Ізольований бокс для рулонів, який розташований між чорновим та чистовим прокатними станами

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Ізольований бокс для рулону, розташований між чорновим та чистовим прокатними станами і призначений для металевих чорнових штаб, зокрема для чорнових сталевих штаб, що змотуються у гарячому стані в рулони, і захищених від подальшого охолоджування за допомогою пристроїв з теплозахисними екранами, встановлених поблизу торцевих поверхонь рулону в зоні позиції змотування і/або розмотування, який відрізняється тим, що пристрої (7) з теплозахисними екранами утворені боковими стінками (8а;8b), які встановлюються з можливістю повороту відносно торцевих поверхонь (5а;5b) рулону, і протилежні один одному в утвореній парі пристрої (7) з теплозахисними екранами виконані з можливістю паралельного настроювання на різну ширину (5с) рулонів.

2. Бокс за п. 1, який відрізняється тим, що пристрої (7) з теплозахисними екранами виконані з можливістю встановлення до торцевої поверхні (5а; 5b) рулону за допомогою рулону циліндро-поршневого блока (10), що приводиться в дію в напрямку торцевої поверхні.

3. Бокс за одним з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що на кожній стороні (11; 12) рулону пристрій (7) з теплозахисним екраном виконаний у вигляді вузла (15) з можливістю відкидання із зони позиції (6) розмотування за допомогою приводу (13) повороту.

4. Бокс за одним з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що на задній стороні (11) рулону пристрій (7) з теплозахисним екраном виконаний з можливістю відкидання або повороту назад у вертикальній площині по круговій траєкторії (13с) за допомогою приводу (13) повороту навколо горизонтальної осі (13b), а на передній стороні (12) рулону пристрій (7) з теплозахисним екраном виконаний з можливістю відкидання або повороту назад по горизонтальній круговій траєкторії (14) за допомогою приводу (13) повороту навколо вертикальної осі (13а).

5. Бокс за одним з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що бокові стінки (8а; 8b) виконані у вигляді дверцят з можливістю відкривання або закривання за допомогою приводу (13) повороту.

6. Бокс за одним з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що розташований на кожній стороні (11; 12) пристрій (7) з теплозахисним екраном виконаний з можливістю відкидання, складається з гідроприводу (13) повороту, консолей (16), циліндро-поршневого блока (10), поворотного важеля (17), мостової рами (18) і відповідної бокової стінки (8а; 8b), причому вузол (15) встановлений на поперечній рамі (19).

7. Бокс за п. 6, який відрізняється тим, що на поперечній рамі (19), що проходить на позиції (6) розмотування поперек середини (9) прокатного стана, закріплені виступаючі назовні кронштейни (20), з кожним з яких з'єднаний циліндр (10а) циліндро-поршневого блока (10), при цьому відповідний поршневий шток (10b) впливає на шарнірно встановлений на поперечній рамі (19) поворотний важіль (21) приблизно посередині, при цьому на кінці (21а) поворотного важеля (21) шарнірно закріплена мостова рама (22), яка приблизно відповідає довжині бокової стінки (8а; 8b) і на якій в декількох місцях (23) опори закріплена відповідна бокова стінка (8а; 8b).

8. Бокс за одним з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що бокова стінка (8а; 8b) на гарячій стороні (24) крім ізолюючого матеріалу (25) покрита сталевим шаром (26) у вигляді фольги.

9. Бокс за п. 8, який відрізняється тим, що сталевий шар (26) у вигляді фольги має товщину 0,05-0,3 мм.

10. Бокс за одним з пп. 1 або 2, який відрізняється тим, що додатково до бокових стінок (8а, 8b) з примиканням до них на позиції (6) розмотування встановлені парні стабілізатори (27) з ізолюючим матеріалом (25), а на позиції (1) змотування - парні стабілізатори (28) з ізолюючим матеріалом (25).

Текст

1. Ізольований бокс для рулону, розташований між чорновим та чистовим прокатними станами і призначений для металевих чорнових штаб, зокрема для чорнових сталевих штаб, що змотуються у гарячому стані в рулони, і захищених від подальшого охолоджування за допомогою пристроїв з теплозахисними екранами, встановлених поблизу торцевих поверхонь рулону в зоні позиції змотування і/або розмотування, який відрізняється тим, що пристрої (7) з теплозахисними екранами утворені боковими стінками (8а;8b), які встановлюються з можливістю повороту відносно торцевих поверхонь (5а;5b) рулону, і протилежні один одному в утвореній парі пристрої (7) з теплозахисними екранами виконані з можливістю паралельного настроювання на різну ширину (5с) рулонів. 2. Бокс за п.1, який відрізняється тим, що пристрої (7) з теплозахисними екранами виконані з можливістю встановлення до торцевої поверхні (5а; 5b) рулону за допомогою рулону циліндропоршневого блока (10), що приводиться в дію в напрямку торцевої поверхні. 3. Бокс за одним з пп.1 або 2, який відрізняється тим, що на кожній стороні (11; 12) рулону пристрій (7) з теплозахисним екраном виконаний у вигляді вузла (15) з можливістю відкидання із зони позиції (6) розмотування за допомогою приводу (13) повороту. 4. Бокс за одним з пп.1 або 2, який відрізняється тим, що на задній стороні (11) рулону пристрій (7) з теплозахисним екраном виконаний з можливістю 2 (19) 1 3 76888 4 матеріалом (25), а на позиції (1) змотування - парні стабілізатори (28) з ізолюючим матеріалом (25). Винахід відноситься до ізольованого блока для рулонів, який розташований між чорновим та чистовим прокатними станами, для металевих чорнових штаб, зокрема для чорнових сталевих штаб, що змотуються в гарячому стані в рулони і захищених від подальшого охолоджування за допомогою пристроїв з теплозахисними екранами на торцевих поверхнях рулону в зоні позиції змотування і/або розмотування. Подібний ізольований бокс для рулонів відомий з [ЕР 0507800 В1]. Тут передбачені бокові стінки для безстрижневого процесу змотування, на якому здійснюється процес змотування гарячого металевого матеріалу. Потім йде позиція розмотування, з якої сталеву штабу вводять в чистовий прокатний стан. Бокові стінки, що виконують роль теплозахисних екранів, функціонально пов'язані з безстрижневим пристроєм змотування або розмотування, і віддалені на рівну відстань. Пристрої з теплозахисними екранами забезпечені відбиваючою внутрішньою поверхнею. Такі пристрої з теплозахисними екранами використовуються як на позиції змотування, так і на позиції розмотування. В основі винаходу лежить задача створення подібного ізолюючого пристрою з теплозахисними екранами, застосовного при розмірах, що змінюються, рулонів, які обробляються на даному прокатному стані. Поставлена задача вирішується, згідно з винаходом, за рахунок того, що пристрої з теплозахисними екранами виконані у вигляді бокових стінок, які встановлюються з можливістю повороту до торцевих поверхонь рулону, і протилежні один одному в утвореній парі пристрої з теплозахисними екранами виконані з можливістю паралельного настроювання на різну ширину рулонів. Пристрої з теплозахисними екранами в позиції розмотування ізольованого боксу зменшують різницю температур між кромкою та серединою штаби і додатково сприяють підтримці більш постійним розподілу тепла в середині штаби по всій довжині штаби. Таким чином досягається кращий розподіл температури у чорновій штабі перед її подачею на чистовий прокатний стан, і, тим самим, більш висока якість кінцевого продукту. У той самий час можуть бути скорочені тепловтрати у абсолютно різних по ширині металевих штаб. В одному варіанті здійснення передбачено, що пристрої з теплозахисними екранами виконані з можливістю встановлення відносно торцевої поверхні рулону за допомогою циліндро-поршневого блока, що приводиться в дію у зустрічному напрямку. За рахунок цього можна підтримувати простір між кромками штаби і боковою стінкою мінімально можливим. Більш складні засоби ніяким чином не погіршують доступу до позиції розмотування. Принцип поворотності пристроїв з теплозахисними екранами може бути використаний при їх відкиданні у вигляді вузла з позиції розмотування на кожній стороні рулону за допомогою приводу повороту. Для того, щоб враховувати встановлення прокатного стану переважно, що на задній стороні рулону пристрій з теплозахисним екраном виконаний з можливістю відкидання або повороту назад за допомогою приводу повороту навколо горизонтальної осі повороту у вертикальній площині по круговій траєкторії, а на передній стороні рулону пристрій з теплозахисним екраном виконаний з можливістю відкидання або повороту назад за допомогою приводу повороту навколо вертикальної осі повороту по горизонтальній круговій траєкторії. Інший варіант здійснення передбачає, що бокові стінки виконані у вигляді дверцят з можливістю відкривання або закривання відповідно за допомогою приводу повороту. З цим пов'язана перевага видалення змотаного рулону у разі збою з ізольованого за допомогою С-подібного гака. Крім того, виконання у вигляді дверцят сприяє проведенню робіт по обслуговуванню. Подальше удосконалення забезпечене за рахунок того, що пристрій з теплозахисним екраном, який відкидається на кожну сторону, складається з гідроприводу повороту, консолей, циліндропоршневого блока, поворотного важеля, мостової рами і відповідної бокової стінки, причому вузол встановлений на рамі, яка проходить упоперек. Вузол може бути згодом також розміщений на позиції. Паралельне переміщення бокових стінок виконане відповідно до інших ознак таким чином, що на поперечній рамі, що проходить на позиції розмотування упоперек середини прокатного стану, закріплені виступаючі назовні кронштейни, з кожним з яких з'єднаний циліндр циліндро-поршневого блока, відповідний поршневий шток впливає на шарнірно встановлений на поперечній рамі поворотний важіль приблизно посередині, при цьому на кінці поворотного важеля шарнірно закріплена відповідна приблизно по довжині бокової стінки мостова рама, на якій в декількох місцях опори закріплена відповідна бокова стінка. На основі проведених вимірювань далі переважно, що бокова стінка на гарячій стороні крім ізолюючого матеріалу покрита сталевим шаром у вигляді фольги. Сталева фольга нагрівається значно швидше. Через безпосередній контакт сталевої фольги з ізолюючим матеріалом останній нагрівається також швидше. Оскільки ізолююча дія тим вище, чим гарячіше температура внутрішньої поверхні теплозахисного екрана, останній досягає з фольгою повної ізоляції швидше, ніж теплозахисний екран без цієї фольги. Позитивна дія пропадає, однак, якщо узяти дуже товсту фольгу. Сталевий лист товщиною всього 0,5мм не має більше дії, яка виявляється. На основі цих висновків переважно, що сталевий шар у вигляді фольги має товщину 0,05-0,3мм, переважно 0,1мм. Одне удосконалення винаходу полягає у тому, що додатково до бокових стінок і, примикаючи до 5 них, на позиціях розмотування і змотування попарно передбачені стабілізатори з ізолюючим матеріалом. У той самий час, у випадку якщо за рахунок цього ізоляція стає ще ефективніше, можна використовувати на ізолюючому матеріалі сталевий шар у вигляді фольги. Нижче більш детально пояснюються приклади виконання винаходу, зображені на кресленні, на якому представлені: на Фіг.1 - вигляд збоку ділянки прокатного стану з ізольованим боксом для рулонів; на Фіг.2 - вигляд зверху на установку в напрямку X за Фіг.1; на Фіг.3 - вертикальний розріз А-А за Фіг.1. На Фіг.1 між чорновим та чистовим прокатними станами розташований ізольований бокс з позицією 1 змотування, на якій за допомогою вхідних валиків 2, згинальних валиків 3 і формуючого валика 5 намотують рулон 5. Рулон 5 знаходиться на позиції 6 розмотування. На позиції 6 розмотування рулон 5 захищають від подальшого охолоджування на його обох торцевих поверхнях 5а, 5b, які лежать в площині креслення, а за допомогою пристроїв 7 з теплозахисними екранами в позиції 6 розмотування. Крім того, пристрої 7 з теплозахисними екранами утворені боковими стінками 8а, 8b, які встановлюються з можливістю повороту по відношенню до торцевих поверхонь 5а, 5b рулону 5, і протилежні один одному в утвореній парі пристрої 7 з теплозахисними екранами виконані з можливістю паралельного настроювання на різну ширину 5с рулонів (максимальну та мінімальну). Бокові стінки 8а, 8b проходять симетрично середині 9 прокатного стану. На Фіг.3 пристрої 7 з теплозахисними екранами можуть встановлюватися до торцевих поверхонь 5а, 5b рулону 5 за допомогою рулону циліндро-поршневого блока 10, що приводиться в дію в напрямку до торцевих поверхонь. На Фіг.2 на передній стороні 12 рулону весь вузол 15 виконаний з можливістю горизонтального відкидання або повороту назад за допомогою (гідравлічного) приводу 13 повороту навколо вертикальної осі 13а повороту по горизонтальній круговій траєкторії 14, як це показано в нижній частині Фіг.2. Вісь повороту приводу 13 проходить перпендикулярно площині креслення. 76888 6 Точно так само на задній стороні 11 рулону пристрій 7 з теплозахисним екраном виконаний з можливістю відкидання або повороту назад за допомогою поворотного приводу 13 навколо горизонтальної осі 13b повороту у вертикальній площині по круговій траєкторії 13с. Бокові стінки 8а, 8b можуть бути виконані у вигляді дверцят, як показано, і повертаються за допомогою приводу 13 повороту навколо вертикальної осі 13а повороту по круговій траєкторії 14 при відкриванні або закриванні. При цьому весь вузол 15 пристрою 7 з теплозахисним екраном, що відкидається, складається з приводу 13 повороту, консолі 16, циліндропоршневого блока 10, поворотного важеля 17, мостової рами 18 і відповідної бокової стінки 8а, 8b, причому вузол 15 встановлений на рамі 19, яка проходить упоперек (Фіг.1). Як показано на Фіг.3 на поперечній рамі 19, розташованій на позиції 6 розмотування упоперек середині 9 прокатного стану, закріплені виступаючі назовні кронштейни 20. Циліндр 10а циліндропоршневого блока 10 шарнірно з'єднаний з кронштейном 20. Відповідний поршневий шток 10b також шарнірно приєднаний до з'єднаного з поперечною рамою 19 поворотного важеля 21, причому точка прикладення сили може лежати посередині. На кінці 21а поворотного важеля 21 шарнірно закріплена приблизно відповідна по довжині боковій стінці 8а, 8b мостова рама 22, і на мостовій рамі 22 утворені місця 23 опори для з'єднання з боковими стінками 8 а, 8b. Бокові стінки 8а, 8b покриті на гарячій стороні 24 ізолюючим матеріалом 25, а ізолюючий матеріал 25 покритий сталевим шаром 26 у вигляді фольги. Сталевий шар 26 має товщину близько 0,1мм і може бути лише трохи товстіше або тонше. Одночасно передбачене ще доповнення (Фіг.1), що полягає у тому, що додатково до бокових стінок 8а, 8b і, примикаючи до них, на позиції 6 розмотування і змотування попарно передбачені стабілізатори 27 з ізолюючим матеріалом 25 і на позиції 1 змотування також попарно передбачені стабілізатори 28 з ізолюючим матеріалом 25. Доцільно також, що ізолюючий матеріал 25 покритий сталевим шаром 26 у вигляді фольги. 7 Комп’ютерна верстка О. Гапоненко 76888 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Isolated coil box mounted between a roughing rolling train and a finishing rolling train

Автори англійською

Ehls Bernhard, Beuter, Matthias

Назва патенту російською

Изолированный бокс для рулона, расположенный между черновым и чистовым прокатными станами

Автори російською

Эльс Бернхард, Бойтер Маттиас

МПК / Мітки

МПК: B21C 47/00, B21C 47/02

Мітки: ізольований, чистовим, бокс, прокатними, чорновим, станами, рулонів, розташований

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-76888-izolovanijj-boks-dlya-ruloniv-yakijj-roztashovanijj-mizh-chornovim-ta-chistovim-prokatnimi-stanami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ізольований бокс для рулонів, який розташований між чорновим та чистовим прокатними станами</a>

Подібні патенти