Номер патенту: 81178

Опубліковано: 25.06.2013

Автор: Веселова Анна Володимирівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб надання громадянам дотацій, що включає формування та забезпечення функціонування бази даних осіб, які потребують дотацій, запис її в блок пам'яті, який відрізняється тим, що перед записом бази даних в блок пам'яті кожній категорії споживачів присвоюють ознаку, яку використовують при її структуризації по категоріях споживачів, виготовляють пластикову картку, на яку наносять записуючу стрічку, записують на цю стрічку персональні дані і унікальний PIN-код для кожного споживача та адреси пунктів отримання дотацій, відкривають кожному споживачу банківський рахунок, на який перераховують кошти для отримання дотації.

Текст

Реферат: UA 81178 U UA 81178 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до забезпечення життєвих потреб людини, а саме до благодійної діяльності, та може бути використана благодійними організаціями. Відомий спосіб надання благодійної допомоги Всеукраїнським благодійним фондом "Соціальне партнерство" під назвою "Благодійна акція "Добровозик" (https;//sites.google.com/site/warmautum-ncharitv/). Цей спосіб полягає в тому, що благодійна організація формує базу даних споживачів, закуповує набір різноманітних товарів (ліки, предмети гігієни, матраци, тонометри і т.п.) і потім ці товари надають громадянам, які мають потребу в таких товарах. Цей спосіб вибрано як прототип. Основними недоліками прототипу є те, що він є складним і затратним, тому що при кожній процедурі надання допомоги потребує нових зборів запитів для формування нової бази даних споживачів та товарів для них, а також значних матеріальних затрат на транспортні потреби, пов'язані з покупкою та доставкою товарів до споживачів. Є можливість закупки не тих товарів, що потрібно споживачам, або більшу кількість товарів чим це потрібно. Спосіб також має затрати, пов'язані зі зберіганням закуплених товарів. В основу корисної моделі поставлено задачу створити за рахунок формування нових видів масивів інформацій та методів їх обробки спосіб, який спрощує формування бази даних споживачів дотацій та мінімізує матеріальні затрати на закупку товарів, виключає витрати благодійної організації на транспорт та витрати на збереження товарів при наданні громадянам дотацій для придбання продуктів харчування з найбільш раціональним використанням ресурсів благодійної організації, автоматизацію процесу надання дотацій. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб передбачає формування бази даних споживачів дотацій, запис її в блок пам'яті, при цьому перед записом бази даних кожній категорії споживачів присвоюють ознаку, яку використовують при її структуризації по категоріях споживачів, виготовляють пластикову картку з записуючою стрічкою, записують на цю стрічку персональні дані і унікальний PIN-код для кожного споживача та адреси пункти отримання дотацій, відкривають кожному споживачу банківський рахунок, на який перераховують кошти для отримання дотації. Спосіб реалізується таким чином: З метою забезпечення малозабезпечених громадян дотаціями для придбання продуктів харчування у спеціалізованих точках продажу, проводиться інформаційна компанія про початок реалізації благодійної програми. Шляхом опитування, анкетування, співбесід та прийняття заяв бажаючих учасників (набувачів дотацій) здійснюється формування та забезпечення функціонування бази даних осіб, які потребують дотацій, а саме таких категорій громадян: - фізичні особи - пенсіонери незалежно від віку. - інваліди І, II, III групи. - один повнолітній член багатодітної сім'ї (на якого отримана довідка про склад сім'ї). - фізичні особи, які є одинокими матерями (батьком). На наступному етапі набувачі дотацій звертаються із письмовою заявою до благодійної організації. Набувачі дотацій надають благодійній організації персональні дані, а також висловлюють у письмові формі власну згоду на збір та обробку благодійною організацією цих персональних даних. Благодійна організація забезпечує видачу виготовлених пластикових карток набувачам благодійної допомоги з записами персональних даних і PIN-кодів, на підставі яких буде надаватись дотація. Після цього, благодійна організація укладає відповідні договори з фінансовими установами для виготовлення спеціальних платіжних карток і відкриття карткових рахунків набувачам дотацій. На карткові рахунки набувачів дотацій благодійною організацією щомісячно перераховуються грошові кошти (дотації), або за рішенням керівництва благодійної організації, дані кошти (дотації), можуть бути нараховані одним платежем за декілька місяців. Крім того, до співпраці з благодійною організацією залучаються підприємства, установи, організації будь-якої форми власності, які займаються роздрібною торгівлею продуктами харчування. Набувач дотацій має змогу придбати необхідні для нього продукти харчування, за допомогою платіжної карти, в закладах торгівлі які належать вищезазначеним підприємствам, установам та організаціям. Приклад. Модель "Спосіб надання громадянам дотацій" реалізовувався благодійним фондом "Соціальний магазин" в рамках благодійної програми "Соціальний магазин" в період з 01.04.2012 р. по 01.09.2012 р. Першим етапом реалізації благодійної програми "Соціальний магазин", а отже і реалізації моделі, стала інформаційна кампанія про початок реалізації благодійної програми "Соціальний магазин". Інформаційна кампанія проводилася шляхом інформування потенційних набувачів дотацій через засоби масової інформації. 1 UA 81178 U 5 10 15 20 25 30 35 40 Другий етап реалізації моделі полягав в формуванні бази даних осіб, які потребують дотацій, для чого здійснювався прийом персональних даних від майбутніх набувачів дотацій. До вищезазначених персональних даних входили дані паспорта, реєстраційний номер платника податку, дані документу що підтверджує пільговий статус набувача (пенсійне посвідчення, довідка про склад сім'ї тощо), заява на участь у благодійній програмі "Соціальний магазин", згода на збір та обробку благодійною організацією своїх персональних даних. Крім цього, між набувачами дотацій та благодійним фондом укладався договір про благодійну діяльність, за яким благодійний фонд зобов'язувався щомісячно перераховувати на картковий рахунок набувача грошові кошти, а набувач зобов'язується витрачати зазначені кошти виключно на продукти харчування, і виключно в мережі вказаних магазинів. В період з 01.04.2012 р. по 01.09.2012 р. до громадських приймалень звернулися 7050 (сім тисяч п'ятдесят) громадян, які подали необхідний пакет документів, підписали договір про благодійну діяльність та стали учасниками благодійної програми "Соціальний магазин", в основу якої покладений принцип моделі "Спосіб надання громадянам дотацій" Третім етапом реалізації благодійної програми "Соціальний магазин", а в її рамках моделі "Способу надання громадянам дотацій", було укладення благодійним фондом договорів про спільну діяльність з банком та з власником мережі продовольчих магазинів. Предметом договору з банком було те, що банк зобов'язується відкрити карткові рахунки та видати платіжні картки всім учасникам благодійної програми "Соціальний магазин", а договором з мережею магазинів передбачалося, що магазин зобов'язується встановити платіжні термінали для обслуговування платіжних карток учасників благодійної програми "Соціальний магазин" та здійснювати обслуговування учасників благодійної програми "Соціальний магазин" нарівні з іншими покупцями. Таким чином, учасники благодійної програми "Соціальний магазин" зверталися до установи банку, та оформляли там картковий рахунок і отримували платіжну картку. Благодійним фондом з 01.04.2012 р. по 01.09.2012 р. щомісячно перераховувались грошові кошти в розмірі 25 грн. на карткові рахунки учасників благодійної програми "Соціальний магазин". Після того як гроші надійшли на картковий рахунок, учасник благодійної програми придбавав продукти харчування в мережі продовольчих магазинів, розплатившись за такі продукти харчування за допомогою розрахункової картки, грошовими коштами, які були надані йому як благодійна допомога. Установою банку було видано 7050 (сім тисяч п'ятдесят) платіжних карток учасникам благодійної програми "Соціальний магазин", на які благодійним фондом, згідно з договорами про благодійну діяльність перераховувалися благодійні кошти у розмірі 25 грн. тобто всі ті громадяни, що звернулися до громадських приймалень отримали благодійну допомогу. Отже можна зробити висновок, що практичне застосування моделі "Спосіб надання громадянам дотацій", яке проводилося благодійним фондом "Соціальний магазин" в рамках благодійної програми "Соціальний магазин" в період з 01.04.2012 р. по 01.09.2012 р. показало можливість втілення моделі в життя та його високу ефективність. Так, в результаті застосування моделі стало очевидним, що за його допомогою можна надати благодійну допомогу у вигляді дотацій на продукти харчування максимальному числу осіб, при цьому ресурси благодійної організації використовуються найбільш економно та ефективно. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 45 50 Спосіб надання громадянам дотацій, що включає формування та забезпечення функціонування бази даних осіб, які потребують дотацій, запис її в блок пам'яті, який відрізняється тим, що перед записом бази даних в блок пам'яті кожній категорії споживачів присвоюють ознаку, яку використовують при її структуризації по категоріях споживачів, виготовляють пластикову картку, на яку наносять записуючу стрічку, записують на цю стрічку персональні дані і унікальний PINкод для кожного споживача та адреси пунктів отримання дотацій, відкривають кожному споживачу банківський рахунок, на який перераховують кошти для отримання дотації. Комп’ютерна верстка М. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for providing subsidies to citizens

Автори англійською

Veselova Anna Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ предоставления гражданам дотаций

Автори російською

Веселова Анна Владимировна

МПК / Мітки

МПК: A99Z 99/00

Мітки: надання, громадянам, спосіб, дотацій

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-81178-sposib-nadannya-gromadyanam-dotacijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб надання громадянам дотацій</a>

Подібні патенти