Установка для віброформування об’ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині

Номер патенту: 98747

Опубліковано: 12.05.2015

Автори: Кущевський Микола Олександрович, Химич Галина Миколаївна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Установка для віброформування об'ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині,яка містить робочу камеру, перфорований формувальний елемент, розміщений на штоку, яка відрізняється тим, що в корпусі установки розміщений ексцентричний вал, який забезпечує переміщення робочої камери горизонтально і приводиться в рух від електродвигуна за допомогою клинопасової передачі.

Текст

Реферат: Установка для віброформування об'ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині, яка містить робочу камеру, перфорований формувальний елемент, розміщений на штоку. В корпусі установки розміщений ексцентричний вал, який забезпечує переміщення робочої камери горизонтально і приводиться в рух від електродвигуна за допомогою клинопасової передачі. UA 98747 U (12) UA 98747 U UA 98747 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до швейної галузі легкої промисловості, а саме - до установок для формування деталей головних уборів. Відома установка [1] для формування деталей об'ємної форми в рідинно-активному робочому середовищі (РАРС), що містить перфоровану нижню подушку, отвір, з'єднаний з трубопроводом. Установка додатково включає вузол вимірювання тиску РАРС, вузол контролю та регулювання температури з нагрівальним елементом, вузли для подачі РАРС та пульсуючого повітря під тиском в робочу камеру. Найбільш близьким аналогом за технічною суттю до корисної моделі, що заявляється, є установка [2], що містить перфоровану нижню матрицю із закріпленим напівфабрикатом, яку нагвинчують на шток, що кріпиться в робочій камері. Для забезпечення вертально-поступальних рухів формувального елемента з напівфабрикатом застосовано мембранний пневмопривід. Додатково зверху на робоче середовище, яким є вода, та формувальний елемент діє пульсуюче повітря. Недоліком вказаних вище установок є не достатня якість відформованих деталей головних уборів за рахунок прикладення лише вертикальних вібраційних коливань. Задачею корисної моделі є розширення технологічних можливостей формування об'ємних деталей головних уборів. Поставлена задача вирішується тим, що в установці для віброформування об'ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині, що містить жорсткий перфорований формувальний елемент, який кріплять на штоку всередині робочої камери, згідно з корисною моделлю, в корпусі розміщений ексцентричний вал, який забезпечує переміщення робочої камери горизонтально, що приводиться в рух від електродвигуна за допомогою клинопасової передачі. На кресленні зображено загальний вигляд запропонованої вібраційної установки, де: 1 - зразок тканини, 2 - формувальний елемент, 3 - притискне кільце, 4, 6 - шків, 5 - ексцентричний вал, 7 - датчик вимірювання частоти обертів ексцентричного вала, 8 - вмикач, 9 - електродвигун, 10 - вентиль зливний, 11 - шток, 12 - корпус установки, 13 - кришка, 14 - шкала вимірювання амплітуди коливань, 15 - робоча камера. Установка для віброформування об'ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині працює наступним чином. Зразок тканини 1 закріплюють притискним кільцем 3 на жорсткому перфорованому формувальному елементі 2, який нагвинчують на шток 11. Робочу камеру 15 наповнюють водою до заданого рівня. За рахунок роботи електродвигуна 9 приводиться в рух ексцентричний вал 5, який надає камері 15 горизонтальних коливань. Після здійснення формування рідину відводять із камери через вентиль 10 та проводять сушіння і стабілізацію відформованої деталі на матриці в сушильній шафі. Порівняльний аналіз показав, що заявлена установка має переваги за рахунок застосування горизонтальної вібрації, що забезпечують рухом робочої камери за допомогою ексцентричного вала. Джерела інформації: 1. Патент України №14332, МПК А41Η 41/00, В29С 51/00. Установка ФДР формування деталей об'ємно-просторової форми в рідинно-активному середовищі / Буханцова Л.В., Кущевський М.О., Буйняк О.Д., Злотніков В.О. № 200510444; заявл. 07.11.2005; опубл. 15.05.2006, Бюл. №5.- 4 с. 2. Патент України №51683, МПК А41Н 41/00, В29С 55/00. Установка для формування деталей головних уборів об'ємної форми в рідинно-активному робочому середовищі / Кошевко Ю. В., Кущевський М. О., Прибега Д.М. № U201001417. Заявл. 11.02.2010; Опубл. 26.07.2010, Бюл. № 14. 1 UA 98747 U ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 5 Установка для віброформування об'ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині, яка містить робочу камеру, перфорований формувальний елемент, розміщений на штоку, яка відрізняється тим, що в корпусі установки розміщений ексцентричний вал, який забезпечує переміщення робочої камери горизонтально і приводиться в рух від електродвигуна за допомогою клинопасової передачі. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Kuschevskyi Mykola Oleksandrovych

Автори російською

Кущевский Николай Александрович

МПК / Мітки

МПК: A41H 41/00, B29C 53/00

Мітки: площині, установка, головних, віброформування, горизонтальний, об'ємних, уборів, деталей

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-98747-ustanovka-dlya-vibroformuvannya-obehmnikh-detalejj-golovnikh-uboriv-u-gorizontalnijj-ploshhini.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для віброформування об’ємних деталей головних уборів у горизонтальній площині</a>

Подібні патенти