Спосіб класифікації зразків сої за вмістом білка й олії в насінні

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб класифікації зразків сої за вмістом білка й олії в насінні, що включає визначення вмісту білка й олії в зрілому насінні, який відрізняється тим, що здійснюється розподіл зразків сої, згідно зі шкалою, складеною з 9-ти класів (на основі класових інтервалів) та відповідних балових оцінок.

Текст

Реферат: UA 71298 U UA 71298 U 5 10 15 20 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема рослинництва, а саме до селекції рослин. Існують способи класифікації родів і видів сільськогосподарських культур, а саме, зернових [1, 2] і бобових [3, 4], за вмістом білка в насінні. Недоліком цих аналогів є такі межі варіювання даної ознаки, притаманні іншим культурам, які не дозволяють використовувати відповідні шкали для класифікації зразків сої за поєднанням двох основних показників якості. Найближчим за технічною суттю є спосіб класифікації зразків соняшнику за вмістом білка шляхом використання шкали розподілу зразків [5]. Недоліком цього способу є межі варіювання даної ознаки, які притаманні іншій культурі, що не дозволяє використовувати відповідну шкалу для класифікації зразків сої. В основу корисної моделі поставлено задачу спрямованості способу класифікації зразків сої за поєднанням вмісту білка й олії шляхом використання шкали розподілу зразків за абсолютними значеннями цих показників. Задачею даного способу є виявлення поліморфізму вмісту білка й олії для подальшого добору та іншого використання у бажаному для селекціонера напрямі, а також опису зразків генофонду сої. Поставлена задача вирішується шляхом розподілу зразків сої на класи згідно з рівнем прояву ознаки "вміст білка в зрілому насінні", вираженим у відсотках до абсолютно сухої маси в поєднанні з рівнем прояву ознаки "вміст олії в зрілому насінні", вираженим у відсотках до абсолютно сухої маси. Кожному класовому інтервалу відповідає балова оцінка, що у сукупності складає шкалу розподілу зразків: Балова оцінка Клас за комплексним показником 1 Дуже незадовільний 2 3 Незадовільний 4 5 Середній 6 7 Добрий 8 9 25 30 35 Відмінний Рівень прояву вмісту білка в насінні Рівень прояву вмісту олії в насінні низький вміст білка (менше 30,1 %) низький вміст білка (менше 30,1 %) низький вміст білка (менше 30,1 %) середній вміст білка (від 30,1 % до 40,0 %) середній вміст білка (від 30,1 % до 40,0 %) середній вміст білка (від 30,1 % до 40,0 %) високий вміст білка (більше 40,0 %) високий вміст білка (більше 40,0 %) високий вміст білка (більше 40,0 %) низький вміст олії (менше 20,1 %) середній вміст олії (від 20,1 % до 23,0 %) високий вміст олії (більше 23,0 %) низький вміст олії (менше 20,1 %) середній вміст олії (від 20,1 % до 23,0 %) високий вміст олії (більше 23,0 %) низький вміст олії (менше 20,1 %) середній вміст олії (від 20,1 % до 23,0 %) високий вміст олії (більше 23,0 %) Спосіб був експериментально розроблено та апробовано в лабораторії генетики, біотехнології та якості біосировинних ресурсів, у лабораторії генетичних ресурсів зернобобових і круп'яних культур та в лабораторії селекції сої Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН впродовж 2006-2011 років. Дослідження здійснено на матеріалі базової колекції генофонду сої інституту, в кількості 270 зразків сої з 20 країн світу. В ході проведених досліджень встановлено, що вміст білка в насінні зразків варіював від 20,9 % до 46,8 %, а вміст олії - від 13,9 % до 27,2 % (табл.). Найбільш привабливими для селекції є зразки з баловою оцінкою не нижче 6-ти балів, з доброю та відмінною оцінкою за комплексним показником вмісту білка й олії в зрілому насінні сої. Таким чином, запропонований спосіб дає можливість виявити поліморфізм досліджуваної вибірки сої за вмістом білка й олії в насінні, виявити конкретний зразок з бажаним його рівнем, що сприятиме ефективній роботі з вихідним та селекційним матеріалом. 1 UA 71298 U Таблиця Приклади вмісту білка й олії в насінні зразків сої (середнє за роки вивчення, 2006-2011 pp.) Балова оцінка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 10 15 Вміст в насінні (%): білка олії низький вміст білка (< 30,1 %) + низький вміст олії (< 20,1 %) 28,8 19,7 низький вміст білка (< 30,1 %) + середній вміст олії (20,1-23,0 %) 29,1 23,0 28,6 25,4 низький вміст білка ( 23,0 %) 28,3 24,5 25,5 24,4 37,0 17,9 середній вміст білка (30,1-40,0 %) + низький вміст олії ( 23,0 %) 33,6 23,7 32,7 25,3 35,9 22,0 середній вміст білка (30,1-40,0 %) + середній вміст олії (20,1-23,0 41,1 21,4 %) 38,2 22,7 42,1 14,9 високий вміст білка (> 40,0 %) + низький вміст олії ( 40,0 %) + середній вміст олії (20,1-23,0 %) 43,4 20,6 високий вміст білка (> 40,0 %) + високий вміст олії (> 23,0 %) 42,3 23,3 Характеристика групи Зразок IR 01933 IR 01958 IR 02005, IR 02015, IR 02027 IR 02065, IR 02290 IR 01752, IR 02062, IR 02259 IR 02039, IR 02197, IR 02272 IR 02022, IR 02023, IR 02240 IR 02035, IR 02268 IR 02246 Джерела інформації: 1. Международный классификатор СЭВ рода Triticum L. - Л.: ВИР, 1984. - С. 38. 2. Класифікатор - довідник виду Zea Mays L.; підгот.: В. В. Кириченко, І. А. Гур'єва, В. К. Рябчун [та ін.] / УААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - X., 2009. - С. 68-69. 3. Широкий уніфікований класифікатор роду Glicine max (L.) Merr.; підгот.: Л. Н. Кобизева, В. К. Рябчун, О. М. Безугла [та ін.] / УААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - X., 2004. - С. 38. 4. Широкий уніфікований класифікатор України роду Phaseolus L.; підгот.: О. М. Безугла, Л. Н. Кобизева, В. К. Рябчун [та ін.] / УААН, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва. - X., 2004. - С. 37. 5. Патент № 61248 Спосіб класифікації зразків соняшнику за вмістом білка в ядрі насіння / В. В. Кириченко, О. В. Кривошеєва, К. М. Макляк, Н. М. Леонова, Л. В. Рогуліна; заявник і власник Інститут рослинництва ім.. В. Я. Юрквд, УААН (UA); заявлено 04.01.2011; опубліковано 11.07.2011. Бюл. № 13. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб класифікації зразків сої за вмістом білка й олії в насінні, що включає визначення вмісту білка й олії в зрілому насінні, який відрізняється тим, що здійснюється розподіл зразків сої, згідно зі шкалою, складеною з 9-ти класів (на основі класових інтервалів) та відповідних балових оцінок. Комп’ютерна верстка В. Мацело Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for classifying soy-bean samples according to content of protein and oil

Автори англійською

Matviets Volodymyr Hryhorovych, Kobyzieva Liubov Nykyforivna, Matviets Nataliia Myroslavivna

Назва патенту російською

Способ классификации образцов сои по содержанию белка и масла в семенах

Автори російською

Матвиец Владимир Григорьевич, Кобызева Любовь Никифоровна, Матвиец Наталья Мирославовна

МПК / Мітки

МПК: A99Z 99/00

Мітки: зразків, білка, олії, класифікації, насінні, спосіб, вмістом, сої

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-71298-sposib-klasifikaci-zrazkiv-so-za-vmistom-bilka-jj-oli-v-nasinni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб класифікації зразків сої за вмістом білка й олії в насінні</a>

Подібні патенти