Спосіб виготовлення багатошарових чохлів (варіанти)

Номер патенту: 77099

Опубліковано: 16.10.2006

Автор: Кузьминський Сергій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення багатошарових чохлів, при якому викроюють складові деталі з основного матеріалу та підкладок до них, встановлюють прокладки між основним матеріалом та підкладкою у бокових стінках, з'єднують основний матеріал деталей з підкладкою, формують готовий виріб за допомогою з'єднання складових деталей, який відрізняється тим, що відповідні підкладки до всіх деталей виробу викроюють складеними, а у місці стику кожної складеної підкладки встановлюють застібки, після чого їх з'єднують з основним матеріалом деталей і далі формують готовий виріб шляхом з'єднання складових деталей, після цього у прорізи підкладок всіх деталей, де встановлені застібки, вставляють пружні прокладки, закривають застібки і вивертають готовий виріб, крім того застібки на всіх підкладках додатково прикривають захисними клапанами.

2. Спосіб виготовлення багатошарових чохлів, при якому викроюють складові деталі з основного матеріалу та підкладок до них, встановлюють прокладки між основним матеріалом та підкладкою у бокових стінках, з'єднують основний матеріал деталей з підкладкою, формують готовий виріб за допомогою з'єднання складових деталей, який відрізняється тим, що складові деталі з основного матеріалу виконують складеними, до стиків яких прикріплюють застібки та з'єднують із суцільною підкладкою кожної деталі, потім формують готовий виріб шляхом з'єднання складових деталей, після чого вивертають готовий виріб та у прорізи всіх деталей з основного матеріалу, де встановлені застібки, вставляють пружні прокладки і закривають застібки.

3. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що застібки, які використані у готовому виробі, виконані у вигляді застібок-блискавок усіх типів або галантерейних кнопок, або ґудзиків, або липкої застібки.

4. Спосіб за п. 1 або п. 2, який відрізняється тим, що пружні прокладки виробу виконують із полімеру, гуми, пластику, поролону або їх сполучень.

5. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що захисні клапани для застібок виконують шляхом напуску матеріалу підкладки на них з подальшим закріпленням або у вигляді окремого елемента.

Текст

1. Спосіб виготовлення багатошарових чохлів, при якому викроюють складові деталі з основного матеріалу та підкладок до них, встановлюють прокладки між основним матеріалом та підкладкою у бокових стінках, з'єднують основний матеріал деталей з підкладкою, формують готовий виріб за допомогою з'єднання складових деталей, який відрізняється тим, що відповідні підкладки до всіх деталей виробу викроюють складеними, а у місці стику кожної складеної підкладки встановлюють застібки, після чого їх з'єднують з основним матеріалом деталей і далі формують готовий виріб шляхом з'єднання складових деталей, після цього у прорізи підкладок всіх деталей, де встановлені застібки, вставляють пружні прокладки, закрива C2 2 (11) 1 3 77099 4 Авторське свідоцтво СРСР № 1400965, від шляхом з'єднання складових деталей, після чого 25.07.86, МПК B65D 81/02, 85/38]. вивертають готовий виріб та у прорізи в основному Таке виконання контейнеру дозволяє при траматеріалі всіх деталей, де встановлені застібки, нспортуванні штучного вантажу забезпечити аморвставляють пружні прокладки і закривають застібтизаційні властивості пристрою, що дає можлики. вість точним виробам усередині контейнеру Крім того, застібки, які використані у готовому менше залежить від динамічних коливань при їх виробі використовують у вигляді застібоктранспортуванні. блискавок усіх типів, або галантерейних кнопок, Недоліками такого контейнеру є складність та або ґудзиків, або липкої застібки, а пружні прокламасивність його конструкції, що спричиняє зросдки виробу виконують із полімеру, гуми, пластику, тання трудомісткості та загальної ваги контейнера, поролону або їх сполучень. При цьому, додатково що доставляє незручності споживачеві. Крім того, захисні клапани для застібок виконують шляхом жорсткість конструкції контейнеру не дозволяє напуску матеріалу підкладки на них з подальшим використовувати в ньому для зберігання нестанзакріпленням або у вигляді окремого елемента. дартні вироби та речі різної форми. Заявлений винахід пояснюється кресленням, Також відомий спосіб виготовлення кришки та де: корпусу чемоданів, при якому після викроювання на Фіг.1 зображений загальний вигляд виробу, складових деталей, між основним матеріалом, виготовлений даним способом в аксонометрії з виконаного у вигляді чохла з кранцем, та підкладплощинним перерізом; кою встановлюють прокладку - ботан нерухомо у на Фіг.2 - одна із складових деталей виробу пазу кранця у бокових стінках та з'єднують. При перед з'єднанням (встановлення застібок на склацьому, основним матеріалом затискують прокладдених підкладках); ку шляхом затягування, а підкладку заправляють на Фіг.3 - загальний вигляд виробу, виготовлепід вільний кінець на кранці та пришивають її по ний даним способом в аксонометрії, при якому периметру до кранцю [див. Авторське свідоцтво застібки встановлені зовні; СРСР №1557098 від 30.07.87, МПК B68F 1/00]. на Фіг.4 - одна із складових деталей виробу Причому, цей спосіб використовують для виробів, перед з'єднанням (встановлення застібок на часякі мають напівжорстку конструкцію та направлетинах основного лицьового матеріалу). ний на зростання його технологічності. Багатошаровий чохол виготовлений із складоНедоліками такого винаходу є направленість вих деталей, кожна із котрих має основний лицьоспособу на скорочення часу при встановленні провий матеріал 1, підкладку 2, яка складається з кладки між підкладкою та основним матеріалом у двох частин, що утворюють проріз 3. На стиках вигляді чохла шляхом їх прошивання, що робить частин підкладок 2 у всіх деталях виробу встановпрокладку нерухомою, а також встановлення пролена застібка 4. Поміж основним лицьовим матекладки у бокових стінках складових частин виробу ріалом 1 та підкладкою 2, у сформованій порожнин додає жорсткості тільки цім місцям конструкції, що після їх з'єднання, розташована пружна прокладка знижує загальну надійність виробу, виготовленого 5, яка встановлена у всіх деталях виробу. Для таким способом. вкривання застібок 4 використовують захисний В основу винаходу поставлена задача забезклапан 6, який виконують або самостійним елемепечити зростання надійності, а саме схоронності нтом у вигляді стрічки, або з додаткового матеріарізноманітних виробів, розширення використання лу підкладки 2, який враховують при її викроюванбагатошарових чохлів за призначенням та підвині. щення зручності при їх використанні споживачами. Спосіб виготовлення багатошарових чохлів Поставлена задача вирішується тим, що споздійснюється таким чином. сіб виготовлення багатошарових чохлів, при якому Попередньо викроюють основний лицьовий викроюють складові деталі з основного матеріалу матеріал 1 та підкладку 2 для всіх деталей виробу. та підкладок до них, встановлюють прокладки між Причому, підкладку 2 роблять із двох частин, к основним матеріалом та підкладкою у бокових стикам котрих пришивають застібку 4. З'єднують стінках, з'єднують основний матеріал деталей з застібку 4 та утворюють суцільну підкладку 2, яка підкладкою, після чого формують готовий виріб за дорівнює по розмірам відповідному основному допомогою з'єднання складових деталей, відповіматеріалу 1 кожної деталі. Після цього готові підкдно винаходу, відповідні підкладки до всіх деталей ладки 2 до їх відповідних деталей із основного виробу викроюють складеними, а у місці стику коматеріалу 1 та отримують готові складові деталі жної складеної підкладки встановлюють застібки, виробу. після чого їх з'єднують з основним матеріалом Далі, навиворіт, зшивають готові складові дедеталей і далі формують готовий виріб шляхом талі, сторона до сторони і формують готовий виріб з'єднання складових деталей, після цього у прорі- чохол. Потім роз'єднують застібку 4 на підкладці зи підкладок всіх деталей, де встановлені застібки, 2 та в проріз 3 встановлюють пружну прокладку 5, вставляють пружні прокладки, закривають застібки яка може складатися із декілька елементів, в заі вивертають готовий виріб, крім того застібки на лежності від умов зберігання речей у такому чохлі. всіх підкладках додатково прикривають захисними Після чого, закривають застібку 4 на всіх детаклапанами та з метою розширення сфери викорилях чохла, встановлюють захисні клапани 6 та стання, основний матеріал всіх складових деталей вивертають чохол. виробу роблять складеними, до стиків яких прикріПри необхідності, коли за умовами зберігання плюють застібки та з'єднують із суцільною підкларечей потрібно весь внутрішній об'єм чохла зробидкою кожної деталі, потім формують готовий виріб 5 77099 6 ти без зайвих деталей та елементів, тоді застібки бку-блискавку. Після цього, застібку-блискавку 4 встановлюють на основний лицьовий матеріал 1. накривають захисним клапаном, який зшитий на У цьому випадку, основний лицьовий матеріал підкладці з додаткового матеріалу та пришивають 1 роблять складеним із двох частин, к стикам яких його другий кінець. По закінченню чохол вивертапришивають застібки 4, а підкладку 2 викроюють ють і він готовий до використовування. суцільною і подальші всі операції виконують за 2. Для виготовлення багатошарового чохла вищенаведеним способом. Тільки після формудля музичних інструментів, наприклад для ексклювання готового чохла, його вивертають, роз'єднузивної електрогітари є необхідність встановити ють застібки 4, встановлюють пружні прокладки 5 застібки на лицьовій поверхні чохла та визволити та закривають застібки 4. його внутрішній об'єм від зайвих елементів. Приклади конкретного виконання (Фіг.1, Фіг.3) Для цього, підкладку із нейлону товщиною 1. Для виготовлення багатошарового чохла, 0,25...0,9мм викроюють суцільною для усіх детанаприклад для переносного комп'ютера - ноутбука, лей чохла, а лицьовий матеріал із технологічної заготовки основного лицьового матеріалу викроютканини типу поліестера товщиною 0,8...1,5мм ють із технологічної тканини типу полі естера товвикроюють складеним із двох частин теж для усіх щиною 0,8...1,5мм, а підкладку викроюють із нейдеталей чохла. Далі до стиків лицьового матеріалу лону товщиною 0,25...0,9мм. Причому, підкладку пришивають застібки-блискавки, які потім закрироблять із двох частин, до одної із котрих додають вають. матеріалу на розмір захисного клапану. Після цього, спосіб виготовлення чохлів здійсДо стиків підкладки пришивають застібку у винюється аналогічно способу наведеному у першогляді застібки-блискавки. Після чого, збирають му прикладі, тобто зшивають та формують задаскладку на підкладці із доданого матеріалу та ний вигляд чохла навиворіт. Далі чохол зшивають й, щоб утворився клапан і з'єднують вивертають, відкривають застібки-блискавки та застібки-блискавки. після встановлення пружних прокладок із поролоДалі зшивають лицьовий матеріал з відповідну їх закривають. ною підкладкою у всіх деталях чохла по заданим Заявлений спосіб використовується Київським розмірам та одержують готові стінки - бокові, пеприватним підприємством „CORNERSTONES" для редні, задні, верхні, нижні, днище та інші необхідні пошиття різноманітних чохлів для великої кількості деталі, зшивають їх докупи та формують заданий будь-яких речей за побажанням споживачів. вигляд чохла. Запропонований спосіб виготовлення багатоПотім роз'єднують застібки-блискавки на всіх шарових чохлів дозволяє підвищити надійність, а деталях чохла та у відкриті отвори вставляють саме схоронність виробів та підвищити зручність в пружні прокладки із спіненого поліетилену типу користуванні споживачами. МФП-1 або МФП-4 та поролону і закривають засті 7 Комп’ютерна верстка М. Мацело 77099 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of preparing multilayer cases (variants)

Назва патенту російською

Способ изготовления многослойных чехлов (варианты)

МПК / Мітки

МПК: B65D 65/02, B65D 81/02, B68F 1/00

Мітки: чохлів, багатошарових, виготовлення, спосіб, варіанти

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-77099-sposib-vigotovlennya-bagatosharovikh-chokhliv-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення багатошарових чохлів (варіанти)</a>

Подібні патенти