Завантажити PDF файл.

Текст

Мастильна композиція, яка включає мінеральне мастило або мастильно охолоджуючу рідину, з’єднання міді (ІІ) та розчинник з'єднання міді, яка відрізняється тим, що вона як сполуку міді (ІІ) містить олеат міді, як розчинник міді - діетиловий ефір фталевої кислоти та додатково О,Одибутиловий ефір три хлорметилфосфонової кис лоти загальної формули ССL3Р(O)(ОС4Н9)2 та діалкілдітіофосфат цинку загальної формули Винахід відноситься до складу мастильних матеріалів, які використовують у вузлах тертя машин та механізмів, та мастильно-охолоджуючих рідин (МОР), які використовуються при обробці металів різанням. Відома мастильна композиція на основі поліорганосилаксанів, в яку додають присадки, у ролі якої вона утримує бензальортоламінофенол (див.: А.с. СССР № 810789, кп. С10М133/22, Б. И. № 9, 1981 г.) Відома композиція має низькі триботехнічні характеристики. Відома композиція на основі нафтових мастил, утримуюча як присадки для покращання мастильних властивостей 2-тіазолілазо-b-нафтол, біс-(2тіазолілазо-b-нафтолат) кобальту та складні ефіри фталевої кислоти (див.: А.с СССР № 1027187, кл. С10М135/35, Б. И. № 25, 1983 г.). Однак їх використанню та виробництву перешкоджає складність виготовлення вихідних речовин. Мала розчинність біс-(2-тіазолілазо-b-нафтолат) кобальту в складних ефірах фталевої кислоти та мінеральних мастил обумовлює високий склад складних ефірів фталевої кислоти (до 30%) в мастильних композиціях. Навантажувальні характеристики цих мастильних композицій недостатньо високі. Найбільш близькою за технічною суттю та результатом, що досягається, до заявленого вина ходу є мастильна композиція (див.: А.с. СССР № 1409643, кл. С10М141/08, Б. И. № 26, 1988 г.) на основі мінерального мастила, яка утримує мідний (II) комплекс тіобензаніліда загальної формули (13) 33996 (11) UA (19) та діпропіловий ефір щавлевої кислоти при такому співвідношенні компонентів, мас.%: мідний (II) комплекс тіобензаніліда 0,05-0,10 дипропіловий ефір щавелевої кислоти 10-12 мінеральне мастило до 100. Незважаючи на підвищені антифрикційні та протизносостійкі характеристики мастильної композиції, вона має ряд недоліків: погана розчинність мідного (ІІ) комплекса тіобензаніліда в діпропіловому ефірі щавлевої кислоти; висока концентрація домішок в мінеральних мастилах (до 10 мас.%); низька кількість іонів міді, що приводить до швидкого випрацювання присадки. В основу винаходу покладена мета підвищення протизносостійких, навантажувальних та антифрикційних властивостей індустріальних мастил та МОР за рахунок реалізації ефекту вибіркового A де R=алкіл£С20; R'=алкіл С 3-С4; Р"=алкіл£С6-С10 при такому співвідношенні компонентів, мас.%: олеат міді(II) 1,0-2,0 діетиловий ефір фталевої кислоти 1,0-3,0 О,О-дибупиювий ефір три хлорметилфосфонової кислоти 0,5-1,0 діалкілдитіофосфат цинку 0,5-1,0 мінеральне мастило або МОР до 100. 33996 переносу та розширення корисного спектра дії заявлюваної мастильної композиції. Поставлена задача вирішується тим, що мастильна композиція, яка включає мінеральне мастило або МОР, сполуку міді (ІІ) та розчину сполуки міді, згідно з винаходом, як сполуку міді (ІІ) містить олеат міді, як розчинник міді - діетиловий ефір фталевої кислоти та додатково діалкілдитіофосфат цинку загальної формули норідної суміші. Після охолодження мастильна композиція готова до використання. Склади мастильних композицій наведені в табл. 1. В якості зрівняння прийнята мастильна композиція, склад котрої наведений в табл. 1 (склад 6). Випробування мастильних композицій проводять на машині тертя, аналогічній СМЦ-2, з парами тертя колодка - ролик зі швидкістю 1,5 м/с та шляхи тертя 1000 м. Матеріал ролика - сталь 40Х, колодки - БРАЖ 9-4, які мають коефіцієнт взаємного перекриття 0,13 та початкову жорсткість 0,30-0,80 мкм для сталевого зразка та 0,62-0,80 мкм для бронзового (табл. 2). При випробуванні знос реєструють ваговим методом на аналітичних терезах 2 класу точності типу ВИР-200 ГОСТ 24104-80. Вагову інтенсивність зносу визначають за формулою: де R=алкіл£С20; R'=алкілС3-С4; Р"=алкіл£С6-С10 та О,О-дибутиловий ефір трихлорметилфосфонової кислоти загальної формули ССL3Р(О)(ОС4Н9)2 при такому співвідношенні компонентів, мас.%: олеат міді (ІІ) 1,0-2,0 діетиловий ефір фталевої кислоти 1,0-3,0 О,О-дибутиловий ефір трихлорметилфосфонової кислоти 0,5-1,0 діалкілдитіофосфат цинку 0,5-1,0 мінеральне мастило або МОР до 100. Високі протизносні, антифрикційні та навантажувальні властивості заявлюваної мастильної композиції обумовлені сумісною дією олеату міді (ІІ), діетилового ефіру фталевої кислоти, О,Одибутиловий ефір трихлорметилфосфонової кислоти, діалкілдитіофосфату цинку. Дослідження показали, що на поверхні стального зразка утворюється тонка мідна плівка, характерна для реалізації ефекту вибіркового переносу. Мідна плівка частково приймає на себе як тангенційні, так і нормальні напруження, що таким чином зменшує навантаження на ріжучий інструмент та збільшує його зносостійкість. Наводимо приклад конкретного виготовлення заявлюваної мастильної композиції. Приклад Олеат міді (ІІ) змішують з діетиловим ефіром фталевої кислоти. До отриманої суміші додають О,О-дибутиловий ефір трихлорметилфосфонової кислоти та діалкілдитіофосфат цинку, після чого утворена суміш вводиться до базового мастила І20А або до МОР та перемішують в електромагнітній мішалці при підігріві до 50ºС до отримання од де g - утрата ваги зразка; Sn - площа контакту; L шлях тертя. Температуру в зоні тертя вимірюють хромелькраплевою термопарою, а силу тертя - за допомогою тензобалки. Вибір оптимальних концентрацій проводять на навантаженнях, близьких до крайніх. Дані представлені в табл. 2, 3. З даних табл. 2, 3 випливає, що мастильні властивості припускаємих мастильних композицій суттєво вищі, ніж у прототипу. Порівняно з прототипом, протизносні властивості оптимальних складів (3 та 3а) в 1,8-1,6 раза кращі за прототип, а антифрикційні властивості для складів (3 та 3а) кращі в 2,5-1,9 раза, ніж прототип. Навантажувальна характеристика оптимальних складів (3 та 3а) поліпшилась на 12,5-25%. Таким чином, мастильні характеристики можуть бути покращені при сумісному використанні олеату міді (II), діетилового ефіру фталевої кислоти, О,О-дибутилового ефіру три хлорметилфосфонової кислоти та діалкілдитіофосфату цинку та мінерального мастила. Мастильні композиції можуть бути використані як легіровані мастила та МОР. 2 33996 3 33996 Примітка. В табл. 3 у графа х з прочерком дослідження не завершені через трибодиструкцію мастильних матеріалів. __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

The lubricating composition

Автори англійською

Ploshenko Ivan Hryhorovych, Mitrokhin Oleksandr Anatoliiovych, Filimonenko Nataliia Viktorivna

Назва патенту російською

Смазочная композиция

Автори російською

Плошенко Иван Григорьевич, Митрохин Александр Анатольевич, Филимоненко Наталия Викторовна

МПК / Мітки

МПК: C10N 10/02, C10M 141/00

Мітки: мастильна, композиція

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-33996-mastilna-kompoziciya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Мастильна композиція</a>

Подібні патенти