Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для осьового розкочування фарби в друкарських машинах, що містить розтиральні циліндри, кожний з яких кінематично зв'язаний з втулкою, що охоплює частину пазового кулачка, на якій встановлено ролик, регулювальне колесо фази траєкторії руху (циклового положення осьового переміщення) розтирального циліндра, з'єднане з валом, і пару зубчастих коліс, який відрізняється тим, що він додатково має механізм регулювання величини осьового ходу розтиральних циліндрів, в склад якого входить рухома опора, виконана у вигляді повзуна, встановленого в пазу кронштейна (станини), яка через опорний палець з'єднана з серединою рухомого двоплечого важеля і взаємодіє з гвинтом, змінюючи довжину плечей важеля, а на другому кінці гвинта змонтовано регулювальне колесо осьового ходу з пружиною для фіксації його положення.

Текст

Пристрій для осьового розкочування фарби в друкарських машинах, що містить розтиральні циліндри, кожний з яких кінематично зв'язаний з втулкою, що охоплює частину пазового кулачка, на якій встановлено ролик, регулювальне колесо фази траєкторії руху (циклового положення осьового переміщення) розтирального циліндра, з'єднане з валом, і пару зубчастих коліс, який відрізняється тим, що він додатково має механізм регулювання величини осьового ходу розтиральних циліндрів, в склад якого входить рухома опора, виконана у вигляді повзуна, встановленого в пазу кронштейна (станини), яка через опорний палець з'єднана з серединою рухомого двоплечого важеля і взаємодіє з гвинтом, змінюючи довжину плечей важеля, а на другому КІНЦІ гвинта змонтовано регулювальне колесо осьового ходу з пружиною для фіксації його положення Винахід відноситься до галузі поліграфічного машинобудування і може бути використаний при побудові фарбових апаратів друкарських машин високого та офсетного друку, до складу яких входять розкочувальні циліндри, що мають крім обертового руху ще й осьове переміщення Відомий пристрій - для регулювання величини осьового з во ротно-поступового ходу розтирального циліндра, до складу якого входить кривошипнокоромисловий механізм, кривошипний диск якого змонтований в СТІНЦІ машини і зв'язаний з розтиральним циліндром через черв'ячну передачу На двох кінцях вала, який проходить через черв'ячне колесо, змонтовано кривошипні диски, які мають кривошипні пальці, розміщені на різній віддалі від осі вала черв'ячного колеса На пальці встановлено коромисла різної довжини, другі КІНЦІ ЯКИХ теж через пальці з'єднані з опорними цапфами, які кріпляться до закриваючої плити або до стінки машини лька розкочувальних циліндрів, кожний з яких звязаний з механізмом регулювання циклового положення осьового переміщення циліндра, який складається з втулки, що охоплює частину пазового кулачка, регулювального колеса з валом і пари циліндричних зубчастих коліс, одне з яких змонтовано на валу регулювального колеса, а друге зв'язано з втулкою, на якій змонтовано ролик, що входить в паз кулачка Недоліком цього пристрою є те, що він виключає можливість регулювання величини осьового ходу розтиральних циліндрів, що негативно впливає на якість друкованої продукції [2] Найбільш близьким технічним рішенням, яке обране за прототип, є пристрій для регулювання величини осьового ходу та початкової фази траєкторії руху (циклового положення осьового переміщення) розтиральних циліндрів, що використовується в машинах фірми "Heidelberg", який є складним у виконанні і вимагає здійснення ряду операцій при регулюванні Так, перед зміною величини осьового ходу розтиральний циліндр потрібно встановити у вихідне (нульове) положення [3] Щоб це здійснити, потрібно на малій швидкості в так званому "старт-стопному" режимі "штовхати" друкарську машину до тих пір, поки розтиральний циліндр не стане в нульове положення Після цього треба за допомогою торцевого ключа відпустити Відомий пристрій є складним у виконанні, забезпечує задавання лише двох величин осьового ходу розтирального циліндра і виключає можливість автоматизації процесу зміни величини осьового ходу циліндра [1] Інший відомий пристрій для осьового розкочування фарби у фарбових апаратах друкарських машин забезпечує лише регулювання фази траєкторії руху циліндрів До його складу входить декі ю 54191 контргайку і зміщенням вручну важеля кривошипно-коромислового механізму здійснити установку бажаного значення осьового ходу розтирального циліндра Аналогічно переналагоджується і фаза траєкторії руху розтирального циліндра Після установлення циліндра в нульове положення треба відпустити контргайку і, притримуючи важіль рукою, привести в рух привод машини і рухати и до тих пір, поки не буде досягнута бажана позиція Після цього слід знову затягнути контргайку і закрити захисну кришку пристрою Основним недоліком пристрою, що обрано за прототип, є те, що процес регулювання величини осьового ходу і фази траєкторії руху розтирального циліндра неможливо автоматизувати через складність операцій, які при цьому виконуються Крім того, зміну величини осьового ходу або фази траєкторії руху розтирального циліндра не можна здійснювати під час роботи машини Оскільки налагодження режиму роботи розтиральних циліндрів потрібно здійснювати для друкування продукції певного виду, тому оптимальний режим роботи, тобто фазу траєкторії руху розтиральних циліндрів відносно фази обертового руху формного циліндра треба шукати емпірично, що вимагає повторення процесу налагодження, а внаслідок цього і зупинок (простоїв) машини відбитку в коловому напрямку, а регулювання осьового ходу - вздовж твірної форми, закріпленої на формному циліндрі Порівняльний аналіз технічного рішення, що заявляється, з прототипом, дозволяє зробити висновок, що пристрій для осьового розкочування фарби в друкарських машинах відрізняється тим, що він додатково має механізм регулювання величини осьового ходу розтиральних циліндрів, в склад якого входить рухома опора, виконана у вигляді повзуна, встановленого в пазу кронштейна (станини), яка через опорний палець з'єднана з серединою рухомого двоплечового важеля і взаємодіє з гвинтом, змінюючи довжину плечей важеля, а на другому КІНЦІ гвинта змонтовано регулювальне колесо осьового ходу з пружиною для фіксації його положення В основу винаходу поставлено задачу шляхом зміни конструкції пристрою забезпечити регулювання фази траєкторії руху (циклового положення осьового переміщення) та величини осьового ходу розтиральних циліндрів в процесі підготовки до друку та під час робочого ходу машини, забезпечити оптимальний режим роботи вищевказаних розтиральних циліндрів та високу якість друкованої продукції, а також можливість подальшої автоматизації процесів регулювання пристрою Суть винаходу у пристрої для осьового розкочування фарби в друкарських машинах, який складається з механізму регулювання фази траєкторії руху (циклового положення осьового переміщення) розтирального циліндра, що включає в себе пазовий кулачок, який охоплює втулку із змонтованим на неї роликом, регулювальне колесо фази з валом, пару циліндричних зубчастих коліс, при тому регулювання величини осьового переміщення розтирального циліндра забезпечується механізмом, в склад якого входить рухома опора, виконана у вигляді повзуна, що встановлений в паз кронштейна та зв'язаний з гвинтом і через опорний палець рухомо з'єднаний з двоплечовим важелем, до того ж на КІНЦІ гвинта, який через кронштейн виходить на зовні, встановлено регулювальне колесо осьового ходу з пружиною, яка фіксує його положення Таким чином, пристрій для осьового розкочування фарби, що заявляється, відповідає критерію винаходу "новизна" Суть винаходу пояснюється за допомогою ілюстрацій, де на фіг 1 наведено переріз загального вигляду пристрою, на фіг 2 наведено переріз вузла з'єднання рухомої опори з головним валом, на фіг 3 наведено кронштейн n-подібноі форми Пристрій для осьового розкочування фарби (фиг 1) складається з розтирального циліндра 1, консоллю через підшипники з'єднаного з віссю 2, на якій встановлено рухомий двоплечовий важіль З, середина якого зв'язана через палець 4 з рухомою опорою 5, виконаною у вигляді повзуна, який встановлено в пазу кронштейна 6 і взаємодіє з гвинтом 8 Кронштейн 6 кріпиться до станини машини 7 На КІНЦІ гвинта 8 закріплено регулювальне колесо 9 осьового ходу з пружиною 10 для фіксації його положення Гвинт встановлено у втулку 11 з позначкою, для реєстрації заданої величини осьового ходу Кінець рухомого двоплечового важеля З зв'язаний з втулкою 12 через встановлену в ній вісь 14 і з'єднаний з віссю болтом 13 На втулці 12, що охоплює пазовий кулачок 15, змонтовано ролик 16, що входить у спіралеподібний паз кулачка, який отримує обертовий рух від привода машини через зубчасте колесо 17, а втулка 12 - від з'єднаного з нею зубчастого колеса 18, яке взаємодіє з колесом 19, встановленим на валу 20, на другому КІНЦІ якого змонтовано регулювальне колесо 21 фази траєкторії руху розтирального циліндра з пружиною 22 (фіг 2) Під колесом 21 на кронштейні 6 закріплена втулка 23 з позначкою Вал 20 встановлений із зміщенням відносно рухомої опори 5 (фіг 2) один кінець його рухомо закріплений в станині, а інший - в кронштейні 6, який для великоформатних машин може мати n-подібну форму (фіг 3) Рухомі частини пристрою закриваються кришкою 24 Таке виконання пристрою є зручним для подальшої автоматизації, оскільки процес регулювання є простим (складається з однієї операції} та дозволяє підвищити якість друку через можливість задавання оптимального режиму роботи розтиральних циліндрів для кожного виду продукції шляхом регулювання не тільки фази траєкторії руху, але й величини осьового ходу Регулювання фази траєкторії руху забезпечує рівномірність товщини шару фарби на друкарській формі і, ВІДПОВІДНО, на Пристрій для осьового розкочування фарби в друкарських машинах працює наступним чином Зубчасте колесо 17, яке отримує рух від привода друкарської машини (на фіг 1 не показаний), а ВІДПОВІДНО І пазовий кулачок 15 здійснює один оберт за цикл роботи машини Кулачок, обертаючись своїм спіралеподібним пазом, переміщає ролик 16, а ВІДПОВІДНО і з'єднану з ним втулку 12 в осьовому напрямі, зворотно-поступовий рух від якої через важіль 3 передається на розтиральний циліндр 1 54191 Задавання фази траєкторії руху розтирального циліндра здійснюється регулювальним колесом 21, кут повороту якого через вал 20 передається зубчастому колесу 19, яке, взаємодіючи із зубчастим колесом 18, повертає втулку 12 При обертанні втулки ролик 16 переміщається в іншу позицію паза кулачка 15, змінюючи таким чином фазу траєкторії руху розтирального циліндра Для фіксації положення регулювального колеса 21, з метою уникнення самоходу, тобто самовільної зміни заданої фази траєкторії руху, служить пружина 22 Регулювання величини осьового ходу розтирального циліндра 1 здійснюється поворотом регулювального колеса 9, яке приводить у рух гвинт 8, переміщаючи опору 5, палець 4 якої, рухаючись в пазу важеля 3, змінює довжину його плечей, а ВІДПОВІДНО і величину осьового ходу розтирального циліндра Оснащення пристрою для осьового розкочу Фіг. З вання фарби друкарської машини механізмом регулювання величини осьового ходу розтиральних циліндрів підвищує продуктивність машини, покращує и ергономічні характеристики, а також створює умови подальшої автоматизації процесів регулювання вузлів пристрою і підвищення якості друкованої продукції ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 1 А с №1225799 А (СССР), МКМ B41F31/14 Приспособление для регулирования осевого возвратно-поступательного хода раскатного валика печатной машины (Херманн Деббер (ДД)) 23 04 86 Бюл изоб №15-аналог 2 А с №870195 (СССР) МКМ B41F31/00 Устройство для осевого раската краски печатных машин (Ханс Ионе, Гюнтер Шуманн, Андрт Ентшиш и др) 07 10 81 Бюл изоб №37 - аналог 3 Патент Німеччини ДЕ 10061652А1, кл B41F31/15 опубліковано 26 07 2001 - прототип 54191 ТОВ "Міжнародний науковий комітет" вул Артема, 77, м Київ, 04050, Україна (044)236-47-24

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for axial rolling of paint in printing presses

Автори англійською

Verkhola Mykhailo Ivanovych, Nykyforuk Bohdan Vasyliovych, Huk Ihor Bohdanovych, Babinets Vasyl' Mykhailovych

Назва патенту російською

Устройство для осевого раскатывания краски в печатных машинах

Автори російською

Верхола Михаил Иванович, Никифорук Богдан Васильевич, Гук Игорь Богданович, Бабинец Василий Михайлович

МПК / Мітки

МПК: B41F 31/00

Мітки: осьового, машинах, пристрій, друкарських, фарби, розкочування

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-54191-pristrijj-dlya-osovogo-rozkochuvannya-farbi-v-drukarskikh-mashinakh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для осьового розкочування фарби в друкарських машинах</a>

Подібні патенти