Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Відцентрова форсунка, яка містить циліндричну камеру з тангенціальним вхідним каналом, кільце, закріплене в циліндричній камері, виконане з можливістю повороту, всередині якого знаходиться сопло, яка відрізняється тим, що циліндрична камера забезпечена додатковим кільцем, встановленим з протилежного боку, причому обидва кільця розташовані ексцентрично відносно геометричного центра циліндричної камери, а їх сопла розташовані ексцентрично відносно геометричного центра кілець.

Текст

Відцентрова форсунка, яка містить циліндричну камеру з тангенціальним вхідним каналом. (21)99105711 кільце, закріплене в циліндричній камері, виконане з можливістю повороту, всередині якого знаходиться сопло, яка відрізняється тим, що циліндрична камера забезпечена додатковим кільцем, встановленим з протилежного боку, причому обидва кільця розташовані ексцентрично відносно геометричного центра циліндричної камери, а їх сопла розташовані ексцентрично відносно геометричного центра кілець. Корисна модель відноситься до розпилювачів рідини і може бути використана в градирнях і бризкальних басейнах систем водопостачання підприємств. Відома "Відцентрова форсунка для охолодження води" по авторському свідоцтву СРСР N81166832, МКВ В 05 В 1/34, 1985. Технічне рішення по даному аналогу містить циліндричну камеру з тангенціальним каналом, сопло, отвір для забору повітря. Однак таке конструктивне виконання че дозволяє регулювати незбіжність геометричного центра камери з соплом і віссю утворюваного факела розбризкування води, що не забезпечує рівномірності форми факелу, яка негативно впливає на інтенсивність охолодження рідини в градирнях. Відома "Відцентрова форсунка" за патентом України на корисну модель №267, МПК 6 В 05 В 1/34, 1998. Бюл. №6. Це технічне рішення прийнято нами за прототип. Відцентрова форсунка, за прототипом, містить циліндричну камеру з тангенціальним вхідним каналом і сопло, протилежно якому знаходиться втулка з віссю і лопатеве колесо, при цьому циліндрична камера забезпечена кільцем, виконаним з можливістю повороту, всередині якого розташоване сопло, причому осі кільця і сопла зміщені відносно одна одної. Ознаками прототипу, співпадаючим з суттєвими ознаками заявлюваної корисної моделі, є: циліндрична камера з тангенціальним вхідним каналом, кільце закріплене в циліндричній камері, виконане з можливістю повороту, всередині якого знаходиться сопло. Недоліком "Відцентрової форсунки" є те, що виконання її з втулкою і віссю, на якій встановлене лопатеве колесо, не тільки ускладнює конструкцію, але і не дозволяє управляти положенням і формою факелу розбризкуваної води, що, в свою чергу, знижує ефективність охолодження рідини в градирні. Це пояснюється тим, що, як показала практика, факел, утворюваний краплями рідини, направленої вверх, не сприяє охолодженню води, а наведена конструкція прототипу це не виключає. Наявність таких елементів, як лопатеве колесо, вісь і втулка не впливає на ступінь охолодження рідини, а лише ускладнює конструкцію відцентрової форсунки. Зниження температури води практично сприяє створенню, переважно, нижнього керованого факела розбризкуваної рідини і можливість видозмінення його по формі. В основу корисної моделі поставлена задача удосконалити відцентрову форсунку шляхом забезпечення її циліндричної камери додатковим кільцем, встановленим з протилежного боку, причому обидва кільця розташовані ексцентрично відносно геометричного центру циліндричної камери, а їх сопла розташовані ексцентрично відносно геометричного центра кілець. Таке технічне рішення забезпечує створення рівномірно видозмінюваного за напрямком і по формі факела розбризкуваної води, спрямованого до основи градирні, що сприяє збільшенню інтенсивності охолодження рідини, а також спрощенню конструкції. Поставлена задача вирішується тим, що у відцентровій форсунці, яка містить циліндричну камеру з тангенціальним вхідним каналом, кільце, закріплене в циліндричній камері, виконане з можливістю повороту, всередині якого знаходиться сопло, згідно з корисною моделю, її циліндрична камера забезпечена додатковим кільцем, встановленим з протилежного боку, причому обидва кіль ю ю < о» 552 ця розташовані ексцентрично відносно геометричного центра циліндричної камери, а їх сопла розташовані ексцентрично відносно геометричного центра кілець. Причинио-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак заявлюваної корисної моделі і технічним результатом, що досягається, забезпечується наступним. Так, забезпечення цигііндричної камери додатковим кільцем, встановленим з протилежного боку, не тільки виключає необхідність в таких деталях прототипу, як втулка з віссю і лопатевим колесом, що значно спрощує конструкцію, а також дозволяє разом з другим кільцем створювати регульований, за напрямком і формою, нижній факел розбризкуваної води. Розташування обох кілець ексцентрично відносно геометричного центра циліндричної камери, а їх сопла ексцентрично відносно геометричного центра кілець дозволяє створити оптимальний нижній факел розбризкуваної води в залежності від розміщення форсунок в градирні, що сприяє максимальному охолодженню рідини. Досліди Дніпропетровського заводу * "Темп" показали перевагу пропонованої конструкції над відомими. Відцентрова форсунка пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 показано загальний вигляд; на фіг. 2 - вид А на фіг.1 з розрізом по обох кільцях і їх соплах; на фіг. З - розріз Б-Б на фіг. 2 з видом на одне із кілець зсередини ценіральної форсунки і показом їх осей зміщення, на фіг. 4 вид В на фіг. 2 на додаткове друге кільце з зовнішньої сторони відцентрової форсунки і показом осей зміщення. Відцентрова форсунка складається з циліндрично) камери 1 з тангенціальним вхідним каналом 2. В циліндричній камері встановлено кільце 3, розташоване ексцентрично відносно геометричного центра циліндричної камери (див. фіг. З, координати центрів V та "у"). Кільце виконане з можливістю його повороту по поверхні посадки і має сопло 4. Останнє розташоване в кільці ексцентрично відносно його геометричного центра і зміщене на величину V (див. фіг. 4). При цьому, геометричний центр зовнішнього діаметра кільця (його посадочної поверхні) буде зміщено відносно геометричного центра циліндричної камери на величину уе = х 2 + у 2 (див. фіг. З та 4). При цьому величина кута а (див. фіг. 4), утвореного між відрізками "г" та "є", служить для установки та фіксації кільця в робочому положенні. Як показали експерименти, цей кут буде відповідати таким трьом значенням: для факела повного, кругового а = 26 + 28 градусів; для факела неповного з гребенем вниз а - 96 + 98 градусів; для факела неповного з гребенем в протилежному напрямку від тангенціального входу а = 128 + 130 градусів. Циліндрична камера має друге додаткове кільце 5 з соплом 6, аналогічне по виконанню і розмірам, і розташуванню попередньому кільцю, встановленому з протилежного боку. Відцентрова форсунка працює таким чином. Попередньо, в циліндричну камеру 1 з тангенціальним вхідним каналом 2 встановлюють кільце 3 з соплом 4 і кільце 5 з соплом 6. Після цього з'єднують тангенціальний вхідний канал з джерелом трубопровідної води для регулювання оптимального положення сопла, встановивши йою попереду, в залежності від вимог факелу на відповідний кут "а". Вода, яка витікає під тиском із сопел, створює крапельний факел. Потім, періодично перекриваючи воду і повертаючи кільце в посадочному місці циліндричної камери, знаходять таке зміщене положення сопла, при якому форма факела розбризкування буде рівномірною, а сам факел спрямовано вниз при установці відцентрової форсунки в градирні. В цьому положенні кільце жорстко фіксують по краях до тіла циліндричної камери. Настроєну, таким чином, відцентрову форсунку встановлюють на водорозподільнику в градирні. Цим забезпечується створення рівномірних факелів розбризкуваної води по перерізу градирні, спрямованих до її основи, що підвищує ефективність її охолодження. Таку схему монтажу виконують на всіх форсунках, які встановлюються в градирні. В цілому, за рахунок нового конструктивного виконання відцентрової форсунки, вода охолоджується більш інтенсивно, при цьому скорочується також енергозатрати на її подачу в градирню. «'•ЧФ шштштштшяшш—шят 9-9 Z99 552 Вид В Фіг. 4 Тираж 50 екз. Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 (03122)3-72-89 (03122)2-57-03

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Swirl injector

Автори англійською

Shvartsman Viktor Mykhailovych

Назва патенту російською

Центробежная форсунка

Автори російською

Шварцман Виктор Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B05B 1/34

Мітки: форсунка, відцентрова

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-552-vidcentrova-forsunka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Відцентрова форсунка</a>

Подібні патенти