Пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин, який містить електродвигун, механічно з'єднаний, через кулачок, з передавальним валиком, а електрично - з блоком керування швидкістю обертання, імпульсні датчики швидкості обертання, входами механічно з'єднані з валом електродвигуна приводу формного циліндра та валом електродвигуна приводу передавального валика, а виходами - електрично з входами першого та другого лічильників-перетворювачів, які, у свою чергу, виходами зв'язані з першим та другим блоками пам'яті, входи керування якими, як і входи керування лічильниками-перетворювачами, електрично зв'язані з блоком керування, а вихід першого блока пам'яті зв'язаний з першим входом блока ділення, другий вхід якого зв'язаний з блоком задавання співвідношення швидкостей, а перший і другий виходи блока ділення відповідно зв'язані з інформаційним входом і входом керування третім блоком пам'яті, виходом з'єднаним з першим входом першого цифрового алгебраїчного суматора, другий вхід якого зв'язаний з виходом другого блока пам'яті, а вихід, через перший цифро-аналоговий перетворювач - з першим входом блока керування швидкістю електропривода передавального валика, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить перший і другий подільники, входами зв'язані з імпульсними датчиками швидкості електродвигунів формного циліндра і передавального валика, а виходами - з входами першого і другого блоків формування сигналу запису і обнулення інформації, перші виходи яких зв'язані з входами керування першим і другим регістрами, другі - з входами керування першим і другим лічильниками, інформаційні входи яких зв'язані з генератором еталонної частоти, а виходи - з входами першого і другого регістрів, вихід першого з яких зв'язаний з першим входом блока множення, другий та третій входи якого зв'язані відповідно з виходом блока задавання співвідношення швидкостей та другим виходом першого блока запису і обнулення інформації, а вихід блока множення зв'язаний з першим входом другого цифрового алгебраїчного суматора, другий вхід якого зв'язаний з виходом другого регістра, а вихід, через другий цифро-аналоговий перетворювач, з другим входом блока керування швидкістю електропривода передавального валика.

Текст

Пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин, який містить електродвигун, механічно з'єднаний, через кулачок, з передавальним валиком, а електрично - з блоком керування швидкістю обертання, імпульсні датчики швидкості обертання, входами механічно з'єднані з валом електродвигуна приводу формного циліндра та валом електродвигуна приводу передавального валика, а виходами - електрично з входами першого та другого лічильників-перетворювачів, які, у свою чергу, виходами зв'язані з першим та другим блоками пам'яті, входи керування якими, як і входи керування лічильниками-перетворювачами, електрично зв'язані з блоком керування, а вихід першого блока пам'яті зв'язаний з першим входом блока ділення, другий вхід якого зв'язаний з блоком задавання співвідношення швидкостей, а перший і другий виходи блока ділення ВІДПОВІДНО зв'язані з інформаційним входом і входом керування третім блоком пам'яті, виходом з'єднаним з першим входом першого цифрового алгебраїчного суматора, другий вхід якого зв'язаний з виходом другого блока пам'яті, а вихід, через перший цифроаналоговий перетворювач - з першим входом блока керування швидкістю електропривода передавального валика, який відрізняється тим, що пристрій додатково містить перший і другий подільники, входами зв'язані з імпульсними датчиками швидкості електродвигунів формного циліндра і передавального валика, а виходами - з входами першого і другого блоків формування сигналу запису і обнуления інформації, перші виходи яких зв'язані з входами керування першим і другим регістрами, другі - з входами керування першим і другим лічильниками, інформаційні входи яких зв'язані з генератором еталонної частоти, а виходи - з входами першого і другого регістрів, вихід першого з яких зв'язаний з першим входом блока множення, другий та третій входи якого зв'язані ВІДПОВІДНО з виходом блока задавання співвідношення швидкостей та другим виходом першого блока запису і обнуления інформації, а вихід блока множення зв'язаний з першим входом другого цифрового алгебраїчного суматора, другий вхід якого зв'язаний з виходом другого регістра, а вихід, через другий цифро-аналоговий перетворювач, з другим входом блока керування швидкістю електропривода передавального валика Винахід відноситься до поліграфи, а саме до поліграфічного обладнання, і може бути застосований для автоматизації фарбових апаратів друкарських машин Відомий пристрій фарбового апарата, в якому передавальний валик надає рух через систему передач від головного приводного вала [1] Недоліком цього пристрою є неможливість зміни періоду (циклу) роботи передавального валика та наявність значного ударного навантаження на головний привод друкарської машини Найбільш близьким технічним рішенням, обраним за прототип, є відомий пристрій для керування барабаном різання паперорізальної рота ційної машини, яка містить у собі електродвигуни мірного циліндра і барабана різання з регуляторами швидкості, імпульсні датчики швидкості, входами зв'язані з двигунами, а виходами (електрично) з лічильниками, сигнали з виходу яких надходять на входи блоків пам'яті Режими роботи ЛІЧИЛЬНИКІВ і блоків пам'яті задаються ВІДПОВІДНИМИ блоками керування Сигнал з виходу блоку пам'яті, в якому фіксується швидкість електропривода мірного циліндра, надходить на вхід блоку ділення, результуючий сигнал з виходу якого - через третій блок пам'яті - надходить на один із входів алгебраїчного суматора, на другий вхід якого надходить сигнал з блока пам'яті, со го 1^ ю 57339 що фіксує швидкість електропривода барабана різання Сигнал з виходу суматора через перетворювач код-напруга надходить на вхід регулятора швидкості електропривода барабану різання [2] Недоліком цього пристрою є зниження точності заданого співвідношення швидкостей робочих органів, що призводить до зменшення швидкості роботи друкарської машини В основу винаходу поставлено завдання створити пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин, який би давав можливість автоматично змінювати період роботи передавального валика та підтримувати заданий режим на всьому діапазоні робочих швидкостей друкарської машини з метою забезпечення оптимального режиму роботи фарбового апарата, а внаслідок цього і підвищення якості друкованої продукції, та спростити кінематичну схему системи привода фарбового апарата Суть винаходу у пристрої для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин, який містить у собі електродвигун, механічно з'єднаний, через кулачок, з передавальним валиком, а електрично з блоком керування швидкістю обертання, імпульсні датчики швидкості обертання, входами механічно з'єднані з валом електродвигуна привода формного циліндра та валом електродвигуна привода передавального валика, а виходами - електричне з входами першого та другого ЛІЧИЛЬНИКІВперетворювачів, які, у свою чергу, виходами зв'язані з першим та другим блоками пам'яті, входи керування якими, як і входи керування лічильниками-перетворювачами, електричне зв'язані з блоком керування, а вихід першого блока пам'яті зв'язаний з першим входом блока ділення, другий вхід якого зв'язаний з блоком задавання співвідношення швидкостей, а перший і другий виходи блока ділення ВІДПОВІДНО зв'язані з інформаційним входом і входом керування третім блоком пам'яті, виходом з'єднаним з першим входом першого цифрового алгебраїчного суматора, другий вхід якого зв'язаний з виходом другого блока пам'яті, а вихід, через перший цифро-аналоговий перетворювач - з першим входом блока керування швидкістю електропривода передавального валика Сигнал з виходу суматора - через перший перетворювач (код-напруга) - надходить на перший вхід блока керування швидкістю електропривода кулачка, другий вхід якого - через другий цифроаналоговий перетворювач - зв'язаний з другим цифровим алгебраїчним суматором, на перший вхід якого подається сигнал з виходу блока множення, перший вхід якого - через перший регістр і перший лічильник - зв'язаний з виходом генератора еталонної частоти, другий - з блоком задавання співвідношення швидкостей, а третій - з першим виходом блока запису і обнуління інформації, перший вихід якого зв'язаний з входом керування регістром, а вхід - через перший дільник частоти з виходом імпульсного датчика швидкості головного електропривода (привода формного циліндра) Сигнал з виходу генератора одночасно надходить на вхід другого лічильника, вихід якого - через другий регістр - зв'язаний з другим входом другого цифрового алгебраїчного суматора Входи керування другим регістром і другим лічильником зв'язані з першим і другим виходами другого блока запису і обнуління інформації, вхід якого - через другий дільник частоти - зв'язаний з виходом імпульсного датчика швидкості електропривода передавального валика Порівняльний аналіз технічного рішення, що заявляється, з прототипом, дозволяє зробити висновок, що пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин додатково містить перший і другий дільники, входами зв'язані з імпульсними датчиками швидкості електродвигунів формного циліндра і передавального валика, а виходами - з входами першого і другого блоків формування сигналу запису і обнуління інформації, перші виходи яких з'єднані з входами керування першим і другим регістрами, другі - з входами керування першим і другим лічильниками, інформаційні входи яких зв'язані з генератором еталонної частоти, а виходи - з входами першого і другого регістрів, вихід першого з яких зв'язаний з першим входом блока множення, другий та третій входи якого зв'язані ВІДПОВІДНО З ВИХОДОМ блока задавання співвідношення швидкостей та другим виходом першого блока запису і обнуління інформації, а вихід блока множення зв'язаний з першим входом другого цифрового алгебраїчного суматора, другий вхід якого зв'язаний з виходом другого регістра, а вихід - через другий цифро-аналоговий перетворювач - з другим входом блока керування швидкістю електропривода передавального валика Таким чином, пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин, що заявляється, відповідає критерію винаходу "новизна" Суть винаходу пояснюється за допомогою ілюстрації (фиг 1), де наведено блок-схему пристрою Пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин (фіг 1) складається з електродвигуна 1 механічно з'єднаного з кулачком 2, який переміщає передавальний валик 3 між дукторним циліндром 4 і першим розтиральним циліндром 5 розкочувально-накочувальної групи фарбового апарата 6, яка контактує з формним циліндром 7, а останній, в свою чергу, взаємодіє з офсетним циліндром 8, який передає фарбове зображення на аркуш 9 в результаті взаємодії з друкарським циліндром 10 Електродвигун 1 електрично зв'язаний з блоком керування швидкістю обертання кулачка 11, на перший вхід якого надходить сигнал - через перший цифро-аналоговий перетворювач 12 з виходу першого цифрового алгебраїчного суматора 13, на перший вхід якого надходить сигнал з виходу імпульсного датчика швидкості 14, електродвигуна 1 привода формного циліндра 7 (головного привода), який зв'язаний з блоком керування швидкістю 16, через перший лічильникперетворювач 17, перший блок пам'яті 18, блок ділення 19 та третій блок пам'яті 20, вхід керування якого зв'язаний з другим виходом вищезгадано 57339 го блока 19, другий вхід якого зв'язаний з блоком задавання співвідношення швидкостей електродвигунів 21 На другий вхід першого суматора 13 надходить сигнал з виходу імпульсного датчика швидкості електродвигуна привода 22 передавального валика 3 - через другий лічильникперетворювач 23 та другий блок пам'яті 24 Входи керування першим 17 і другим 23 лічильниками та першим 18 і другим 24 блоками пам'яті зв'язані з виходами блока керування 25 Виходи імпульсних датчиків швидкості 14 і 22 - через перший 26 і другий 27 дільники - зв'язані з входами першого 28 і другого 29 блоків запису і обнуління інформації, перші виходи яких зв'язані з входами керування першим 33 і другим 34 регістрами, другі виходи - з входами керування першим 31 і другим 32 лічильниками, інформаційні входи яких зв'язані з генератором еталонної частоти ЗО, сигнал з виходу якого - через лічильник 31 і регістр 33 надходить на перший вхід блока множення 35, другий вхід якого зв'язаний з блоком завдання співвідношення швидкостей 21, а третій вхід - з другим виходом блока 28 Сигнал з виходу блока множення 35 надходить на перший вхід другого цифрового алгебраїчного суматора 36, на другий вхід якого подається сигнал через регістр 34 і лічильник 32 з виходу генератора ЗО, а вихід другого алгебраїчного суматора 36 - через другий цифроаналоговий перетворювач 37 - зв'язаний з другим входом блока керування швидкістю 11 електродвигуна 1 Пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин працює наступним чином Сигнал з виходу імпульсного датчика швидкості електропривода 14 формного циліндра 7 надходить через лічильник-перетворювач 17 і блок пам'яті 18 на перший вхід блока ділення 19, де розділяється на певну величину (коефіцієнт), значення якої задається блоком задавання співвідношення швидкостей 21 і надходить на другий вхід блока ділення 19 При сигналі на виході блока 21, що дорівнює "одиниці", ШВИДКОСТІ електродвигунів 15 та 1 стають однаковими, а тому за один оберт формного циліндра 7 передавальний валик 3 здійснює один робочий цикл, що забезпечується ВІДПОВІДНИМ підбором передаточного числа в ГІЛЦІ привода кулачка 2 Результуючий сигнал з першого виходу блока ділення 19 надходить на вхід третього блока пам'яті 20, де записується по команді від блока 19 сигнал, який надходить з другого виходу блока 19 на вхід керування блоком 20 Сигнал з виходу блока 20 надходить на перший вхід першого цифрового алгебраїчного суматора 13, на другий вхід якого подається сигнал - через другий блок пам'яті 24 та другий лічильник-перетворювач 23 - з виходу імпульсного датчика 22, який вимірює дійсне значення кутової швидкості електродвигуна 1 привода передавального валика 3 Таким чином реалізується зворотний зв'язок за швидкістю Цифровий сигнал з виходу першого алгебраїчного суматора 13 надходить на вхід першого цифро-аналогового перетворювача 12, де перетворюється в аналоговий і подається на перший вхід блока керування швидкістю 11 електродвигуна 1 Узгоджену роботу ЛІЧИЛЬНИКІВ 17 і 23 та пер шого 18 та другого 24 блоків пам'яті забезпечує блок керування 25 Враховуючи те, що період квантування є сталим, точність підтримання співвідношення швидкостей буде залежати від швидкості роботи машини, оскільки, чим більша швидкість, тим більші значення фіксуються у блоках 20 і 24, а їх розрядність у двійковому коді, як і розрядність ЛІЧИЛЬНИКІВ 17 24, є незмінною і вибирається з метою уникнення втрати інформації (переповнення) при сталому періоді квантування на високих робочих швидкостях Отже зі зниженням робочої швидкості машини точність підтримання заданого співвідношення швидкостей електродвигунів буде знижуватись Підвищення точності заданого блоком співвідношення швидкостей 21 електродвигунів забезпечується наступним чином Сигнали з виходів імпульсних датчиків 14 і 22 надходять не тільки на входи ЛІЧИЛЬНИКІВ перетворювачів 17 і 23, але й одночасно - через перший 26 та другий 27 дільники - на входи першого 28 та другого 29 блоків формування сигналів запису і обнуління, які забезпечують узгоджену роботу першого 31 та другого 32 ЛІЧИЛЬНИКІВ та першого 33 та другого 34 регістрів За допомогою першого 26 і другого 27 ДІЛЬНИКІВ, коефіцієнти ділення kd яких змінюються одночасно і є рівними між собою, задається певний період Тп посилання імпульсів керування на входи блоків 28 і 29, який буде залежати від швидкості роботи друкарської машини Якщо прийняти, що за один оберт вала двигуна на виході датчиків 14 і 22 формується N імпульсів, то на виході ДІЛЬНИКІВ 26 і 27 отримаємо N/kd імпульсів, які будуть повторюватися з періодом T n = (27i/co)/(N/kd) = (2TI/CO-N) -k d , де ш - кутова швидкість електродвигуна Отже зі зменшенням швидкості роботи машини період Тп збільшується Враховуючи те, що частота надходження імпульсів на виході генератора еталонної частоти ЗО є сталою, значення сигналів, які будуть підраховуватися лічильниками 31 і 32 та періодично фіксуватися на виходах регістрів 33 і 34 сигналами, що надходять з перших виходів першого 28 та другого 29 блоків формування сигналів запису і обнуління, сигнали з других виходів яких, що виникають зразу після сигналів запису, надходять на входи керування першим 31 та другим 32 лічильниками, які при цьому повертаються у вихідний (нульовий) стан Результуючий сигнал з виходу регістра 33 надходить на перший вхід блока множення 35, на другий вхід якого надходить сигнал з виходу блока завдання співвідношення швидкостей 21 Операція множення починає виконуватися за сигналом, що надходить з другого виходу блока 28 на третій вхід блока множення 35 Задаючи певний коефіцієнт співвідношення швидкостей електродвигунів за допомогою блока 21, що дорівнює, наприклад, "двом", отримаємо кутову швидкість електродвигуна 1, яка в два рази менша у порівнянні із швидкістю електродвигуна 15, при тому період Тп імпульсів, що надходять на вхід блока формування сигналів запису і обнуління 29 буде в два рази більшим, і ВІДПОВІДНО значення величини сигналу на виході регістра 34 буде в два рази більшим від величини сигналу на виході регістра 33 Для того, щоб сигнал, отриманий при 57339 цьому на виході регістра 33, можна було б порівнювати із сигналом, зафіксованим у регістрі 34, його необхідно ВІДПОВІДНО помножити на коефіцієнт, що задається блоком 21 (тобто на "два"), для чого й служить блок множення 35, результуючий сигнал з виходу якого надходить на перший вхід другого цифрового алгебраїчного суматора 36, на другий вхід якого надходить сигнал з виходу регістра 34 Сигнал з виходу другого алгебраїчного суматора 36, який є пропорційним різниці цифрових сигналів, отриманих на виході блоків 35 і 34, надходить на вхід другого цифро-аналогового перетворювача 37, де перетворюється в аналоговий і подається на другий вхід блока керування швидкістю 11 електродвигуна 1, забезпечуючи високу точність підтримання заданого співвідношення швидкостей на низьких робочих швидкостях машини 8 будь-яке потрібне співвідношення швидкостей електродвигунів, а ВІДПОВІДНО, І період роботи передавального валика, і підтримувати цей режим з високою точністю на всьому діапазоні робочих швидкостей друкарської машини, тобто підбирати і забезпечувати оптимальний режим роботи фарбових апаратів і внаслідок цього підвищувати якість друкованої продукції та ефективність процесів її виготовлення Джерела інформації 1 Ас СРСР №943013, кл B41F31/14 Привод красочного аппарата (Скира Хейнц) 15 07 82 Бюлл изобр №26 - аналог 2 А с СРСР №1489867, кл В21В37/00 Устройство для управления барабаном реза листорезальной ротационной машины (Верхола М И , Вязивский Б, Луцкив Н М , Стрепко И Т) ЗО 06 89 Бюлл изобр №24 - прототип Створення пристрою дає можливість задавати Фіг. Комп'ютерна верстка Л Ціхановська Підписано до друку 05 07 2003 Тираж39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ТОВ "Міжнародний науковий комітет", вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for automatic regulation of period of feed of paint in inkers of typewriters

Автори англійською

Babinets Vasyl' Mykhailovych, Verkhola Mykhailo Ivanovych, Nykyforuk Bohdan Vasyliovych

Назва патенту російською

Устройство для автоматического регулирования периода подачи краски в красящих аппаратах пишущих машин

Автори російською

Бабинец Василий Михайлович, Верхола Михаил Иванович, Никифорук Богдан Васильевич

МПК / Мітки

МПК: B41F 31/00

Мітки: регулювання, апаратах, фарбових, фарби, подавання, пристрій, періоду, машин, автоматичного, друкарських

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-57339-pristrijj-dlya-avtomatichnogo-regulyuvannya-periodu-podavannya-farbi-u-farbovikh-aparatakh-drukarskikh-mashin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для автоматичного регулювання періоду подавання фарби у фарбових апаратах друкарських машин</a>

Подібні патенти