Система фіксації для механічного з’єднання мостин, мостина та спосіб з’єднання мостин

Номер патенту: 76974

Опубліковано: 16.10.2006

Автор: Перван Дарко

Є ще 32 сторінки.

Дивитися все сторінки або завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система фіксації для механічного з'єднання мостин (1, 1’) у площині (ВП) з'єднання, причому мостини (1, 1’) мають серцевину (30), лицьову сторону (2, 32), тильну сторону (34) і протилежні крайові ділянки (4а, 4b) з'єднання, з яких одна (4а) виконана у вигляді канавки (36) під шпунт, яка обмежена верхньою і нижньою (39, 40) губами і яка має задній край (48), а інша (4b) виконана як шпунт (38) з орієнтованою вгору ділянкою (8) на його вільній зовнішній вершині, причому канавка (36) під шпунт, якщо дивитися від площини (ВП) з'єднання, має форму піднутреної канавки (36) з отвором, внутрішньою ділянкою (35) та внутрішньою поверхнею фіксації (45), і щонайменше частини нижньої губи (40) сформовані з серцевиною (30) мостини за одне ціле, і шпунт (38) має поверхню фіксації (65), яка виконана з можливістю взаємодії з внутрішньою поверхнею (45) фіксації у канавці (36) під шпунт сусідньої мостини, коли дві такі мостини (1, 1’) механічно з'єднані, так що їх лицьові сторони (2) розташовуються в одній площині (ГП) поверхні і стикуються у площині (ВП) з'єднання, орієнтованій перпендикулярно до неї,

яка відрізняється тим, що

щонайменше основна частина заднього краю (48) канавки під шпунт, якщо дивитися паралельно площині (ГП) поверхні, розташовується далі від площини (ВП) з'єднання, ніж зовнішня вершина (69) шпунта (38),

внутрішня поверхня (45) фіксації канавки (36) під шпунт сформована на верхній губі (39) всередині піднутреної ділянки (35) канавки під шпунт для взаємодії з відповідною поверхнею фіксації (65) шпунта (38), причому поверхня фіксації сформована на орієнтованій вгору ділянці (8) шпунта (38) для протидії роз'єднанню двох механічно з'єднаних мостин у напрямку (Н2), перпендикулярному площині (ВП) з'єднання,

нижня губа (40) має опорну поверхню (50) для взаємодії з відповідною опорною поверхнею (71) шпунта (38) на відстані від заднього краю (36) піднутреної канавки, причому опорні поверхні призначені для взаємодії для протидії відносному зміщенню двох механічно з'єднаних мостин у напрямку (Н1), перпендикулярному площині (ГП) поверхні,

усі фрагменти ділянок нижньої губи (40), які з'єднані з серцевиною, якщо дивитися від точки (Ц) перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання, розташовані за межами площини (ПФ2), яка розташовується далі від цієї точки, ніж паралельна їй площина (ПФ1) фіксації, яка торкається взаємодіючих поверхонь (45, 65) фіксації канавки (36) під шпунт і шпунта (38), причому поверхні фіксації мають найбільший нахил відносно площини (ГП) поверхні, і

верхня (39) і нижня (40) губи і шпунт (38) крайових ділянок (4а, 4b) з'єднання виконані з можливістю забезпечення роз'єднання двох механічно з'єднаних мостин шляхом повороту вгору однієї мостини відносно іншої навколо центра (Ц) повороту поблизу точки перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання для роз'єднання шпунта (38) однієї мостини (1’) і канавки (36) під шпунт іншої мостини (1).

2. Система фіксації за п.1, яка відрізняється тим, що верхня (39) і нижня (40) губи і шпунт (38) крайових ділянок (4а, 4b) з'єднання виконані з можливістю забезпечення з'єднання двох мостин (1, 1’) шляхом повороту вниз однієї мостини, у той час як дві мостини, по суті, контактують одна з одною, відносно іншої навколо центра (Ц) повороту поблизу точки перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання для з'єднання шпунта однієї мостини з канавкою під шпунт іншої мостини.

3. Система фіксації за п. 1 або 2, яка відрізняється тим, що піднутрена канавка (36) і шпунт (38) виконані так, щоб мостина (1’, 1), механічно з'єднана з аналогічною мостиною, могла зміщатися у напрямку (НЗ) вздовж площини (ВП) з'єднання.

4. Система фіксації за будь-яким із пп. 1-3, яка відрізняється тим, що шпунт (38) і піднутрена канавка (36) виконані з можливістю забезпечення з'єднання і роз'єднання однієї мостини з і від іншої мостини шляхом повороту однієї мостини відносно іншої з підтриманням контакту між мостинами у точці (Ц) крайових ділянок з'єднання мостин поблизу перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання.

5. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що шпунт (38) і піднутрена канавка (36) виконані з можливістю забезпечення з'єднання і роз'єднання мостин шляхом повороту однієї мостини відносно іншої з підтриманням контакту між мостинами у точці крайових ділянок з'єднання мостин поблизу перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання без істотного контакту між стороною шпунта (38), поверненою від площини (ГП) поверхні, і нижньою губою.

6. Система фіксації за будь-яким з пп. 1-4, яка відрізняється тим, що шпунт (38) і піднутрена канавка (36) виконані з можливістю забезпечення з'єднання і роз'єднання мостин (1, 1’) шляхом повороту однієї мостини відносно іншої з підтриманням контакту між мостинами у точці крайових ділянок з'єднання мостин поблизу перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання і, по суті, з лінійним контактом між сторонами шпунта (38), поверненими до площини (ГП) поверхні і поверненими від площини (ГП) поверхні, і верхньою (39) і нижньою (40) губою, відповідно.

7. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що відстань між площиною (ПФ2) фіксації і паралельною їй площиною (ПФ1), поза якою розташовуються усі фрагменти ділянок нижньої губи (40), з'єднані з серцевиною (30), становить щонайменше 10 % товщини (Т) мостини.

8. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) утворюють кут з площиною (ГП) поверхні менше 90°, але не менше 20°.

9. Система фіксації за п. 8, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) утворюють кут з площиною (ГП) поверхні не менше 30°.

10. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що піднутрена канавка (36) і шпунт (38) мають таку конструкцію, що зовнішній кінець (69) шпунта (38) розташовується на відстані від піднутреної канавки (36) протягом по суті усієї відстані від контактуючих між собою поверхонь (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) до взаємодіючих опорних поверхонь (50, 71) нижньої губи (40) і шпунта (38).

11. Система фіксації за п. 10, яка відрізняється тим, що будь-які ділянки поверхні, де відбувається контакт між зовнішньою вершиною (69) шпунта (38) і піднутреною канавкою (36), мають меншу протяжність у вертикальній площині, ніж поверхні (45, 65) фіксації, коли дві такі мостини (1, 1’) механічно з'єднані.

12. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що крайові ділянки (4а, 4b), які мають шпунт (38) і канавку (36) під шпунт, виконані так, що, коли дві мостини з'єднані, є поверхневий контакт між крайовими ділянками (4а, 4b) протяжністю не більше 30 % крайової поверхні крайової ділянки (4b), яка підтримує шпунт, виміряний від верхньої сторони мостини до її нижньої сторони.

13. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) паралельні площині (ГП) поверхні або орієнтовані під кутом до неї, який менше або дорівнює куту дотичної до дуги кола, що торкається опорних поверхонь, які контактують одна з одною у точці, найближчій до задньої стінки (48) піднутреної канавки, і що має центр у точці (Ц) перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання, якщо дивитися у поперечному перерізі мостини.

14. Система фіксації за п. 13, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під кутом від 0° до 30° до площини (ГП) поверхні.

15. Система фіксації за п. 14, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під кутом щонайменше 10° до площини (ГП) поверхні.

16. Система фіксації за п. 14 або 15, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під кутом не більше 20° до площини (ГП) поверхні.

17. Система фіксації за п. 13, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені, по суті, під таким самим кутом до площини (ГП) поверхні, що і дотична до дуги кола, що торкається опорних поверхонь (50, 71) і що має центр у точці перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання, якщо дивитися у поперечному перерізі мостини.

18. Система фіксації за п. 13, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під більшим кутом до площини (ГП) поверхні, ніж дотична до дуги кола, що торкається опорних поверхонь, які контактують одна з одною у точці, найближчій до задньої стінки піднутреної канавки, і що має центр у точці перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання.

19. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40), виконані з можливістю взаємодії, установлені під меншим кутом до площини (ГП) поверхні, ніж взаємодіючі поверхні фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38).

20. Система фіксації за п.19, яка відрізняється тим, що опорні поверхні шпунта (38) і нижньої губи (40), виконані з можливістю взаємодії, нахилені у тому самому напрямку, що і взаємодіючі поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38), але під меншим кутом до площини (ГП) поверхні, ніж останні.

21. Система фіксації за будь-яким з пп. 13-20, яка відрізняється тим, що опорні поверхні (50, 71) утворюють щонайменше на 20° більший кут до площини (ГП) поверхні, ніж поверхні (45, 65) фіксації.

22. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що частина поверхні (45) фіксації верхньої губи (39) розташована ближче до задньої стінки (48) канавки під шпунт, ніж частина опорних поверхонь (50, 71).

23. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) є, по суті, плоскими щонайменше на ділянках поверхні, призначених для взаємодії одна з одною, коли дві такі мостини з'єднані.

24. Система фіксації за п. 23, яка відрізняється тим, що шпунт (38) має напрямну поверхню (68), яка розташовується за межами поверхні фіксації шпунта (38), якщо дивитися від площини (ВП) з'єднання, і яка має менший кут до площини поверхні, ніж ця поверхня фіксації.

25. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня губа (39) має напрямну поверхню (42), яка розташовується ближче до отвору канавки (36) під шпунт, ніж поверхня (45) фіксації верхньої губи, і яка має менший кут до площини (ГП) поверхні, ніж ця поверхня (45) фіксації верхньої губи.

26. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) доходить до або, переважно, закінчується на відстані від площини (ВП) з'єднання.

27. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) коротше верхньої губи (39) і закінчується на відстані від площини (ВП) з'єднання, і щонайменше частини опорних поверхонь (50, 71) нижньої губи (40) і шпунта (38) розташовуються на більшій відстані від площини (ВП) з'єднання, ніж похилі поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38).

28. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що поверхня (65) фіксації шпунта (38) знаходиться на відстані, що становить не менше 0,1 від товщини (Т) мостини (1, 1’), від вершини (69) шпунта (38).

29. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вертикальна протяжність взаємодіючих поверхонь (45, 65) фіксації становить менше половини вертикальної протяжності піднутрення (35), якщо дивитися від площини (ВП) з'єднання і паралельно площині (ГП) поверхні.

30. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 65) фіксації, якщо дивитися у вертикальному напрямку крізь мостину, мають протяжність, що становить не більше 10 % товщини (Т) мостини.

31. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що довжина шпунта (38), якщо дивитися перпендикулярно від площини (ВП) з'єднання, становить, мінімум, 0,3 від товщини (Т) мостини.

32. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що крайова ділянка (4b) з'єднання, яка підтримує шпунт, і/або крайова ділянка (4а) з'єднання, яка підтримує канавку під шпунт, має/мають виїмку (63), що розташована над шпунтом і що закінчується на відстані від площини (ГП) поверхні.

33. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня губа (39) і шпунт (38) мають поверхні (43, 64) контакту, які в стані фіксації взаємодіють одна з одною і які розташовуються в ділянці між площиною (ВП) з'єднання і поверхнями (45, 65) фіксації шпунта (38) і верхньої губи (39), які в стані фіксації взаємодіють одна з одною.

34. Система фіксації за п. 33, яка відрізняється тим, що поверхні контакту (43, 64) по суті плоскі.

35. Система фіксації за п. 33 або 34, яка відрізняється тим, що поверхні (43, 64) контакту нахилені вгору до площини (ГП) поверхні у напрямку до площини (ВП) з'єднання.

36. Система фіксації за п. 33 або 34, яка відрізняється тим, що поверхні контакту (43, 64) по суті паралельні площині (ГП) поверхні.

37. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) канавки (36) під шпунт є гнучкою.

38. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона виконана у вигляді фіксатора, що защіпається, який відкривається нахилом вгору однієї мостини (1') відносно іншої (1).

39. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона виконана з можливістю з'єднання раніше укладеної мостини з новою мостиною за допомогою зближуючого руху, по суті, паралельного площині (ГП) поверхні раніше укладеної мостини для взаємного защіпання деталей системи фіксації.

40. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що піднутрена канавка (36), якщо дивитися у поперечному перерізі, має зовнішню ділянку отвору, яка звужується всередину у вигляді воронки.

41. Система фіксації за п. 40, яка відрізняється тим, що верхня губа (39) має фаску (42) на своєму зовнішньому краю, найбільш віддаленому від площини (ГП) поверхні.

42. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що шпунт, якщо дивитися у поперечному перерізі, має вершину, що звужується (69).

43. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що шпунт (38), якщо дивитися у поперечному перерізі, має роздвоєну вершину з верхньою (38а) і нижньою (38b) частинами шпунта.

44. Система фіксації за п. 43, яка відрізняється тим, що верхня (38а) і нижня (38b) частини шпунта виконані з різних матеріалів, які мають різні властивості матеріалу.

45. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що канавка під шпунт і шпунт (38) сформовані з мостиною (1, 1`) за одне ціле.

46. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 65) фіксації встановлені під більшим кутом до площини (ГП) поверхні, ніж дотична до дуги кола, що торкається поверхонь (45, 65) фіксації, які контактують між собою, у точці, найближчій до задньої стінки (48) піднутреної канавки, і що має центр у точці перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання.

47. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня губа (39) товща за нижню губу (40).

48. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що мінімальна товщина верхньої губи (39) поблизу піднутрення (35) більше максимальної товщини нижньої губи (40) поблизу опорної поверхні (50).

49. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що протяжність опорних поверхонь (50, 71) становить не більше 15 % товщини (Т) мостини.

50. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вертикальна протяжність канавки (36) під шпунт між верхньою (39) і нижньою (40) губами, виміряна паралельно площині (ВП) з'єднання і по зовнішньому кінцю опорної поверхні (43), становить не менше 30 % товщини (Т) мостини.

51. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що глибина канавки (36) під шпунт, виміряна від площини (ВП) з'єднання, щонайменше на 2 % більше відповідної протяжності шпунта (38).

52. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що шпунт (38) відмінний за властивостями матеріалу від верхньої (39) або нижньої (40) губи.

53. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня губа (39) є більш жорсткою, ніж нижня губа (40).

54. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня (39) і нижня (40) губи виконані з матеріалів з різними властивостями.

55. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що система фіксації також містить другий механічний фіксатор, який містить канавку фіксації (14), сформовану на нижній стороні крайової ділянки (4b) з'єднання, яка підтримує шпунт (38), і яка проходить паралельно площині (ВП) з'єднання, і фіксувальну рейку, яка приєднана як ціле до крайової ділянки (4а) з'єднання мостини під канавкою (36) під шпунт і яка проходить, по суті, по усій довжині крайової ділянки з'єднання, яка має фіксуючий компонент (6), який виступає з рейки і який, коли дві такі мостини механічно з'єднані, входить у канавку фіксації (14) сусідньої мостини (1’).

56. Система фіксації за п. 55, яка відрізняється тим, що фіксувальна рейка (6) виступає за межі площини з'єднання.

57. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона сформована у дошці, яка має серцевину (30) з матеріалу на основі деревного волокна.

58. Система фіксації за п. 57, яка відрізняється тим, що вона сформована в дошці, яка має серцевину (30) з дерева.

59. Мостина, яка має серцевину (30), лицьову сторону (2), тильну сторону (34) і протилежні крайові ділянки (4а, 4Ь) з'єднання, які сформовані як деталі механічної системи фіксації і з яких одна сформована як канавка (36) під шпунт, яка обмежена верхньою (39) і нижньою (40) губами і має задній край (48), а інша сформована як шпунт (38) з орієнтованою вгору ділянкою (8) на його вільній зовнішній вершині (69), причому канавка (36) під шпунт, з боку площини з'єднання (ВП), має форму піднутреної канавки з отвором, внутрішньою ділянкою (35) і внутрішньою поверхнею фіксації (45), і щонайменше частини нижньої губи (40) сформовані з серцевиною (30) мостини за одне ціле, і шпунт (38) має поверхню фіксації (65), яка виконана для взаємодії з внутрішньою поверхнею фіксації (45) у канавці (36) під шпунт сусідньої мостини, коли дві такі мостини механічно з'єднані, так що їх лицьові сторони (4а, 4b) розташовуються в одній площині (ГП) поверхні і стикуються в площині (ВП) з'єднання, орієнтованій перпендикулярно до неї, яка відрізняється тим, що щонайменше основна частина заднього краю (48) канавки під шпунт, якщо дивитися паралельно площині (ГП) поверхні, розташовується далі від площини (ВП) з'єднання, ніж зовнішня вершина (69) шпунта (38), внутрішня поверхня (45) фіксації канавки (36) під шпунт сформована на верхній губі (39) всередині піднутреної ділянки (35) канавки під шпунт для взаємодії з відповідною поверхнею (65) фіксації шпунта (38), причому поверхня фіксації сформована на орієнтованій вгору ділянці (8) шпунта (38) для протидії роз'єднанню двох механічно з'єднаних мостин у напрямку (Н2), перпендикулярному площині (ВП) з'єднання, нижня губа (40) має опорну поверхню (50) для взаємодії з відповідною опорною поверхнею (71) шпунта (38) на відстані від заднього краю (36) піднутреної канавки, причому опорні поверхні виконані з можливістю протидії відносному зміщенню двох механічно з'єднаних мостин у напрямку (Н1), перпендикулярному площині (ГП) поверхні, усі фрагменти ділянок нижньої губи (40), які з'єднані з серцевиною (30), якщо дивитися від точки (Ц) перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання, розташовані за межами площини (ПФ2), яка розташовується далі від цієї точки, ніж паралельна їй площина (ПФ1) фіксації, яка торкається взаємодіючих поверхонь (45, 65) фіксації канавки (36) під шпунт і шпунта (38), причому поверхні фіксації мають найбільший нахил відносно площини (ГП) поверхні, і верхня і нижня губи (39, 40) і шпунт (38) крайових ділянок (4а, 4b) з'єднання виконані з можливістю забезпечення роз'єднання двох механічно з'єднаних мостин (1, 1’) шляхом повороту вгору однієї мостини відносно іншої навколо центра (Ц) повороту поблизу точки перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання для роз'єднання шпунта (38) однієї мостини і канавки (36) під шпунт іншої мостини.

60. Мостина за п. 59, яка відрізняється тим, що верхня (39) і нижня (40) губи і шпунт (38) крайових ділянок з'єднання виконані з можливістю забезпечення з'єднання двох мостин шляхом повороту вниз однієї мостини, коли дві мостини, по суті, контактують одна з одною, відносно іншої навколо центра (Ц) повороту поблизу точки перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання для з'єднання шпунта однієї мостини з канавкою під шпунт іншої мостини.

61. Мостина за п. 59 або 60, яка відрізняється тим, що піднутрена канавка (36) і шпунт (38) виконані так, щоб мостина, механічно з'єднана з аналогічною мостиною, могла зміщатися у напрямку (НЗ) вздовж площини (ВП) з'єднання.

62. Мостина за будь-яким з пп. 59-61, яка відрізняється тим, що шпунт (38) і піднутрена канавка (36) виконані з можливістю забезпечення з'єднання мостин і роз'єднання однієї мостини з іншою шляхом повороту однієї мостини відносно іншої з підтриманням контакту між мостинами у точці (Ц) крайових ділянок з'єднання мостин поблизу перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання.

63. Мостина за будь-яким з пп. 59-62, яка відрізняється тим, що шпунт (38) і піднутрена канавка (36) виконані з можливістю забезпечення з'єднання і роз'єднання мостин шляхом повороту однієї мостини відносно іншої з підтриманням контакту між мостинами у точці (Ц) крайових ділянок з'єднання мостин поблизу перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання без істотного контакту між стороною шпунта (38), поверненою від площини (ГП) поверхні і нижньою губою.

64. Мостина за будь-яким з пп. 59-62, яка відрізняється тим, що шпунт (38) і піднутрена канавка (36) виконані з можливістю забезпечення з'єднання і роз'єднання мостин шляхом повороту однієї мостини відносно іншої з підтриманням контакту між мостинами у точці крайових ділянок з'єднання мостин поблизу перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання і, по суті, з лінійним контактом між сторонами шпунта (38), поверненими до площини (ГП) поверхні і поверненими від площини (ГП) поверхні, і верхньою (39) і нижньою (40) губою, відповідно.

65. Мостина за будь-яким з пп. 59-64, яка відрізняється тим, що відстань між площиною (ПФ2) фіксації і паралельною їй площиною (ПФ1), поза якою розташовуються усі фрагменти ділянок нижньої губи (40), з'єднані з серцевиною (30), становить щонайменше 10 % товщини (Т) мостини.

66. Мостина за будь-яким з пп. 59-65, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) утворюють кут з площиною (ГП) поверхні менше 90°, але не менше 20°.

67. Мостина за п. 66, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) утворюють кут з площиною (ГП) поверхні не менше 30°.

68. Мостина за будь-яким з пп. 59-67, яка відрізняється тим, що піднутрена канавка (36) і шпунт (38) мають таку конструкцію, що зовнішня вершина (69) шпунта розташовується на відстані від піднутреної канавки (36) протягом, по суті, усієї відстані від контактуючих між собою поверхонь (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) до взаємодіючих опорних поверхонь (50, 71) нижньої губи (40) і шпунта (38).

69. Мостина за п.68, яка відрізняється тим, що будь-які ділянки поверхні, де відбувається контакт між зовнішньою вершиною (69) шпунта (38) і піднутреною канавкою (36), мають меншу протяжність у вертикальній площині, ніж поверхні (45, 65) фіксації, коли дві такі мостини механічно з'єднані.

70. Мостина за будь-яким з пп. 59-69, яка відрізняється тим, що крайові ділянки, які мають шпунт (38) і канавку (36) під шпунт, виконані так, що, коли дві мостини з'єднані, є поверхневий контакт між крайовими ділянками протяжністю не більше 30 % крайової поверхні крайової ділянки (4b), яка підтримує шпунт, виміряний від верхньої сторони мостини до її нижньої сторони.

71. Мостина за будь-яким з пп. 59-70, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) паралельні площині (ГП) поверхні або орієнтовані під кутом до неї, який менше або дорівнює куту дотичної до дуги кола, що торкається опорних поверхонь (50, 71) і що має центр у точці перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання, якщо дивитися у поперечному перерізі мостини.

72. Мостина за будь-яким з пп. 59-71, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під кутом від 0° до 30° до площини (ГП) поверхні.

73. Мостина за п. 72, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під кутом не менше 10° до площини (ГП) поверхні.

74. Мостина за п. 72 або 73, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під кутом не більше 20° до площини (ГП) поверхні.

75. Мостина за п. 71, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені по суті під таким самим кутом до площини (ГП) поверхні, що і дотична до дуги кола, що торкається опорних поверхонь (50, 71) і що має центр у точці перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання, якщо дивитися у поперечному перерізі мостини.

76. Мостина за п. 71, яка відрізняється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під більшим кутом до площини (ГП) поверхні, ніж дотична до дуги кола, що торкається опорних поверхонь (50, 71), які контактують одна з одною у точці, найближчій до задньої стінки піднутреної канавки, і що має центр у точці перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання.

77. Мостина за будь-яким з пп. 59-76, яка відрізняється тим, що опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40), виконані з можливістю взаємодії, встановлені під меншим кутом до площини (ГП) поверхні, ніж взаємодіючі поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38).

78. Мостина за п. 77, яка відрізняється тим, що опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40), виконані з можливістю взаємодії, нахилені у тому самому напрямку, що і взаємодіючі поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38), але під меншим кутом до площини (ГП) поверхні, ніж останні.

79. Мостина за будь-яким з пп. 71-78, яка відрізняється тим, що опорні поверхні (50, 71) утворюють щонайменше на 20° більший кут до площини (ГП) поверхні, ніж поверхні (45, 65) фіксації.

80. Мостина за будь-яким з пп. 59-79, яка відрізняється тим, що верхня губа доходить до площини (ВП) з'єднання, і щонайменше частини похилої поверхні (45) фіксації верхньої губи (39) розташовані далі від площини (ВП) з'єднання, ніж опорна поверхня (50) нижньої губи.

81. Мостина за будь-яким з пп. 59-80, яка відрізняється тим, що поверхні фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) є, по суті, плоскими щонайменше на ділянках поверхні, призначених для взаємодії одна з одною, коли дві такі мостини з'єднані.

82. Мостина за п. 81, яка відрізняється тим, що шпунт (38) має напрямну поверхню (68), яка розташовується за межами поверхні (65) фіксації шпунта (38), якщо дивитися від площини (ВП) з'єднання, і яка має менший кут до площини поверхні, ніж ця поверхня фіксації.

83. Мостина за будь-яким з пп. 59-82, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) має напрямну поверхню (51), яка розташовується ближче до отвору канавки під шпунт, ніж опорна поверхня нижньої губи (40), і яка має менший кут до площини (ГП) поверхні, ніж опорна поверхня нижньої губи (40).

84. Мостина за будь-яким з пп. 59-83, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) доходить до або, переважно, закінчується на відстані від площини (ВП) з'єднання.

85. Мостина за будь-яким з пп. 59-84, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) коротше верхньої губи (39) і закінчується на відстані від площини (ВП) з'єднання, і щонайменше частини опорних поверхонь (50, 71) нижньої губи (40) і шпунта (38) розташовуються на більшій відстані від площини (ВП) з'єднання, ніж похилі поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38).

86. Мостина за будь-яким з пп. 59-85, яка відрізняється тим, що поверхня фіксації (65) шпунта (38) знаходиться на відстані, що становить не менше 0,1 від товщини (Т) мостини, від вершини шпунта (38).

87. Мостина за будь-яким з пп. 59-86, яка відрізняється тим, що поверхня (65) фіксації шпунта (38) знаходиться на відстані, що становить не менше 0,1 від товщини (Т) мостини, від вершини (69) шпунта (38).

88. Мостина за будь-яким з пп. 59-86, яка відрізняється тим, що вертикальна протяжність поверхонь (45, 65) фіксації, взаємодіючих одна з одною, становить менше половини вертикальної протяжності піднутрення (35), якщо дивитися від площини з'єднання і паралельно площині поверхні.

89. Мостина за будь-яким з пп. 59-88, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 65) фіксації, якщо дивитися у вертикальному напрямку крізь мостину, мають протяжність, що становить не більше 10 % товщини (Т) мостини.

90. Мостина за будь-яким з пп. 59-89, яка відрізняється тим, що довжина шпунта (38), якщо дивитися перпендикулярно від площини (ВП) з'єднання, становить не менше 0,3 від товщини (Т) мостини.

91. Мостина за будь-яким з пп. 59-90, яка відрізняється тим, що крайова ділянка (4b) з'єднання, яка підтримує шпунт, і/або крайова ділянка (4а) з'єднання, яка підтримує канавку під шпунт, має/мають виїмку (63, 63а), що розташована над шпунтом і що закінчується на відстані від площини (ГП) поверхні.

92. Мостина за будь-яким з пп. 59-91, яка відрізняється тим, що верхня губа (39) і шпунт (38) мають поверхні (43, 64) контакту, які в стані фіксації взаємодіють одна з одною і які розташовуються в ділянці між площиною (ВП) з'єднання і поверхнями (45, 65) фіксації шпунта (38) і верхньої губи (39), які в стані фіксації взаємодіють одна з одною.

93. Мостина за п. 92, яка відрізняється тим, що поверхні контакту (43, 64), по суті, плоскі.

94. Мостина за п. 92 або 93, яка відрізняється тим, що поверхні (43, 64) контакту нахилені вгору до площини (ГП) поверхні у напрямку до площини (ВП) з'єднання.

95. Мостина за п. 92 або 93, яка відрізняється тим, що поверхні контакту (43, 64), по суті, паралельні площині (ГП) поверхні.

96. Мостина за будь-яким з пп. 59-95, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) канавки під шпунт є гнучкою.

97. Мостина за будь-яким з пп. 59-96, яка відрізняється тим, що виконана у вигляді фіксатора, що защіпається, який відкривається нахилом вгору однієї мостини відносно іншої.

98. Мостина за будь-яким з пп. 59-97, яка відрізняється тим, що вона виконана з можливістю з'єднання раніше укладеної мостини з новою мостиною за допомогою зближуючого руху, по суті, паралельного площині (ГП) поверхні раніше укладеної мостини для взаємного защіпання деталей системи фіксації.

99. Мостина за будь-яким з пп. 59-98, яка відрізняється тим, що піднутрена канавка (36), якщо дивитися у поперечному перерізі, має зовнішню ділянку отвору, яка звужується всередину у вигляді лійки.

100. Мостина за п. 99, яка відрізняється тим, що верхня губа (39) має фаску (42) на своєму зовнішньому краї, найбільш віддаленому від площини (ГП) поверхні.

101. Мостина за будь-яким з пп. 59-100, яка відрізняється тим, що шпунт (38), якщо дивитися у поперечному перерізі, має вершину, що звужується (69).

102. Мостина за будь-яким з пп. 59-101, яка відрізняється тим, що шпунт, якщо дивитися у поперечному перерізі, має роздвоєну вершину шпунта з верхньою (38а) і нижньою (38b) частинами.

103. Мостина за п. 102, яка відрізняється тим, що верхня (38а) і нижня (38b) частини вершини шпунта виконані з різних матеріалів, що мають різні властивості.

104. Мостина за будь-яким з пп. 59-103, яка відрізняється тим, що канавка (36) під шпунт і шпунт (38) сформовані з мостиною (1, 1’) за одне ціле.

105. Мостина за будь-яким з пп. 59-104, яка відрізняється тим, що поверхні фіксації (45, 65) встановлені під більшим кутом до площини (ГП) поверхні, ніж дотична до дуги кола, що торкається поверхонь (45, 65) фіксації, які контактують між собою, у точці, найближчій до задньої стінки (48) піднутреної канавки, і що має центр у точці перетину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання.

106. Мостина за будь-яким з пп. 59-105, яка відрізняється тим, що верхня губа (39) товща за нижню губу (40).

107. Мостина за будь-яким з пп. 59-106, яка відрізняється тим, що мінімальна товщина верхньої губи (39) поблизу піднутрення більше максимальної товщини нижньої губи (40) поблизу опорної поверхні (50).

108. Мостина за будь-яким з пп. 59-107, яка відрізняється тим, що протяжність опорних поверхонь (50, 71) становить не більше 15 % товщини (Т) мостини.

109. Мостина за будь-яким з пп. 59-108, яка відрізняється тим, що вертикальна протяжність канавки (36) під шпунт між верхньою (39) і нижньою (40) губами, виміряна паралельно площині (ВП) з'єднання і по зовнішньому кінцю опорної поверхні (50), становить не менше 30 % товщини (Т) мостини.

110. Мостина за будь-яким з пп. 59-109, яка відрізняється тим, що глибина канавки (36) під шпунт, виміряна від площини (ВП) з'єднання, щонайменше на 2 % більше відповідної протяжності шпунта (38).

111. Мостина за будь-яким з пп. 59-110, яка відрізняється тим, що шпунт (38) відмінний за властивостями матеріалу від верхньої (39) або нижньої (40) губи.

112. Мостина за будь-яким з пп. 59-111, яка відрізняється тим, що верхня губа (39) є більш жорсткою, ніж нижня губа (40).

113. Мостина за будь-яким з пп. 59-112, яка відрізняється тим, що верхня (39) і нижня (40) губи виконані з матеріалів з різними властивостями.

114. Мостина за будь-яким з пп. 59-113, яка відрізняється тим, що система фіксації також містить другий механічний фіксатор, який містить канавку (14) фіксації, сформовану на нижній стороні крайової ділянки (4b) з'єднання, яка підтримує шпунт, і яка проходить паралельно площині (ВП) з'єднання, і фіксувальну рейку, яка приєднана як ціле до крайової ділянки (4а) з'єднання мостини під канавкою (36) під шпунт і яка проходить, по суті, по усій довжині крайової ділянки з'єднання, яка має фіксуючий компонент (6), який виступає з рейки і який, коли дві такі мостини механічно з'єднані, входить у канавку (14) фіксації сусідньої мостини (1').

115. Мостина за п. 114, яка відрізняється тим, що фіксувальна рейка (6) виступає за межі площини (ВП) з'єднання.

116. Мостина за будь-яким з пп. 59-115, яка відрізняється тим, що вона виконана з дошки, яка має серцевину (30) з матеріалу на основі деревного волокна.

117. Мостина за п. 116, яка відрізняється тим, що вона виконана з дошки, яка має серцевину (30) з дерева.

118. Мостина за будь-яким з пп. 59-117, яка відрізняється тим, що вона є чотирикутником, сторони якого попарно паралельні.

119. Мостина за п. 118, яка відрізняється тим, що вона має механічні системи фіксації на усіх чотирьох крайових ділянках сторін.

120. Мостина за п. 119, яка відрізняється тим, що вона має механічні системи фіксації із защіпанням на двох протилежних крайових ділянках сторін.

121. Мостина за п. 110, яка відрізняється тим, що механічна система фіксації на двох протилежних коротких сторонах мостини має піднутрену канавку (36) і шпунт (38), виконані з можливістю взаємної фіксації за допомогою защіпання.

122. Мостина за будь-яким з пп.  118-121, яка відрізняється тим, що крайова ділянка (4b) з'єднання зі шпунтом (38) і/або крайова ділянка (4а) з'єднання з канавкою (36) під шпунт на одній парі взаємно паралельних крайових ділянок з'єднання виконана/виконані з іншими властивостями матеріалу, ніж крайова ділянка з'єднання зі шпунтом і/або крайова ділянка з'єднання з канавкою під шпунт на іншій парі взаємно паралельних крайових ділянок з'єднання.

123. Спосіб з'єднання мостин на основі, які мають серцевину (30), лицьову сторону (2), тильну сторону (34) і протилежні крайові ділянки (4а, 4b) з'єднання, які сформовані як деталі механічної системи фіксації і з яких одна виконана як канавка (36) під шпунт, яка обмежена верхньою (39) і нижньою (40) губами і яка має задній край (48), а інша виконана як шпунт (38) з орієнтованою вгору ділянкою (8) на його вільній зовнішній вершині, причому канавка під шпунт має форму піднутреної канавки (36) з отвором, внутрішньою ділянкою (35) і внутрішньою поверхнею (45) фіксації, шпунт (38) має поверхню (65) фіксації, яка виконана з можливістю взаємодії з внутрішньою поверхнею (45) фіксації у канавці (36) під шпунт сусідньої мостини, коли дві такі мостини механічно з'єднані, так що їх лицьові сторони (2) розташовуються в одній площині (ГП) поверхні і верхня частина їх крайових ділянок (4а, 4b) з'єднання стикуються в площині (ВП) з'єднання, орієнтованій перпендикулярно до неї, і нову мостину з'єднують з раніше укладеною мостиною, суміщаючи крайові ділянки з'єднання цих мостин, який відрізняється тим, що

нову мостину переміщують однією її крайовою ділянкою (4b) до іншої крайової ділянки (4а) раніше укладеної мостини, доки шпунт (38) однієї мостини частково не увійде у канавку (36) під шпунт іншої мостини,

потім нову мостину нахиляють вгору відносно раніше укладеної мостини для введення зовнішньої вершини (69) шпунта (38), що виконаний на одній мостині і що має на відстані від його вершини поверхню фіксації (65), виконану на орієнтованій вгору ділянці (8) шпунта, у канавку (36) під шпунт іншої мостини, при наявності контакту між верхньою і нижньою сторонами канавки (36) під шпунт і шпунта (38), доки верхня частина крайових ділянок з'єднання мостин не увійде у контакт одна з одною,

потім нову дошку нахиляють вниз у кінцеве положення, продовжуючи вводити шпунт (38) у канавку (36) під шпунт у положення, в якому опорна поверхня (71), виконана на нижній стороні шпунта (38), контактує з відповідною опорною поверхнею (50), виконаною на нижній губі (40) іншої мостини, внаслідок чого відбувається взаємна механічна фіксація мостин як по горизонталі, так і по вертикалі.

124. Спосіб за п. 123, який відрізняється тим, що під час установлення нову мостину та її шпунт (38) переміщують до канавки під шпунт у раніше укладеній мостині.

125. Спосіб за п. 123, який відрізняється тим, що під час установлення нову мостину і її піднутрену канавку (36) під шпунт переміщують до шпунта (38) у раніше укладеній мостині.

126. Спосіб за будь-яким з пп. 123-125, який відрізняється тим, що здійснюють нахил вгору нової мостини, одночасно притискуючи її до раніше укладеної мостини.

127. Спосіб за будь-яким з пп. 123-126, який відрізняється тим, що здійснюють нахил вниз нової мостини при контакті між верхніми крайовими ділянками (4а, 4b) з'єднання нової мостини і раніше укладеної мостини.

128. Спосіб за будь-яким з пп. 123-127, який відрізняється тим, що

притискують нову мостину до раніше укладеної мостини, здійснюючи нахил вниз.

129. Спосіб за будь-яким з пп. 123-128, який відрізняється тим, що нахил вгору закінчують защіпанням шпунта (38) у канавці (36) під шпунт.

130. Спосіб за п. 129, який відрізняється тим, що защіпання здійснюють, по суті, розсовуючи верхню (39) і нижню (40) губи канавки під шпунт.

131. Спосіб за п. 130, який відрізняється тим, що защіпання здійснюють, трохи згинаючи вниз нижню губу (40) канавки під шпунт.

132. Спосіб за будь-яким з пп. 123-131, який відрізняється тим, що нову мостину після установлення переміщують вздовж раніше укладеної мостини, щоб встановити механічну фіксацію також вздовж сусідніх крайових ділянок (4а, 4b) з'єднання.

Текст

1. Система фіксації для механічного з'єднання мостин (1, 1’) у площині (ВП) з'єднання, причому мостини (1, 1’) мають серцевину (30), лицьову сторону (2, 32), тильну сторону (34) і протилежні крайові ділянки (4а, 4b) з'єднання, з яких одна (4а) виконана у вигляді канавки (36) під шпунт, яка обмежена верхньою і нижньою (39, 40) губами і яка має задній край (48), а інша (4b) виконана як шпунт (38) з орієнтованою вгору ділянкою (8) на його вільній зовнішній вершині, причому канавка (36) під шпунт, якщо дивитися від площини (ВП) з'єднання, має форму піднутреної канавки (36) з отвором, внутрішньою ділянкою (35) та внутрішньою поверхнею фіксації (45), і щонайменше частини нижньої губи (40) сформовані з серцевиною (30) мостини за одне ціле, і шпунт (38) має поверхню фіксації (65), яка виконана з можливістю взаємодії з внутрішньою поверхнею (45) фіксації у канавці (36) під шпунт сусідньої мостини, коли дві такі мостини (1, 1’) механічно з'єднані, так що їх лицьові сторони (2) розташовуються в одній пло 2 (19) 1 3 76974 4 2. Система фіксації за п.1, яка відрізняється тим, що зовнішній кінець (69) шпунта (38) розташовущо верхня (39) і нижня (40) губи і шпунт (38) крається на відстані від піднутреної канавки (36) пройових ділянок (4а, 4b) з'єднання виконані з можлитягом по суті усієї відстані від контактуючих між вістю забезпечення з'єднання двох мостин (1, 1’) собою поверхонь (45, 65) фіксації верхньої губи шляхом повороту вниз однієї мостини, у той час як (39) і шпунта (38) до взаємодіючих опорних повердві мостини, по суті, контактують одна з одною, хонь (50, 71) нижньої губи (40) і шпунта (38). 11. Система фіксації за п. 10, яка відрізняється відносно іншої навколо центра (Ц) повороту поблизу точки перетину площини (ГП) поверхні і плотим, що будь-які ділянки поверхні, де відбувається щини (ВП) з'єднання для з'єднання шпунта однієї контакт між зовнішньою вершиною (69) шпунта мостини з канавкою під шпунт іншої мостини. (38) і піднутреною канавкою (36), мають меншу 3. Система фіксації за п. 1 або 2, яка відрізняєтьпротяжність у вертикальній площині, ніж поверхні ся тим, що піднутрена канавка (36) і шпунт (38) (45, 65) фіксації, коли дві такі мостини (1, 1’) мехавиконані так, щоб мостина (1’, 1), механічно з'єднічно з'єднані. нана з аналогічною мостиною, могла зміщатися у 12. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що крайові ділянки напрямку (НЗ) вздовж площини (ВП) з'єднання. 4. Система фіксації за будь-яким із пп. 1-3, яка (4а, 4b), які мають шпунт (38) і канавку (36) під відрізняється тим, що шпунт (38) і піднутрена шпунт, виконані так, що, коли дві мостини з'єднані, канавка (36) виконані з можливістю забезпечення є поверхневий контакт між крайовими ділянками з'єднання і роз'єднання однієї мостини з і від іншої (4а, 4b) протяжністю не більше 30 % крайової помостини шляхом повороту однієї мостини відносно верхні крайової ділянки (4b), яка підтримує шпунт, іншої з підтриманням контакту між мостинами у виміряний від верхньої сторони мостини до її нижточці (Ц) крайових ділянок з'єднання мостин побньої сторони. лизу перетину площини (ГП) поверхні і площини 13. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що взаємодіючі (ВП) з'єднання. 5. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунопорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи ктів, яка відрізняється тим, що шпунт (38) і підну(40) паралельні площині (ГП) поверхні або орієнтрена канавка (36) виконані з можливістю забезпетовані під кутом до неї, який менше або дорівнює чення з'єднання і роз'єднання мостин шляхом куту дотичної до дуги кола, що торкається опорних повороту однієї мостини відносно іншої з підтриповерхонь, які контактують одна з одною у точці, манням контакту між мостинами у точці крайових найближчій до задньої стінки (48) піднутреної каділянок з'єднання мостин поблизу перетину плонавки, і що має центр у точці (Ц) перетину площищини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання без ни (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання, якщо істотного контакту між стороною шпунта (38), подивитися у поперечному перерізі мостини. 14. Система фіксації за п. 13, яка відрізняється верненою від площини (ГП) поверхні, і нижньою губою. тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпун6. Система фіксації за будь-яким з пп. 1-4, яка віта (38) і нижньої губи (40) встановлені під кутом від дрізняється тим, що шпунт (38) і піднутрена кана0° до 30° до площини (ГП) поверхні. 15. Система фіксації за п. 14, яка відрізняється вка (36) виконані з можливістю забезпечення з'єднання і роз'єднання мостин (1, 1’) шляхом тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунповороту однієї мостини відносно іншої з підтрита (38) і нижньої губи (40) встановлені під кутом манням контакту між мостинами у точці крайових щонайменше 10° до площини (ГП) поверхні. 16. Система фіксації за п. 14 або 15, яка відрізняділянок з'єднання мостин поблизу перетину плоється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) щини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання і, по суті, з лінійним контактом між сторонами шпунта шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під (38), поверненими до площини (ГП) поверхні і покутом не більше 20° до площини (ГП) поверхні. 17. Система фіксації за п. 13, яка відрізняється верненими від площини (ГП) поверхні, і верхньою (39) і нижньою (40) губою, відповідно. тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпун7. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунта (38) і нижньої губи (40) встановлені, по суті, під ктів, яка відрізняється тим, що відстань між плотаким самим кутом до площини (ГП) поверхні, що і щиною (ПФ2) фіксації і паралельною їй площиною дотична до дуги кола, що торкається опорних по(ПФ1), поза якою розташовуються усі фрагменти верхонь (50, 71) і що має центр у точці перетину ділянок нижньої губи (40), з'єднані з серцевиною площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання, (30), становить щонайменше 10 % товщини (Т) якщо дивитися у поперечному перерізі мостини. 18. Система фіксації за п. 13, яка відрізняється мостини. 8. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунтим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунктів, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 65) та (38) і нижньої губи (40) встановлені під більшим фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) утворюють кутом до площини (ГП) поверхні, ніж дотична до кут з площиною (ГП) поверхні менше 90°, але не дуги кола, що торкається опорних поверхонь, які менше 20°. контактують одна з одною у точці, найближчій до 9. Система фіксації за п. 8, яка відрізняється тим, задньої стінки піднутреної канавки, і що має центр що поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і у точці перетину площини (ГП) поверхні і площини шпунта (38) утворюють кут з площиною (ГП) пове(ВП) з'єднання. рхні не менше 30°. 19. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що опорні поверх10. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що піднутрена ні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи (40), виконані канавка (36) і шпунт (38) мають таку конструкцію, з можливістю взаємодії, установлені під меншим 5 76974 6 кутом до площини (ГП) поверхні, ніж взаємодіючі прямку крізь мостину, мають протяжність, що стаповерхні фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38). новить не більше 10 % товщини (Т) мостини. 20. Система фіксації за п.19, яка відрізняється 31. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що довжина шпунтим, що опорні поверхні шпунта (38) і нижньої губи (40), виконані з можливістю взаємодії, нахилені у та (38), якщо дивитися перпендикулярно від плотому самому напрямку, що і взаємодіючі поверхні щини (ВП) з'єднання, становить, мінімум, 0,3 від (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38), товщини (Т) мостини. але під меншим кутом до площини (ГП) поверхні, 32. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що крайова ділянніж останні. 21. Система фіксації за будь-яким з пп. 13-20, яка ка (4b) з'єднання, яка підтримує шпунт, і/або кравідрізняється тим, що опорні поверхні (50, 71) йова ділянка (4а) з'єднання, яка підтримує канавку утворюють щонайменше на 20° більший кут до під шпунт, має/мають виїмку (63), що розташована площини (ГП) поверхні, ніж поверхні (45, 65) фікнад шпунтом і що закінчується на відстані від сації. площини (ГП) поверхні. 22. Система фіксації за будь-яким з попередніх 33. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що частина поверпунктів, яка відрізняється тим, що верхня губа хні (45) фіксації верхньої губи (39) розташована (39) і шпунт (38) мають поверхні (43, 64) контакту, ближче до задньої стінки (48) канавки під шпунт, які в стані фіксації взаємодіють одна з одною і які ніж частина опорних поверхонь (50, 71). розташовуються в ділянці між площиною (ВП) 23. Система фіксації за будь-яким з попередніх з'єднання і поверхнями (45, 65) фіксації шпунта пунктів, яка відрізняється тим, що поверхні (45, (38) і верхньої губи (39), які в стані фіксації взає65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) є, по модіють одна з одною. 34. Система фіксації за п. 33, яка відрізняється суті, плоскими щонайменше на ділянках поверхні, призначених для взаємодії одна з одною, коли дві тим, що поверхні контакту (43, 64) по суті плоскі. 35. Система фіксації за п. 33 або 34, яка відрізнятакі мостини з'єднані. 24. Система фіксації за п. 23, яка відрізняється ється тим, що поверхні (43, 64) контакту нахилені тим, що шпунт (38) має напрямну поверхню (68), вгору до площини (ГП) поверхні у напрямку до яка розташовується за межами поверхні фіксації площини (ВП) з'єднання. 36. Система фіксації за п. 33 або 34, яка відрізняшпунта (38), якщо дивитися від площини (ВП) з'єдється тим, що поверхні контакту (43, 64) по суті нання, і яка має менший кут до площини поверхні, ніж ця поверхня фіксації. паралельні площині (ГП) поверхні. 25. Система фіксації за будь-яким з попередніх 37. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що верхня губа пунктів, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) (39) має напрямну поверхню (42), яка розташовуканавки (36) під шпунт є гнучкою. ється ближче до отвору канавки (36) під шпунт, ніж 38. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона виконана поверхня (45) фіксації верхньої губи, і яка має менший кут до площини (ГП) поверхні, ніж ця поу вигляді фіксатора, що защіпається, який відкриверхня (45) фіксації верхньої губи. вається нахилом вгору однієї мостини (1') відносно 26. Система фіксації за будь-яким з попередніх іншої (1). пунктів, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) 39. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона виконана доходить до або, переважно, закінчується на відстані від площини (ВП) з'єднання. з можливістю з'єднання раніше укладеної мостини 27. Система фіксації за будь-яким з попередніх з новою мостиною за допомогою зближуючого пунктів, яка відрізняється тим, що нижня губа (40) руху, по суті, паралельного площині (ГП) поверхні коротше верхньої губи (39) і закінчується на відсраніше укладеної мостини для взаємного защіпантані від площини (ВП) з'єднання, і щонайменше ня деталей системи фіксації. частини опорних поверхонь (50, 71) нижньої губи 40. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що піднутрена (40) і шпунта (38) розташовуються на більшій відстані від площини (ВП) з'єднання, ніж похилі поверканавка (36), якщо дивитися у поперечному перехні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта різі, має зовнішню ділянку отвору, яка звужується (38). всередину у вигляді воронки. 41. Система фіксації за п. 40, яка відрізняється 28. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що поверхня (65) тим, що верхня губа (39) має фаску (42) на своєму фіксації шпунта (38) знаходиться на відстані, що зовнішньому краю, найбільш віддаленому від становить не менше 0,1 від товщини (Т) мостини площини (ГП) поверхні. (1, 1’), від вершини (69) шпунта (38). 42. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що шпунт, якщо 29. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вертикальна дивитися у поперечному перерізі, має вершину, протяжність взаємодіючих поверхонь (45, 65) фікщо звужується (69). сації становить менше половини вертикальної 43. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що шпунт (38), протяжності піднутрення (35), якщо дивитися від площини (ВП) з'єднання і паралельно площині якщо дивитися у поперечному перерізі, має розд(ГП) поверхні. воєну вершину з верхньою (38а) і нижньою (38b) 30. Система фіксації за будь-яким з попередніх частинами шпунта. пунктів, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 44. Система фіксації за п. 43, яка відрізняється 65) фіксації, якщо дивитися у вертикальному натим, що верхня (38а) і нижня (38b) частини шпунта 7 76974 8 56. Система фіксації за п. 55, яка відрізняється виконані з різних матеріалів, які мають різні властивості матеріалу. тим, що фіксувальна рейка (6) виступає за межі 45. Система фіксації за будь-яким з попередніх площини з'єднання. пунктів, яка відрізняється тим, що канавка під 57. Система фіксації за будь-яким з попередніх пунктів, яка відрізняється тим, що вона сформошпунт і шпунт (38) сформовані з мостиною (1, 1`) за одне ціле. вана у дошці, яка має серцевину (30) з матеріалу 46. Система фіксації за будь-яким з попередніх на основі деревного волокна. пунктів, яка відрізняється тим, що поверхні (45, 58. Система фіксації за п. 57, яка відрізняється 65) фіксації встановлені під більшим кутом до тим, що вона сформована в дошці, яка має серцеплощини (ГП) поверхні, ніж дотична до дуги кола, вину (30) з дерева. що торкається поверхонь (45, 65) фіксації, які кон59. Мостина, яка має серцевину (30), лицьову стотактують між собою, у точці, найближчій до задрону (2), тильну сторону (34) і протилежні крайові ньої стінки (48) піднутреної канавки, і що має ділянки (4а, 4Ь) з'єднання, які сформовані як детацентр у точці перетину площини (ГП) поверхні і лі механічної системи фіксації і з яких одна сфорплощини (ВП) з'єднання. мована як канавка (36) під шпунт, яка обмежена 47. Система фіксації за будь-яким з попередніх верхньою (39) і нижньою (40) губами і має задній пунктів, яка відрізняється тим, що верхня губа край (48), а інша сформована як шпунт (38) з оріє(39) товща за нижню губу (40). нтованою вгору ділянкою (8) на його вільній зовні48. Система фіксації за будь-яким з попередніх шній вершині (69), причому канавка (36) під шпунт, пунктів, яка відрізняється тим, що мінімальна з боку площини з'єднання (ВП), має форму піднуттовщина верхньої губи (39) поблизу піднутрення реної канавки з отвором, внутрішньою ділянкою (35) більше максимальної товщини нижньої губи (35) і внутрішньою поверхнею фіксації (45), і що(40) поблизу опорної поверхні (50). найменше частини нижньої губи (40) сформовані з 49. Система фіксації за будь-яким з попередніх серцевиною (30) мостини за одне ціле, і шпунт (38) пунктів, яка відрізняється тим, що протяжність має поверхню фіксації (65), яка виконана для взаопорних поверхонь (50, 71) становить не більше ємодії з внутрішньою поверхнею фіксації (45) у 15 % товщини (Т) мостини. канавці (36) під шпунт сусідньої мостини, коли дві 50. Система фіксації за будь-яким з попередніх такі мостини механічно з'єднані, так що їх лицьові пунктів, яка відрізняється тим, що вертикальна сторони (4а, 4b) розташовуються в одній площині протяжність канавки (36) під шпунт між верхньою (ГП) поверхні і стикуються в площині (ВП) з'єднання, орієнтованій перпендикулярно до неї, яка від(39) і нижньою (40) губами, виміряна паралельно різняється тим, що щонайменше основна частина площині (ВП) з'єднання і по зовнішньому кінцю опорної поверхні (43), становить не менше 30 % заднього краю (48) канавки під шпунт, якщо дивитовщини (Т) мостини. тися паралельно площині (ГП) поверхні, розташо51. Система фіксації за будь-яким з попередніх вується далі від площини (ВП) з'єднання, ніж зовпунктів, яка відрізняється тим, що глибина канавнішня вершина (69) шпунта (38), внутрішня ки (36) під шпунт, виміряна від площини (ВП) з'єдповерхня (45) фіксації канавки (36) під шпунт сфонання, щонайменше на 2 % більше відповідної рмована на верхній губі (39) всередині піднутреної протяжності шпунта (38). ділянки (35) канавки під шпунт для взаємодії з від52. Система фіксації за будь-яким з попередніх повідною поверхнею (65) фіксації шпунта (38), пунктів, яка відрізняється тим, що шпунт (38) відпричому поверхня фіксації сформована на орієнмінний за властивостями матеріалу від верхньої тованій вгору ділянці (8) шпунта (38) для протидії (39) або нижньої (40) губи. роз'єднанню двох механічно з'єднаних мостин у 53. Система фіксації за будь-яким з попередніх напрямку (Н2), перпендикулярному площині (ВП) пунктів, яка відрізняється тим, що верхня губа з'єднання, нижня губа (40) має опорну поверхню (39) є більш жорсткою, ніж нижня губа (40). (50) для взаємодії з відповідною опорною поверх54. Система фіксації за будь-яким з попередніх нею (71) шпунта (38) на відстані від заднього краю пунктів, яка відрізняється тим, що верхня (39) і (36) піднутреної канавки, причому опорні поверхні нижня (40) губи виконані з матеріалів з різними виконані з можливістю протидії відносному змівластивостями. щенню двох механічно з'єднаних мостин у напрям55. Система фіксації за будь-яким з попередніх ку (Н1), перпендикулярному площині (ГП) поверхпунктів, яка відрізняється тим, що система фіксані, усі фрагменти ділянок нижньої губи (40), які ції також містить другий механічний фіксатор, який з'єднані з серцевиною (30), якщо дивитися від точмістить канавку фіксації (14), сформовану на нижки (Ц) перетину площини (ГП) поверхні і площини ній стороні крайової ділянки (4b) з'єднання, яка (ВП) з'єднання, розташовані за межами площини підтримує шпунт (38), і яка проходить паралельно (ПФ2), яка розташовується далі від цієї точки, ніж площині (ВП) з'єднання, і фіксувальну рейку, яка паралельна їй площина (ПФ1) фіксації, яка торкаприєднана як ціле до крайової ділянки (4а) з'єдється взаємодіючих поверхонь (45, 65) фіксації нання мостини під канавкою (36) під шпунт і яка канавки (36) під шпунт і шпунта (38), причому попроходить, по суті, по усій довжині крайової ділянверхні фіксації мають найбільший нахил відносно ки з'єднання, яка має фіксуючий компонент (6), площини (ГП) поверхні, і верхня і нижня губи (39, який виступає з рейки і який, коли дві такі мостини 40) і шпунт (38) крайових ділянок (4а, 4b) з'єднання механічно з'єднані, входить у канавку фіксації (14) виконані з можливістю забезпечення роз'єднання сусідньої мостини (1’). двох механічно з'єднаних мостин (1, 1’) шляхом повороту вгору однієї мостини відносно іншої навколо центра (Ц) повороту поблизу точки перетину 9 76974 10 площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання (38) мають таку конструкцію, що зовнішня вершина для роз'єднання шпунта (38) однієї мостини і кана(69) шпунта розташовується на відстані від піднутвки (36) під шпунт іншої мостини. реної канавки (36) протягом, по суті, усієї відстані 60. Мостина за п. 59, яка відрізняється тим, що від контактуючих між собою поверхонь (45, 65) верхня (39) і нижня (40) губи і шпунт (38) крайових фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38) до взаєділянок з'єднання виконані з можливістю забезпемодіючих опорних поверхонь (50, 71) нижньої губи чення з'єднання двох мостин шляхом повороту (40) і шпунта (38). 69. Мостина за п.68, яка відрізняється тим, що вниз однієї мостини, коли дві мостини, по суті, контактують одна з одною, відносно іншої навколо будь-які ділянки поверхні, де відбувається контакт центра (Ц) повороту поблизу точки перетину пломіж зовнішньою вершиною (69) шпунта (38) і підщини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання для нутреною канавкою (36), мають меншу протяжз'єднання шпунта однієї мостини з канавкою під ність у вертикальній площині, ніж поверхні (45, 65) шпунт іншої мостини. фіксації, коли дві такі мостини механічно з'єднані. 61. Мостина за п. 59 або 60, яка відрізняється 70. Мостина за будь-яким з пп. 59-69, яка відрізняється тим, що крайові ділянки, які мають шпунт тим, що піднутрена канавка (36) і шпунт (38) виконані так, щоб мостина, механічно з'єднана з ана(38) і канавку (36) під шпунт, виконані так, що, коли логічною мостиною, могла зміщатися у напрямку дві мостини з'єднані, є поверхневий контакт між (НЗ) вздовж площини (ВП) з'єднання. крайовими ділянками протяжністю не більше 30 % 62. Мостина за будь-яким з пп. 59-61, яка відрізкрайової поверхні крайової ділянки (4b), яка підтняється тим, що шпунт (38) і піднутрена канавка римує шпунт, виміряний від верхньої сторони мос(36) виконані з можливістю забезпечення з'єднантини до її нижньої сторони. 71. Мостина за будь-яким з пп. 59-70, яка відрізня мостин і роз'єднання однієї мостини з іншою няється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, шляхом повороту однієї мостини відносно іншої з підтриманням контакту між мостинами у точці (Ц) 71) шпунта (38) і нижньої губи (40) паралельні крайових ділянок з'єднання мостин поблизу переплощині (ГП) поверхні або орієнтовані під кутом до тину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднеї, який менше або дорівнює куту дотичної до нання. дуги кола, що торкається опорних поверхонь (50, 63. Мостина за будь-яким з пп. 59-62, яка відріз71) і що має центр у точці перетину площини (ГП) няється тим, що шпунт (38) і піднутрена канавка поверхні і площини (ВП) з'єднання, якщо дивитися (36) виконані з можливістю забезпечення з'єднану поперечному перерізі мостини. 72. Мостина за будь-яким з пп. 59-71, яка відрізня і роз'єднання мостин шляхом повороту однієї няється тим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, мостини відносно іншої з підтриманням контакту між мостинами у точці (Ц) крайових ділянок з'єд71) шпунта (38) і нижньої губи (40) встановлені під нання мостин поблизу перетину площини (ГП) покутом від 0° до 30° до площини (ГП) поверхні. 73. Мостина за п. 72, яка відрізняється тим, що верхні і площини (ВП) з'єднання без істотного контакту між стороною шпунта (38), поверненою від взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і площини (ГП) поверхні і нижньою губою. нижньої губи (40) встановлені під кутом не менше 64. Мостина за будь-яким з пп. 59-62, яка відріз10° до площини (ГП) поверхні. няється тим, що шпунт (38) і піднутрена канавка 74. Мостина за п. 72 або 73, яка відрізняється (36) виконані з можливістю забезпечення з'єднантим, що взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпуння і роз'єднання мостин шляхом повороту однієї та (38) і нижньої губи (40) встановлені під кутом не мостини відносно іншої з підтриманням контакту більше 20° до площини (ГП) поверхні. 75. Мостина за п. 71, яка відрізняється тим, що між мостинами у точці крайових ділянок з'єднання мостин поблизу перетину площини (ГП) поверхні і взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і площини (ВП) з'єднання і, по суті, з лінійним контанижньої губи (40) встановлені по суті під таким ктом між сторонами шпунта (38), поверненими до самим кутом до площини (ГП) поверхні, що і дотиплощини (ГП) поверхні і поверненими від площини чна до дуги кола, що торкається опорних повер(ГП) поверхні, і верхньою (39) і нижньою (40) гухонь (50, 71) і що має центр у точці перетину плобою, відповідно. щини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єднання, 65. Мостина за будь-яким з пп. 59-64, яка відрізякщо дивитися у поперечному перерізі мостини. няється тим, що відстань між площиною (ПФ2) 76. Мостина за п. 71, яка відрізняється тим, що фіксації і паралельноюїй площиною (ПФ1), поза взаємодіючі опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і якою розташовуються усі фрагменти ділянок нижнижньої губи (40) встановлені під більшим кутом ньої губи (40), з'єднані з серцевиною (30), станодо площини (ГП) поверхні, ніж дотична до дуги вить щонайменше 10 % товщини (Т) мостини. кола, що торкається опорних поверхонь (50, 71), 66. Мостина за будь-яким з пп. 59-65, яка відрізякі контактують одна з одною у точці, найближчій няється тим, що поверхні (45, 65) фіксації верхдо задньої стінки піднутреної канавки, і що має ньої губи (39) і шпунта (38) утворюють кут з плоцентр у точці перетину площини (ГП) поверхні і щиною (ГП) поверхні менше 90°, але не площини (ВП) з'єднання. 77. Мостина за будь-яким з пп. 59-76, яка відрізменше 20°. 67. Мостина за п. 66, яка відрізняється тим, що няється тим, що опорні поверхні (50, 71) шпунта поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпун(38) і нижньої губи (40), виконані з можливістю та (38) утворюють кут з площиною (ГП) поверхні не взаємодії, встановлені під меншим кутом до пломенше 30°. щини (ГП) поверхні, ніж взаємодіючі поверхні (45, 68. Мостина за будь-яким з пп. 59-67, яка відріз65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38). няється тим, що піднутрена канавка (36) і шпунт 11 76974 12 78. Мостина за п. 77, яка відрізняється тим, що мають протяжність, що становить не більше 10 % опорні поверхні (50, 71) шпунта (38) і нижньої губи товщини (Т) мостини. 90. Мостина за будь-яким з пп. 59-89, яка відріз(40), виконані з можливістю взаємодії, нахилені у няється тим, що довжина шпунта (38), якщо дивитому самому напрямку, що і взаємодіючі поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38), тися перпендикулярно від площини (ВП) з'єднанале під меншим кутом до площини (ГП) поверхні, ня, становить не менше 0,3 від товщини (Т) ніж останні. мостини. 79. Мостина за будь-яким з пп. 71-78, яка відріз91. Мостина за будь-яким з пп. 59-90, яка відрізняється тим, що опорні поверхні (50, 71) утворюняється тим, що крайова ділянка (4b) з'єднання, ють щонайменше на 20° більший кут до площини яка підтримує шпунт, і/або крайова ділянка (4а) (ГП) поверхні, ніж поверхні (45, 65) фіксації. з'єднання, яка підтримує канавку під шпунт, 80. Мостина за будь-яким з пп. 59-79, яка відрізмає/мають виїмку (63, 63а), що розташована над няється тим, що верхня губа доходить до площишпунтом і що закінчується на відстані від площини ни (ВП) з'єднання, і щонайменше частини похилої (ГП) поверхні. 92. Мостина за будь-яким з пп. 59-91, яка відрізповерхні (45) фіксації верхньої губи (39) розташоняється тим, що верхня губа (39) і шпунт (38) мавані далі від площини (ВП) з'єднання, ніж опорна поверхня (50) нижньої губи. ють поверхні (43, 64) контакту, які в стані фіксації 81. Мостина за будь-яким з пп. 59-80, яка відрізвзаємодіють одна з одною і які розташовуються в няється тим, що поверхні фіксації верхньої губи ділянці між площиною (ВП) з'єднання і поверхнями (39) і шпунта (38) є, по суті, плоскими щонайменше (45, 65) фіксації шпунта (38) і верхньої губи (39), на ділянках поверхні, призначених для взаємодії які в стані фіксації взаємодіють одна з одною. 93. Мостина за п. 92, яка відрізняється тим, що одна з одною, коли дві такі мостини з'єднані. 82. Мостина за п. 81, яка відрізняється тим, що поверхні контакту (43, 64), по суті, плоскі. 94. Мостина за п. 92 або 93, яка відрізняється шпунт (38) має напрямну поверхню (68), яка розташовується за межами поверхні (65) фіксації тим, що поверхні (43, 64) контакту нахилені вгору шпунта (38), якщо дивитися від площини (ВП) з'єддо площини (ГП) поверхні у напрямку до площини нання, і яка має менший кут до площини поверхні, (ВП) з'єднання. 95. Мостина за п. 92 або 93, яка відрізняється ніж ця поверхня фіксації. 83. Мостина за будь-яким з пп. 59-82, яка відрізтим, що поверхні контакту (43, 64), по суті, параняється тим, що нижня губа (40) має напрямну лельні площині (ГП) поверхні. 96. Мостина за будь-яким з пп. 59-95, яка відрізповерхню (51), яка розташовується ближче до няється тим, що нижня губа (40) канавки під отвору канавки під шпунт, ніж опорна поверхня нижньої губи (40), і яка має менший кут до площишпунт є гнучкою. 97. Мостина за будь-яким з пп. 59-96, яка відрізни (ГП) поверхні, ніж опорна поверхня нижньої няється тим, що виконана у вигляді фіксатора, що губи (40). 84. Мостина за будь-яким з пп. 59-83, яка відріззащіпається, який відкривається нахилом вгору няється тим, що нижня губа (40) доходить до або, однієї мостини відносно іншої. 98. Мостина за будь-яким з пп. 59-97, яка відрізпереважно, закінчується на відстані від площини няється тим, що вона виконана з можливістю (ВП) з'єднання. 85. Мостина за будь-яким з пп. 59-84, яка відрізз'єднання раніше укладеної мостини з новою мосняється тим, що нижня губа (40) коротше верхньої тиною за допомогою зближуючого руху, по суті, губи (39) і закінчується на відстані від площини паралельного площині (ГП) поверхні раніше укла(ВП) з'єднання, і щонайменше частини опорних деної мостини для взаємного защіпання деталей поверхонь (50, 71) нижньої губи (40) і шпунта (38) системи фіксації. 99. Мостина за будь-яким з пп. 59-98, яка відрізрозташовуються на більшій відстані від площини няється тим, що піднутрена канавка (36), якщо (ВП) з'єднання, ніж похилі поверхні (45, 65) фіксації верхньої губи (39) і шпунта (38). дивитися у поперечному перерізі, має зовнішню 86. Мостина за будь-яким з пп. 59-85, яка відрізділянку отвору, яка звужується всередину у вигляняється тим, що поверхня фіксації (65) шпунта ді лійки. 100. Мостина за п. 99, яка відрізняється тим, що (38) знаходиться на відстані, що становить не менше 0,1 від товщини (Т) мостини, від вершини верхня губа (39) має фаску (42) на своєму зовнішшпунта (38). ньому краї, найбільш віддаленому від площини 87. Мостина за будь-яким з пп. 59-86, яка відріз(ГП) поверхні. няється тим, що поверхня (65) фіксації шпунта 101. Мостина за будь-яким з пп. 59-100, яка відрізняється тим, що шпунт (38), якщо дивитися у (38) знаходиться на відстані, що становить не менше 0,1 від товщини (Т) мостини, від вершини (69) поперечному перерізі, має вершину, що звужуєтьшпунта (38). ся (69). 88. Мостина за будь-яким з пп. 59-86, яка відріз102. Мостина за будь-яким з пп. 59-101, яка відріняється тим, що вертикальна протяжність поверзняється тим, що шпунт, якщо дивитися у поперехонь (45, 65) фіксації, взаємодіючих одна з одною, чному перерізі, має роздвоєну вершину шпунта з становить менше половини вертикальної протяжверхньою (38а) і нижньою (38b) частинами. 103. Мостина за п. 102, яка відрізняється тим, що ності піднутрення (35), якщо дивитися від площини з'єднання і паралельно площині поверхні. верхня (38а) і нижня (38b) частини вершини шпун89. Мостина за будь-яким з пп. 59-88, яка відрізта виконані з різних матеріалів, що мають різні няється тим, що поверхні (45, 65) фіксації, якщо властивості. дивитися у вертикальному напрямку крізь мостину, 13 76974 14 104. Мостина за будь-яким з пп. 59-103, яка відрісерцевину (30) з матеріалу на основі деревного зняється тим, що канавка (36) під шпунт і шпунт волокна. 117. Мостина за п. 116, яка відрізняється тим, що (38) сформовані з мостиною (1, 1’) за одне ціле. 105. Мостина за будь-яким з пп. 59-104, яка відрівона виконана з дошки, яка має серцевину (30) з зняється тим, що поверхні фіксації (45, 65) встадерева. 118. Мостина за будь-яким з пп. 59-117, яка відріновлені під більшим кутом до площини (ГП) поверзняється тим, що вона є чотирикутником, сторони хні, ніж дотична до дуги кола, що торкається поверхонь (45, 65) фіксації, які контактують між якого попарно паралельні. 119. Мостина за п. 118, яка відрізняється тим, що собою, у точці, найближчій до задньої стінки (48) піднутреної канавки, і що має центр у точці перевона має механічні системи фіксації на усіх чотитину площини (ГП) поверхні і площини (ВП) з'єдрьох крайових ділянках сторін. 120. Мостина за п. 119, яка відрізняється тим, що нання. 106. Мостина за будь-яким з пп. 59-105, яка відрівона має механічні системи фіксації із защіпанням зняється тим, що верхня губа (39) товща за нижна двох протилежних крайових ділянках сторін. 121. Мостина за п. 110, яка відрізняється тим, що ню губу (40). 107. Мостина за будь-яким з пп. 59-106, яка відрімеханічна система фіксації на двох протилежних зняється тим, що мінімальна товщина верхньої коротких сторонах мостини має піднутрену канавку губи (39) поблизу піднутрення більше максималь(36) і шпунт (38), виконані з можливістю взаємної ної товщини нижньої губи (40) поблизу опорної фіксації за допомогою защіпання. 122. Мостина за будь-яким з пп. 118-121, яка відповерхні (50). 108. Мостина за будь-яким з пп. 59-107, яка відрірізняється тим, що крайова ділянка (4b) з'єднання зняється тим, що протяжність опорних поверхонь зі шпунтом (38) і/або крайова ділянка (4а) з'єднан(50, 71) становить не більше 15 % товщини (Т) ня з канавкою (36) під шпунт на одній парі взаємно мостини. паралельних крайових ділянок з'єднання викона109. Мостина за будь-яким з пп. 59-108, яка відріна/виконані з іншими властивостями матеріалу, зняється тим, що вертикальна протяжність канавніж крайова ділянка з'єднання зі шпунтом і/або ки (36) під шпунт між верхньою (39) і нижньою (40) крайова ділянка з'єднання з канавкою під шпунт на губами, виміряна паралельно площині (ВП) з'єдіншій парі взаємно паралельних крайових ділянок нання і по зовнішньому кінцю опорної поверхні з'єднання. (50), становить не менше 30 % товщини (Т) мос123. Спосіб з'єднання мостин на основі, які мають тини. серцевину (30), лицьову сторону (2), тильну сто110. Мостина за будь-яким з пп. 59-109, яка відрірону (34) і протилежні крайові ділянки (4а, 4b) зняється тим, що глибина канавки (36) під шпунт, з'єднання, які сформовані як деталі механічної виміряна від площини (ВП) з'єднання, щонайменсистеми фіксації і з яких одна виконана як канавка ше на 2 % більше відповідної протяжності шпун(36) під шпунт, яка обмежена верхньою (39) і нижта (38). ньою (40) губами і яка має задній край (48), а інша 111. Мостина за будь-яким з пп. 59-110, яка відрівиконана як шпунт (38) з орієнтованою вгору ділязняється тим, що шпунт (38) відмінний за властинкою (8) на його вільній зовнішній вершині, причовостями матеріалу від верхньої (39) або нижньої му канавка під шпунт має форму піднутреної кана(40) губи. вки (36) з отвором, внутрішньою ділянкою (35) і 112. Мостина за будь-яким з пп. 59-111, яка відрівнутрішньою поверхнею (45) фіксації, шпунт (38) зняється тим, що верхня губа (39) є більш жорстмає поверхню (65) фіксації, яка виконана з можликою, ніж нижня губа (40). вістю взаємодії з внутрішньою поверхнею (45) фік113. Мостина за будь-яким з пп. 59-112, яка відрісації у канавці (36) під шпунт сусідньої мостини, зняється тим, що верхня (39) і нижня (40) губи коли дві такі мостини механічно з'єднані, так що їх виконані з матеріалів з різними властивостями. лицьові сторони (2) розташовуються в одній пло114. Мостина за будь-яким з пп. 59-113, яка відріщині (ГП) поверхні і верхня частина їх крайових зняється тим, що система фіксації також містить ділянок (4а, 4b) з'єднання стикуються в площині другий механічний фіксатор, який містить канавку (ВП) з'єднання, орієнтованій перпендикулярно до (14) фіксації, сформовану на нижній стороні кранеї, і нову мостину з'єднують з раніше укладеною йової ділянки (4b) з'єднання, яка підтримує шпунт, мостиною, суміщаючи крайові ділянки з'єднання цих мостин, який відрізняється тим, що і яка проходить паралельно площині (ВП) з'єднання, і фіксувальну рейку, яка приєднана як ціле до нову мостину переміщують однією її крайовою крайової ділянки (4а) з'єднання мостини під канавділянкою (4b) до іншої крайової ділянки (4а) ранікою (36) під шпунт і яка проходить, по суті, по усій ше укладеної мостини, доки шпунт (38) однієї мосдовжині крайової ділянки з'єднання, яка має фіктини частково не увійде у канавку (36) під шпунт суючий компонент (6), який виступає з рейки і іншої мостини, який, коли дві такі мостини механічно з'єднані, потім нову мостину нахиляють вгору відносно равходить у канавку (14) фіксації сусідньої мосніше укладеної мостини для введення зовнішньої тини (1'). вершини (69) шпунта (38), що виконаний на одній 115. Мостина за п. 114, яка відрізняється тим, що мостині і що має на відстані від його вершини пофіксувальна рейка (6) виступає за межі площини верхню фіксації (65), виконану на орієнтованій (ВП) з'єднання. вгору ділянці (8) шпунта, у канавку (36) під шпунт 116. Мостина за будь-яким з пп. 59-115, яка відрііншої мостини, при наявності контакту між верхзняється тим, що вона виконана з дошки, яка має ньою і нижньою сторонами канавки (36) під шпунт і шпунта (38), доки верхня частина крайових діля 15 76974 16 нок з'єднання мостин не увійде у контакт одна з мостини при контакті між верхніми крайовими діодною, лянками (4а, 4b) з'єднання нової мостини і раніше потім нову дошку нахиляють вниз у кінцеве полоукладеної мостини. 128. Спосіб за будь-яким з пп. 123-127, який відріження, продовжуючи вводити шпунт (38) у канавку зняється тим, що (36) під шпунт у положення, в якому опорна поверхня (71), виконана на нижній стороні шпунта (38), притискують нову мостину до раніше укладеної контактує з відповідною опорною поверхнею (50), мостини, здійснюючи нахил вниз. 129. Спосіб за будь-яким з пп. 123-128, який відрівиконаною на нижній губі (40) іншої мостини, вназняється тим, що нахил вгору закінчують защіслідок чого відбувається взаємна механічна фіксація мостин як по горизонталі, так і по вертикалі. панням шпунта (38) у канавці (36) під шпунт. 124. Спосіб за п. 123, який відрізняється тим, що 130. Спосіб за п. 129, який відрізняється тим, що під час установлення нову мостину та її шпунт (38) защіпання здійснюють, по суті, розсовуючи верхню переміщують до канавки під шпунт у раніше укла(39) і нижню (40) губи канавки під шпунт. 131. Спосіб за п. 130, який відрізняється тим, що деній мостині. 125. Спосіб за п. 123, який відрізняється тим, що защіпання здійснюють, трохи згинаючи вниз нижпід час установлення нову мостину і її піднутрену ню губу (40) канавки під шпунт. 132. Спосіб за будь-яким з пп. 123-131, який відріканавку (36) під шпунт переміщують до шпунта зняється тим, що нову мостину після установлен(38) у раніше укладеній мостині. 126. Спосіб за будь-яким з пп. 123-125, який відріня переміщують вздовж раніше укладеної мостизняється тим, що здійснюють нахил вгору нової ни, щоб встановити механічну фіксацію також мостини, одночасно притискуючи її до раніше уквздовж сусідніх крайових ділянок (4а, 4b) з'єдладеної мостини. нання. 127. Спосіб за будь-яким з пп. 123-126, який відрізняється тим, що здійснюють нахил вниз нової Даний винахід відноситься до системи фіксації для механічного з'єднання мостин і до мостин, забезпечених такою системою фіксації, способу установлення цих мостин, способу їх виготовлення, інструменту, а також застосування такого інструмента для установлення мостин. Винахід особливо придатний для мостин, що виготовлені на основі деревного матеріалу і що звичайно мають серцевину з дерева, які підлягають механічному з'єднанню. Таким чином, нижченаведений опис рівня техніки, а також задач та ознак винаходу присвячено цій області застосування і, головним чином, прямокутним паркетним мостинам, що з'єднуються по довгій стороні і по короткій стороні. Винахід особливо придатний для плаваючих підлог, тобто підлог, які можуть переміщатися відносно основи. Однак, потрібно звернути увагу на те, що винахід застосовний до усіх типів існуючих жорстких мостин, наприклад, однорідних дерев'яних мостин, дерев'яних мостин з шаруватою серцевиною або фанерною серцевиною, мостин з поверхнею зі шпону і серцевиною з деревного волокна, тонких ламінатних мостин, мостин з пластмасовою серцевиною і т.п. Винахід, звичайно, можна використовувати для інших типів мостин, які можна піддавати механічній обробці за допомогою різальних інструментів, наприклад, дощок для чорної підлоги з фанери або деревостружкової плити. Навіть якщо це не переважно, мостини можна після установлення прикріпляти до основи. Механічні з'єднання за короткий час завоювали ринок, головним чином, внаслідок своїх високих укладальних характеристик, міцності з'єднання та якості з'єднання. Незважаючи на те, що підлога [згідно з WO 9426999] описана більш детально нижче, і підлога, що продається під торговим зна ком Аllос©, має більші переваги у порівнянні з традиційними клеєними підлогами, потрібні додаткові удосконалення. Механічні з'єднувальні системи дуже зручні для з'єднання не тільки ламінатних мостин, але також дерев'яних мостин та композитних мостин. Такі мостини можуть містити велику кількість різних матеріалів на поверхні, у серцевині і на тильній стороні. Згідно з нижченаведеним описом, ці матеріали також можна використовувати в різних деталях з'єднувальної системи, наприклад, рейці, фіксуючому елементі та шпунті. Рішення, що передбачає використання рейки, виконаної заодно з мостиною, розкрите, [наприклад, у WO 9426999 або WO 9747834], яке передбачає горизонтальне з'єднання і також передбачає шпунт, що забезпечує вертикальне з'єднання, призводить, однак, до витрат у вигляді відходів матеріалу у зв'язку з формуванням механічного з'єднання шляхом механічної обробки матеріалу мостини. Для оптимального функціонування, наприклад, паркетної мостини товщиною 15мм, рейка повинна мати ширину, яка приблизно дорівнює товщині мостини, тобто близько 15мм. При ширині шпунта близько 3мм, розмір відходів буде 18мм. Нормальна ширина мостини дорівнює близько 200мм. Тому, кількість відходів матеріалу буде близько 9%. У загальному випадку, вартість відходів матеріалу буде велика, якщо мостини складаються з матеріалів, які дорого коштують, якщо вони товсті або якщо їх формат малий, через що кількість погонних метрів з'єднання з розрахунку на квадратний метр підлоги велика. Звичайно, розмір відходів матеріалу можна знизити, якщо використовувати рейку у вигляді окремо виготовленої алюмінієвої рейки, заздалегідь прикріпленої до мостини у фабричних умовах. 17 76974 18 Крім того, алюмінієва рейка, в ряді застосувань, лежать в основі винаходу, нижче наведений опис може забезпечувати кращу, а також більш дешеву основної конструкції і функції мостин, [згідно з WO з'єднувальну систему, ніж рейка, оброблена і сфо9426999 та WO 9966151], з посиланнями на Фіг.1рмована з серцевини. Однак, недолік використан17 прикладених креслень. У застосовних частинах. ня алюмінієвої рейки полягає у тому, що інвестинижченаведений опис рівня техніки також викорисційні витрати можуть виявитися значними, і для товується у варіантах здійснення даного винаходу, перебудови існуючої традиційної виробничої лінії, описаного нижче. щоб можна було виробляти таку механічну з'єднуНа Фіг.3а та 3b показана мостина 1 [згідно з вальну систему, може бути потрібна реконструкція WO 9426999], зверху і знизу, відповідно. Мостина фабричного обладнання, яка дорого коштує. Од1 прямокутної форми має верхню сторону 2, нижнак, перевага алюмінієвої рейки, яка відповідає ню сторону 3, дві протилежні довгі сторони з крарівню техніки, полягає у тому, що не треба міняти йовими ділянками 4а та 4b з'єднання і дві протипочатковий формат мостин. лежні короткі сторони з крайовими ділянками 5а та У випадку використання рейки, виготовленої 5b з'єднання. шляхом механічної обробки матеріалу мостини, Крайові ділянки 4а та 4b з'єднання довгих стовсе відбувається навпаки. При цьому, формат морін, як і крайові ділянки 5а та 5b з'єднання коротстин треба регулювати так, щоб забезпечити доских сторін, можуть з'єднуватися механічно без татньо матеріалу для формування рейки та шпунклею у напрямку Н2, показаному на Фіг.1с, щоб та. Для ламінатних підлог часто необхідно стикуватися у площині ВП з'єднання (вказаній на змінювати також ширину обробного паперу, що Фіг.2с) і також, щоб в укладеному стані їх верхні використовується. Усе це регулювання та зміни сторони розташовувалися у загальній площині ГП також вимагають модифікацій виробничого облад(вказаній на Фіг.2с). нання, які дорого коштують, і більших адаптацій У показаному варіанті здійснення, який є приквиробу. ладом мостин [згідно з WO 9426999], (Фіг.1-3 приКрім вищезазначених проблем, пов'язаних з кладених креслень), мостина 1 забезпечена фабнебажаною витратою матеріалу і витратами на рично встановленою плоскою рейкою 6, яка адаптацію виробництва і виробу, недолік рейки проходить вздовж усієї довгої сторони 4а і яка виполягає у тому, що вона здатна до пошкодження конана з гнучкого, пружного алюмінієвого листа. при транспортуванні та установленні. Рейка 6 виходить за межі площини ВП з'єднання Таким чином, потрібно забезпечити механічне на крайовій ділянці 4а з'єднання. Рейку 6 можна з'єднання при низьких виробничих витратах і, при приєднувати механічно згідно з показаним варіанцьому, зберегти сучасні високі характеристики, що том здійснення, або, альтернативно, за допомогою відносяться до укладення, демонтажу, якості та клею або будь-яким іншим способом. Згідно із згаміцності з'єднання. Рішення, передбачені рівнем даними документами як матеріал для рейки, яка техніки, не дозволяють досягти низьких витрат, не прикріпляється до мостини у фабричних умовах, жертвуючи стандартами міцності і/або функціями можна використати і інші матеріали, наприклад, укладення. Отже, задача винаходу полягає у тому, лист будь-якого іншого металу, алюмінієві або щоб указати рішення, що дозволяє знизити витрапластмасові секції. Також, згідно з тим, що указано ти і, у той самий час, зберегти міцність і функцію. [в WO 9426999 і описано та показано в WO Винахід виходить з відомих мостин, що мають 9966151], рейку 6 можна, альтернативно, формусерцевину, лицьову сторону, тильну сторону і провати з мостиною 1 заодно, наприклад, шляхом тилежні крайові ділянки з'єднання, одна з яких відповідної механічної обробки серцевини моссформована у вигляді канавки під шпунт, яка обтини 1. межена верхньою та нижньою губами і яка має Даний винахід застосовний до мостин, де рейзадній кінець, а інша сформована у вигляді шпунта ка або, щонайменше, її частина сформована як з направленою вгору ділянкою на його вільній зовєдине ціле з серцевиною, і винахід вирішує спецінішній вершині. Канавка під шпунт має форму підальні проблеми, пов'язані з такими мостинами та нутреної канавки з отвором, внутрішньою ділянкою їх установленням. Серцевина мостини, не обов'язта внутрішньою поверхнею фіксації. Щонайменше, ково, але переважно, виконана з однорідного мачастини нижньої губи сформовані як єдине ціле з теріалу. Однак, рейка 6 завжди з'єднана з мостисерцевиною мостини, і шпунт має поверхню фікною 1, тобто повинна бути сформована на мостині сації, призначену для контакту з внутрішньою поабо прикріплена у фабричних умовах. верхнею фіксації канавки під шпунт мостини, що У відомих варіантах здійснення [згідно з вищеприєднується, при механічному з'єднанні двох тазазначеним WO 9426999 та WO 996151], ширина ких мостин, коли їх лицьові сторони розташовурейки 6 може становити близько 30мм, і її товщина ються в одній площині (ГП) поверхні і стикуються у дорівнювати близько 0,5мм. площині (ВП) з'єднання, орієнтованій перпендикуАналогічна, але коротша рейка 6' розміщена лярно до неї. Ця техніка розкрита, крім іншого, вздовж короткої сторони 5а мостини 1. На частині [в DE-A-3041781], яка буде більш детально розгрейки 6, яка виступає за межі площини ВП з'єдлянута нижче. нання, сформований фіксуючий елемент 8, який Однак, раніше, будуть розглянуті загальні підпроходить вздовж усієї рейки 6.В нижній частині ходи, що відносяться до мостин і систем фіксації фіксуючого елемента 8 є робоча поверхня фіксації для механічного скріплення мостин як передумови 10, яка повернена до площини ВП з'єднання і яка даного винаходу. має висоту, наприклад, 0,5мм. При укладенні ця Для полегшення розуміння та опису даного поверхня 10 фіксації взаємодіє з канавкою 14 фіквинаходу, а також для осмислення проблем, які сації, виконаною на нижній стороні 3 крайової ді 19 76974 20 лянки 4b з'єднання протилежної довгої сторони Фіг.1а-с до раніше укладеної мостини 1 у ряді сусідньої мостини 1'. Рейка 6' вздовж короткої стопримикаючих мостин. На першому етапі, показарони забезпечена відповідним фіксуючим елеменному на Фіг.2а, скошені поверхні виїмки 16 і фіксутом 8', і крайова ділянка 5b з'єднання протилежної ючого шпунта 20 взаємодіють так, що рейка 6' відкороткої сторони має відповідну канавку 14' фіксагинається вниз внаслідок змикання крайових ції. Край канавки 14, 14' фіксації, повернений від ділянок 5а, 5b короткої сторони. При остаточному площини ВП з'єднання, утворює робочу поверхню змиканні рейка 6' защіплюється, коли фіксуючий 10' фіксації для взаємодії з робочою поверхнею 10 елемент 8' входить у канавку 14' фіксації, внасліфіксації фіксуючого елемента. док чого робочі поверхні 10, 10' фіксації на фіксуДля механічного з'єднання довгих сторін, так ючому елементі 8' і канавці 14' фіксації входять у як і коротких сторін, також у вертикальному наконтакт одна з одною. прямку (напрямку Н1, вказаному на Фіг.1с), на моПовторюючи операції, показані на Фіг.1a-с та стині 1, вздовж однієї її довгої сторони (крайової 2а-с, можна укласти всю підлогу без клею і вздовж ділянки 4а з'єднання) і однієї її короткої сторони усіх країв з'єднання. Таким чином, мостини вище(крайової ділянки 5а з'єднання) сформована відкзазначеного типу можна з'єднувати механічно, рита у поперечному напрямку виїмка або канавка спочатку, як правило, нахиляючи вниз відносно 16 під шпунт. Зверху вона обмежена верхньою довгої сторони і, коли довга сторона прикріплена, губою на крайовій ділянці 4а, 5а з'єднання, а знизу защіплюючи короткі сторони одну з одною шляхом - відповідними рейками 6, 6'. На протилежних крагоризонтального зміщення нової мостини 1' йових ділянках 4b, 5b, є верхня виїмка, яка задає вздовж довгої сторони раніше укладеної мостини 1 фіксуючий шпунт 20, взаємодіючий з виїмкою або (у напрямку Н3). Мостини 1,1' можна, не ушкоджуканавкою 16 під шпунт (див. Фіг.2а). ючи з'єднання, демонтувати у зворотному порядку На Фіг.1а-1с показано, як можна з'єднувати і потім знову укладати. Ці принципи укладення одну з одною дві довгі сторони 4а, 4b двох таких частково застосовні також у зв'язку з даним винамостин 1, 1' на основі О шляхом нахилу вниз находом. вколо центра Ц поблизу перетину площини ГП Для забезпечення оптимального функціонуповерхні з площиною ВП з'єднання, утримуючи вання і простоти укладення та демонтажу, мостимостини фактично у контакті одна з одною. ни, що відповідають рівню техніки, повинні, після На Фіг.2а-2с показано, як можна з'єднувати з'єднання вздовж своїх довгих сторін, мати можлиодну з одною короткі сторони 5а, 5b мостин 1, 1' вість займати положення, коли є можливість невешляхом защіпання. Довгі сторони 4а, 4b можна ликого вільного ходу між робочою поверхнею 10 з'єднувати обома методами, тоді як з'єднання кофіксації фіксуючого елемента і робочою поверхротких сторін 5а, 5b - після укладення першого нею 10' фіксації канавки 14 фіксації. Однак, у факряду мостин - звичайно здійснюється тільки шлятичному стиковому з'єднанні між мостинами у хом защіпання після з'єднання довгих сторін 4а, площині ВП з'єднання поблизу верхньої сторони 4b. дощок (тобто у площині ГП поверхні), ніякого вільКоли треба з'єднати нову мостину 1' і раніше ного ходу не потрібно. Щоб мостини зайняли таке укладену мостину 1 по їх крайових ділянках 4а, 4b положення, може знадобитися притиснути одну довгих сторін згідно з Фіг.1а-1с, крайову ділянку 4b мостину до іншої. Більш докладний опис цього довгої сторони нової мостини 1' притискують до вільного ходу [наведений у WO 9426999]. Такий крайової ділянки 4а довгої сторони раніше укладевільний хід може становити близько 0,01-0,05мм ної мостини 1, згідно з Фіг.1а, так що фіксуючий між робочими поверхнями 10, 10' фіксації при пришпунт 20 входить у виїмку або канавку 16 під тисненні довгих сторін дощок, що з'єднуються, шпунт. Потім, мостину 1' нахиляють вниз, до чородна до одної. Цей вільний хід полегшує входженнової підлоги О згідно з Фіг.1b. Фіксуючий шпунт 20 ня фіксуючого елемента 8 у канавку 14, 14' фіксавходить у виїмку або канавку 16 під шпунт, і, одноції і його вихід звідти. Однак, як було зазначено, у часно, фіксуючий елемент 8 рейки 6 защіплюється з'єднанні між мостинами, де площина ГП поверхні у канавці фіксації 14. При такому нахилі вниз може перетинається з площиною ВП з'єднання на верхбути задіяна верхня частина 9 фіксуючого елеменній стороні мостин, ніякого вільного ходу не потта 8, виконуючи функцію напрямної для перемірібно. щення нової мостини 1' до раніше укладеної мосЗ'єднувальна система допускає зміщення тини 1. вздовж краю з'єднання у положенні фіксації після У положенні з'єднання згідно з Фіг.1с мостини приєднання необов'язкової сторони. Тому укла1, 1' певним чином зафіксовані у напрямку Н1, як і дення можна здійснювати різними способами, які у напрямку Н2 вздовж своїх крайових ділянок 4а, усі є варіантами трьох основних способів: 4b довгої сторони, але мостини 1, 1' можуть зміНахил по довгій стороні і защіпання на коротщатися по відношенню одна до одної у подовжкій стороні. ньому напрямку з'єднання вздовж довгих сторін Защіпання на довгій стороні і защіпання на ко(тобто у напрямку Н3). роткій стороні. На Фіг.2а-2с показано, як можна механічно Нахил по короткій стороні, нахил вгору двох з'єднувати крайові ділянки 5а, 5b короткої сторони мостин, зміщення нової мостини вздовж краю комостин 1, 1' у напрямках Н1 та Н2, зміщуючи нову роткої сторони попередньої мостини і, нарешті, мостину 1' практично горизонтально у напрямку до нахил вниз двох мостин. раніше укладеної мостини 1. Це можна, зокрема, Найбільш загальний та безпечний спосіб поляздійснити після приєднання довгої сторони нової гає у тому, що спочатку мостину нахиляють вниз мостини 1' шляхом нахилу всередину згідно з відносно довгої сторони і прикріпляють до іншої 21 76974 22 мостини. Потім, її зміщують у положенні фіксації у механічної фіксації зумовлює велику кількість віднапрямку до короткої сторони третьої мостини. ходів матеріалу внаслідок конструкції великих фікУкладення також можна здійснювати, защіплюючи суючих елементів. одну сторону, довгу сторону або коротку сторону, з Ще одна відома конструкція механічних сисіншою мостиною. Потім здійснюють зміщення у тем фіксації мостин показана у GB-A-1430423 та положенні фіксації, доки інша сторона не защипна Фіг.7а-7b прикладених креслень. Ця система неться з третьою мостиною. Ці два способи вимаоснована на шпунтовому з'єднанні, в якому передгають защіпання, щонайменше, однієї сторони. бачений додатковий утримуючий гачок на вистуОднак, укладення також можна здійснювати без паючій губі з боку канавки під шпунт і відповідний защіпання. Згідно з третьою альтернативою споутримуючий виступ, сформований на верхній сточатку коротку сторону першої мостини нахиляють роні шпунта. Система вимагає значної пружності всередину до короткої сторони другої мостини, яка губи, забезпеченої гачком, і не передбачає демонвже з'єднана своєю довгою стороною з третьою таж, що не руйнує з'єднувальні краї дощок. Щільна мостиною. Після цього з'єднання, першу і другу посадка вимагає ускладнення виготовлення, і геомостину трохи нахиляють вгору. Першу мостину метрія з'єднання обумовлює велику кількість відзміщують, у нахиленому вгору положенні вздовж її ходів матеріалу. короткої сторони, доки верхні краї з'єднання перЩе одна відома конструкція механічних сисшої і третьої мостин не увійдуть у контакт один з тем фіксації мостин розкрита [у DE-A-4242530]. одним, після чого обидві мостини нахиляють вниз Така система фіксації показана також на Фіг.8а-b у з'єднаному стані. прикладених креслень. Ця відома система має Вищеописана мостина та її система фіксації декілька недоліків. Крім того, що вона зумовлює одержали велике визнання на ринку у застосуванвеликі відходи матеріалу при виготовленні, її важні до ламінатних мостин товщиною близько 7мм, ко виготовляти ефективним способом, якщо потрізабезпечених алюмінієвою рейкою 6 товщиною бні високоякісні з'єднання у високоякісній підлозі. близько 0,6мм. Комерційні варіанти мостин [згідно Піднутрену канавку, яка створює канавку під з WO 9966151], показаних на Фіг.4а та 4b, також шпунт, можна виконати тільки з використанням одержали визнання. Однак, виявилося, що цей кінцевої фрези, що переміщається вздовж з'єднупідхід, зокрема, непридатний для мостин, виконавального краю. Таким чином, неможливо викорисних з матеріалу на основі деревного волокна, осотовувати великі дискові різальні інструменти для бливо, масивного деревного матеріалу або клеємеханічної обробки дошки з бокового краю. ного багатошарового деревного матеріалу, для Існує багато варіантів механічного з'єднання формування паркетних підлог. Одна причина, чорізних типів дощок, зокрема, мостин, що забезпему цей відомий підхід не годиться для цього типу чують малу кількість відходів матеріалу та можливиробів, полягає у великій кількості відходів матевість ефективного виробництва також з викорисріалу внаслідок механічної обробки крайових ділятанням деревно-волоконних та деревних нок для формування канавки під шпунт необхідної матеріалів мостини. Таким чином, [у WO 9627721] глибини. (Фіг.9а-b прикладених креслень) та [JP 3169967] Щоб частково вирішити цю проблему, можна (Фіг.10а-b прикладених креслень) розкриті два використати підхід, показаний на Фіг.5а та 5b притипи з'єднань типу заскочки, які передбачають кладених креслень, [описаний і показаний у DE-Aмалу кількість відходів, але їх недолік полягає у 3343601], тобто можна формувати крайові ділянки тому, що вони не дозволяють демонтувати мостиз'єднання з окремих елементів, приєднаних до ни нахилом вгору. Крім того, ці системи не дозвокраїв довгих сторін. Крім того, цей підхід зумовлює ляють використовувати великі кути фіксації, щоб високу вартість алюмінієвих секцій і необхідність зменшити небезпеку роз'єднання. Очевидно, що ці значної механічної обробки. Крім того, важко приз'єднувальні системи можна виготовляти ефективєднувати секційні елементи вздовж країв економіним способом з використанням великих дискових чним способом. Однак, показана геометрія не дорізальних інструментів, але їх серйозний недолік зволяє монтувати та демонтувати без значного полягає у тому, що демонтаж шляхом нахилу вговільного ходу шляхом нахилів вниз і вгору, відпору призводить до серйозного пошкодження систевідно, оскільки компоненти не проходять на відсми фіксації, внаслідок чого мостини не вдається тані один від одного при цих переміщеннях, якщо знову укладати за допомогою механічної фіксації. вони виготовлені з щільною посадкою (див. Фіг.5b). Ще одна відома система розкрита [у DE-AІнша відома конструкція мостин з механічною 1212275] і показана на Фіг.11а-b прикладених кресистемою фіксації показана на Фіг.6а-d прикладеслень. Ця відома система придатна для монтажу них креслень і [описана в СА-А-0991373]. При виспортивних підлог з пластичного матеріалу і не користанні цієї механічної системи фіксації усі симоже бути виготовлена за допомогою великих дили, які намагаються роз'єднати довгі сторони скових різальних інструментів для формування мостин, прикладені до фіксуючого елемента на різко піднутреної канавки. Крім того, цю відому зовнішньому кінці рейки (див. Фіг.6а). При укласистему не можна демонтувати у відсутність матеденні та демонтажі підлоги матеріал повинен бути ріалу, що має таку високу пружність, щоб верхню гнучким, щоб можна було вивільняти шпунт шлята нижню губи, які оточують піднутрену канавку, хом одночасного повороту відносно двох центрів. можна було сильно деформувати при роз'єднанні. Щільна посадка між усіма поверхнями не дає можТому цей тип з'єднання непридатний для мостин ливості здійснювати раціональне виготовлення і на основі деревного волокна, якщо потрібні висозміщення у положенні фіксації. Коротка сторона 6с коякісні з'єднання. не має горизонтальної фіксації. Однак, цей тип Шпунтові з'єднання, що мають похилі канавку 23 76974 24 та шпунт, також були запропоновані [згідно з US-AСерйозним недоліком механічної системи фік1124228]. Тип з'єднання, показаний на Фіг.12c-d сації [згідно з DE-A-3041781] є складність виготовприкладених креслень, дає можливість монтувати лення. Як спосіб виготовлення було запропонованову мостину, штовхаючи її вниз зверху орієнтоно використати кінцеву фрезу типу гриб, зовнішня ваного під нахилом вгору шпунта раніше укладеної ділянка якої виконує трапецеїдальну у поперечномостини. Для прикріплення знову укладеної мосму перерізі внутрішню частину канавки під шпунт. тини використовують цвяхи, забиваючи їх вниз під Такий спосіб виготовлення нераціональний з пракнахилом через мостину над орієнтованим під натичної точки зору і, крім того, зумовлює великі хилом вгору шпунтом. Згідно з варіантом здійспроблеми допусків, якщо спосіб виготовлення тренення, показаним на Фіг.12а-b, такий підхід неприба використати для виробництва мостин або інших датний у разі використання з'єднання ластівчиним дощок з деревного матеріалу для формування хвостом. Цей підхід звичайно передбачає малу стінових панелей, або паркетних дощок, що мають кількість відходів матеріалу, але абсолютно невисокоякісні з'єднання. придатний, якщо треба забезпечити плаваючу Згідно з викладеним вище, недолік цієї механіпідлогу, в якій окремі мостини потрібно монтувати чної системи фіксації згідно з рівнем техніки полята демонтувати без пошкодження простим спосогає у тому, що введення похилого шпунта у канавбом, і який містить високоякісні з'єднання. ку вимагає значної величини вільного ходу між [У DE-A-3041781] розкрита і показана система шпунтом та канавкою (див. Фіг.5 [у DE-A-3041781] фіксації для з'єднання мостин, особливо для вигота Фіг.13b прикладених креслень), щоб можна бутовлення кільцевих доріжок для катання на ролило здійснювати нахил вниз, якщо матеріал мостиках та доріжок для боулінга з пластичного матеріни не має значного ступеня пружності. Крім того, алу. Така з'єднувальна система показана також на такий нахил вниз не можна здійснювати, коли нова Фіг.13а-d прикладених креслень. Ця система місмостина і раніше укладена мостина встановлені тить подовжню піднутрену канавку вздовж одного одна відносно одної таким чином, що вони торкакраю мостини та виступаючий вгору зігнутий шпунт ються одна одної поблизу верхнього краю мостин вздовж протилежного краю мостини. У поперечнад шпунтом і канавкою, відповідно, так що центр ному перерізі, піднутрена канавка має першу діляповороту при русі нахилу вниз розташовується у нку, яка обмежена ділянками паралельних поверцій точці. хонь і паралельна головній площині мостини, і Ще один недолік цієї механічної системи фікдругу внутрішню ділянку трапецеїдальної або квасації, відповідної рівню техніки, [згідно з DE-Aзитрапецеїдальної форми (Фіг.13а-b та Фіг.13с-d, 3041781], у зв'язку з особливо товстими мостинавідповідно, прикладених креслень). У поперечному ми з деревного матеріалу, полягає у тому, що зміперерізі, шпунт має дві плоскопаралельних ділянщення нової мостини вздовж раніше укладеної ки, розташованих під кутом одна до одної, де дімостини в укладеному або частково піднятому лянка, найближча до центра мостини, паралельна положенні сильно утруднене через контакт мостин головній площині мостини і де зовнішня вільна однієї з одною вздовж великих ділянок поверхні. ділянка нахилена під кутом вгору відповідно до Навіть якщо механічну обробку дерев'яних мостин відповідної ділянки поверхні у трапецеїдальній або мостин на основі деревного волокна здійснючастині піднутреної канавки. вати дуже точно, ці ділянки поверхні, з природних Конструкція шпунта і канавки, а також крайопричин, не будуть абсолютно гладкими, але бувих ділянок мостини така, що при механічному дуть мати виступаючі волокна, які значно збільз'єднанні двох таких мостин виникає контакт між, з шують тертя. При укладенні паркетних підлог і т.п. одного боку, ділянками поверхні шпунта і відповідвикористовуються довгі дошки (часто 2-2,4м довними ділянками поверхні піднутреної канавки жиною та 0,2-0,4м шириною) і, в основному, привздовж усієї верхньої сторони та зовнішнім кінцем родні матеріали. Довгі дошки такого типу жолобшпунта, також вздовж нижньої сторони внутрішляться і, тому, відхиляються від абсолютно ньої плоскопаралельної ділянки шпунта і, з іншого плоскої форми (вони мають форму банана). У цих боку, між крайовими поверхнями з'єднаних мостин випадках ще важче зміщати знову укладену моснад та під шпунтом і канавкою, відповідно. Коли тину вздовж раніше укладеної мостини, якщо поттреба з'єднати нову мостину з раніше укладеною рібна взаємна механічна фіксація мостин також по мостиною, нову мостину нахиляють вгору під поткоротких сторонах. рібним кутом для введення похилої зовнішньої Додатковий недолік механічної системи фіксаділянки шпунта у зовнішню плоскопаралельну часції [згідно з DE-A-3041781] полягає у тому, що вона тину канавки раніше укладеної мостини. Потім не дуже придатна для високоякісних підлог, викошпунт вставляють у канавку, нахиляючи при цьому наних з деревних матеріалів або матеріалів на нову мостину вниз. Через похилу форму шпунта у основі деревного волокна, через що для них необпершій частині канавки потрібна значна величина хідна щільна посадка у вертикальному напрямку вільного ходу, щоб можна було здійснювати це між шпунтом та канавкою щоб уникнути розтріскувведення і нахил всередину. Альтернативно, невання. обхідний значний ступінь пружності матеріалу під[У WO 9747834] розкриті мостини з різними тилоги, який, згідно з документом, повинен складапами механічних систем фіксації. Системи фіксатися з пластика. У положенні укладального ції, призначені для взаємної фіксації довгих сторін з'єднання, має місце контакт між більшою частимостин (Фіг.2-4, 11 та 22-25 в документі) сконструною поверхонь шпунта і піднутреної канавки за йовані так, що мостини можна монтувати та демовинятком нижньої частини нахиленої вгору зовнінтувати з'єднувальним та поворотним рухом, при шньої ділянки шпунта. цьому більшість з тих, які передбачають взаємну 25 76974 26 фіксацію коротких сторін мостин (Фіг.5-10), сконстнаносять на основу, на якій встановлюють паркетруйовані так, що з'єднуються одна з одною шляну підлогу. Таким чином, раніше укладену паркетхом поступального зближуючого руху для з'єднанну дошку можна знову підіймати лише до того, як ня за допомогою фіксатора, що защіплюється, але схопиться клей. Тому, на практиці, ця паркетна ці системи фіксації на коротких сторонах мостин підлога назавжди прикріпляється до основи після не можна демонтувати, не зруйнувавши або, у укладення. будь-якому випадку, не пошкодивши їх. [У СА-А-22552791] показані та описані мостиДеякі з мостин, розкритих [у WO 9747834] і ни, забезпечені канавкою особливої конструкції сконструйованих з можливістю з'єднання та демовздовж однієї довгої сторони і відповідно сформонтажу поворотним рухом (Фіг.2-4 [у WO 9747834] ваним шпунтом вздовж іншої довгої сторони. З та Фіг.14а-с прикладених креслень), мають на одпатентної заявки, а також з Фіг.16а-b прикладених ному своєму краю канавку і рейку, яка виступає під креслень випливає, що шпунт і канавка закруглені канавкою і яка виходить за межі площини з'єднанта нахилені вгору, забезпечуючи з'єднання однієї ня, де стикуються верхні сторони двох з'єднаних мостини з іншою при розташуванні нової мостини дощок. Рейка призначена для взаємодії з практичпоблизу укладеної з подальшим одночасним їх но відповідно сформованою ділянкою на протилепідйомом та нахилом, після чого канавку придавжному краю мостини, що дозволяє з'єднувати дві люють зверху орієнтованого похило вгору шпунта аналогічні мостини. Загальна особливість цих моспри одночасному суміщенні та нахилі вниз. Оскільтин полягає у тому, що верхня сторона шпунта ки шпунт і канавка мають відповідні форми, мосмостин і відповідна верхня поверхня канавки є тини важко з'єднувати і, при необхідності, знову плоскими і паралельними верхній стороні або пороз'єднувати. Відхилення від плоскої форми, тобто верхні мостин. З'єднання мостин, що не допускає наявність «форми банана», створює додаткові їх розходження у поперечному напрямку від плоперешкоди для з'єднання двох таких мостин. Це щини з'єднання, забезпечене виключно поверхняобумовлює небезпеку пошкодження шпунта, крім ми фіксації, з одного боку, на нижній стороні шпунтого, конструкція обумовлює великі сили тертя між та і, з іншого боку, на верхній стороні нижньої губи поверхнями шпунта і канавки. або рейці під канавкою. Ці системи фіксації також [У US-A-5797237] розкрита система фіксації із мають той недолік, що вони вимагають ділянки защіпанням для з'єднання паркетних дощок. У рейки, яка виходить за межі площини з'єднання, прикладених кресленнях Фіг.17 - це вигляд у розщо зумовлює відходи матеріалу також на крайовій різі двох з'єднаних мостин, а на Фіг.17b показано, ділянці з'єднання, де сформована канавка. що таку відому мостину не можна демонтувати, [У WO 9747834] розкриті також механічні з'єднахиляючи одну мостину вгору відносно іншої монувальні системи, що містять шпунт у вигляді дуги стини, що лежить. Навпаки, за Фіг.4В згідно з опикола і відповідно сформовану канавку на краю сом до патенту мостину, яку треба видалити, і протилежної сторони мостини (див. Фіг.14d-14е з'єднану з нею мостину, яку треба залишити, потприкладених креслень). При з'єднанні таких сисрібно підняти, щоб витягнути шпунт з канавки. Ситем фіксації кінець шпунта входить в отвір дугової стема дуже схожа на описану у вищезазначеній канавки, після чого починається нахил вниз. При [US-A-2740167] (Фіг.15а-b прикладених креслень), цьому нахилі вниз є великий поверхневий контакт але з тією різницею, що під верхнім гачкоподібним між усіма дуговими поверхнями шпунта та канаввиступом або верхньою губою сформована коротки. Якщо цей тип з'єднувальної системи викориска нижня губа. Однак, ця коротка нижня губа не тати для довгих дощок з дерева або матеріалу на дає ніякого з'єднувального ефекту у зв'язку з наядеревній основі, то буде дуже важко досягти гладвністю зазору між нижньою стороною шпунта та кого та простого суміщення. Крім того, тертя між верхньою стороною цієї короткої губи, коли дві дуговими поверхнями та між кінцем шпунта і дном мостини з'єднані. Крім того, цей зазор передбачеканавки потребує значних зусиль для зміщення ний способом демонтажу, показаним на Фіг.17с. однієї дошки відносно іншої у з'єднаному стані. Звичайно, стверджується, що з'єднувальна систеЦей підхід згідно з рівнем техніки безсумнівно ма є з'єднанням, що защіплюється, але, можливо, краще, ніж розкритий у вищезазначеній [DE-Aмостину, що лежить, трохи нахиляють вгору, щоб 3041781], але має багато недоліків. шпунт міг зайти під гачкоподібну губу цієї мостини. [У US-A-2740167] (див. також Фіг.15а-b прикЦю механічну систему фіксації можна, що також ладених креслень) розкриті паркетні дошки або показано в описі до патенту, виготовляти за допоквадрати, виконані з дерева, на протилежних крамогою великих дискових різальних інструментів. У ях яких сформовані крайові ділянки, які входять у цій системі фіксації не передбачена піднутрена контакт одна з одною при укладенні декількох парканавка, верхня і нижня губи якої примикають до кетних квадратів в ряд. Одна крайова ділянка має шпунта, що вставляється, і фіксують його як по гачок, повернений вниз, а протилежна крайова вертикалі, так і по горизонталі. Таким чином, канаділянка має гачок, повернений вгору. Щоб можна вка має більший розмір по вертикалі, ніж відповідні було вставити нову паркетну дошку під раніше частини шпунта. Тому, укладена підлога може пеукладену паркетну дошку, нижня сторона гачка, реміщатися в різні сторони відносно основи, що поверненого вгору, скошена. Паркетні дошки, з'єдпризводить до розтріскування в з'єднаннях і недонані у вертикальній площині з'єднання, скріпляпустимих вертикальних зміщень. Внаслідок недоються тільки у горизонтальному напрямку упопестатньої фіксації, не можна також досягти високоярек площини з'єднання. Щоб скріпити дошки також кісного з'єднання. перпендикулярно верхній стороні паркетних до[У FR-A-2675174] розкрита механічна з'єднущок, використовують шар клею, який заздалегідь вальна система для керамічних плиток, що мають 27 76974 28 відповідно сформовані протилежні крайові ділянміж площинами поверхні і загальною площиною ки; у цьому випадку використовуються роздільні з'єднання двох з'єднаних мостин. Піднутрення у пружинні затиски, змонтовані на відстані один від канавці такої системи фіксації можна виконати за одного і призначені для захоплення кромки на допомогою дискових різальних інструментів, оберкрайовій ділянці плитки, що приєднується. З'єднутові вали яких нахилені відносно один одного для вальна система не передбачає демонтаж шляхом формування, спочатку, першої внутрішньої частиповороту, що видно з Фіг.18а і, особливо, Фіг.18b ни піднутреної ділянки канавки, а, потім, поверхні прикладених креслень. фіксації, розташованої ближче до отвору канавки. На Фіг.19а та 19b показані мостини, сформоСпосіб укладення підлоги з таких мостин містить вані [згідно з JP 7180333] і виконані методом екстетапи, на яких укладають нову мостину поруч з рузії металевого матеріалу. Після монтажу, пракраніше укладеною мостиною, переміщують шпунт тично неможливо демонтувати такі мостини нової мостини в отвір піднутреної канавки раніше внаслідок геометрії з'єднання, що видно з Фіг.19b. укладеної мостини, нахиляють нову мостину вгору, Нарешті, на Фіг.20а та 20b показана ще одна одночасно вставляючи шпунт у піднутрену канаввідома з'єднувальна система, [розкрита у GB-Aку, і одночасно нахиляють вниз нову мостину у 2117813] і призначена для великих ізольованих кінцеве положення. стінових панелей. Ця система дуже схожа на виВідмінні риси системи фіксації, мостини і спощезазначену систему, [описану у СА-А-2252791], і собу укладення згідно з винаходом, відображені у систему, [описану у WO 9747834], яка показана на незалежних пунктах формули винаходу. У залежФіг.14d та 14е прикладених креслень. Система них пунктах відображені особливо переважні варімає такі самі недоліки, що і дві вищезазначені сисанти здійснення винаходу. Додаткові переваги та теми, і не придатна для ефективного виробництва ознаки винаходу також випливають з нижченавемостин на основі деревного матеріалу або деревденого опису. но-волоконного матеріалу, особливо, коли потрібні Раніше, ніж приступити до опису конкретних і високоякісні з'єднання для високоякісної підлоги. переважних варіантів здійснення з посиланням на Конструкція згідно з цією британською публікацією прикладені креслення, викладається основна ідея передбачає використання металевих секцій як винаходу і вимоги до міцності та функціонування. з'єднувальних елементів і не допускає відкриття Винахід застосовний до прямокутних мостин, шляхом нахилу вгору. що мають першу пару паралельних сторін і другу Інші системи згідно з рівнем техніки розкриті, пару паралельнихсторін. З метою спрощення [наприклад, у DE 20001225U1, JP 2000179137A, опису, перша пара далі буде називатися довгими DE 3041781, DE 19925248, DE 20001225, ЕР сторонами, а друга пара - короткими сторонами. 0623724, ЕР 0976889, ЕР 1045083]. Однак, потрібно указати, що винахід застосовний З вищесказаного випливає, що системи мають також до квадратних мостин. як недоліки, так і переваги. Однак, жодна система Під високою якістю з'єднання мається на увазі фіксації не є повністю придатною для раціональщільна посадка у положенні фіксації між мостинаного виготовлення мостин з системою фіксації, ми як по вертикалі, так і по горизонталі. Необхідна оптимальною відносно способу виготовлення, відможливість з'єднувати мостини без дуже великих ходів матеріалу, функції укладення та демонтажу і видимих зазорів або різниць рівня між краями які, крім того, можна використовувати для підлог, з'єднання як у неукладеному, так і у нормально які повинні мати високу якість, міцність і функцію в укладеному стані. У високоякісній підлозі зазори укладеному стані. з'єднання та різниці рівня не повинні перевищуваЗадача даного винаходу полягає у тому, щоб ти 0,2 і 0,1мм, відповідно. задовольнити цю потребу і забезпечити таку опЗ нижченаведеного опису випливає, що необтимальну систему фіксації для мостин і такі оптихідна можливість фіксації, щонайменше, однієї мальні мостини. Інша задача винаходу полягає у сторони, переважно, довгої сторони, шляхом назабезпеченні раціонального способу виготовлення хилу вниз. Необхідна можливість здійснювати намостин, забезпечених такою системою фіксації. хил вниз з поворотом навколо центра, близького Ще однією задачею винаходу є новий спосіб устадо перетину між площинами поверхні мостин і новлення, який забезпечує більш легке та раціоплощини з'єднання, тобто поблизу «верхніх країв нальне укладення, ніж способи згідно з рівнем з'єднання» мостин, що контактують одна з одною. техніки. Ще однією задачею винаходу є інструВ іншому випадку, неможливо здійснювати з'єдмент, що полегшує укладення мостин шляхом нанання, яке у положенні фіксації має щільно з'єднахилу вниз і з'єднання мостин. Ще однією задачею ні краї. винаходу є застосування такого інструмента для Потрібно мати можливість завершити поворот укладення мостин. Інші предмети винаходу виплиу горизонтальному положенні, в якому мостини вають з вищесказаного, а також з нижченаведенофіксуються вертикально без якогось вільного ходу, го опису. оскільки вільний хід може призводити до небажаМостина та рознімна система фіксації містять них різниць у рівні між краями з'єднання. Нахил піднутрену канавку на одній довгій стороні мостини всередину треба здійснювати таким чином, щоб і виступаючий шпунт на протилежній довгій стороні одночасно направляти мостини одна до одної, мостини. Піднутрена канавка має відповідну повещільно з'єднуючи краї і випрямляючи будь-яку рнену вгору внутрішню поверхню фіксації на відсформу банана (тобто відхилення від плоскої фортані від її кінця. Шпунт і піднутрена канавка сформи мостини). Фіксуючий елемент і канавка фіксації мовані для суміщення та роз'єднання поворотним повинні мати напрямні засоби, які взаємодіють рухом, центр якого знаходиться поблизу перетину один з одним при нахилі всередину. Поворот вниз 29 76974 30 треба виконувати з великою обережністю, щоб короткої сторони, ніж вздовж довгої сторони. мостини не упиралися і не затискали одна одну, Треба мати можливість зберігати мостини щоб уникнути пошкодження системи фіксації. плоскими при наявності вертикальних навантаТреба мати можливість повертати мостину жень. Крім того, треба уникати руху у з'єднанні, вгору відносно довгої сторони для звільнення мососкільки поверхні, що піддаються тиску і що перетини. Оскільки мостини у початковому положенні міщаються відносно одна одної, наприклад, верхні з'єднані з щільним з'єднанням країв, цей поворот краї з'єднання, можуть спричиняти розтріскування. вгору повинен здійснюватися, коли верхні краї Щоб мати можливість фіксувати усі чотири з'єднання контактують один з одним, і з обертансторони, знову укладена мостина повинна мати ням відносно краю з'єднання. Ця можливість повоможливість переміщатися у положенні фіксації роту вгору дуже важлива не тільки при зміні мосвідносно раніше укладеної мостини. Це повинно тин або переміщенні підлоги. При установленні відбуватися з використанням сили належної велибагато мостин укладаються пробно або укладачини, наприклад, за допомогою бруска і молотка, ються неправильно поруч з дверима, в кутах і т.д. без пошкодження країв з'єднання і необхідності Було б серйозним недоліком, якби мостину не моформувати з'єднувальну систему з видимими зажна було звільнити без пошкодження з'єднувальзорами по горизонталі та вертикалі. Можливість ної системи. Не завжди буває, що мостину, яку зміщення більш важлива по довгій стороні, ніж по можна нахилити всередину, можна також знову короткій стороні, оскільки тертя там істотно більше нахилити вгору. У зв'язку з поворотом вниз, звивнаслідок більш довгого з'єднання. чайно має місце невеликий вигин вниз рейки, так Треба мати можливість раціонально виготовщо фіксуючий елемент згинається назад та вниз і ляти з'єднувальну систему з використанням веливідкривається. Якби з'єднувальна система не була ких обертових різальних інструментів, що мають сформована з відповідними кутами і радіусами, то надзвичайно високу точність і продуктивність. мостина після укладення фіксувалася б таким чиДля забезпечення хорошого функціонування, ном, що її не можна було б витягнути. Коротку виробничих допусків і якості треба мати можлисторону, після того, як з'єднання по довгій стороні вість безперервно вимірювати і перевіряти провідкрите поворотом вгору, звичайно витягують філь з'єднання. Особливо важливі деталі механічвздовж краю з'єднання, але було б переважно, ної з'єднувальної системи повинні бути якби коротку сторону також можна було відкривати сконструйовані таким чином, щоб полегшити виповоротом вгору. Це особливо переважно у разі робництво і вимірювання. Треба мати можливість довгих мостин, наприклад, довжиною 2,4м, що виготовляти їх з допусками в декілька сотих міліутрудняє роз'єднання коротких сторін. Поворот метра, і, тому, мати можливість вимірювати їх з вгору треба виконувати з великою обережністю, високою точністю, наприклад, на так званому прощоб мостини не упиралися і не затискали одна екторі профілю. Якщо з'єднувальна система вигоодну, щоб уникнути пошкодження системи фіктовлена за допомогою лінійної різальної машини, сації. то з'єднувальна система буде, за винятком певних Треба мати можливість фіксувати короткі стовиробничих допусків, мати один і той самий пророни мостин шляхом горизонтального защіпання. філь по усій крайовій ділянці. Тому, з'єднувальну Для цього потрібно, щоб частини з'єднувальної систему можна вимірювати з високою точністю, системи були гнучкими і згинними. Навіть якщо відрізуючи деякі зразки шляхом відпилення від нахил всередину довгих сторін набагато простіший мостин і потім вимірюючи їх на проекторі профілю і швидший, ніж защіпання, було б переважно, якби або вимірювальному мікроскопі. Однак, для раціоможна було защіплювати також довгі сторони, нального виробництва потрібно, щоб з'єднувальну оскільки певні операції укладення, наприклад, насистему можна було також вимірювати швидко і вколо дверей, вимагають, щоб дошки з'єднувалися легко, не застосовуючи руйнуючих методів, напригоризонтально. клад, за допомогою вимірювальних приладів. Ця задача полегшується, якщо критичних елементів в Якщо мостина має розміри 1,2 0,2м, то кожсистемі фіксації як можна менше. ний квадратний метр поверхні підлоги містить в Щоб оптимально виготовляти мостину з мінішість раз більше з'єднань по довгій стороні, ніж мальними витратами, довгу і коротку сторони трез'єднань по короткій стороні. Тому велика кількість ба оптимізувати у зв'язку з їх різними властивосвідходів матеріалу і матеріали з'єднання, що доротями, про що було сказано вище. Наприклад, го коштують, не так важливі на короткій стороні, як довгу сторону потрібно оптимізувати відносно нана довгій стороні. хилу вниз, нахилу вгору, позиціонування і можлиЩоб досягти високої міцності, фіксуючий елевості зміщення, тоді як коротку сторону потрібно мент повинен, як правило, мати великий кут фікоптимізувати відносно защіпання і високої міцноссації, щоб фіксуючий елемент не відщіплювався. ті. Оптимально сконструйована мостина має різні Фіксуючий елемент повинен бути настільки висоз'єднувальні системи на довгій і короткій стороні. кий і широкий, щоб не руйнуватися під дією висоМостини на основі деревини і мостини загакого розтяжного навантаження, коли мостина усилом, які містять деревне волокно, набухають та хає зимою внаслідок низької відносної вологості в усихають із змінами відносної вологості. Набуханцей час року. Це також відноситься до матеріалів ня та усихання звичайно починається зверху, і, поблизу канавки фіксації іншої мостини. З'єднання тому, поверхневі шари можуть переміщатися у по короткій стороні повинно мати більш високу більшій мірі, ніж серцевина, тобто частина, з якої міцність, ніж з'єднання по довгій стороні, оскільки сформована з'єднувальна система. Щоб запобігти розтяжне навантаження при усиханні зимою розпідйому або руйнуванню верхніх країв з'єднання у поділяється по меншій довжині з'єднання вздовж 31 76974 32 разі високого ступеня набухання, або появі зазорів краю з'єднання і також утрудняє раціональне вигоз'єднання при висиханні, з'єднувальна система товлення з можливістю досягнення хороших допуповинна мати конструкцію, що допускає перемісків. Крім того, воно не допускає горизонтального щення, яке компенсує набухання та усихання. защіпання. На Фіг.4а та 4b показані системи згідно з рівЗ'єднувальна система згідно з Фіг.16а-b має нем техніки типу Alloc® original і Alloc®Home з виконструкцію, що не дозволяє нахиляти її без значступаючою рейкою, яку можна нахиляти і защіпного ступеня деформації матеріалу, якого важко лювати. досягти у звичайних матеріалах дошки, що застоЗ'єднувальні системи згідно з рівнем техніки, совуються для підлог. Крім того, в цьому випадку, представлені на Фіг.9-16, можуть забезпечувати усі частини шпунта і канавки контактують одна з механічне з'єднання з меншими відходами, ніж одною. Це утрудняє або робить неможливим помеханічні системи фіксації, що мають виступаючу перечне зміщення мостини у положенні фіксації. та оброблену рейку. Однак, жодна з них не задоКрім того, раціональна механічна обробка неможвольняє вищезазначеним вимогам і не вирішує лива у зв'язку з тим, що усі поверхні контактують проблеми, які повинен вирішити даний винахід. одна з одною. Защіпання також не може бути здійЗ'єднання, що защіплюються, представлені на снене. Фіг.7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, не можна фіксувати або З'єднувальна система згідно з Фіг.6а-b не довідкривати поворотним рухом навколо верхньої пускає взаємного нахилу, оскільки вона сконстручастини краю з'єднання, і з'єднання, представлені йована з розрахунку на переміщення відносно на Фіг.8, 11, 19, не можна здійснювати раціональдвох центрів повороту одночасно. Вона не має но шляхом механічної обробки матеріалів мостини горизонтальної фіксації у канавці під шпунт. Усі обертовим різальним інструментом, який має веповерхні контактують одна з одною зі щільною ликий інструментальний діаметр. посадкою. На практиці таку, з'єднувальну систему Мостини, зображені на Фіг.12а-b не можна нане можна зміщати і раціонально виготовляти. Вона хиляти або защіплювати, а треба спочатку вставпризначена для використання з системою фіксації, ляти, штовхаючи паралельно краю з'єднання. яка показана на Фіг.6с-d і сформована на прилегЗ'єднання, зображене на Фіг.12c-d, не можна защілому перпендикулярно встановленому краю мосплювати. Його, можна, допустимо нахиляти всетини, і яка не вимагає поперечного зміщення з редину, але, в цьому випадку, воно повинне бути метою з'єднання. виготовлене з дуже великим вільним ходом у з'єдЗ'єднувальна система згідно з Фіг.8а-b має канувальній системі. Міцність у вертикальному нанавку під шпунт, яку не можна виготувати обертопрямку низька, оскільки верхня і нижня поверхні вими різальними інструментами, що мають великонтакту паралельні. З'єднання також важко вигокий інструментальний діаметр. Вона не може товляти і зміщати у положенні фіксації, оскільки защіплюватися і сконструйована для запобігання воно не містить ніяких вільних поверхонь. Крім поперечному зміщенню за допомогою початкового того, передбачене прибивання до основи цвяхами, напруження і щільної посадки поруч із зовнішньою які забивають похило у мостину над шпунтом, орівертикальною частиною рейки. єнтованим похило вниз. З'єднувальна система згідно з Фіг.5а-b містить З'єднувальні системи, показані на Фіг.6c-d, дві алюмінієві секції. Виготовлення обертовими 15a-b та 17a-b, є прикладами з'єднань, що не марізальними інструментами з великим інструментають вертикальної фіксації, тобто допускають пельним діаметром канавки під шпунт утруднене. реміщення, перпендикулярні верхній стороні мосЗ'єднувальна система сформована так, що немотин. жливо нахиляти нову мостину всередину, утримуЗ'єднання з нахилом всередину, показане на ючи верхній край з'єднання у контакті з верхнім Фіг.14d-e, має ряд недоліків, зумовлених тим, що краєм з'єднання раніше укладеної мостини, так що виготовлене і сконструйоване відповідно до того нахил всередину відбувається відносно центра принципу, що воно повинно мати щільну посадку, і повороту на перетині площини з'єднання і площищо верхня і нижня частини шпунта і канавки мають ни поверхні. Щоб з використанням цієї системи форму дуг кіл з центром на верхньому краю з'єдзгідно з рівнем техніки можна було здійснювати нання, тобто на перетині площин з'єднання і повенахил вниз, необхідно мати значний вільний хід, рхні. Це з'єднання не має необхідних напрямних який перевищує допустиму величину для нормадеталей, і з'єднання важко згинати, оскільки воно льних мостин, коли потрібні високоякісні, естетичмає неправильну конструкцію і дуже великі поверно привабливі з'єднання. З'єднувальну систему хні контакту. У результаті, воно заклинює і має так згідно з Фіг.13а-d важко виготовляти, оскільки вона званий ефект висувної шухляди при нахилі всеревимагає контакту по великій частині поверхні зовдину. Міцність у горизонтальному напрямку дуже нішньої частини шпунта і канавки під шпунт. Це низька, що зумовлено малим кутом верхньої фіктакож утрудняє поперечне зміщення у положенні сації і дуже малою різницею кутів між верхньою і фіксації. Геометрія з'єднання не дозволяє здійснижньою поверхнями контакту. Крім того, передня нювати нахил вгору відносно верхнього краю з'єді верхня нахилена вгору частина канавки під шпунт нання. дуже мала, щоб створювати сили, необхідні для Перший принцип винаходу полягає у тому, що, високоякісної з'єднувальної системи. Дуже великі з використанням відповідних способів виготовленповерхні контакту між шпунтом та канавкою, відсуня, зокрема, механічної обробки та інструментів, тність необхідних вільних поверхонь без контакту і інструментальний діаметр яких значно перевищує вимога щільної посадки у всьому з'єднанні значно товщину дошки, можна раціонально формувати утрудняє поперечне зміщення мостини вздовж вдосконалені форми з високою точністю з дерев 33 76974 34 них матеріалів, дощок на основі деревини і пласпід шпунт також мають взаємодіючі опорні поверхтичних матеріалів, і цей тип механічної обробки ні, які перешкоджають вертикальному розділенню можна здійснювати у канавці під шпунт на відстані у напрямку Н1, паралельному площині з'єднання. від площини з'єднання. Таким чином, форма з'єдТакі опорні поверхні повинні бути присутніми, щонувальної системи повинна бути адаптована до найменше, в нижній частині шпунта і на нижній губі раціонального виготовлення, яке може здійснюваканавки під шпунт. У верхній частині, взаємодіючі тися з дуже малими допусками. Однак, така адапповерхні фіксації можуть служити як верхні опорні тація недопустима, якщо вона шкодить іншим ваповерхні, але верхня губа канавки під шпунт і жливим властивостям мостини і системи фіксації. шпунт можуть, переважно, також мати окремі верДругий принцип винаходу полягає у тому, що, хні опорні поверхні. Шпунт, канавка під шпунт, фікдля оптимального функціонування механічна з'єдсуючий елемент і піднутрення мають конструкцію, нувальна система повинна задовольняти певним що дозволяє виготовляти їх з використанням інвимогам. Розуміння цього дало можливість задострументів, що мають більший інструментальний вольнити цим вимогам раніше невідомим спосодіаметр, ніж товщина мостини. Шпунт можна встабом, а саме, за рахунок комбінації а) конструкції вляти його орієнтованою вгору ділянкою у канавку з'єднувальної системи, що передбачає, наприпід шпунт та її піднутрення за допомогою руху з клад, конкретні кути, радіуси, вільний хід, вільні нахилом всередину, з центром обертання поблизу поверхні і співвідношення між різними частинами перетину площини з'єднання і площини поверхні, і системи, і б) оптимальне використання властивосшпунт також можна видаляти з канавки під шпунт, тей матеріалів серцевини або серцевини, наприякщо повертати або нахиляти мостину вгору, заклад, стиснення, подовження, вигин, міцність на лишаючи її верхній край з'єднання у контакті з розтягнення і міцність на стиснення. верхнім краєм з'єднання примикаючої мостини. З Третій принцип винаходу полягає у тому, що метою полегшення виготовлення, вимірювання, можна забезпечити з'єднувальну систему з низьнахилу вниз, нахилу вгору і бокового зміщення у кими виробничими витратами і, у той самий час, подовжньому напрямку з'єднання, і протидії розтзберегти або, в деяких випадках, поліпшити її фунріскуванню, і зменшення будь-яких проблем, покціонування і міцність за рахунок комбінації технов'язаних з набуханням/усиханням матеріалу підлології виготовлення, конструкції з'єднання, вибору ги, з'єднувальна система забезпечена матеріалів та оптимізації довгої і короткої сторін. поверхнями, які не контактують одна з одною ні Четвертий принцип винаходу полягає у тому, при нахилі вниз, ніу положенні фіксації. що з'єднувальну систему, технологію виготовленЗгідно з другим аспектом винаходу мостина ня і технологію вимірювань потрібно розробляти і має дві крайових ділянки, забезпечені з'єднувальнастроювати так, щоб критичних деталей, що виною системою згідно з винаходом, причому шпунт, магають малих допусків, було як можна менше, а своєю орієнтованою вгору ділянкою, може входити також, щоб можна було виконувати вимірювання і у канавку під шпунт та її піднутрення і може вихоперевірки, не перериваючи виготовлення. дити з канавки під шпунт за рахунок нахилу вниз і Згідно з першим аспектом винаходу передбанахилу вгору, відповідно, у той час, як мостини чені система фіксації і мостина, забезпечена тапродовжують контактувати одна з одною своїми кою системою фіксації для механічного з'єднання верхніми краями з'єднання поблизу перетину усіх чотирьох сторін цієї мостини в першому, верплощини з'єднання і площини поверхні, так що тикальному напрямку Н1, другому, горизонтальповорот виникає відносно центра повороту поблиному напрямку Н2 і третьому напрямку Н3, перпезу цієї точки. Крім того, система фіксації може зандикулярному другому, горизонтальному щіплюватися шляхом горизонтального зміщення, напрямку, з відповідними сторонами інших мостин, при цьому, фактично, нижня частина канавки під забезпечених такими самими системами фіксації. шпунт згинається, і фіксуючий елемент шпунта Мостини можуть мати на двох сторонах рознізащіплюється у канавку фіксації. Альтернативно мну механічну з'єднувальну систему відомого тиабо додатково, шпунт можна зробити гнучким для пу, яку можна зміщати у поперечному напрямку у полегшення такого защіпання на короткій стороні положенні фіксації і фіксувати нахилом вниз віднопісля з'єднання довгих сторін. Таким чином, винасно країв з'єднання або горизонтальним защіпанхід відноситься також до з'єднання, що защіплюням. Мостини мають на двох інших сторонах сисється, яке можна звільнити шляхом нахилу вгору, тему фіксації згідно з винаходом. Мостини також при якому верхні краї з'єднання контактують один можуть мати систему фіксації згідно з винаходом з одним. на усіх чотирьох сторонах. Згідно з третім аспектом винаходу мостина Таким чином, щонайменше, дві протилежні має дві крайових ділянки, забезпечені з'єднувальсторони мостини мають з'єднувальну систему, ною системою, сформованою згідно з винаходом, сконструйовану згідно з винаходом, яка містить причому шпунт, коли мостину утримують у полошпунт і канавку під шпунт, обмежену верхньою і женні нахилу вгору, можна защіплювати у канавку нижньою губами, причому шпунт, в своїй зовнішній під шпунт і потім нахиляти вниз поворотним рухом і верхній частині, має орієнтовану вгору деталь, і відносно верхнього краю з'єднання. У положенні канавка під шпунт, у своїй внутрішній і верхній чанахилу вгору, шпунт може частково входити у кастині, має піднутрення. Орієнтована вгору деталь навку під шпунт, оскільки мостина у цьому полошпунта і піднутрення канавки під шпунт у верхній женні здійснює поступальний рух у напрямку до губі мають поверхні фіксації, взаємодія яких переканавки під шпунт доти, доки верхні краї з'єднання шкоджає горизонтальному розділенню у напрямку не увійдуть у контакт один з одним, після чого виН2 упоперек площини з'єднання. Шпунт і канавка никає нахил вниз для остаточного з'єднання шпун 35 76974 36 та і канавки під шпунт і для досягнення взаємної Фіг.21а-b схема двох паралельних крайових фіксації. Нижня губа може бути коротше верхньої ділянок з'єднання першого переважного варіанту губи, щоб забезпечувати великий ступінь свободи здійснення мостини згідно з даним винаходом. при конструюванні піднутрення верхньої губи. Фіг.22 схематичне представлення основних Сукупність аспектів винаходу також застосовпринципів нахилу всередину відносно верхніх крана до відомих систем без цих аспектів у поєднанні їв з'єднання згідно з даним винаходом. з описаними тут переважними системами фіксації. Фіг.23а-b схема виготовлення краю з'єднання Винахід також описує основні принципи, яким мостини згідно з винаходом. повинно задовольняти шпунтове з'єднання, що Фіг.24а-b варіант здійснення, орієнтований на передбачає нахил всередину, коли верхні краї виробництво. з'єднання знаходяться у контакті один з одним, і Фіг.25 варіант винаходу, а також защіпання і защіпання з мінімальним вигином компонентів нахил вгору у поєднанні з вигином нижньої губи. з'єднання. Винахід також описує, як можна викориФіг.26 варіант винаходу з короткою губою. стати властивості матеріалу, щоб досягти високої Фіг.27а-с спосіб нахилу вниз і вгору. міцності і низьких витрат у поєднанні з нахилом і Фіг.28а-с альтернативний спосіб нахилу. защіпанням, а також способами укладення. Фіг.29а-b спосіб защіпання. Різні аспекти винаходу описані нижче більш Фіг.30 схема з'єднання довгих сторін двох додетально з посиланням на прикладені креслення, щок з довгою стороною третьої дошки, коли дві де показані різні варіанти здійснення винаходу. дошки вже з'єднані одна з одною короткими стоДеталі мостини згідно з винаходом, еквівалентні ронами. передбаченим рівнем техніки і показаним на Фіг.1Фіг.31а-b дві з'єднані мостини, забезпечені 2, мають на усіх кресленнях одні і ті самі умовні комбінованим з'єднанням згідно з винаходом. позначення. Фіг.32а-d нахил всередину для комбінованого Фіг.1а-с три етапи способу нахилу вниз для з'єднання. механічного з'єднання довгих сторін мостин [згідно Фіг.33 приклад формування довгої сторони у з WO 9426999]. паркетній дошці. Фіг.2а-с три етапи способу защіпання для меФіг.34 приклад формування короткої сторони у ханічного з'єднання коротких сторін мостин [згідно паркетній дошці. з WO 9426999]. Фіг.35 детальний приклад формування з'єднуФіг.3а-b вигляд зверху і знизу, відповідно, мосвальної системи довгої сторони у паркетній дошці. тини [згідно з WO 9426999]. Фіг.36 приклад мостини згідно з винаходом, у Фіг.4а-b два різних варіанти здійснення мостин якої конструкція з'єднувальної системи допускає [згідно з WO 9966151]. нахил з використанням вигину і стиснення у матеФіг.5а-b мостини [згідно з DE-A-3343601]. ріалі з'єднання. Фіг.6а-d механічні системи фіксації для довгої Фіг.37 мостина згідно з винаходом. сторони і короткої сторони, відповідно, мостин Фіг.38а-b спосіб виготовлення з чотирьох ета[згідно з СА-А-0991373]. пів, в якому використовується спосіб згідно з винаФіг.7а-b механічна система фіксації [згідно з ходом. GB-A-1430429]. Фіг.39 з'єднувальна система, придатна для Фіг.8а-b дошки [згідно з DE-A-4242530]. компенсації набухання та усихання поверхневого Фіг.9а-b з'єднання, що защіплюється, [згідно з шару мостини. WO 9627721]. Фіг.40 варіант виконання винаходу з жорстким Фіг.10а-b з'єднання, що защіплюється, [згідно з шпунтом. JP 3169967]. Фіг.41 варіант виконання винаходу, при якому Фіг.11а-b з'єднання, що защіплюється [згідно з поверхні фіксації утворюють верхні поверхні конDE-A-1212275]. такту. Фіг.12а-d різні варіанти здійснення систем фікФіг.42а-b варіант виконання винаходу з довгим сації на основі шпунтового з'єднання [згідно з USшпунтом, а також з нахилом і витягненням. A-1124228]. Фіг.43а-с конструкція з'єднувальної системи, Фіг.13а-d механічна з'єднувальна система для що полегшує защіпання. спортивних підлог [згідно з DE-А-3041781]. Фіг.44 защіпання у похилому положенні. Фіг.14а-е одна з систем фіксації, [представлеФіг.45а-b з'єднувальна система згідно з винаних у WO 9747834]. ходом з гнучким шпунтом. Фіг.15а-b паркетна підлога [згідно з US-AФіг.46а-b з'єднувальна система згідно з вина2740167]. ходом з роздвоєним та гнучким шпунтом. Фіг.16а-b механічна система фіксації мостин Фіг.47а-b з'єднувальна система згідно з вина[згідно з СА-А-2252791]. ходом з нижньою губою, що складається частково Фіг.17а-b система фіксації із защіпанням для з матеріалу, відмінного від серцевини. паркетних підлог [згідно з US-A-5797237]. Фіг.48а-b з'єднувальна система, яку можна виФіг.18а-b з'єднувальна система для керамічкористати як з'єднання, що защіплюється в мостиних плиток [згідно з FR-A-2675174]. ні, зафіксованій по усіх чотирьох сторонах. Фіг.19а-b з'єднувальна система для мостин, Фіг.49 з'єднувальна система, яку можна вико[описаних у JP 7180333], виконаних методом екстристати, наприклад, на короткій стороні мостини. рузії з металевого матеріалу. Фіг.50 інший приклад з'єднувальної системи, Фіг.20а-b з'єднувальна система для великих яку можна використати, наприклад, на короткій стінових панелей [згідно з GB-A-2117813]. стороні мостини. 37 76974 38 Фіг.51а-f показаний спосіб укладення. складатися з вузьких дерев'яних блоків з недороФіг.52а-b спосіб укладення за допомогою інгого сорту деревини. Поверхневий шар 32 може струмента особливої конструкції. мати товщину 3-4мм і складатися з деревини лисФіг.53 з'єднання коротких сторін. тяних порід декоративного типу і може бути покриФіг.54а-b защіпання короткої сторони. тий лаком. Вирівнюючий шар 34 на тильній стороні Фіг.55 варіант виконання винаходу з гнучким може складатися з шару шпону товщиною 2мм. У шпунтом, який полегшує защіпання на короткій деяких випадках, може бути переважним викорисстороні. тання різних типів деревних матеріалів в різних Фіг.56а-е защіпання зовнішньої кутової ділянки частинах мостини для оптимізації властивостей в короткої сторони. окремих частинах мостини. Фіг.57а-е защіпання внутрішньої кутової ділянЗгідно з вищевикладеним, механічна система ки короткої сторони. фіксації згідно з винаходом містить канавку 36 під Перший переважний варіант здійснення мосшпунт на одній крайовій ділянці 4а з'єднання мостини 1, 1', забезпеченої механічною системою фіктини і шпунт 38 на протилежній крайовій ділянці 4b сації згідно з винаходом, описаний нижче з посиз'єднання мостини. ланням на Фіг.21а та 21b. Для полегшення Канавка 36 під шпунт обмежена верхньою і розуміння з'єднувальна система показана схеманижньою губами 39, 40 і має форму піднутреної тично. Потрібно звернути увагу на те, що інші пеканавки з отвором між губами 39, 40. реважні варіанти здійснення, описані нижче, доРізні частини канавки 36 під шпунт показані на зволяють досягти кращих результатів. Фіг.21b. Канавка під шпунт сформована у серцеНа Фіг.21а, 21b схематично показаний вигляд вині або серцевині 30 і проходить від краю мостиу розрізі з'єднання між крайовою ділянкою 4а довни. Над канавкою під шпунт знаходиться верхня гої сторони мостини 1 і крайовою ділянкою 4b прокрайова ділянка або з'єднувальна крайова повертилежної довгої сторони іншої мостини 1'. хня 41, яка проходить вгору до площини ГП поверВерхні сторони мостин, по суті, розташовуютьхні. Всередині отвору канавки під шпунт є верхня ся у загальній площині ГП поверхні, і верхні частиконтактна або опорна поверхня 43, яка в цьому ни крайових ділянок 4а, 4b з'єднання контактують випадку паралельна площині ГП поверхні. Ця конодна з одною у вертикальній площині ВП з'єднантактна або опорна поверхня переходить у похилу ня. Механічна система фіксації забезпечує фіксаповерхню 45 фіксації, яка має кут К фіксації відноцію мостин відносно одна одної як у вертикальносно горизонтальної ГП площини. Всередині поверму напрямку Н1, так і у горизонтальному напрямку хні фіксації є ділянка 46 поверхні, яка утворює Н2. При укладенні підлоги у вигляді примикаючих верхню граничну поверхню піднутреної ділянки 35 рядів мостин одну мостину (1') все ж можна зміщаканавки під шпунт. Канавка під шпунт також має ти вздовж іншої мостини (1) у напрямку Н3 (див. задній кінець 48, який проходить вниз до нижньої Фіг.3а) вздовж площини ВП з'єднання. Таке змігуби 40. На верхній стороні цієї губи є контактна щення можна використати, наприклад, для забезабо опорна поверхня 50. Зовнішній кінець нижньої печення взаємної фіксації мостин, що знаходяться губи має з'єднувальну крайову поверхню 52 і, в в одному ряду. цьому випадку, трохи виступає за межі площини Для забезпечення з'єднання двох крайових діВП з'єднання. лянок з'єднання, перпендикулярних вертикальній Форма шпунта також випливає з Фіг.21b. ВП площині і паралельних горизонтальній ГП Шпунт виконаний з матеріалу серцевини або серплощині, краї мостини забезпечені, відомим споцевини 30 і виходить за межі площини ВП з'єднансобом, канавкою 36 під шпунт на одній крайовій ня, коли ця крайова ділянка 4b з'єднання механічділянці 4а мостини в межах площини ВП з'єднання но з'єднана з крайовою ділянкою 4а з'єднання і шпунтом 38, який сформований на іншій крайовій примикаючої мостини. Крайова ділянка 4b з'єдділянці 4b і виступає за межі площини ВП з'єднаннання також має верхню крайову ділянку або верня. хню з'єднувальну крайову поверхню 61, яка проУ такому варіанті здійснення винаходу мостиходить вздовж площини ВП з'єднання вниз до на 1 має серцевину або серцевину 30 з дерева, основи шпунта 38. Верхня сторона основи шпунта яка підтримує поверхневий шар 32 з дерева на має верхню контактну або опорну поверхню 64, своїй лицьовій стороні і вирівнюючий шар 34 на яка, в цьому випадку, проходить до похилої поверсвоїй тильній стороні. Мостина 1 має прямокутну хні 65 фіксації орієнтованої вгору ділянки 8 поблиформу і забезпечена другою механічною систезу вершини шпунта. Поверхня 65 фіксації перехомою фіксації на двох паралельних коротких стородить у напрямну поверхневу ділянку 66, яка нах. У деяких варіантах здійснення ця друга сисзакінчується на верхній поверхні 67 орієнтованої тема фіксації може мати таку саму конструкцію, як вгору ділянки 8 шпунта. Після поверхні 67 йде фаі система фіксації довгих сторін, але система фікска, яка може служити напрямною поверхнею 68. сації на коротких сторонах також може мати іншу Вона доходить до вершини 69 шпунта. На нижконструкцію згідно з винаходом, або являти собою ньому кінці вершини 69 є ще одна напрямна повераніше відому механічну систему фіксації. рхня 70, що йде під нахилом вниз до нижнього Як ілюстративний, необмежувальний приклад, краю шпунта і контактної або опорної поверхні 71. мостина може бути паркетного типу товщиною Опорна поверхня 71 призначена для взаємодії з 15мм, довжиною 2,4м і шириною 0,2м. Однак, виопорною поверхнею 50 нижньої губи при механічнахід можна використати також для паркетних ному з'єднанні двох таких мостин, коли їх верхні квадратів або дощок іншого розміру. сторони розташовуються в одній і тій самій плоСерцевина 30 може бути пластинчастого типу і щині ГП поверхні і стикуються в площині ВП з'єд 39 76974 40 нання, орієнтованій перпендикулярно до неї, внавдяки такій конструкції значною мірою спрощуєтьслідок чого верхні з'єднувальні крайові поверхні ся виготовлення і полегшується зміщення однієї 41,61 мостин контактують одна з одною. Шпунт мостини відносно іншої вздовж площини з'єдмає нижню з'єднувальну крайову поверхню 72, яка нання. проходить до нижньої сторони. Інша важлива особливість механічної системи У цьому варіанті здійснення винаходу передфіксації згідно з винаходом полягає у тому, що усі бачені окремі контактні або опорні поверхні 43, 64 частини ділянок нижньої губи 40, пов'язаних з серу канавці під шпунт і на шпунті, відповідно, які у цевиною 30, якщо дивитися з точки Ц, де перетистані фіксації контактують одна з одною і взаємонаються площина ГП поверхні і площина ВП з'єддіють нижніми опорними поверхнями 50, 71 на нання, розташовуються за площиною ПФ2. Ця нижній губі і на шпунті, відповідно, для забезпеплощина знаходиться далі від згаданої точки Ц, чення фіксації у напрямку НІ, перпендикулярному ніж площина ПФ1 фіксації, яка паралельна площиплощині ГП поверхні. В інших варіантах здійсненні ПФ2 і є дотичною до взаємодіючих поверхонь ня, які будуть описані нижче, поверхні 45, 65 фік45, 65 фіксації піднутреної канавки 36 і шпунта 38, сації використовуються і як поверхні фіксації для причому ці поверхні фіксації найбільш нахилені взаємної фіксації у напрямку Н2, паралельному відносно площини ГП поверхні. Завдяки такій площині ГП поверхні, і як опорні поверхні для проконструкції, піднутрену канавку можна, як більш тидії переміщенням у напрямку НІ, перпендикулядетально описано нижче, виконувати за допоморному площині поверхні. Згідно з варіантом здійсгою великих дискових обертових різальних інструнення, представленим на Фіг.21а, 21b, поверхні ментів для механічної обробки крайових ділянок 45, 65 фіксації і поверхні 43, 64 контакту взаємодімостин. ють як верхні опорні поверхні в системі. Ще одна важлива особливість системи фіксаЗ креслення випливає, що шпунт 38 виходить ції згідно з винаходом полягає у тому, що конструза межі площини ВП з'єднання і має орієнтовану кція верхньої і нижньої губ 39, 40 і шпунта 38 кравгору ділянку 8 на своєму вільному зовнішньому йових ділянок 4а, 4b з'єднання допускає кінці або вершині 69. Шпунт також має поверхню роз'єднання двох механічно з'єднаних мостин при 65 фіксації, сформовану для взаємодії з внутрішповороті однієї мостини вгору відносно іншої наньою поверхнею 45 фіксації у канавці 36 під шпунт вколо центра повороту поблизу точки Ц перетину сусідньої мостини, коли дві такі мостини механічно площини ГП поверхні і площини ВП з'єднання, при з'єднані, внаслідок чого їх лицьові сторони розтаякому шпунт цієї мостини вивертається з піднутшовуються в одній і тій самій площині ГП поверхні реної канавки іншої мостини. і стикуються у площині ВП з'єднання, перпендикуЗгідно з варіантом здійснення, показаним на лярній до неї. Фіг.21а, 21b, таке роз'єднання стає можливим заЯк видно з Фіг.21b, шпунт 38 має ділянку 64 вдяки невеликому вигину вниз нижньої губи 40. поверхні між поверхнею 65 фіксації і площиною ВП Однак, в іншому, більш переважному варіанті здійз'єднання. Коли дві мостини з'єднані, ділянка 64 снення для з'єднання і роз'єднання мостин не потповерхні входить у контакт з ділянкою 43 поверхні рібно ніякого вигину вниз нижньої губи. верхньої губи 39. Для полегшення входження Згідно з варіантом здійснення, показаним на шпунта у піднутрену канавку шляхом нахилу вниз Фіг.21а, 21b, з'єднання двох мостин згідно з винаабо защіпання, шпунт може, як показано на ходом можна здійснювати трьома різними спосоФіг.21а, 21b, мати фаску 66 між поверхнею 65 фікбами. сації і ділянкою 67 поверхні. Крім того, між ділянОдин спосіб передбачає, що мостину 1' вмікою 67 поверхні і вершиною 69 шпунта може розщують на основу і переміщують у напрямку до ташовуватися фаска 68. Фаска 66 може служити раніше укладеної мостини 1', доки вузька вершина напрямною деталлю за рахунок того, що вона має 69 шпунта 38 не увійде в отвір піднутреної канавки менший кут нахилу до площини поверхні, ніж кут 36. Потім мостину Γ нахиляють вгору, так що вернахилу К поверхонь 45, 65 фіксації. хні частини 41, 61 мостин по обидві сторони плоОпорна поверхня 71 шпунта, у даному варіанті щини ВП з'єднання контактують одна з одною. здійснення, по суті, паралельна площині ГП повеПідтримуючи цей контакт, мостину нахиляють рхні. Шпунт має фаску 70 між своєю опорною повниз, повертаючи відносно центра Ц повороту. верхнею та вершиною 69 шпунта. Вставка здійснюється фаскою 66 шпунта, що ковЗгідно з винаходом, нижня губа 40 має опорну зає вздовж поверхні 45 фіксації верхньої губи 39, і, поверхню 50 для взаємодії з відповідною опорною одночасно, фаска 70 шпунта 38 ковзає по зовнішповерхнею 71 на шпунті 38 на відстані від задньоньому краю верхньої сторони нижньої губи 40. Пого краю 48 піднутреної канавки. Коли дві мостини тім, систему фіксації можна відкрити, нахиляючи з'єднані одна з одною, є контакт між опорними вгору мостину Г, повертаючи її відносно центра Ц поверхнями 50, 71 і між контактною або опорною повороту поблизу перетину площини ГП поверхні і поверхнею 43 верхньої губи 39 і відповідною конплощини ВП з'єднання. тактною або опорною поверхнею 64 шпунта. ТаДругий спосіб взаємної фіксації передбачає ким чином, досягається фіксація мостин у напрямпереміщення нової мостини з її крайовою ділянкою ку НІ, перпендикулярному площині ГП поверхні. 4а з'єднання, яка забезпечена канавкою під шпунт, Згідно з винаходом, щонайменше, більша часу напрямку до крайової ділянки 4b з'єднання, затина заднього краю 48 піднутреної канавки, якщо безпеченої шпунтом, раніше укладеної мостини. дивитися паралельно площині ГП поверхні, розПотім нову мостину повертають вгору доти, доки ташовується далі від площини ВП з'єднання, ніж не здійснять контакт верхніх частин 41, 61 мостин зовнішній кінець або вершина 69 шпунта 38. Запоблизу перетину площини поверхні і площин 41 76974 42 з'єднання, після чого мостину повертають вниз, талі з'єднувальної системи описують, згідно з рівщоб сумістити шпунт і канавку під шпунт, доки не нем техніки, дуги кіл з центром у точці Ц поблизу досягнуть кінцевого положення фіксації. Згідно з перетину площини ГП поверхні і площини ВП з'єднижченаведеним описом, мостини також можна нання. Якщо допустимо великий вільний хід між з'єднувати, переміщуючи одну мостину у положенусіма деталями з'єднувальної системи, або якщо ні нахилу вгору у напрямку до іншої. можлива істотна деформація при нахилі всередиТретій спосіб забезпечення з'єднання мостин ну, то шпунт і канавку можна формувати багатьма при цьому варіанті здійснення мостин згідно з вирізними способами. Якщо ж з'єднувальна система находом передбачає, що нову мостину 1' зміщуповинна мати поверхні контакту, які перешкоджають горизонтально у напрямку до раніше укладеють вертикальному і горизонтальному розділенню, ної мостини 1, так що шпунт 38, забезпечений без будь-якого вільного ходу між контактними або фіксуючим елементом або орієнтованою вгору опорними поверхнями, і якщо деформація матеріділянкою 8 входить у канавку 36 під шпунт, гнучка алу неможлива, то з'єднувальну систему потрібно нижня губа 40 трохи згинається вниз, щоб фіксуюконструювати згідно з наступними принципами. чий елемент 8 защіпнувся у піднутрену ділянку 35 Верхня частина з'єднувальної системи сфорканавки під шпунт. У цьому випадку, також роз'єдмована таким чином. С1В це дуга кола з центром нання здійснюють нахилом вгору, як описано Ц на вершині верхніх країв 41, 61 з'єднання, яка, у вище. цьому переважному варіанті здійснення, прохоУ зв'язку із защіпанням, верхня губа 39 також дить через точку контакту між верхньою губою 39 і може невеликою мірою згинатися вгору, а також верхньою частиною шпунта 38 у точці Р2. Усі інші може мати місце невелике стиснення усіх деталей точки контакту між Р2, Р3, Р4 та Р5 між верхньою канавки 36 і шпунта 38, які контактують одна з одгубою 39 і верхньою частиною 8 шпунта 38 і між ною в процесі защіпання. Це полегшує защіпання і цією точкою перетину Р2 і вертикальною площиможе бути використане для формування оптиманою ВП розташовуються на дузі кола С1В або льної з'єднувальної системи. всередині неї, тоді як усі інші точки контакту від Р2 Для полегшення виготовлення, нахилу вниз, до Р1 між верхньою губою 39 і верхньою частиною нахилу вгору, защіпання і зміщення у положенні шпунта 38 і між цією точкою перетину Р2 і зовнішфіксації, і для мінімізації небезпеки розтріскуванньою частиною шпунта 38 розташовуються на цій ня, усі поверхні, які не задіяні у формуванні щільдузі кола С1В або поза нею. Ці умови повинні виного з'єднання верхніх країв з'єднання та у формуконуватися для усіх точок контакту. Що стосується ванні вертикального і горизонтального з'єднання, точки контакту Р5 з дугою кола С1А, усі інші точки потрібно формувати так, щоб вони не контактуваконтакту між Р1 та Р5 розташовуються поза дугою ли одна з одною у положенні фіксації, а також, кола С1А, і, що стосується точки контакту Р1, усі переважно, під час фіксації і зняття фіксації. Це інші точки контакту між Р1 та Р5 розташовуються забезпечує виготовлення, що не вимагає великих всередині дуги кола С1С. допусків на цих з'єднувальних ділянках, і знижує Нижня частина з'єднувальної системи сфортертя при боковому зміщенні вздовж довгого краю. мована згідно з відповідними принципами. С2В це Прикладами поверхонь або деталей з'єднувальної дуга кола, що має загальний центр з дугою кола системи, які не повинні контактувати одна з одною С1А, і яка, у цьому переважному варіанті здійсу положенні фіксації, є 46-67,48-69, 50-70 та 52-72. нення, проходить через точку контакту між нижЗ'єднувальна система згідно з переважним ньою губою 40 і нижньою частиною шпунта 38 у варіантом здійснення винаходу може складатися з точці Р7. Усі інші точки контакту між Р7, Р8 та Р9 декількох комбінацій матеріалів. Верхня губа 39 між нижньою губою 40 і нижньою частиною шпунта може бути виконана з жорсткого і твердого верх38 і між цією точкою перетину Р7 і вертикальною нього поверхневого шару 32 і більш м'якої нижньої площиною розташовуються на дузі кола С2В або частини, яка є частиною серцевини 30. Нижня губа поза нею, і усі інші точки контакту між Р6, Р7 і між 40 може складатися з такої самої більш м'якої нижньою губою 40 і нижньою частиною шпунта 38 і верхньої частини 30 і також нижньої м'якої частини між цією точкою перетину Р7 і зовнішньою части34, яка може являти собою інший сорт деревини. ною шпунта 38 розташовуються на цій дузі кола Напрямки волокон у трьох сортах деревини моС2В або всередині неї. Те саме справедливо для жуть мінятися. Це можна використати для забезточки контакту Р6 з дугою кола С2А. печення з'єднувальної системи, в якій застосовуЗ'єднувальна система, побудована згідно з ються ці властивості матеріалу. Таким чином, цим переважним варіантом здійснення винаходу, фіксуючий елемент згідно з винаходом знаходитьможе мати хороші характеристики нахилу всереся поблизу верхньої твердої і жорсткої частини, дину. її легко можна комбінувати з верхніми контаяка, таким чином, є гнучкою і стискається лише до ктними або опорними поверхнями 43, 64, які мообмеженої межі, в той час, як функція защіпання жуть бути паралельні горизонтальній ГП площині і здійснена у більш м'якій нижній і гнучкій частині. які можуть, таким чином, забезпечувати хорошу Потрібно зазначити, що з'єднувальна система мовертикальну фіксацію. же також бути виконана в однорідній мостині. На Фіг.23а, 23b показано, як можна виготувати На Фіг.22 схематично показані основні принз'єднувальну систему, представлену на Фіг.21а, ципи нахилу вниз відносно точки Ц (верхніх країв 2b. Звичайно, мостину 1 згідно з рівнем техніки з'єднання) згідно з даним винаходом. На Фіг.22 вміщують поверхнею 2 вниз на ланцюжок шарикосхематично показана конструкція системи фіксації, підшипників фрезерного верстата, який перенощо забезпечує нахил всередину відносно верхніх сить мостину з найвищою точністю повз фрез, які, країв з'єднання. При цьому нахилі всередину, денаприклад, мають інструментальний діаметр 80 43 76974 44 300мм, і які можна встановлювати під оптимальму варіанті здійснення, між Р7 і внутрішньою часним кутом до горизонтальної площини мостини. тиною 48 канавки під шпунт немає точок контакту. Однак, для полегшення розуміння і порівняння з Цей варіант здійснення відрізняється, зокрема, іншими фігурами креслень, мостина показана з тим, що усі поверхні контакту між точкою Р4 контаплощиною ГП поверхні, поверненою вгору. На кту і площиною ВП з'єднання, у цьому випадку Фіг.23а показано, як перший інструмент з інструточка Р5, і внутрішня частина 48 канавки під ментальною позицією ІП1 робить традиційну канашпунт, відповідно, знаходиться всередині і поза, вку під шпунт. Інструмент діє у цьому випадку під відповідно, дуги кола С1 і, таким чином, не на дузі інструментальним кутом ІК1, який дорівнює 0°, кола С1. Те саме справедливо для точки Р7 контатобто паралельно горизонтальній площині. Вісь кту, причому усі точки контакту між Р7 і вертикальОВ1 обертання перпендикулярна ГП. Піднутрення ною площиною ВП, у цьому випадку точка Р8 і здійснюється за допомогою другого інструмента, внутрішня частина 48 канавки під шпунт, відповідпричому позиція ІП2 і конструкція інструмента доно, знаходяться поза і всередині, відповідно, дуги зволяють формувати піднутрення 35 так, що інкола С2 і, таким чином, не на дузі кола С2. Як видструмент не впливає на форму нижньої губи 40. У но з деталі, вказаної пунктирними лініями на цьому випадку, інструмент має кут ІК2, який дорівФіг.24а, з'єднувальна система може, при виконанні нює куту поверхні 45 фіксації у піднутрення 35. цієї умови, мати таку конструкцію, що нахил всеЦей спосіб механічної обробки можливий завдяки редину може виникати із зазором під час практичтому, що площина ПФ1 фіксації розташована на но поворотного руху, який може припинятися, коли такій відстані від площини з'єднання, що інструмостини фіксуються із щільною посадкою або премент можна вставляти у раніше сформовану канасовою посадкою, займаючи кінцеве горизонтальне вку під шпунт. Тому, товщина інструмента не може положення. Таким чином, винахід допускає комбіперевищувати відстань між двома паралельними націю нахилу всередину і нахилу вгору без опору і площинами ПФ1 та ПФ2, що обговорювалося у фіксацію з високою якістю з'єднання. Якщо нижні зв'язку з Фіг.21а, 21b. Цей спосіб виготовлення опорні поверхні 71, 50 виконані з будь-яким менвідповідає рівню техніки і не є частиною способу шим кутом, то можна забезпечити з'єднувальну виготовлення згідно з винаходом, який буде описистему, де тільки дві вищезазначені точки Р4 на саний нижче. верхній губі і Р7 у нижній частині шпунта є точками На Фіг.24а, 24b показаний інший варіант винаконтакту між канавкою 36 під шпунт і шпунтом 38 ходу. Цей варіант здійснення відрізняється тим, протягом всього нахилу всередину, доки не настущо з'єднувальну систему формують повністю відпить остаточна фіксація, і протягом всього нахилу повідно до основних принципів нахилу всередину вгору, доки мостини не звільняться одна від одної. відносно верхніх країв з'єднання, що описано виФіксація із зазором або тільки з лінійним контактом ще. Поверхні 45, 65 фіксації і нижні опорні поверхмає велику перевагу, оскільки тертя мало і мостині 50, 71 згідно з цим варіантом здійснення є плосни можна легко нахиляти всередину і нахиляти кими, але мають різну форму. С1 та С2 - це дві вгору без взаємного упора і заклинення деталей дуги кола з центром у Ц на верхньому кінці примисистеми з небезпекою пошкодження системи. каючих країв 41, 61 з'єднання. Мала дуга кола С1 Пресова посадка, особливо у вертикальному наторкається нижньої точки контакту, найближчої до прямку, дуже важлива для міцності. При наявності вертикальної площини між поверхнями 45, 65 фікзазору між контактними або опорними поверхнями сації у точці Р4, яка має дотичну КЛ1, відповідну мостини будуть при наявності розтяжного наванплощині ПФ1 фіксації. Поверхні 45, 65 фіксації таження ковзати вздовж поверхонь фіксації, доки мають такий самий нахил, як ця дотична. Велика нижні контактні або опорні поверхні не прийдуть у дуга кола С2 торкається верхньої точки контакту положення пресової посадки. Таким чином, вільміж нижніми опорними поверхнями 50, 71 поблизу ний хід призведе як до зазору у з'єднанні, так і до внутрішньої частини 48 канавки під шпунт у точці різниць у рівні між верхніми краями з'єднання. НаР7, яка має дотичну КЛ2. Опорні поверхні 50, 71 приклад, можна зазначити, що при щільній посадці мають такий самий нахил, як ця дотична. або пресовій посадці можна досягти високої міцУсі точки контакту між шпунтом 38 і верхньою ності, якщо поверхні фіксації мають кут близько губою 39, розташовані між точкою Р4 і вертикаль40° до площини ГП поверхні, і якщо контактні або ною площиною ВП, задовольняють тій умові, що опорні поверхні мають кут близько 15° до площини вони знаходяться всередині дуги кола СІ або на ГП поверхні. ній, тоді як усі точки контакту, розташовані між Р4 і Площина ПФ1 фіксації має, згідно з Фіг.24а, внутрішньою частиною 48 канавки під шпунт - покут К фіксації до горизонтальної ГП площини бливерхні 45, 65 контакту тільки у цьому варіанті здійзько 39°, тоді як площина КЛ2 опори вздовж опорснення - задовольняють тій умові, що вони знахоних поверхонь 50, 71 має кут КВФ опори близько дяться на або поза С1. Відповідні умови 14°. Різниця кутів між ПФ1 і площиною КЛ2 опори виконуються для поверхонь контакту між нижньою становить 25°. Треба досягти великого кута фіксагубою 40 і шпунтом 38. Усі точки контакту між шпуції і великої різниці кутів між кутом фіксації і кутом нтом 38 і нижньою губою 40, розташовані між точопори, оскільки це призводить до великої сили кою Р7 і вертикальною площиною ВП - опорні погоризонтальної фіксації. Поверхні фіксації і опорні верхні 50, 71 тільки у цьому варіанті здійснення поверхні можуть бути дугоподібними, ступінчастизнаходяться на дузі кола С2 або поза нею, тоді як ми, з декількома кутами і т.д., але це створює труусі точки контакту, розташовані між точкою Р7 і днощі для виробництва. Як зазначено вище, повевнутрішньою частиною 48 канавки під шпунт, знархні фіксації можуть також складати верхні опорні ходяться на дузі кола С2 або всередині неї. У цьоповерхні або бути доповненнями для розділення 45 76974 46 верхніх опорних поверхонь. малий, наприклад, всього лише 0,01мм. У нормаЯкщо навіть поверхні фіксації і опорні поверхні льному положенні з'єднання вільного ходу може мають точки контакту, які дещо не відповідають не бути, тобто він може дорівнювати 0, з'єднувацим основним принципам, то ці поверхні можна льну систему можна сконструювати так, щоб вільнахиляти всередину на їх верхніх краях з'єднання, ний хід з'являвся тільки при максимальному приякщо з'єднувальна система пристосована для тотисненні один до одного країв з'єднання мостин. го, щоб її точки або поверхні контакту були малі Було виявлено, що навіть більший вільний хід, відносно товщини підлоги, і при цьому властивості близько 0,05мм, буде забезпечувати дуже високу матеріалу дошки відносно стиснення, подовження якість з'єднання, оскільки зазор у з'єднання, який і вигину використовуються максимально у поєдможна виявити у площині ГП поверхні і який може нанні з дуже малими зазорами між поверхнями виникати у положенні розтяжного навантаження, контакту. Це можна використати для збільшення ледве помітний. кута фіксації і різниці між кутом фіксації і кутом Потрібно також указати, що з'єднувальну сисопори. тему можна сконструювати без будь-якого вільноОтже, основні принципи нахилу всередину пого ходу між поверхнями фіксації. казують, що критичними елементами є поверхні Вільний хід і стиснення матеріалу між поверх45, 65 фіксації і нижні опорні поверхні 50, 71. Це нями фіксації, і вигин деталей з'єднання на повертакож показує, що ступінь свободи великий віднохнях фіксації можна легко вимірювати непрямо, сно опорних поверхонь 43, 64, напрямної 44 канапіддаючи з'єднувальну систему розтяжному нававки фіксації, напрямної 66 і верхньої поверхні 67 нтаженню і вимірюючи зазор з'єднання на верхніх фіксуючого елемента 8, внутрішніх частин 48, 49 краях 41, 61 з'єднання при заданому навантаженканавки 36 під шпунт і нижньої губи 40, напрямної і ні, яке менше межі міцності з'єднувальної системи. верхньої частини 51 нижньої губи, а також зовнішМежа міцності означає, що з'єднувальна система ніх/нижніх частин 69, 70, 72 шпунта. Переважно, не руйнується або не розщіплюється. Відповідне щоб їх форма відрізнялася від двох дуг кола С1 та розтяжне навантаження становить близько 50% С2, і щоб між усіма деталями за винятком верхніх межі міцності. Як необмежувальне стандартне опорних поверхонь 43, 64, могло бути вільне місзначення, можна помітити, що довга сторона звице, що дозволило б цим деталям у положенні фікчайно має міцність понад 300кг на погонний метр сації, а також під час нахилу всередину не контакз'єднання. З'єднання коротких сторін повинно мати тувати одна з одною. Це значно полегшує ще більшу міцність. Паркетна підлога з належною виготовлення, оскільки ці деталі можна формувати з'єднувальною системою згідно з винаходом може без великих вимог до допусків, і сприяє безпечновитримувати розтяжне навантаження 1000кг на му нахилу всередину і нахилу вгору, а також знипогонний метр з'єднання. Високоякісна з'єднуваженню тертя у зв'язку з боковим зміщенням з'єдльна система повинна мати зазор з'єднання на наних мостин вздовж площини ВП з'єднання (у верхніх краях 41, 61 з'єднання близько 0,1-0,2мм, напрямку Н3). Наявність вільного місця говорить під дією розтяжного навантаження, що дорівнює про те, що є деталі з'єднання, які не мають ніякого приблизно половині межі міцності. Зазор з'єднання функціонального значення для запобігання вертиповинен зменшуватися при знятті навантаження. кальному та горизонтальному зміщенню вздовж Варіюючи розтяжне навантаження, можна визнакраю з'єднання у положенні фіксації. Таким чином, чити співвідношення між вільним ходом конструкції залишкові деревні волокна і малі точки контакту, і деформацією матеріалу. У разі низького розтяжщо деформуються, потрібно розглядати як еквіваного навантаження зазор з'єднання є, по суті, мілент вільним поверхням. рою вільного ходу конструкції. У разі високого наНахил відносно верхнього краю з'єднання мовантаження зазор з'єднання збільшується жна, як було зазначено вище, полегшити, якщо внаслідок деформації матеріалу. З'єднувальну сконструювати з'єднувальну систему так, щоб між, систему можна також сконструювати, створивши в головним чином, згаданими поверхнями 45, 65 ній початкове напруження і передбачивши пресову фіксації міг бути невеликий вільний хід, якщо краї посадку між поверхнями фіксації і опорними повез'єднання мостин притиснуті один до одного. Вільрхнями, щоб вищезазначений зазор з'єднання не ний хід конструкції також полегшує бокове зміщенбув видимим у разі вищезазначеного навантаня у положенні фіксації, зменшує небезпеку розтження. ріскування і забезпечує великі ступені свободи при Геометрію з'єднувальної системи, вільний хід виготовленні, допускає нахил всередину при наявміж поверхнями фіксації у поєднанні зі стисненням ності поверхонь фіксації, які мають більший нахил, матеріалу навколо верхніх країв 41, 61 з'єднання ніж дотична ПФ1, і сприяє компенсації набухання також можна виміряти, розпилявши з'єднання уповерхніх країв з'єднання. Вільний хід дозволяє істоперек краю з'єднання. Оскільки з'єднувальна систно зменшити зазори з'єднання на верхній стороні тема виготовлена шляхом лінійної механічної обмостин і забезпечує істотно менші вертикальні робки, вона буде мати однаковий профіль вздовж зміщення, ніж вільний хід між контактними або всього краю з'єднання. Єдиним винятком є виробопорними поверхнями, головним чином, внаслідок ничі допуски, а саме, недостатня паралельність малості цього вільного ходу, а також через те, що через те, що дошка може повертатися або зміщаковзання у положенні розтяжного навантаження тися по вертикалі або горизонталі при проходженні відбувається під кутом нахилу нижньої опорної через різні фрези верстата. Однак, звичайно два поверхні, тобто під кутом, істотно меншим, ніж кут зразки кожного краю з'єднання дають дуже правифіксації. Цей мінімальний вільний хід, якщо такий льну картину того, як виглядає з'єднувальна сисіснує, між поверхнями фіксації може бути дуже тема. Після шліфування зразків і очищення їх від 47 76974 48 залишкових волокон, щоб був видимим чіткий чином, розташована на відстані від вертикальної профіль з'єднання, їх можна аналізувати відносно площини ВП. Перевага полягає у тому, що це загеометрії з'єднання, стиснення матеріалу, вигину і безпечує великий ступінь свободи при конструют.д. Дві частини з'єднання можна, наприклад, стисванні фіксуючої канавки 45 з великим інструменкати з такою силою, щоб не спричинити пошкотальним кутом ІК і дозволяє використати відносно дження з'єднувальної системи, передусім, верхніх великі інструменти. Щоб полегшити защіпання з країв 41, 61 з'єднання. Потім можна вимірювати вигином вниз нижньої губи 40, канавка 36 під вільний хід між поверхнями фіксації і геометрію шпунт зроблена глибшою, ніж потрібно для розміз'єднання за допомогою вимірювального мікроскощення вершини шпунта 38. Крайова ділянка 4b па з точністю 0,01мм або менше, в залежності від з'єднання, позначена штрихпунктирною лінією, обладнання. Якщо у виробництві використовуютьдемонструє, як частини системи співвідносяться ся надійні і сучасні верстати, то, як правило, доодна з одною у зв'язку із защіпанням шпунта у касить виміряти профіль двох малих ділянок мостинавці під шпунт шляхом зміщення крайової ділянки ни, щоб визначити середній вільний хід, геометрію 4b з'єднання прямо у напрямку до крайової ділянз'єднання і т.д. ки 4а з'єднання. Усі вимірювання повинні здійснюватися, коли На Фіг.26 показаний ще один варіант вищезамостини знаходяться в умовах нормальної відносзначених основних принципів. У цьому випадку, ної вологості близько 45%. з'єднувальна система сформована з поверхнями Також у цьому випадку, фіксуючий елемент фіксації, нахиленими під 90° до площини ГП повеабо орієнтована вгору ділянка 8 шпунта має нархні і нахиленими значно сильніше, ніж дотична прямну частину 66. Напрямна деталь фіксуючого КЛ1. Однак, така переважна система фіксації відкелемента містить частини, що мають нахил, який ривається нахилом вгору, при цьому поверхні фікменше нахилу фіксуючої поверхні і, у цьому випасації надто малі і з'єднання фіксується виключно дку, також нахилу дотичної КЛ1. Відповідний стуза допомогою лінійного контакту. Якщо серцевина пінь нахилу інструмента, який забезпечує фіксуюжорстка, така система фіксації може забезпечувачу поверхню 45, позначений як ІК2, який у даному ти високу міцність. Конструкція фіксуючого елемеваріанті здійснення дорівнює куту нахилу КЛ1. нта і поверхонь фіксації допускає защіпання лише Крім того, фіксуюча поверхня 45 канавки під з малим ступенем вигину вниз нижньої губи, яке шпунт має напрямну частину 44, яка взаємодіє з позначене пунктирними лініями. напрямною деталлю 66 шпунта під час нахилу На Фіг.27а-с показаний спосіб укладення шлявсередину. Також, ця напрямна частина 44 містить хом нахилу всередину. Для спрощення опису одну частини, що мають менший нахил, ніж у фіксуючої дошку будемо називати канавковою дошкою, а поверхні. іншу - шпунтовою дошкою. Насправді дошки іденУ передній частині нижньої губи 40 є закруглетичні. Можливий спосіб укладення передбачає, що на напрямна частина 51, яка взаємодіє з радіусом шпунтова дошка лежить горизонтально на чорній у нижній частині шпунта у зв'язку з нижньою контапідлозі або окремо, або у з'єднанні з іншими дошктною поверхнею 71 у точці Р7 і яка полегшує наками по одній, двох або трьох сторонах, в залежхил всередину. ності від того, де в послідовності/ряді укладення Нижня губа 40 може бути пружною. У зв'язку з вона розташована. Канавкову дошку вміщують її нахилом всередину, у точках контакту між нижніми верхньою губою 39 частково зверху зовнішньої частинами шпунта 38 і нижньою губою 40 може частини шпунта 38, так що верхні краї з'єднання мати місце невеликий ступінь стиснення. Як праконтактують один з одним. Потім, канавкову дошку вило, це стиснення значно менше, ніж може бути у повертають вниз у напрямку до чорної підлоги, разі фіксуючих поверхонь, оскільки нижня губа 40 притискуючи її до краю з'єднання шпунтової дошможе мати значно більш високі пружні властивості, ки, доки не наступить остаточна фіксація, зобраніж верхня губа 39 і шпунт 38, відповідно. У зв'язку жена на Фіг.27с. з нахилом всередину і нахилом вгору, губа, таким Сторони мостин іноді мають деякий ступінь вичином, може згинатися вниз. Згинальна здатність гину. Тоді канавкову дошку стискають і повертають всього в одну десяту міліметра або трохи більше вниз, доки ділянки верхньої губи 39 не увійдуть у дає спільно зі стисненням матеріалу і малими поконтакт з ділянками направленої вгору частини верхнями контакту хороші можливості для формуфіксуючого елемента 8 шпунта, і ділянки нижньої вання, наприклад, нижніх опорних поверхонь 50, губи 40 не увійдуть у контакт з ділянками нижньої 71, що мають нахил, менший, ніж у дотичної КЛ2, і, частини шпунта. Таким чином, можна випрямити в той самий час, дозволяє легко здійснювати набудь-який вигин сторін, і тоді дошки можна нахихил всередину. Гнучку губу можна комбінувати з ляти в їх кінцеве положення і фіксувати. відносно великим кутом фіксації. При малому куті На Фіг.27а-с показано, як може здійснюватися фіксації, велика частка розтяжного навантаження нахил вниз із зазором або, альтернативно, тільки з буде давити на губу вниз, що призводить до небаконтактом між верхньою частиною канавки під жаних зазорів у з'єднанні і різниць рівня між краяшпунт і шпунтом, або з лінійним контактом між ми з'єднання. верхньою і нижньою частинами шпунта і канавки Канавка 36 під шпунт і шпунт 38 мають напряпід шпунт. Згідно з цим варіантом здійснення, лімні частини 42, 51 і 68, 70, які направляють шпунт нійний контакт виникає у точках Р4 та Р7. Нахил у канавку і полегшують защіпання і нахил всеревниз можна легко здійснювати без істотного опору дину. і можна закінчувати з дуже щільною посадкою, яка На Фіг.25 показані варіанти винаходу, в яких фіксує мостини у кінцевому положенні з високою нижня губа 40 коротше верхньої губи 39 і, таким якістю з'єднання по вертикалі і по горизонталі. 49 76974 50 Таким чином, нахил вниз можна здійснювати бокового зміщення у положенні фіксації, - це випана практиці таким чином. Канавкову дошку передок, коли декілька мостин з'єднують їх короткими міщують під кутом у напрямку до шпунтової дошки, сторонами, після чого одночасно укладають весь при цьому канавка під шпунт проходить над часряд. Однак, цей спосіб укладення не раціональтиною шпунта. Канавкову дошку притискують до ний. шпунтової дошки і поступово нахиляють вниз з На Фіг.31а, 31b показаний фрагмент мостини з використанням, наприклад, стиснення у центрі комбінованим з'єднанням. Канавка 36 під шпунт і дошки, а потім по обох краях. Коли верхні краї шпунт 38 можуть бути сформовані згідно з одним з з'єднання по усій дошці розташовуються близько вищеописаних варіантів здійснення. Канавкова один до одного або контактують один з одним, і дошка має на своїй нижній стороні відому рейку 6 дошка встановлена під певним кутом до чорної з фіксуючим елементом 8b і поверхнею фіксації підлоги, можна здійснювати остаточний нахил 10. Шпунтова сторона має канавку 35 фіксації згідвниз. но з відомим варіантом здійснення. У даному варіКоли дошки з'єднані, їх можна зміщати у полоанті здійснення, фіксуючий елемент 8b зі своєю женні фіксації у напрямку з'єднання, тобто паравідносно довгою напрямною деталлю 9 буде діяти лельно краю з'єднання. як додаткова напрямна на першому етапі нахилу На Фіг.28а-с показано, як можна здійснювати всередину, коли має місце позиціонування, і будьвідповідне укладення, нахиляючи шпунтову дошку яка форма «банана» випрямляється. Фіксуючий до канавкової дошки. елемент 8Ь забезпечує автоматичне позиціонуНа Фіг.29а-b показане з'єднання защіпанням. вання і стиснення мостин, доки напрямна деталь Коли дошки рухаються одна до одної горизонташпунта не увійде у контакт з канавкою 35 фіксації і льно, шпунт прямує у канавку. При продовженні не відбудеться остаточна фіксація. Взаємодія двох стиснення, нижня губа 40 згинається, і фіксуючий систем фіксації значною мірою полегшує укладенелемент 8 защіплюється у канавці фіксації або ня, і забезпечує дуже міцне з'єднання. Це з'єднанпіднутренням 35. Потрібно звернути увагу на те, ня дуже зручне для з'єднання великих поверхонь що переважна з'єднувальна система демонструє підлоги, особливо у громадських місцях. У показаосновні принципи защіпання при гнучкій нижній ному прикладі рейка 6 приєднана до канавкової губі. З'єднувальна система повинна, звичайно, сторони, але вона також може бути приєднана до бути відрегульована по згинальній здатності матешпунтової сторони. Таким чином, розміщення рейріалу і глибині канавки 36 під шпунт, висоті фіксуки 6 визначається довільно. Крім того, з'єднання ючого елемента 8 і товщині нижньої губи 40 і поможна защіплювати, а також нахиляти вгору і змівинна мати такі розміри, щоб полегшувати щати убік у положенні фіксації. защіпання. Основні принципи з'єднувальної сисЗвичайно, це з'єднання можна використати, теми згідно з винаходом, в якій зручніше викориспри бажанні, в різних варіантах як на довгій, так і тати матеріали з низьким ступенем гнучкості і згина короткій стороні, і, при бажанні, можна комбінунальності, випливають з нижченаведеного опису і вати з усіма описаними тут варіантами з'єднання і Фіг.34. іншими відомими системами. Описані способи укладення можна використаЗручною комбінацією є система защіпання на ти на усіх чотирьох сторонах і можна комбінувати короткій стороні без алюмінієвої рейки. Це може, у один з одним. Після укладення однієї сторони, деяких випадках, полегшувати виготовлення. Рейзвичайно відбувається бокове зміщення у полока, яка приєднується після виготовлення, також женні фіксації. має перевагу у тому, що вона може також складаУ деяких випадках, наприклад, у зв'язку з нати частину або навіть всю нижню губу 40. Це дає хилом всередину короткої сторони як першої опевеликий ступінь свободи для формування, за дорації звичайно здійснюється нахил вгору двох моспомогою різальних інструментів, наприклад, верхтин. На Фіг.30 показана перша мостина 1 і ньої губи 39 і формування поверхонь фіксації з нахилена вгору друга мостина 2а, і нахилена вгору великими кутами фіксації. Систему фіксації, що нова, третя мостина 2b, коротка сторона якої вже відповідає цьому варіанту здійснення, можна, звиз'єднана з другою мостиною 2b. Після того, як нова чайно, зробити такою, що защіплюється, і її також мостина 2b була зсунена убік вздовж короткої стоможна виготовляти з рейкою 6, яка не виступає за рони другої дошки 2а з нахилом вгору і у положенмежі зовнішньої частини верхньої губи 39, як у разі ні фіксації по короткій стороні, дві мостини 2а і 2b варіанту здійснення, поданого на Фіг.50. Рейка не можна нахиляти вниз спільно і фіксувати на довгій зобов'язана йти безперервно по усій довжині з'єдстороні відносно першої мостини 1. Щоб цей спонання, але може складатися з декількох малих сіб діяв, необхідно, щоб нову мостину 2b можна ділянок, які укріплені з деякими інтервалами як на було вставляти її шпунтом у канавку під шпунт, довгій стороні, так і на короткій стороні. коли мостина зміщається паралельно другій мосФіксуючий елемент 8b і його канавку 35 фіксатині 2а і коли частина шпунта другої мостини 2а ції можна формувати з різними кутами, висотами і частково вставлена у канавку під шпунт при наяврадіусами, які можна вибирати за бажанням, щоб ності контакту її верхнього краю з'єднання з верхвони перешкоджали розділенню і/або полегшуванім краєм з'єднання першої мостини 1. На Фіг.30 ли нахил всередину або защіпання. показано, що з'єднувальну систему можна виконаНа Фіг.32а-d показано, як можна зробити нати з такою конструкцією канавки під шпунт, шпунта хил всередину у чотири етапи. Широка рейка 6 і фіксуючого елемента, яка дозволяє це робити. дозволяє легко укладати шпунт 38 на рейку на Усі способи укладення вимагають зміщення у початку нахилу всередину. Потім, шпунт, у зв'язку положенні фіксації. Один виняток, що стосується з нахилом вниз, може, практично автоматично, 51 76974 52 ковзати у канавку 36 під шпунт. Відповідне укладесятих міліметра, можуть забезпечувати дуже дення можна здійснювати, вставляючи рейку 6 під велику силу фіксації, і те, що ця сила фіксації мошпунтову дошку. Усі функції укладення, описані же перевищувати межу міцності при зсуві фіксуювище, також можна використати у мостинах з цією чого елемента у горизонтальній площині (тобто переважною комбінованою системою. площини ГП поверхні). Це можна використати для На Фіг.33 та 34 показана орієнтована на вирозабезпечення поверхонь фіксації з кутом більшим, бництво і оптимізована з'єднувальна система, пеніж у КЛ1. редусім, для мостини з серцевиною з дерева. На У цьому випадку, поверхні 45, 65 фіксації є Фіг.33 показано, як може бути сформована довга плоскими і паралельними. Це є перевагою, особсторона. У цьому випадку, з'єднувальна система ливо, відносно поверхні 55 фіксації канавки фіксаоптимізована, передусім, відносно нахилу всереції. Якщо інструмент зміщається паралельно поведину, нахилу вгору і малої кількості відходів матерхні 45 фіксації, то це не впливає на відстань по ріалу. На Фіг.34 показано, як може бути сформовертикалі до площини ВП з'єднання, і легше завана коротка сторона. У цьому випадку безпечити високу якість з'єднання. Звичайно, малі з'єднувальна система оптимізована відносно защівідхилення від плоскої форми можуть давати еквіпання і високої міцності. Між ними існують наступні валентні результати. відмінності. Шпунт 38 і фіксуючий елемент коротВідповідно, нижні опорні поверхні 50, 71 були кої сторони 5а довші, після вимірювання у горизовиконані, по суті, плоскими і з кутом КВФ2, який у нтальній площині. Це забезпечує більш високу цьому випадку більше, ніж у дотичної лінії КЛ2, що межу міцності при зсуві у фіксуючому елементі 8. проходить через точку Р7, яка знаходиться на Канавка 36 під шпунт глибша на короткій стороні опорній поверхні 71 поблизу дна канавки під 5b, що дозволяє нижній губі згинатися в більшій шпунт. Це забезпечує нахил всередину із зазором мірі. Фіксуючий елемент 8 на короткій стороні 5а під час практично усього поворотного руху. Крім нижче у вертикальному напрямку, що знижує витого, опорні поверхні 50, 71 малі по відношенню до могу до вигину вниз нижньої губи у зв'язку із защітовщини підлоги Т. Плоскі опорні поверхні полегпанням. Поверхні 45, 65 фіксації мають більший шують виготовлення згідно з вищеописаними кут фіксації, і нижні поверхні контакту мають менпринципами. ший кут. Напрямні частини довгої сторони 4а, 4b у Опорні поверхні 50, 71 можна також виконати з фіксуючому елементі і канавці фіксації збільшені кутами, які менше кута нахилу дотичної КЛ2. У для оптимальної напрямної дії, тоді як поверхня цьому випадку, нахил може здійснюватися з деконтакту між поверхнями фіксації зменшена, оскіяким ступенем стиснення матеріалу і вигину вниз льки вимоги до міцності нижче, ніж на короткій нижньої губи 40. Якщо нижні опорні поверхні 50, 71 стороні. З'єднувальні системи на довгій і короткій малі відносно товщини підлоги Т, то можливості стороні можуть складатися з різних матеріалів, або формування поверхонь з кутами, більшими або властивості матеріалів у верхній губі, нижній губі і меншими, відповідно, ніж у дотичних КЛ1 і КЛ2, шпунті можна підбирати так, щоб вони сприяли відповідно, збільшуються. оптимізації різних властивостей, бажаних для довНа Фіг.36 показаний нахил вгору мостини, геогої сторони і короткої сторони, відповідно, відносно метрія якої подана на Фіг.35 і поверхні фіксації функціонування і міцності. якої, таким чином, мають більший нахил, ніж дотиНа Фіг.35 детально показано, як можна сфорчна КЛ1, а опорні поверхні якої мають менший мувати з'єднувальну систему мостини на довгій нахил, ніж дотична КЛ2, при тому, що ці поверхні стороні. Описані тут принципи можна, звичайно, відносно малі. Тоді, перекриття у точках Р4 та Р7 у використати як на довгій стороні, так і на короткій зв'язку з нахилом всередину і нахилом вгору буде стороні. Нижче наведений докладний опис тільки надзвичайно малим. Нахил у точці Р4 може залетих деталей, які не були описані раніше. жати від комбінації матеріалу, що стискається на Поверхні 45, 65 фіксації мають кут КГФ більверхніх краях К1, К2 з'єднання і у точці Р4, К3, К4, ший, ніж у дотичної КЛ1. Це забезпечує збільшену при тому, що верхня губа 39 і шпунт 38 можуть силу горизонтальної фіксації. Цей надмірний вигин згинатися у напрямку В1 та В2 від точки Р4 контакпотрібно підстроювати під деревний матеріал серту. Нижня губа може згинатися вниз від точки Р7 цевини і оптимізувати відносно стиснення і жорстконтакту у напрямку ВЗ. кості до вигину таким чином, щоб все ж можна Верхні опорні поверхні 43, 64, переважно, пебуло здійснювати нахил всередину і нахил вгору. рпендикулярні площині ВП з'єднання. ВиготовленПоверхні контакту поверхонь фіксації потрібно ня значно полегшується, якщо верхня і нижня опомінімізувати і підстроювати до властивостей серрні поверхні плоскопаралельні і, переважно, цевини. горизонтальні. Коли мостини з'єднані, мала частина, переваЗвернемося знову до Фіг.35. Дуга кола С1 пожно, менше половини протяжності фіксуючого казує, наприклад, що верхні опорні поверхні можна елемента у вертикальному напрямку, утворює формувати багатьма різними способами всередині поверхні контакту фіксуючого елемента 8 і канавки цієї дуги кола С1, і це не буде впливати на можли14 фіксації. Основна частина складає закруглені, вості нахилу і защіпання. Таким самим чином, дуга похилі або зігнуті напрямні частини, які, у полокола С2 показує, що внутрішні частини канавки під женні з'єднання і під час нахилу всередину і нахишпунт та зовнішні частини шпунта, згідно з раніше лу вгору не контактують між собою. переважними принципами, можна формувати баБуло встановлено, що дуже малі по відношенгатьма різними способами, і це не буде впливати ню до товщини підлоги Τ контактні поверхні між на можливості нахилу і защіпання. поверхнями 45, 65 фіксації, наприклад, декілька Верхня губа 39 по всій своїй довжині товща за 53 76974 54 нижню губу 40. Це дає перевагу з точки зору міцДля хорошої якості з'єднання у плаваючих підності. Крім того, це становить перевагу у зв'язку з логах кут КГФ фіксації і різниця кутів КГФ-КВФ2 з паркетними підлогами, які, в результаті, можна нижніми опорними поверхнями повинна, як правиформувати з потовщеним поверхневим шаром з ло, становити близько 20°. Ще більшу міцність деревини твердих порід. одержують, якщо кут KBΦ фіксації і різниця кутів П1-П5 вказують ділянки, де з'єднувальні повеКВФ-КГФ2 дорівнює, наприклад, 30°. У переважрхні на обох сторонах не повинні контактувати ному прикладі, згідно з Фіг.35, кут фіксації доріводна з одною, щонайменше, у положенні з'єднаннює 50° і кут опорних поверхонь дорівнює 20°. Як ня, але, переважно, також під час нахилу всередипоказано у попередніх варіантах здійснення, з'єдну. Контакт між шпунтом та канавкою під шпунт у нувальну систему згідно з винаходом можна форцих ділянках П1-П5 лише незначною мірою сприяє мувати з ще більшими кутами фіксації і різницями поліпшенню фіксації у напрямку Н1 і, взагалі, накутів. вряд чи - у напрямку Н2. Однак, контакт перешкоВелика кількість випробувань була проведена джає нахилу всередину і поперечному зміщенню, з різними кутами фіксації і кутами контакту. Ці вивикликає небажані проблеми допусків у зв'язку з пробування доводять можливість формування виготовленням і підвищує небезпеку розтріскуванвисокоякісної з'єднувальної системи з кутами фікня і небажаних ефектів при набуханні дощок. сації між 40° та 55° і з кутами опорної поверхні між Інструментальний кут ІК, позначений на Фіг.38 0° та 25°. Потрібно звернути увагу на те, що і інші як ІК4, формує поверхню 44 фіксації піднутрення співвідношення можуть забезпечувати задовільне 35 і діє з таким самим кутом, що і кут поверхні фікфункціонування. сації, і частина цього інструмента, яка розміщуєтьГоризонтальна протяжність РА шунта повинна ся в межах вертикальної площини у напрямку до перевищувати 1/3 товщини Τ мостини і, переважканавки під шпунт, має ширину, перпендикулярну но, повинна становити приблизно 0.5*Т. Як правидо інструментального кута ІК, яка позначена IT. ло, необхідно формувати міцний фіксуючий елеКут ІК і ширина IT частково визначають можливосмент 8 з напрямною деталлю і, щоб у верхній губі ті формування зовнішніх частин 52 нижньої 39 між поверхнею 65 фіксації і вертикальною ВП губи 40. площиною було досить матеріалу. Сукупність відношень і кутів важлива для опГоризонтальна протяжність PA шпунта 38 потимального способу виготовлення, функціонуванвинна ділитися на дві практично рівні частини РА1 ня, витрат і міцності. та РА2, причому РА1 повинна складати фіксуючий Протяжність поверхонь контакту потрібно міелемент, і основна частина РА2 повинна складати німізувати. Це знижує тертя і полегшує зміщення у опорну поверхню 64. Горизонтальна протяжність положенні фіксації, нахил всередину і защіпання, РА1 фіксуючого елемента не повинна складати спрощує виготовлення і знижує небезпеку виникменше 0.2 товщини підлоги. Верхня опорна повернення проблем з набуханням та розтріскуванням. хня 64 не повинна бути дуже велика, передусім, на У переважному прикладі менше 30% частин поведовгій стороні мостини. В іншому випадку, тертя у рхні шпунта 38 утворюють поверхні контакту з казв'язку з боковим зміщенням може бути дуже венавкою 36 під шпунт. Поверхні контакту поверхонь лике. Щоб забезпечити раціональне виготовлення, 65, 45 фіксації згідно з даним варіантом здійсненглибина Γ канавки під шпунт повинна бути на 2% ня становлять лише 2% від товщини Τ підлоги, і глибша, ніж виліт РА шпунта від площини ВП з'єднижні опорні поверхні мають поверхню контакту, нання. Найменша відстань від верхньої губи до що становить лише 10% від товщини Τ підлоги. Як поверхні підлоги, що примикає до канавки 36 фікзазначено вище, система фіксації має, у даному сації, повинна перевищувати мінімальну відстань варіанті здійснення сукупність частин П1-П5, які нижньої губи між нижньою опорною поверхнею 71 і утворюють вільні поверхні, що не контактують одтильною стороною мостини. Ширина інструмента на з одною. Простір між цими вільними поверхняIT повинна перевищувати 0,1 товщини Τ підлоги. ми та іншою з'єднувальною системою, у рамках На Фіг.37а-с показана мостина згідно з винаобсягу винаходу, можна заповнювати клеєм, герходом. Даний варіант здійснення показує, зокрема, метиком, різного роду просоченням, мастилом і що з'єднувальна система на короткій стороні може т.п. Під вільними поверхнями, у цьому випадку, складатися з різних матеріалів і комбінацій матерімається на увазі форма поверхні у з'єднувальній алів 30b та 30с, і що вони також можуть відрізнясистемі, яку одержують за допомогою механічної тися від матеріалу 30 з'єднання довгої сторони. обробки відповідними різальними інструментами. Наприклад, ділянка канавки 36 під шпунт коротких Якщо з'єднання має щільну посадку, то поверсторін може складатися з більш твердого і більш хні 65, 45 фіксації можуть запобігати горизонтальгнучкого деревного матеріалу, ніж, наприклад, діному розділенню навіть, якщо їх кут КBΦ до горилянка шпунта 38, яка може бути твердою та жорсзонтальної площини більше нуля. Однак, міцність ткою і мати інші властивості, ніж серцевина довгої на розтягнення з'єднувальної системи значно зросторони. На короткій стороні з канавкою 36 під стає, коли цей кут фіксації стає більшим, і при нашпунт, можна вибрати, наприклад, сорт дерева явності різниці кутів між кутом фіксації КГФ повер30b, більш гнучкий, ніж сорт дерева 30с на іншій хонь 45, 65 фіксації і кутом контакту КВФ2 нижніх короткій стороні, де сформований шпунт. Це є опорних поверхонь 50, 71 при умові, що цей кут особливо зручним у паркетних підлогах з шаруваменше. Якщо висока міцність не потрібна, то потою серцевиною, де верхня і нижня сторони склаверхні фіксації можна формувати з малими кутами даються з різних сортів дерева, і серцевина склаі малими різницями кутів до нижніх поверхонь кондається з блоків, склеєних між собою. Ця такту. конструкція дає великі можливості зміни складу 55 76974 56 матеріалів для оптимізації функціонування, міцносторона 2 якої знаходиться у площині ГП поверхні, сті і виробничих витрат. і крайова ділянка 4а з'єднання має площину ВП Можна також варіювати матеріал вздовж довз'єднання, орієнтовану перпендикулярно до верхжини однієї сторони. Так, наприклад, блоки, розньої сторони. Канавка під шпунт відходить від ташовані між двома короткими сторонами, можуть площини з'єднання 4а і обмежена двома губами складатися з різних порід дерева або матеріалів, 39, 40, кожна з яких має вільний зовнішній кінець. так що деякі з них можна вибирати відносно їх В, щонайменше, одній губі, канавка під шпунт має значення для відповідних властивостей, які поліппіднутрення 35, яке містить фіксуючу поверхню 45 шують укладення, міцність і т.д. Можна також одеі розташоване далі від площини ВП з'єднання, ніж ржувати різні властивості за рахунок різної орієнвільний зовнішній кінець 52 іншої губи. Згідно із тації волокон на довгій і короткій стороні, а також способом механічну обробку виконують за допоможна використати пластичні матеріали на коротмогою сукупності обертових різальних інструменких сторонах і, наприклад, на різних частинах довтів, діаметр яких перевищує товщину Τ мостини.гої сторони. Якщо мостина або частини її серцевиЗгідно із способом різальні інструменти і мостина ни складаються з, наприклад, фанери у декілька здійснюють рух відносно один одного і паралельно шарів, то ці шари можна вибирати так, щоб верхня краю з'єднання мостини. Спосіб відрізняється тим, губа, шпунт і нижня губа як на довгій стороні, так і що 1) піднутрення формують за допомогою, щона короткій стороні усі могли б мати частини з різнайменше, двох таких різальних інструментів, ним складом матеріалів, орієнтацією волокон і т.д., обертові вали яких нахилені під різними кутами до які можуть забезпечувати різні властивості відносверхньої сторони 2 мостини; 2) перший з цих інно міцності, гнучкості, оброблюваності тощо. струментів приводять у дію, щоб формувати діляНа Фіг.38а-d показаний спосіб виготовлення нки піднутрення, більш віддалені від площини ВП згідно з даним винаходом. У показаному варіанті з'єднання, ніж поверхня 45 фіксації піднутрення, здійснення виготовлення краю з'єднання і канавки що формується; і 3) другий з цих інструментів припід шпунт відбувається у чотири етапи. Використоводять у дію, щоб формувати поверхню 45 фіксації вуються інструменти з інструментальним діаметпіднутрення. Перший з цих інструментів приводять ром, що перевищує товщину підлоги. Інструменти у дію, встановивши його обертовий вал під кутом використовуються для формування піднутреної до верхньої сторони 2 мостини більшим, ніж у друканавки з великим кутом фіксації у канавці під гого з цих інструментів. Нижню губу 40 можна шпунт з нижньою губою, яка виступає за межі підсформувати так, щоб вона проходила за площирізної канавки. ною ВП з'єднання. Нижню губу 40 можна також Для спрощення розуміння і порівняння з раніформувати так, щоб вона проходила до площини ше описаними системами, краї мостин зображені ВП з'єднання. Альтернативно, нижню губу 40 мождля випадку, коли поверхня підлоги повернена на формувати так, щоб вона закінчувалася на відвгору. Однак, звичайно, у процесі механічної обстані від площини ВП з'єднання. робки дощок, їх поверхня повернена вниз. Перший інструмент ІП1 - це закруглений ріПерший з інструментів можна згідно з варіанзець, який працює під кутом ІК1 до горизонтальної том здійснення винаходу, приводити у дію, встаплощини. Другий інструмент ІП2 може працювати новивши його обертовий вал під кутом не більше горизонтально і формує верхню і нижню опорні 85° до площини ГП поверхні. Другий з інструментів поверхні. Третій інструмент ІП3 може працювати можна, згідно з варіантом здійснення, приводити у вертикально, але також і під кутом, і формує верхдію, встановивши його обертовий вал під кутом не ній край з'єднання. більше 60° до площини ГП поверхні. Крім того, Особливо важливим інструментом є інструінструменти можна вводити у контакт з мостиною в мент ІП4, який формує зовнішню частину канавки порядку, що залежить від кута його обертового фіксації та її поверхню фіксації. ІК4 відповідає ІК вала до площини ГП поверхні, щоб інструменти з на Фіг.35. Як видно з Фіг.38d, цей інструмент видавеликим кутом обертового вала обробляли мостиляє лише мінімальну кількість матеріалу і формує, ну раніше інструментів з меншим кутом обертовопо суті, поверхню фіксації з великим кутом. Щоб го вала. інструмент не ламався, він повинен бути сформоКрім того, третій з інструментів можна привований з широкою частиною, яка виходить за межі дити у дію, щоб формувати нижні частини канавки вертикальної площини. Крім того, кількість матері36 під шпунт. Цей третій інструмент можна привоалу, що видаляється повинна бути як можна мендити у контакт з мостиною між першим і другим ше, для зниження зносу та деформації інструменінструментами. Третій інструмент можна приводита. Цього досягають за рахунок відповідного кута і ти у дію, встановивши його обертовий вал під куконструкції закругленого різця ІП1. том близько 90° до площини ГП поверхні. Таким чином, цей спосіб виготовлення відрізКрім того, перший інструмент можна приводиняється, по суті, тим, що він вимагає, щонайменти у дію, щоб обробляти більш широку ділянку ше, двох різальних інструментів, працюючих під поверхні дошки крайової ділянки 4а з'єднання морізними кутами, для формування піднутреної кастини, ніж другий з інструментів. Другий інструмент навки 35 фіксації у верхній частині канавки 36 під може бути сформований так, щоб його поверхня, шпунт. Канавку під шпунт можна виконувати за повернена до площини ГП поверхні, була профідопомогою більшої кількості інструментів, викорильована для зменшення товщини інструмента, стовуючи їх у різному порядку. якщо дивитися паралельно обертовому валу, у Перейдемо до докладного опису способу форадіально зовнішніх ділянках інструмента. Крім рмування канавки 36 під шпунт у мостині, верхня того, щонайменше, три з інструментів можна при 57 76974 58 водити у дію, по-різному встановлюючи їх оберторізниця кутів велика по відношенню до паралельвий вал для формування піднутрених канавок. ної частини нижніх опорних поверхонь 50, 71. У Інструменти можна використати для механічної цьому варіанті здійснення, поверхні 45, 65 фіксації обробки дерева або матеріалу на основі деревнотакож виступають як верхні опорні поверхні. З'єдго волокна. нувальна система не має верхніх опорних поверНа Фіг.39 показано, як можна сформувати хонь в доповнення до поверхонь фіксації, які також з'єднувальну систему, щоб забезпечити компенсаперешкоджають вертикальному розділенню. цію набухання. Оскільки відносна вологість зросНа Фіг.42а та 42b показана з'єднувальна систає при зміні холодної погоди на теплу, поверхнетема, яка є зручною для фіксації короткої сторони і вий шар 32 набухає, і мостини 4а і 4b яка може мати високу міцність на розтягнення тавідтискаються. Якщо з'єднання не є гнучкими, то кож при більш м'яких матеріалах, оскільки фіксуюкраї 41 і 61 з'єднання можуть руйнуватися, або чий елемент 8 має велику горизонтальну зсувопофіксуючий елемент 8 може зламатися. Цю проглинальну поверхню. Шпунт 38 має нижню блему можна вирішити, сконструювавши з'єднувачастину, яка розташована поза дугою кола С2 і яка льну систему так, щоб набути наступних властине дотримується вищеописаного основного принвостей, кожна з яких окремо і усі разом сприяють ципу нахилу всередину. Як видно з Фіг.42b, з'єднузниженню гостроти проблеми. вальну систему можна все ж звільняти нахилом З'єднувальну систему можна сформувати так, вгору відносно верхніх країв з'єднання, оскільки щоб мостини мали невеликий вільний хід, коли фіксуючий елемент 8 шпунта 38, після того, як краї з'єднання притискаються один до одного госпочатку була виконана операція нахилу вгору, ризонтально, наприклад, у зв'язку з виготовленням може виходити з канавки під шпунт шляхом витяі при нормальній відносній вологості вільний хід у гування у горизонтальному напрямку. Раніше опидекілька сотих міліметра сприяє зниженню гостросані принципи нахилу всередину і нахилу вгору ти проблеми. Негативний вільний хід, тобто початвідносно верхніх країв з'єднання повинні задовокове напруження, може давати зворотний ефект. льнятися, щоб забезпечити нахил вгору, доки з'єдЯкщо поверхня контакту між поверхнями 45, нувальна система не буде звільнена будь-яким 65 фіксації мала, то з'єднувальну систему можна іншим способом, наприклад, шляхом витягування сформувати так, щоб поверхні фіксації легше стиабо у поєднанні з відщіпанням при вигині нижньої скалися, ніж верхні краї 41, 61 з'єднання. Фіксуюгуби 40. чий елемент 8 можна сформувати з канавкою 64а На Фіг.43а-с показаний основний принцип між поверхнею фіксації і верхньою горизонтальконструювання нижньої частини шпунта по відноною опорною поверхнею 64. При відповідній консшенню до нижньої губи 40 для полегшення горитрукції шпунта 38 і фіксуючого елемента 8, зовнізонтального защіпання відповідно до винаходу у шня вершина 69 шпунта може відгинатися до з'єднувальній системі з піднутренням або фіксуювнутрішньої частини 48 канавки під шпунт і діяти чою канавкою 35 в жорсткій верхній губі 39 і з гнучяк пружний елемент у зв'язку з набуханням та усикою нижньою губою 40. У цьому варіанті здійсненханням поверхневих шарів. ня, верхня губа 39 значно жорсткіша, крім іншого, У цьому варіанті здійснення нижні опорні почерез те, що вона може бути товща, або через те, верхні з'єднувальної системи сформовані паралещо вона може складатися з більш твердих або льними горизонтальній площині для максимальної більш жорстких матеріалів. Нижня губа 40 може вертикальної фіксації. Можливо також досягти бути тоншою і м'якшою, і, тому, при защіпанні, нирозширюваності, застосувавши стисливий матеріжня губа 40 буде відчувати значний вигин. Защіал між, наприклад, двома поверхнями 45, 65 фікпання можна значно полегшити, крім іншого, шлясації або вибравши стисливий матеріали як матехом, наскільки це можливо, обмеження ріали для шпунта або канавки під шпунт. максимального вигину нижньої губи 40. На Фіг.43а На Фіг.40 показана з'єднувальна система згідпоказано, що вигин нижньої губи 40 буде зростати но з винаходом, яка була оптимізована для висодо максимального рівня вигину В1, який визначакої жорсткості шпунта 38. У цьому випадку, зовніється тим, що шпунт 38 входить у канавку 36 під шня частина шпунта контактує з внутрішньою шпунт доти, доки закруглені напрямні деталі не частиною канавки під шпунт. Якщо ця поверхня увійдуть у контакт одна з одною. Коли шпунт 38 контакту мала, і якщо контакт відбувається без входить ще більше, нижня губа 49 згинається зводуже великого стиснення, то з'єднувальна система ротно, доки не закінчиться защіпання, і фіксуючий може мати можливість зміщення у положенні фікелемент 8 повністю не увійде у своє кінцеве полосації. ження у канавці 35 фіксації. Нижня передня частиНа Фіг.41 показана з'єднувальна система, де на 49 шпунта 38 повинна мати таку конструкцію, нижні опорні поверхні 50, 71 мають два кути. Ділящоб не згинати вниз нижню губу 40, на яку, навпанки опорних поверхонь за межами площини з'єдки, повинна натискати вниз нижня опорна поверхнання паралельні горизонтальній площині. У меня 50. Ця частина 49 шпунта повинна мати форму, жах площини з'єднання поблизу внутрішньої яка або торкається, або не досягає нижньої губи частини канавки під шпунт, вони мають кут, відпо40, яка має максимальний рівень вигину, коли ця відний дотичному до дуги колу С2, що торкається нижня губа 40 згинається вздовж зовнішньої чассамого внутрішнього краю частин опорної поверхтини нижньої контактної поверхні 50 шпунта 38. ні, які контактують одна з одною. Поверхні фіксації Якщо шпунт 38 має форму, яка, в цьому положенні мають відносно великий кут фіксації. Міцність все перекриває нижню губу 40, вказану пунктирною ж може бути достатньою, оскільки нижню губу 40 лінією 49b, то вигин В2, вказаний на Фіг.43b, може можна зробити твердою та жорсткою і оскільки бути значно більшим. Це може призводити до ве 59 76974 60 ликого тертя при защіпанні і створювати небезпеку ку 35 фіксації можна раціонально формувати з пошкодження з'єднання. На Фіг.43с показано, що великими ступенями свободи і з використанням максимальний вигин можна обмежити, виконавши великих різальних інструментів. Після механічної канавку 36 під шпунт і шпунт 38 таким чином, щоб обробки, приєднують зовнішню губу 40b, форма між нижньою і зовнішньою частиною 49 шпунта і якої не впливає на можливості механічної обробки. нижньою губою 40 залишався зазор П4. Зовнішня губа 40b є пружною і, у даному варіанті Горизонтальне защіпання, як правило, викориздійснення не має фіксуючого елемента. Інша пестовується у зв'язку із защіпанням короткої стороревага полягає у тому, що з'єднувальна система ни після фіксації довгої сторони. При защіпанні забезпечує з'єднання виключно тонких матеріалів довгої сторони можливо також защіплювати з'єдсерцевини, оскільки нижню губу можна робити нувальну систему згідно з винаходом, трохи нахидуже тонкою. Матеріал серцевини може являти ляючи вгору одну мостину. Це положення нахилу собою, наприклад, тонкий компактний ламінат, і вгору показане на Фіг.44. Для того, щоб напрямна верхній і нижній шари можуть являти собою відночастина 66 фіксуючого елемента увійшла у контакт сно товсті шари, наприклад, корка або м'якого з напрямною частиною 44 канавки фіксації, потріпластичного матеріалу, який може забезпечувати бний лише невеликий вигин В3 нижньої губи 40, м'яку і звукопоглинальну підлогу. Використовуючи що дозволяє вставляти з нахилом вниз фіксуючий таку технологію, можна з'єднувати матеріали серелемент у канавку 35 фіксації. цевини, що мають товщину близько 2мм у порівНа Фіг.45-50 показані різні варіанти винаходу, нянні із звичайними матеріалами серцевини, які, які можна використати на довгій або короткій стояк правило, мають товщину не менше 7мм. Це роні і які можна виготовляти з використанням ведозволяє досягти економії по товщині, яку можна ликих обертових різальних інструментів. При сувикористати для збільшення товщини інших шарів. часній технології виробництва можна формувати Очевидно, що це з'єднання можна використати згідно з винаходом довершені форми шляхом метакож в більш товстих матеріалах. ханічної обробки матеріалів дошки з низькими виНа Фіг.49 та 50 показані два варіанти комбінотратами. Потрібно указати, що більшість показаної ваних з'єднань, які можна використати, наприклад, геометрії у цих і раніше згаданих фігурах, можна, у короткій стороні у поєднанні з іншими переважзвичайно, формувати методом екструзії, але цей ними системами. Комбіноване з'єднання, зобраспосіб звичайно істотно дорожче механічної оброжене на Фіг.49, може бути виконане згідно з варіабки і незручний для формування більшості матерінтом здійснення, при якому рейка утворює алів дошки, які звичайно використовуються у мосвиступаючу пружну частину шпунта, що дозволяє тинах. системі функціонувати аналогічно зображеній на На Фіг.45а та 45b показана система фіксації Фіг.45. На Фіг.50 показано, що цю комбіновану сисзгідно з винаходом, причому зовнішня частина тему можна формувати з фіксуючим елементом 8b шпунта 38 сформована згинною. Ця згинальність у зовнішній нижній губі 40b, розташованій в межах досягається за рахунок роздвоєної вершини шпунплощини з'єднання. та. Під час защіпання, нижня губа 40 згинається На Фіг.51a-f показаний спосіб укладення згідно вниз, а зовнішня нижня частина шпунта 38 згиназ винаходом, який можна використати для з'єдється вгору. нання мостин шляхом поєднання горизонтального На Фіг.46а та 46b показана система фіксації поєднання, нахилу вгору, защіпання у положенні згідно з винаходом з роздвоєним шпунтом. Під час нахилу вгору і нахилу вниз. Цей спосіб укладення защіпання, дві частини шпунта згинаються одна до можна застосовувати до мостин згідно з винахоодної, у той час, як дві губи згинаються одна від дом, але його також можна використати при інших одної. механічних з'єднувальних системах у підлогах, Ці дві з'єднувальні системи допускають нахил властивості яких дозволяють застосовувати цей всередину і назовні, відповідно, для фіксації та спосіб укладення. Для спрощення опису, спосіб демонтажу. укладення показаний для однієї дошки, що назиНа Фіг.47а та 47b показано комбіноване з'єдвається канавковою дошкою, яка з'єднується з нання, де окрема частина 40Ь складає витягнуту іншою дошкою, що називається шпунтовою дошчастину нижньої губи і де ця частина може бути кою. Насправді, дошки однакові. Очевидно, що пружною. З'єднувальна система допускає нахили. всю послідовність укладення можна виконувати Нижня губа, яка складає частину серцевини, сфотаким самим чином, з'єднуючи шпунтову сторону з рмована так, що опорна поверхня дозволяє здійсканавковою стороною. нювати защіпання без необхідності вигину цієї Шпунтова дошка 4а зі шпунтом 38 та канавкогуби. Лише витягнута окрема частина, яку можна ва дошка 4b з канавкою 36 під шпунт у вихідному виконати з алюмінієвого листа, є пружною. З'єднуположенні лежать горизонтально на чорній підлозі, вальну систему можна також сформувати так, щоб згідно з Фіг.51а. Шпунт 38 і канавка 36 під шпунт обидві частини губи були пружними. мають засоби фіксації, які перешкоджають вертиНа Фіг.48а та 48b показано защіпання комбікальному та горизонтальному розділенню. Потім, нованого з'єднання, нижня губа якого складається канавкову дошку 4b зміщують горизонтально у з двох частин, де тільки окрема губа утворює опонапрямку F1 у бік до шпунтової дошки 4а, доки рну поверхню. Цю з'єднувальну, систему можна шпунт 38 не увійде у контакт з канавкою 36 під використати, наприклад, на короткій стороні спільшпунт, і доки верхня і нижня частини шпунта частно з будь-якою іншою з'єднувальною системою, ково не зайдуть у канавку під шпунт, згідно з що відповідає винаходу. Перевага цієї з'єднувальФіг.51b. Внаслідок цієї першої операції крайові ної системи полягає у тому, що, наприклад, канавділянки з'єднання мостин займають однакове вер

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Locking system for mechanical connection of floor-boards, floor-board and method for connection of floor-boards

Автори англійською

Pervan Darko

Назва патенту російською

Система фиксации для механического соединения половиц, половица и способ соединения половиц

Автори російською

Перван Дарко

МПК / Мітки

МПК: E04F 15/04, B27F 1/00, B27M 3/04

Мітки: мостин, з'єднання, механічного, фіксації, мостина, спосіб, система

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/40-76974-sistema-fiksaci-dlya-mekhanichnogo-zehdnannya-mostin-mostina-ta-sposib-zehdnannya-mostin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система фіксації для механічного з’єднання мостин, мостина та спосіб з’єднання мостин</a>

Подібні патенти