Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Насадковий масообмінний апарат, що містить корпус, розподільний пристрій, шар насадки, опорну решітку, та перерозподільний пристрій, який відрізняється тим, що з обох боків опорної решітки встановлено конічну вставку.

Текст

Реферат: Насадковий масообмінний апарат, що містить корпус, розподільчий пристрій, шар насадки, опорну решітку, та перерозподільний пристрій, причому з обох боків опорної решітки встановлено конічну вставку. UA 100328 U (12) UA 100328 U UA 100328 U 5 10 15 20 25 30 Корисна модель належить до масообмінного обладнання і може бути використана для проведення процесів в абсорбції, ректифікації, екстракції в хімічній, нафтопереробній, харчовій та інших галузях промисловості. Найбільш близьким за технічною суттю до корисної моделі, що пропонується, є насадковий масообмінний апарат, що містить корпус, розподільний пристрій, шар насадки, опорну решітку, та перерозподільний пристрій (Основи проектування насадкових ректифікаційних колон: Навчальний посібник /В.Л. Ракицький, І.О. Мікульонок, Г.Л. Рябцев - К.: НМЦВО, 2001. - 200 с.) Така конструкція забезпечує високу поверхню контакту між рідкою і газоподібною фазами. Недоліком даного насадкового масообмінного апарата є виникнення "сухого конуса" газовий потік, рухаючись вгору, поступово займає всю центральну область шару насадок, відтискаючи рідину до периферії колони і й зменшує дійсну поверхню контакту фаз. Задачею корисної моделі є зменшення впливу "сухого конуса" на процес масообміну. Поставлена задача вирішується тим, що насадковий масообміний апарат, що містить корпус, розподільний пристрій, шар насадки, опорну решітку та перерозподільний пристрій, який відрізняється тим, що з обох боків опорної решітки встановлено конічну вставку, згідно з корисною моделлю, що пропонується, новим є те, що з обох боків опорної решітки встановлено конічну вставку. Встановлення конічних вставок дозволяє направити газові, рідині потоки до периферії насадки, що сповільнює формування сухого конуса. Корисна модель пояснюється кресленнями. На фіг. 1 показано загальний вигляд колонного масообмінного апарата на фіг. 2 - виносний елемент А на фіг. 1. Насадковий масообмінний апарат містить вертикальний корпус 1, щонайменше одну підтримувальну решітку 2 для розміщення на ній шару насадки 3, розподільний пристрій 4, люк 5, перерозподільний пристрій 6. На підтримувальній решітці встановлені конічні вставки 7. Насадковий масообмінний апарат працює таким чином. В апарат протитечією подають оброблювані фази які проходять крізь шар насадки 3, інтенсивно взаємодіють одна з одною. Рідина тонкою плівкою стікає по насадці 3 вниз, а вгору протитечією підіймається газ (пара).У верхній частині колони 1 монтується розподільний пристрій 4, призначений для рівномірного розподілу рідини за перерізом колони. Рідина та газ (пара), оминаючи конічні вставки, направляються до периферії насадкового масообмінного апарата, що ускладнює формування сухого конуса. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 35 Насадковий масообмінний апарат, що містить корпус, розподільний пристрій, шар насадки, опорну решітку, та перерозподільний пристрій, який відрізняється тим, що з обох боків опорної решітки встановлено конічну вставку. 1 UA 100328 U 2 UA 100328 U Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Huliienko Serhii Valeriiovych

Автори російською

Гулиенко Сергей Валерьевич

МПК / Мітки

МПК: B01D 53/18, B01D 3/00, B01D 47/00

Мітки: апарат, насадковий, масообмінний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/5-100328-nasadkovijj-masoobminnijj-aparat.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Насадковий масообмінний апарат</a>

Подібні патенти