внутрішній перфорованій поверхні конусного ротора, дуже малі частинки стружки, що висушуються, забивають отвори перфорованої частини ротора, що знижує ефективність обезводнення. Постійна конусність ротора не дає можливості обезводнювати різні види стружки, тому що для кожного вигляду і крупності стружки необхідний свій кут розкриття конуса, який залежить від коефіцієнта тертя матеріалу барабана та матеріалу, що збезводнюється. В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити центрифугу, у якій нове конструктивне виконання ротора забезпечить можливість зміни кута розкриття конусного ротора під час роботи центрифуги, що приведе до полегшення розвантаження різних видів стружки та самоочищення перфорації ротора, підвищить ефективність розвантаження сипучого матеріалу, його обезводнення та розширить технологічні можливості. Поставлена задача вирішується тим, що в центрифузі фільтруючій горизонтальній, що містить пустотілий вал, перфорований конусний ротор з розподільним конусом, приводи для обертального та зворотно-поступального руху ротора у вигляді тяг, пружин та кулачкового механізму, з зовнішньої сторони більшого діаметра перфорованого конусного ротора установлено обід, ротор складається із пелюстків, які мають форму трапеції, вигнуті по колу і шарнірно закріплені до основи ротора з можливістю перекриття один одного, а на пелюстках закріплені напрямні для переміщення в пазах, виконаних в ободі. Виконання ротора із пелюстків у формі трапеції, вигнутих по колу, які шарнірно закріплені до основи ротора, дає можливість збільшувати кут розкриття ротора при русі його у сторону розвантаження. При різкому русі у зворотному напрямку, завдяки інерції матеріалу, що збезводнюється, він відділяється від стінок ротора, розвантажуючи його, і очищує забиті отвори ротора, підвищуючи таким чином ступінь збезводнення стружки. Перекриття пелюстків ротора не дає можливості стружці вилітати в щілини між пелюстками. Обід дає можливість утримувати пелюстки і направляти їх при повздовжньому русі. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, де зображено: на фіг. 1 - схема пропонованої центрифуги фільтруючої горизонтальної, поперечний розріз; на фіг. 2 - вигляд А; на фіг. 3 - пелюсток; на фіг. 4 - обід. Центрифуга має пустотілий вал 1 з корзиною 2, на якому встановлено шків 3. Ротор 4 складається із перфорованих пелюстків 5, які з'єднані з основою ротора за допомогою шарнірів 6. Ротор 4 з'єднаний з кошиком 2 за допомогою напрямних 7 та притискається до кошика 2 пружинами 8. Через пустотілий вал 1 у центр ротора 4 упирається шток 9, який приводиться в рух від кулачка 10. Лоток 11 служить для подачі матеріалу у розподільний конус 12. Обід 13 має пази 14 для напрямних 15, що знаходяться на пелюстках 5 ротора 4. Пелюстки 5 виконані з площадками 16, які не дають можливості утворювати щілини в роторі. Товщина площадок 16 дорівнює половині товщини пелюстків 5. Центрифуга працює наступним чином. Через шків 3 ротор 4 з кошиком 2 приводиться в обертовий рух. Стружка, чи інший твердий матеріал для обезводнення, подається в ротор 4 через лоток 11 та розподільний конус 12. Під дією відцентрових сил матеріал притискається до перфорованої поверхні пелюстків 5 ротора 4 і через перфорації в пелюстках 5 рідина виходить з ротора 4. Від кулачка 10 та штока 9 ротор повільно переміщується в сторону розвантаження. При цьому пелюстки 5 ротора 4 повільно розкриваються за допомогою шарнірів 6 та напрямних 15, змінюючи кут розкриття ротора 4. Площадки 16 запобігають утворенню щілин між пелюстками 5 ротора 4 в розкритому стані. Коли кулачок 10 досягає крайнього положення, пружини 8 різко повертають ротор 4 у зворотному напрямку. При цьому пелюстки ротора відкидають від себе матеріал, що збезводнюється, і таким чином одна частина матеріалу переміщується в сторону розвантаження, а та, що була з краю, розвантажується. При цьому отвори пелюстків очищуються від стружки, що в них затрималась. У зв'язку з тим, що у кожного вигляду стружки свій коефіцієнт тертя при ковзанні 1 UA 115412 U 5 по барабану, то зміна кута розкриття конуса ротора в процесі роботи дає можливість обезводнювати більш широку номенклатуру стружки різної геометрії. Експериментальні дослідження показали, що в залежності від кута конусності ротора, частоти і амплітуди його коливань можна регулювати час знаходження твердих частинок в роторі, тобто змінювати ступінь обезводнення, продуктивність та забезпечувати стовідсоткове розвантаження матеріалу, що збезводнюється. Дана центрифуга може забезпечити ступінь обезводнення по масі сталевої та алюмінієвої стружки до 2,5 %, чавунної - до 3 %. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 15 Центрифуга фільтруюча горизонтальна, що містить пустотілий вал, перфорований конусний ротор з розподільним конусом, приводи для обертального та зворотно-поступального руху ротора у вигляді тяг, пружин та кулачкового механізму, який відрізняється тим, що з зовнішньої сторони більшого діаметра перфорованого конусного ротора установлено обід, ротор складається із пелюстків, які мають форму трапеції, вигнуті по колу і шарнірно закріплені до основи ротора з можливістю перекриття один одного, а на пелюстках закріплені напрямні для переміщення в пазах, виконаних в ободі. 2 UA 115412 U Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B04B 7/00, B04B 3/00

Мітки: центрифуга, горизонтальна, фільтруюча

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-115412-centrifuga-filtruyucha-gorizontalna.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Центрифуга фільтруюча горизонтальна</a>

Подібні патенти