Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Бочонок сувенірний, що являє собою комбіновану ємність, що складається з двох частин, розташованих одна в одній, внутрішня є ємністю для рідини, а зовнішня виконана з дерев'яних клепок і ден та являє собою декоративну оболонку, яка містить обручі у вигляді еластичних елементів і прилад для зливу рідини, розташований в одному із ден, цей прилад для зливу рідини виконаний у вигляді зливного клапана, а отвір внутрішньої посудини оснащений гирлоподібним виступом і розташований співвісно отвору зовнішньої дерев'яної оболонки, причому згадана комбінована ємність розміщена горизонтально на напівкруглому ложементі дерев'яної декоративної підставки, який відрізняється тим, що між ємністю для рідини та дерев'яною оболонкою розташована ще одна, проміжна, частина, яка являє собою багатокутний циліндр, що складений з окремих пластин прямокутної форми, з'єднаних між собою клейкою стрічкою, причому кожна пластина має однакові отвори зверху і знизу для з'єднання з денами, кожен з яких складений з двох частин, перша з яких являє собою плоске кільце з виступами для з'єднання з проміжною частиною, а друга виконана накладеною на кільце для закриття дена, причому з зовнішньої сторони проміжна частина оснащена не менше, як трьома кільцями, два з яких є однаковими за зовнішнім діаметром і розташовані з обох кінців багатокутного циліндра, а третє розташоване на його середній частині та за зовнішнім діаметром більше, ніж два кільця з кінців проміжної частини, між стінками зовнішньої та проміжної частин виробу створюється порожній простір для збільшення термосного ефекту, причому усі клепки дерев'яної оболонки виконані плоскими і з кінців мають Т-подібний вигляд для утворення пазів між клепками, в яких розташовані обручі, а в тому дні, де знаходиться отвір для зливу рідини, у накладці для закриття дена вирубана пластина у вигляді кола з перфорацією для відкриття дена, над нею знаходиться клапан також з перфорацією для установки зливного приладу.

2. Бочонок сувенірний за п. 1, який відрізняється тим, що проміжна частина виконана з цілого листа з перфорацією, який при перегинанні утворює багатокутний циліндр.

3. Бочонок сувенірний за п. 1, який відрізняється тим, що ємність для рідини виконана з пластичного матеріалу і являє собою пакет.

Текст

1. Бочонок сувенірний, що являє собою комбіновану ємність, що складається з двох частин, розташованих одна в одній, внутрішня є ємністю для рідини, а зовнішня виконана з дерев'яних клепок і ден та являє собою декоративну оболонку, яка містить обручі у вигляді еластичних елементів і прилад для зливу рідини, розташований в одному із ден, цей прилад для зливу рідини виконаний у вигляді зливного клапана, а отвір внутрішньої посудини оснащений гирлоподібним виступом і розташований співвісно отвору зовнішньої дерев'яної оболонки, причому згадана комбінована ємність розміщена горизонтально на напівкруглому ложементі дерев'яної декоративної підставки, який відрізняється тим, що між ємністю для рідини та дерев'яною оболонкою розташована ще одна, проміжна, частина, яка являє собою багатокутний циліндр, що складений з окремих пластин прямокутної форми, з'єднаних між собою клейкою стрічкою, причому кожна пластина має однакові отвори зверху і знизу для з'єднання з денами, кожен з яких складений з двох частин, перша з яких являє U 2 (19) 1 3 41198 4 сказано, майстри витрачали багато часу на їх виПро те найближчим рішенням корисної моделі готовлення і коштували вони дуже дорого. існує винахід СУВЕНІРНА УПАКОВКА для напоїв 6 У тимчасові роки розроблено багато машин та [див. Патент України № 47989А, МПК В65Д, 8/00, інших приладів для виготовлення бочок та бочонВ27Н, 5/02, В27Н, 5/04, 2002.]. Ознаками прототиків, розроблені держстандарти та технічні умови пу, що співпадають з суттєвими ознаками корисної на виготовлення цих виробів. Так у дев'яності роки моделі є те, що Сувенірна упаковка для напоїв були розроблені технічні умови "Бочонки і діжки являє собою комбіновану ємність, яка складається з двох частин, розташованих одна в одної, внутрідерев'яні" [див. РСТ УССР 1261-90, стр. 1-5, табл. шня є ємністю для рідини, а зовнішня виконана з 3]. дерев'яних клепок і ден, що являє собою декораНедоліком цього бочонка є те, що його най3 тивну оболонку, яка містить обручі у вигляді еласменша місткість - 5дм (див. табл. 3), присутність металевих обручів робіть цю ємність важкою для тичних елементів і прилад для зливу рідини, що переміщення без якогось приладу, зберігання харрозташовано в одному з ден і цей прилад виконачового продукту у цієї ємності, з порушенням прано у вигляді зливного клапану, розташовано співовил зберігання, викликає не тільки псування просно отвору зовнішньої дерев'яної ємності, бочонок дукту, а саме псування ємності. при використанні розташовано горизонтально на Щодо використання таких бочонків, як сувеніложементі. рних виробів, то вони не відповідають вимогам Недоліком існуючого винаходу є те, що внутхудожньої естетики і не відповідають умовам Деррішня ємність за формою виконана як і дерев'яна жстандарту на виготовлення художніх виробів з оболонка, про те вона вироблена ніби то прив'язадеревини [див. ДСТУ 2082-92, "Загальні технічні ною до внутрішнього об'єму бочонка, що обмежує умови на вироби художні із деревини"]. перелік форм внутрішньої ємності і порожній просУсе це вимагає удосконалення даного виробу тір між ними не дає достатнього термосного ефекта надання йому конструктивних елементів, які б ту. Виконання клепок і ден з деревини певної товзадовольняли виробників, реалізаторів та спожищини, а клепок ще й випуклої поверхні призводить вачів. Щодо споживачів, то бочонок сувенірний до збільшення матеріалоємності. мусить бути зручним у використанні, найбільш В основі корисної моделі поставлена задача легкім за вагою та відповідати вимогам високої створення конструкції бочонка сувенірного з висохудожньої виразності. кими показниками, тобто знизити матеріалоємність Існує БОЧОНОК СУВЕНІРНИЙ [див. Патент та зменшити вагу виробу при зберіганні зовнішньоУкраїни № 38628А, МПК6В65Д, 8/00, 2001]. Бочого об'єму дерев'яної оболонки; збільшити захист нок сувенірний являє собою комбіновану ємність, від несанкціонованого відкриття виробу, поліпшити яка складається з двох частин, розташованих одна умови зберігання продукту у посудині за умови в одної, внутрішня є ємністю для рідини, а зовнішпідвищення термосного ефекту у виробі; а тим ня виконана з дерев'яних клепок і ден, що являє самим поліпшити умови переміщення його у проссобою декоративну оболонку, яка містить обручі у торі; поширити перелік різних об'ємів посудини, що вигляді еластичних елементів і прилад для зливу містить рідину та поширити перелік найменувань рідини, що розташовано в одному з ден. змісту посудини за рахунок дуже дорогих вин, ліНедоліком існуючого винаходу є те,що внуткерів, коньяків та горілчаних виробів, зробити їх рішня ємкість дуже крихка, бо вироблена із скла; доступними для більшості споживачів. скляна посудина у 1,5-2,0 рази важче ніж керамічПоставлена задача вирішена тим, що бочонок на або з пластичного матеріалу, тому скорочуєтьсувенірний, який являє собою комбіновану ємся перелік об'ємів або розмірів сувенірної продукність, яка складається з двох частин, розташовації, при збільшені об'єму посудини, збільшується них одна в одної, внутрішня є ємністю для рідини, товщина її дна, тому збільшується і вага самої а зовнішня виконана з дерев'яних клепок і ден, та посудини (це існуюча технічна умова), а при являє собою декоративну оболонку, яка містить обручі у вигляді еластичних елементів і прилад транспортуванні продукції на приладах обмеженої для зливу рідини, що розташовано в одному із ваги цей факт зменшує кількість перевезеної проден, цей прилад для зливу рідини виконано у видукції, але викликає додаткові фінансові збитки; гляді зливного клапану, а отвір внутрішньої посупри непередбаченім пошкоджені корпуса зовнішдини споряджено гірлоподібним виступом і розтаньої дерев'яної оболонки бочонка прямі сонячні шовано співосно отвору зовнішньої дерев'яної промені через скло будуть псувати продукт, розташування отвору у центрі дна бочонка (в воднооболонки, причому згадану комбіновану ємність час і заливний і зливний отвір у виробі) та вертирозміщено горизонтально на півкольному ложемекальне розміщення бочонку ускладнює його нті дерев'яної декоративної підставки, а між ємністю для рідини та деревиною оболонкою розташовикористання при розливі тієї рідини, що знаходиться у посудині. А ще й тому, що внутрішня ємвана ще одна проміжна частина, яка являє собою ність передбачає циліндричну форму за формою багатокутний циліндр, що складений з окремих пластин прямокутної форми, поєднаних між собою бочонка для нерухомості фіксації посудини, що не клейкою стрічкою, причому кожна пластина має дає термосного ефекту. Крім того, існуючий бочооднакові отвори зверху і знизу для поєднання з нок сувенірний має низьку художньо-естетичну виразність; прилад для зливу рідини конструктивденами, кожен з яких складено з двох частин, пено складний для виконання; якщо об'єм бочонка рша з яких являє собою плоске кільце з виступами сувенірного більш, як три літри ускладнюється для поєднання з проміжною частиною, а друга його переміщення у просторі без деяких додатковиконана накладеною на кільце для закриття дена, вих приладів. причому з зовнішньої сторони проміжна частина 5 41198 6 бочонка, що розташовано горизонтально, у перезабезпечена не менш, як трьома кільцями, два з тині, з видом А та фрагментом розташування обяких є однаковими за зовнішнім діаметром, і розручів, на Фіг.2 подано конструкція проміжної часташовані з обох кінців багатокутного циліндру а тини бочонка сувенірного, на Фіг.3 подано третє розташовано на його середній частині та за зовнішнім діаметром більше ніж два кільця з кінців загальний вигляд виробу у ракурсі 3/4 готового проміжної частини, між стінками зовнішньої та для використання бочонку сувенірного, що заявпроміжною частинами виробу створюється порожляється. ній простір для збільшення термосного ефекту, Бочонок сувенірний (див. Фіг.1) містить зовніпричому всі клепки дерев'яної оболонки виконано шню ємність 1, в якої розташовано проміжна часплоскими і з кінців у Т-подібному вигляді для утвотина, багатокутний циліндр 2 та внутрішня ємність, рення пазів між клепками в яких розташовано обпосудина для рідини 3 з горлоподібним виступом ручи, а в тому дні, де знаходиться отвір для зливу 4, отвори 5 проміжної частини 2 та плоске кільце 6 рідини у накладці для закриття дена вирубана (див. Фіг.2), яке поєднується з проміжною частиною 2 за рахунок поєднання виступів 7 на кільці 6 з пластина у вигляді кола з перфорацією для відотворами 5 проміжної частини 2, кільце 8, що розкриття дена, а над нею знаходиться клапан також ташовано на середній частині багатокутного циліз перфорацією для установки зливного приладу. ндру у порожньому просторі та кільця 8а і 8б, що Згідно корисної моделі, проміжна частина виконарозташовано на кінцях проміжної частини 2, пласна з цілого листа з перфорацією, який перегинаютина 9 (див. вид А на Фіг.1) у вигляді кола з перчись утворює багатокутний циліндр. Згідно корисфорацією для відкриття дена 10 вирубана у наної моделі, ємність для рідини виконана з пластичного матеріалу і являє собою пакет. кладці 11 дена 10, пази 12, що розташовано на Між сукупністю суттєвих ознак корисної моделі місці з'єднання Т-подібних кінцівок клепок (див. і технічним результатом, що досягається, є такий фрагмент на Фіг.1) з тупокутним виступом 13, на причинно-наслідковий зв'язок: виконання між ємніякому фіксується еластичні обручи 14 та підставку стю для рідини та деревиною оболонкою ще однієї 15 (див. Фіг.3), на якої бочонок розташовано. проміжної частини, яка являє собою багатокутний При використанні бочонка сувенірного 1 за зоциліндр, що складений з окремих пластин прямовнішнім об'ємом у 2л, розташованого горизонтакутної форми, поєднаних між собою клейкою стрічльно на півкольному ложементі підставки 15, через горлоподібний виступ 4, високоякісне десертне кою, причому кожна пластина має однакові отвори зверху і знизу для поєднання з денами, кожен з вино, наприклад, "Ай-Серез" виноробного заводу яких складено з двох частин, перша з яких являє "Массандра", заливають у внутрішню ємність 3 за собою плоске, кільце з виступами для поєднання з об'ємом у 1,25л, що виконано з поліетилену у крупроміжною частиною, а друга виконана накладеглого пакету за формою в осьовому перетині в ною на кільце для закриття дена, причому з зовнімежах внутрішнього об'єму бочонка (див. Фіг.1) шньої сторони проміжна частина забезпечена не Ємність 3 укупорюють, додають у середину будьменш, як трьома кільцями, два з яких є однаковиякий зливний клапан та закривають дно 10 наклами за зовнішнім діаметром, і розташовані з обох дкою 11. Після придбання виробу, за задоволенкінців багатокутного циліндру а третє розташовано ням, через де який час пластину 9 вдавлюють усена його середній частині та за зовнішнім діаметредину і крізь отриманий отвір достають зливний ром більше ніж два кільця з кінців проміжної часприлад, відкупорюють горлоподібний виступ 4 ємтини, причому всі клепки дерев'яної оболонки виності 3, після чого вставляють з натягом зливний конано плоскими та тонкостінними і з кінців у Тприлад у горлоподібний виступ 4 ємності 3 і зливають це прекрасне вино у чарку. За отриманням подібному вигляді для утворення пазів між клептермосного ефекту, створеного у міжстінному поками в яких розташовано обручи, а в тому дні, де рожньому просторі між внутрішньою стінкою зовзнаходиться отвір для зливу рідини у накладці для нішньої ємності 1 та зовнішньої стінки проміжної закриття дена вирубана пластина у вигляді кола з. частини 2 вино вживається холоднім/теплим (за перфорацією для відкриття дена, а над нею зназадоволенням) довгий час. ходиться клапан також з перфорацією для устаноДля досягнення конструкції цієї корисної мовки зливного приладу дозволить знизити матеріаделі легкою за вагою виробу при зберіганні зовнілоємність та зменшити вагу виробу при зберіганні шнього об'єму та форми декоративної оболонки; зовнішнього об'єму дерев'яної оболонки; збільшидля зниження матеріалоємності використовують ти захист від несанкціонованого відкриття виробу тонкостінні та плоскі клепки і дена, а також на поза рахунок вирубання пластини у вигляді кола з перфорацією для відкриття дена; поліпшити умови верхні багатокутного циліндру розташовують кільця різні за зовнішнім діаметром поліпшенні умов зберігання продукту у посудині за умови підвизберігання продукту у посудині за умови підвищення термосного ефекту у виробі за рахунок щення термосного ефекту у виробі; для поліпшенстворення між стінками зовнішньої та проміжною ня умов переміщення його у просторі та поширенчастинами виробу порожнього простору; а тим ня переліку різних об'ємів посудини, що містить самим поліпшити умови переміщення його у просрідину та для поширення переліку найменувань торі; поширити перелік різних об'ємів посудини, що змісту посудини за рахунок дуже дорогих вин, лімістить рідину та поширити перелік найменувань керів, коньяків та горілчаних виробів, щоб зробити змісту посудини за рахунок дуже дорогих вин, ліїх доступними для більшості споживачів між зовкерів, коньяків та горілчаних виробів, зробити їх нішньою та внутрішньою ємностями встановлюють доступними для більшості споживачів. проміжну частину. Корисна модель ілюструється графічним матеріалом, де на Фіг.1 подано загальний вигляд 7 41198 8 лях, у ресторанах, барах, магазинах, а особисто у Запропонована конструкція бочонка сувенірного для напоїв може знайти широке використання побуті. як для споживання красивої упаковки дорогих наНині автор цієї корисної моделі зробив договір поїв в домашніх умовах, так і у вигляді подарунку. з Сімферопольським ТОВ "Сувенір" у І-II кв. 2009 Тобто для використання сувенірівта подарунків в році на виробництво 1000 одиниць цього виробу упаковці оригінальної та зручної конструкції, висоза замовленням одного з ведучих виноробних закого ступеня виразності на презентаціях, в готеводів Криму. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Souvenir keg

Автори англійською

Krukovych Oleksandr Adamovych

Назва патенту російською

Бочонок сувенирный

Автори російською

Крукович Александр Адамович

МПК / Мітки

МПК: B65D 8/00, B27H 5/00

Мітки: бочонок, сувенірний

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-41198-bochonok-suvenirnijj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Бочонок сувенірний</a>

Подібні патенти