Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, в якому застосовують лічильник порцій звареної кави, яким фіксують кожне натискання на пускову кнопку, при цьому кавомашину та лічильник вмикають одночасно пусковою кнопкою, який відрізняється тим, що лічильником додатково контролюють задану тривалість часу проливу води у системі при першому натисканні на пускову кнопку, контролюють задану тривалість варки кави при другому натисканні на пускову кнопку, фіксують порушення заданої тривалості часу проливу води та варки кави, вмикають попереджувальний сигнал про початок цих порушень, при цьому, якщо пускову кнопку натискають один раз, без порушення заданої тривалості часу проливу води, лічильник автоматично повертається у вихідний стан.

2. Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, за п. 1, який відрізняється тим, що порушення заданої тривалості часу проливу води та варки кави фіксують тривалістю кожного порушення, сумарною кількістю порушень та сумарною тривалістю порушень у заданому відрізку часу.

3. Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, за п. 1, який відрізняється тим, що попереджувальний сигнал може бути будь-якого типу, наприклад звуковим, світловим, вібраційним або комбінованим з різних видів сигналів.

Текст

Реферат: Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, в якому застосовують лічильник порцій звареної кави, яким фіксують кожне натискання на пускову кнопку, при цьому кавомашину та лічильник вмикають одночасно пусковою кнопкою. Лічильником додатково контролюють задану тривалість часу проливу води у системі при першому натисканні на пускову кнопку, контролюють задану тривалість варки кави при другому натисканні на пускову кнопку, фіксують порушення заданої тривалості часу проливу води та варки кави, вмикають попереджувальний сигнал про початок цих порушень. При цьому якщо пускову кнопку натискають один раз, без порушення заданої тривалості часу проливу води, лічильник автоматично повертається у вихідний стан. UA 91709 U (54) СПОСІБ ПІДРАХУНКУ ПОРЦІЙ КАВИ, ЗВАРЕНОЇ КАВОМАШИНОЮ UA 91709 U UA 91709 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, належить до вимірювальних засобів з метою налагодити облік кількості порцій та забезпечити виконання заданого технологічного режиму варки кави. Відомо спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, в якому застосовують лічильник порцій звареної кави, при цьому кавомашину та лічильник вмикають одночасно пусковою кнопкою кавомашини. Лічильником управляє мікроконтролер, котрий вмикає лічильник при будь-якому натисканні на пускову кнопку. Джерело інформації: "Электронный счетчик порций для кофемашины". Адреса в інтернеті: zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlenie/elektronnyyschetchik-portsiy-dlya-kofemashiny-ID7mIT5.html. Вказаний спосіб прийнято як аналог, недоліками якого є те, що лічильником фіксують кожне натискання на пускову кнопку, що не відповідає фактичній кількості порцій звареної кави, оскільки технологічним процесом варки кави передбачено два натискання на пускову кнопку. При першому натисканні на пускову кнопку виконують технологічний режим проливу води, тобто очистку системи. При другому натисканні на пускову кнопку здійснюють безпосередньо варку кави та її налив у чашку. Тому в аналога кількість порцій звареного кофе підраховують шляхам ділення показання лічильника на два. Однак, лічильник ніяк не враховує випадки, коли після виготовлення будь-якої порції кави здійснюють технологічний режим проливу води, а потім роблять перерву з різних причин на невизначений час (наприклад відсутність замовлення на варку наступної порції кави). Все це викривлює облік порцій кави, звареної кавомашиною. В аналога, при порушенні технологічних режимів, викликаних збільшенням часу проливу води та варки кави, лічильником не фіксують тривалість кожного окремого порушення, сумарну кількість порушень та сумарну тривалість порушень у заданому відрізку часу, що виключає об'єктивну оцінку роботи кавомашини. В аналога, при порушенні технологічних режимів відсутній попереджувальний сигнал бармену, що може спричинити порушення технологічних режимів за неуважності. В аналога не передбачено захист від помилкового спрацьовування при короткочасному натисканні на пускову кнопку. Задача корисної моделі полягає в усуненні недоліків аналога. Поставлена задача вирішена тим, що у способі підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, в якому застосовують лічильник порцій звареної кави, яким фіксують кожне натискання на пускову кнопку, при цьому кавомашину та лічильник вмикають одночасно пусковою кнопкою. Лічильником додатково: - контролюють задану тривалість часу проливу води у системі, при першому натисканні на пускову кнопку; - контролюють задану тривалість варки кави, при другому натисканні на пускову кнопку; - фіксують порушення заданої тривалості часу проливу води та варки кави; - вмикають попереджувальний сигнал про початок цих порушень, при цьому, як що пускову кнопку натискають один раз, без порушення заданої тривалості часу проливу води, лічильник автоматично повертається у вихідний стан. Поставлена задача вирішена також тим, що порушення заданої тривалості часу проливу води та варки кави фіксують тривалістю кожного порушення, сумарною кількістю порушень та сумарною тривалістю порушень у заданому відрізку часу. Поставлена задача вирішена також тим, що попереджувальний сигнал може бути будь-якого типу, наприклад звуковим, світловим, вібраційним, або комбінованим з різних видів сигналів. Запропонований спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, застосовують наступним чином: Для виконання технологічного режиму проливу води пускову кнопку натискають у продовж заданого відрізку часу (наприклад 4 секунди). При цьому вмикається лічильник тривалості часу, яким фіксують фактичну тривалість натискання на кнопку, сумарну кількість та тривалість проливів води у заданому відрізку часу (наприклад, тривалість робочої зміни). Для виконання технологічного режиму варки кави пускову кнопку натискають вдруге вподовж заданого відрізку часу (наприклад 20 секунд). При цьому вмикається лічильник тривалості часу, яким фіксують тривалість варки, та кількість порцій кави, звареної кавомашиною, у заданому відрізку часу. У випадку, якщо час натискання на пускову кнопку перевищує заданий режим проливу води та варки кави, вмикається попереджувальний сигнал (наприклад: звуковий, світловий, вібраційний, або комбінований з різних видів сигналів). При цьому також вмикається лічильник порушень заданого технологічного режиму проливу води та варки кави, яким фіксують тривалість кожного порушення, кількість порушень та сумарну тривалість часу, протягом якого відбулися порушення у раніш заданому відрізку часу. Запропонований спосіб дозволяє встановити окремо: 1 UA 91709 U 5 10 15 20 Кількість порцій кави, які зварені без порушень технологічних режимів проливу води та варки кави. Кількість порцій кави, які зварені з порушеннями технологічних режимів проливу води та варки кави. Сумарну тривалість порушень технологічних режимів проливу води та варки кави у заданому відрізку часу, що дозволяє застосувати відповідні заходи до порушника, включаючи штрафні санкції. У випадку, коли пускова кнопка була натиснута у режимі проливу води заданою тривалістю (наприклад 4 секунди), а потім протягом заданої тривалості часу (наприклад 20 секунд), не відбулося друге натискання для виконання режиму варки кави, лічильник автоматично повертається у попередній стан. Управляє роботою мікроконтролер, запрограмований комп'ютерною програмою, яка є предметом іншого охоронного документу. Запропонований спосіб підрахунку порцій звареної кави застосовують як для кавомашин так і для кавоварок. Лічильник підключають до живлення кавомашини та пломбують для запобігання несанкціонованого втручання у його роботу. При спробі використання не врахованої кави, яку може принести особа, котра працює на кавомашині, лічильник неодмінно це зафіксує кількістю "зайвих" чашок кофе, сумарним часом та кількістю порушень встановлених технологічних режимів протягом заданого відрізку часу. Запропонований спосіб впроваджено у кав'ярнях міста Херсона в 2012 році. Ефективність запропонованого способу підрахунку порцій звареної кави підтверджена тим, середнє завантаження кавомашин та кавоварок, на яких застосовано цей спосіб, збільшилось щонайменше на 20 %. 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 40 1. Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, в якому застосовують лічильник порцій звареної кави, яким фіксують кожне натискання на пускову кнопку, при цьому кавомашину та лічильник вмикають одночасно пусковою кнопкою, який відрізняється тим, що лічильником додатково контролюють задану тривалість часу проливу води у системі при першому натисканні на пускову кнопку, контролюють задану тривалість варки кави при другому натисканні на пускову кнопку, фіксують порушення заданої тривалості часу проливу води та варки кави, вмикають попереджувальний сигнал про початок цих порушень, при цьому, якщо пускову кнопку натискають один раз, без порушення заданої тривалості часу проливу води, лічильник автоматично повертається у вихідний стан. 2. Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, за п. 1, який відрізняється тим, що порушення заданої тривалості часу проливу води та варки кави фіксують тривалістю кожного порушення, сумарною кількістю порушень та сумарною тривалістю порушень у заданому відрізку часу. 3. Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною, за п. 1, який відрізняється тим, що попереджувальний сигнал може бути будь-якого типу, наприклад звуковим, світловим, вібраційним або комбінованим з різних видів сигналів. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Semeniuta Dmytro Serhiovych

Автори російською

Семенюта Дмитрий Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: G01D 3/00, G01D 1/00

Мітки: кави, порцій, звареної, підрахунку, кавомашиною, спосіб

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-91709-sposib-pidrakhunku-porcijj-kavi-zvareno-kavomashinoyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підрахунку порцій кави, звареної кавомашиною</a>

Подібні патенти