Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Сітчасте ткане полотно, що містить синтетичні мононитки діаметром до 0,2 мм зі щільністю по основі i по утоку не менше 11 ниток на 1 см, яке відрізняється тим, що вічко сітки виконане з максимальним розміром 0,78 х 0,78 мм.

2. Cітка для ліжок опікових лікарень із сітчастого полотна по п. 1, яка відрізняється тим, що має заткані по основі на крайці бавовняні кручені нитки 50 текс. х 2 по дві з кожного боку полотна i на відстані до 2 см від краю крайки, при цьому щільність монониток на ширині 1,5 см становить 22 нитки на 1 см, а два крайні боки сітки по ширині i чотири дугоподібні краї сітки укріплені еластичною клейовою смугою 1,5-2 см.

Текст

1. Сітчасте ткане полотно, що містить синтетичні мононитки діаметром до 0,2 мм зі щільністю Винахід відноситься до текстильної промисловості, а саме до виготовлення сітчастої тканини із синтетичних монониток для спеціальних ліжок опікових лікарень. Відоме сітчасте полотно із пластичного материалу, яке використовується для різних виробів (Див. SU 166620 МПК D01B, D04G, опублікований 19.11.1965 р., бюллетень №22). Недоліком вказаного аналога є сітчасте полотно з великими вічками продовгуватої' форми. Таке сітчасте полотно для виготовлення сіток спеціальних ліжок опікових лікарень не може застосовуватись, так як у СІТЦІ великі вічка, що викликає у опікових хворих пролежні на спині від довгого лежання на спеціальних ліжках такими сітками під час лікування. Найбільш близьким аналогом є сітчасте полотно із поліамідних монониток діаметром 0,34мм із щільністю по основі і по утоку 6,5 ниток на 1см (Див. ГОСТ 4403-91, арт. 6,5пч). Розмір вічка у такого сітчастого полотна квадратної форми дорівнює 1,4x1,4мм. У найбільш близького аналога розмір вічка значно менший у порівнянні з аналогом, але і цей розмір приводить також до пролежнів на спині опікових хворих, від довгого лежання на спеціальних ліжках з такою сіткою під час лікування. Задачею винаходу є виготовлення сітчастого по основі І по утоку не менше 11 ниток на 1 см, яке відрізняється тим, що вічко сітки виконане з максимальним розміром 0,78 х 0,78 мм. 2. Сітка для ліжок опікових лікарень із сітчастого полотна по п. 1, яка відрізняється тим, що вона має заткані по основі на крайці бавовняні кручені нитки 50 текс, х 2 по дві з кожного боку полотна і на відстані до 2 см від краю крайки, щільність монониток на ширині 1,5 см становить 22 нитки на 1 см, а два крайні боки сітки по ширині і чотири дугоподібні краї сітки укріплені еластичною клейовою смугою 1,5-2 см, що дає можливість натягнути і закріпити сітку на спеціальних ліжках опікових лікарень. тканого полотна із значно тонших синтетичних монониток діаметром 0,2мм (ТУ 6-06-С155-86) щільністю по основі і по утоку 11 ниток на 1см. У такого полотна вічко також квадратної форми, але його розмір становить 0,78x0,78мм, що не призводить до пролежнів опікового хворого від довгого лежання на спеціальній кроваті із сіткою з такими малими вічками. Розрахунок розміру вічка сітки: а) На сітці прототипа: - 6,5x6,5 монониток на 5,5 вічок 1см сітки (10мм), діаметр мононитки 0,34мм. - 0,34x6,5=2,21 мм. - 10мм-2,21=7,79мм. - 7,79: 6,5=1,4мм - розмір вічка на сітці. б) На пропонованій сітці (фіг.2 в): - 11x11 монониток 10 вічок на 1см сітки (10мм) діаметр мононитки 0,2мм. -0,2х11=2,2мм. - 10-2,2=7,8мм. І - 7,8:10=0,78мм, розмір вічка на сітці 0,78x0,78мм. Розмір сітки для спеціальних ліжок опікових лікарень 113см по ширині на 210см по довжині (фіг.1 а). Для закріплення такої сітки з малими вічками края сітки усилені по двом бокам довжини сітки в кромках (фіг.1 б)) сітчастого полотна по основі СМ О со г е> со 39776 заткані по дві бавовняні кручені нитки 50 текс х 2 і на відстані 2см від країв кромок по основі зроблені шириною до 1,5см полоси зі щільністю 22 нитки на 1см (фіг.1 в, г). Дві крайні сторони сітки по ширині і чотири дугообразні края сітки укріплені еластичною клейовою смугою (клей ПВА + мука 50 х 50) ширина якої 1,5-2см (фіг.1 в, г). Описане дає можливість надійно натягнути І закріпити сітку на ліжках для опікових лікарень. Сполучення ознак, викладених у обмеженій та відрізняльній частинах формули винаходу дозволяють досягнути раніше невідомого технічного результату, який значно зменшує розмір вічок на сітчастому тканому полотну для ліжок опікових лікарень, що не викликає появлення у опікових хворих пролежнів на спині від довгого лежання при лікуванні. Фіг.1 7 г І *гї Комп'ютерна верстка А. Крулевський Фіг.2 Підписне Тираж 39 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м. Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул. Сім'ї Хохлових, 15. м. Київ, 04119 УКРАЇНА (19, U A (11)39776 аз, А (51, 7 D04G1/00, D01D5/00 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОПИС ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДО ДЕКЛАРАЦІЙНОГО ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД видається під відповідальність власника патєкту (54) СІТЧАСТЕ ТКАНЕ ПОЛОТНО ТА СІТКА ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЛІЖОК ОПІКОВИХ ЛІКАРЕНЬ (21,2001031610 (22)11.03.2001 (24,15.06.2001 (46,15.06.2001. Бюл. № 5, 2001 р. (72, Бєлік Владислав Анатолійович, Бєлік Анатолій Іванович, Семенюк Василь Омепьянович, Зоэовський АркадІЙ Ільїч, Вороній Анатолій Васильович, RU (73)БЄЛ!К ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ, СТИЧІНСЬКИЙ ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ, СУПРУНЮК ОЛЕГ КОСТЯНТИНОВИЧ, RU (57) 1. Сітчасте ткане полотно, що містить синтетичні мононитки діаметром до 0,2 мм зі щільністю по основі і по утоку не менше 11 ниток на 1 см, яке відрізняється тим, що вічко сітки виконане з максимальним розміром 0,78 х 0,78 мм Винахід відноситься до текстильної промисловості, а саме до виготовлення сітчастої тканини із синтетичних монониток для спеціальних ліжок опікових лікарень. Відоме сітчасте полотно із пластичного матеріалу, яке використовується для різних виробів. (Див Патент 166620 МПК D01B, D04G, Англія, опублікований 19.11.1965 p., бюлетень №22). Недоліком вказаного аналога є сітчасте полотно з великими вічками продоег'ватої фооми. Таке сітчасте полотно для виготовпення сіток спеціальних ліжок опікових лікарень не може застосовуватись, так як у сітці великі вічка, що викликає у опікових хворих пролежні на спині від довгого лежання на спеціальних ліжках такими сітками під час лікування. Близьким аналогом є сітчасте полотно із поліамідних монониток діаметром 0,34 мм Із щільністю по основі і по утоку 6,5 ниток на 1 см. (Див. ГОСТ 4403-91, арт. 6,5 ГРІ). Розмір вічка у такого сітчастого полотна квадратної форми дорівнює 1,4x1,4 мм. У прототипу розмір вічка значно менший у порівнянні з аналогом, але і цей розмір приводить також до пролежнів на спині опікових хворих, від довгого лежання на спеціальних ліжках з такою сіткою під час лікування. Задачею винаходу є виготовлення сітчастого тканого полотна із значно тонших синтетичних монониток діаметром 0,2 мм (ТУ 6-06-С155-86, щільністю по основі і по утоку 11 ниток на 1 см. У такого полотна вічко також квадратної форми, але його розмір становить 0,78x0,78 мм, що не призводить до пролежнів опікового хворого від довгого лежання на спеціальній кроваті Із сіткою з такими малими вічками. Розрахунок розміру вічка сітки: а) На сітці прототипа: -6,5x6,5 монониток на 5,5 вічок 1 см сітки (10 мм), діаметр мононитки 0,34 мм. -0.34x6,5=2,21 мм. -10 мм-2,21=7,79 мм. -7,79:6,5=1,4 мм - розмір вічка на сітці. б) На пропонованій сітці (мал. 2в); -11x11 монониток 10 вічок на 1 см сітки (10 мм) діамер мононитки 0,2 мм. -0,2x11=2,2 мм. -10-2,2=7,8 мм. -7,8:10=0,78 мм, розмір вічка на сітці 0,78x0,78 мм. Розмір сітки для спеціальних ліжок опікових лікарень 113 см по ширині на 210 см по довжині • (мал. 1а) Для закріплення такої сітки з малими вічками края сітки усилені по двом бокам довжини сітки в кромках (мал. 16) сітчастого полотна по основі заткані по дві бововняні кручені нитки 50 текс х 2 і на відстані 2 см від країв кромок по основі зроблені шириною до 1,5 см полоси зі щільністю 22 нитки на 1 см (мал. 2а, б). 2. Сітка для ліжок опікових лікарень із сітчастого полотна по п. 1, яка відрізняється тим, що вона має заткані по основі на крайці бавовняні кручені нитки 50 текс, х 2 по дві з кожного боку полотна і на відстані до 2 см від краю крайки, щільність монониток на ширині 1,5 см становить 22 нитки на 1 см, а два крайні боки сітки по ширині і чотири дугоподібні краї сітки укріплені еластичною клейовою смугою 1,5-2 см, що дає можливість натягнуїи І закріпити сітку на спеціальних ліжках опікових лікарень. , (О со 39776 Сполучення ознак, викладених у обмеженій та відрізняльній частинах формули винаходу дозволяють досягнути раніше невідомого технічного результату, який значно зменшує розмір вічок на спчастому тканому полотну для ліжок опікових лікарень, що не викликає появлення у опікових хворих пролежнів на слині від довгого лежання при лікуванні Дві крайні сторони сітки по ширині і чотири дугообразні края сітки укріплені еластичною клейовою смугою (клей ПВА + мука 50x50) ширина якої 1,5-2 см {мап 1 в, г) Описане дає можливість надійно натягнути І закріпити сі псу на ліжках для опікових лікарень. а. V Фіг. 1 а £ о Тираж 50 екэ. відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м Ужгород, вул. Гагаріна, 101 (03122) 3 - 7 2 - 8 9 (03122) 2 - 5 7 - 0 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Mesh woven web and net for special beds of burn hospitals

Автори англійською

Belik Anatolii Ivanovych, Semeniuk Vasyl Omelianovych

Назва патенту російською

Сетчатое тканое полотно и сетка для специальных кроватей ожоговых больниц

Автори російською

Белик Анатолий Иванович, Семенюк Василий Емельянович

МПК / Мітки

МПК: D01D 5/00, D04G 1/00

Мітки: ліжок, сітка, ткане, сітчасте, спеціальних, опікових, лікарень, полотно

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-39776-sitchaste-tkane-polotno-ta-sitka-dlya-specialnikh-lizhok-opikovikh-likaren.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сітчасте ткане полотно та сітка для спеціальних ліжок опікових лікарень</a>

Подібні патенти