Одноразовий паперовий квиток з електронною валідацією дійсності

Номер патенту: 92754

Опубліковано: 26.08.2014

Автор: Леонов Михайло Юрійович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Одноразовий паперовий квиток з електронною валідацією дійсності, що складається з термопаперового носія, на який нанесено дані про номінальну вартість та елементи захисту, який відрізняється тим, що як елементи захисту використовується QR-код зі смисловим навантаженням у шифрованому вигляді, нанесений за спеціальною технологією в інфрачервоному діапазоні, який є невидимим у видимому діапазоні, і два видимих QR-коди, інформація яких базується на невидимому QR-коді, представлена у шифрованому вигляді і використовується для автоматизованого обігу, контролю, надійного зчитування та безпеки, а для гасіння та компостування квитка використовуються властивості термопаперового носія.

Текст

Реферат: UA 92754 U UA 92754 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі способів і технічних засобів для оплати пасажирами проїзду на транспорті, у тому числі безготівкової оплати проїзду та однократної оплати при перетині контрольного пункту будь-якого призначення. Зокрема, це стосується оплати за проїзд в міських автобусах, тролейбусах, трамваях, фунікулері та/або приміських електропоїздах або оплати іншої послуги. Існують різноманітні засоби безготівкової оплати проїзду з використанням сучасних платіжних засобів, як багаторазових так і одноразових. Серед багаторазових і одноразових платіжних засобів домінують безконтактні картки. Перевагою даного типу платіжного засобу є зручність у використанні, можливість багаторазового використання та автоматизованого обліку, довговічність носія, надійність та безпечність. Разом з тим, цей тип платіжного засобу відносно дорогий і його застосування виправдане за умови вартості одноразової поїздки, що перевищує еквівалент одного євро. В умовах, коли вартість одноразової поїздки становить величину нижче зазначеної, економічно виправданими є носії з істотно меншою вартістю, при цьому найбільш головна компонента, пов'язана з безпекою, досягається за допомогою використання спеціальних технологій, у тому числі і он-лайн авторизації. Найбільш поширеними засобами оплати одноразових поїздок спочатку були проїзні квитки з магнітною смугою (міткою). Наприклад, відомим є спосіб виготовлення проїзних квитків за патентом РФ № 2355034 на винахід "Спосіб захисного маркування цінних паперів, культурних цінностей та інших предметів" дата публікації 27.10.2008. До основних недоліків даних проїзних документів належать: висока собівартість носія і підтримки інфраструктури їх функціонування, низька перешкодозахищеність через можливість розмагнічування носія і слабкі захисні властивості від протидії їх несанкціонованому відтворенню. Найбільш близьким за технічною суттю та результатом, що досягається, є стандартний квиток на паперовій основі, на який нанесена інформація про вартість проїзду з елементами захисту, згідно з патентом України № 71972 на корисну модель "Одноразовий паперовий квиток з електронною валідацією дійсності", дата публікації 25.07.2012, який вибрано як найближчий аналог. Як захисний елемент використовується друкарська фарба з частотною неоднорідністю коефіцієнта прозорості та термофарба для гасіння та компостування квитка. До основних недоліків найближчого аналога одноразового квитка з електронною валідацією істинності є його слабкий захист від підробок, а також відсутність можливості їх автоматизованого обліку та контролю продажу та гасіння. В основу корисної моделі, що заявляється, поставлено задачу створення одноразового квитка з електронною валідацією із забезпеченням надійного захисту його від підробок, з реалізацією можливості автоматизованої ідентифікації та автоматизації гасіння з підтримкою візуального контролю. Поставлена задача вирішується тим, що створено одноразовий паперовий квиток з електронною валідацією дійсності на основі термопаперового носія, на який нанесено дані про номінальну вартість та елементи захисту, при цьому як елементи захисту використовується QRкод зі смисловим навантаженням у шифрованому вигляді, нанесений за спеціальною технологією в інфрачервоному діапазоні, який є невидимим у видимому діапазоні, і два видимих QR-коди, інформація яких базується на невидимому QR-коді, представлена у шифрованому вигляді і використовується для автоматизованого обігу, контролю, надійного зчитування та безпеки, а для гасіння та компостування квитка використовуються властивості термопаперового носія. Автоматизована ідентифікація здійснюється за допомогою нанесення на квиток в момент його продажу двовимірного QR-коду в режимі з корекцією помилок, яка гарантує надійне зчитування з рівнем помилок, що не перевищує 30 % і забезпечується самим його призначенням. Захист і безпека від підробок досягається за допомогою нанесення типографським способом в зарезервованій області квитка спеціальної мітки в інфрачервоному діапазоні у вигляді двовимірного QR-коду, який є невидимим у видимому діапазоні. Даний QR-код несе смислове навантаження і являє собою зашифровану інформацію за допомогою сучасного крипто-алгоритму інформації про серію, номер і код виробника, чим досягається унікальність кожного квитка. Додатково, крім невидимого QR-коду, на квитку присутні два видимих QR-коди, які наносяться на квиток в момент його продажу, при цьому їх сигнатура базується на сигнатурі первинних нешифрованих даних невидимого QR-коду. Інформація, що відображається за допомогою видимого QR-коду, використовує додатковий секретний ключ, подібний до ключа, який використано для шифрування інформації невидимого QR-коду, що забезпечує додатковий рівень безпеки з несанкціонованого відтворення даних квитків. 1 UA 92754 U 5 10 15 20 25 30 35 Видимі QR-коди використовуються також для автоматизованого обліку, контролю і перевірка валідності (істинності) даних одноразових квитків шляхом використанням спеціальних електронних пристроїв, що здійснюють їх розпізнавання і передачу в систему автоматизованого обліку. Гасіння квитків здійснюється за допомогою друку на термопаперовому носії поточної дати і часу валідації, а також печатки символу у вигляді квадрата на місці розташування невидимого QR-коду. Таким чином, такі одноразові паперові квитки з можливістю електронної валідації та обліку з високим ступенем безпеки від підробок дозволять використовувати їх як сучасний, ефективний та економічно виправданий платіжний засіб для оплати разових поїздок низької вартості. Головними перевагами даного одноразового квитка є: - автоматизований продаж в спеціалізованих автоматах без участі людини; - можливість автоматизованого обліку та контролю, починаючи з моменту продажу і закінчуючи моментом оплати проїзду; - генерація різних видів звітів по поїздках, оплачених за допомогою даних одноразових квитків у масштабах всієї системи, в якій вони використовуються; - автоматизована валідація (розпізнавання) істинності квитків; - неможливість повторного використання; - висока надійність валідації і перешкодозахищеність; - можливість візуального контролю оплати проїзду (квиток погашений чи ні); - високий ступінь захисту від підробок; - можливість використання в технологіях он-лайн контролю; - несуттєве підвищення ціни на паперовий носій в порівнянні з традиційним термопаперовим рулоном. Попередня експлуатація одноразових квитків з електронною валідацією їх дійсності, смисловим навантаженням елемента захисту у вигляді невидимого QR-кодом та видимими QRкодами для автоматизації процесу їх обліку та контролю обігу, довела їх високу надійність та економічну доцільність використання. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Одноразовий паперовий квиток з електронною валідацією дійсності, що складається з термопаперового носія, на який нанесено дані про номінальну вартість та елементи захисту, який відрізняється тим, що як елементи захисту використовується QR-код зі смисловим навантаженням у шифрованому вигляді, нанесений за спеціальною технологією в інфрачервоному діапазоні, який є невидимим у видимому діапазоні, і два видимих QR-коди, інформація яких базується на невидимому QR-коді, представлена у шифрованому вигляді і використовується для автоматизованого обігу, контролю, надійного зчитування та безпеки, а для гасіння та компостування квитка використовуються властивості термопаперового носія. 40 Комп’ютерна верстка С. Чулій Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G07B 15/00

Мітки: електронною, одноразовий, квіток, паперовий, валідацією, дійсності

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-92754-odnorazovijj-paperovijj-kvitok-z-elektronnoyu-validaciehyu-dijjsnosti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Одноразовий паперовий квиток з електронною валідацією дійсності</a>

Подібні патенти