Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комп'ютерно-томографічного дослідження нижніх кінцівок з моделюванням осьового навантаження, що включає визначення осьових показників, який відрізняється тим, що при комп'ютерно-томографічному дослідженні здійснюють осьове навантаження на нижні кінцівки шляхом одягання на пацієнта пристрою для моделювання осьового навантаження при комп'ютерно-томографічному дослідженні нижніх кінцівок з подальшим індивідуальним передопераційним плануванням.

Текст

Реферат: Спосіб комп'ютерно-томографічного дослідження нижніх кінцівок з моделюванням осьового навантаження включає здійснення комп'ютерно-томографічного дослідження осьового навантаження на нижні кінцівки шляхом одягання на пацієнта пристрою для моделювання осьового навантаження при комп'ютерно-томографічному дослідженні нижніх кінцівок з подальшим індивідуальним передопераційним плануванням. UA 120993 U (12) UA 120993 U UA 120993 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до променевої діагностики і може бути використана в медичній практиці для визначення анатомічних особливостей та патологічних змін кісток нижніх кінцівок за допомогою комп'ютерно-томографічного дослідження (КТдослідження). Відомий спосіб оглядової рентгенограми нижніх кінцівок в положенні стоячи. Суть його полягає в проведенні трьох послідовних знімків нижніх кінцівок пацієнту в положенні стоячи з подальшим об'єднанням цих зображень в одне ціле. Дана методика дає можливість вивчити основні осьові показники: відхилення від механічної осі центру колінного суглоба, латеральний дистальний кут стегнової кістки, медіальний проксимальний кут великогомілкової кістки та кут між механічною та анатомічними осями стегна. [http://most.ucsf.edu/docs/Radiography_v1. 0pMay2009.pdf]. Однак, вказаний спосіб дає тільки тіньове зображення кісток що утворюють нижні кінцівки і не дає можливості більш детально оцінити морфологічні особливості тканин та вивчити такі параметри нижніх кінцівок як кут торсії стегнової та великогомілкової кісток, виростковонадвиростковий кут та особливості бугристості великогомілкової кістки. Також в медичній практиці проводиться КТ обстеження колінних суглобів. Пацієнта вкладають на стіл комп'ютерного томографа і проводять дослідження тільки ділянки колінних суглобів за наступними параметрами: колімація 1-1,5 мм та фактором пітчу Р=0,7-0,9. [Матиас Прокоп. Михаэль Галански. Спиральная и многослойная компьютерная томография. // Москва: "МЕД пресс информ".-2007. - Т.П. - С.570]. Недоліком цього методу є відсутність осьового навантаження на нижні кінцівки, що не дозволяє достовірно оцінити ступінь деформації нижніх кінцівок. Задачею корисної моделі є усунення вище зазначених недоліків. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі комп'ютерно-томографічного дослідження нижніх кінцівок, згідно з корисною моделлю, здійснюють осьове навантаження на нижні кінцівки шляхом застосування пристрою для моделювання осьового навантаження при комп'ютерно-томографічному дослідженні нижніх кінцівок з подальшим індивідуальним передопераційним плануванням. Спосіб КТ-дослідження нижніх кінцівок здійснюється таким чином: хворого вкладають на стіл комп'ютерного томографа. На нього одягається пристрій для моделювання осьового навантаження [заявка на корисну модель № u201703891 від 20.04.2017 p.]. Пацієнт заводиться в гентрі, виконується сканування з використанням наступних параметрів: колімація 2,5 мм та пітч Р=0,7-0,9,з виконанням подальших реконструкцій з товщиною зрізу по 1,25мм на кістковому та м'якотканинному фільтрах. Післяпроцесорна обробка отриманих даних виконується на автономній робочій станції з виростанням протоколів МІР, MPR, VRT та дозволяє вимірювати наступні показники: зміщення центру колінного суглоба по відношенню до механічної осі нижньої кінцівки, латеральний дистальний кут стегнової кістки, медіальний проксимальний кут великогомілкової кістки, кут між механічною та анатомічними осями стегна, кут ротації стегнової кістки, кут ротації великогомілкової кістки, виростково-надвиростковий кут стегнової кістки та відмічається положення бугристості великогомілкової кістки. Детально вивчається структурні зміни в кістках колінного суглоба з подальшим індивідуальним плануванням оперативного втручання (Фіг.). Приклад 1. Хвора К., 62 роки, була прийнята зі скаргами на болі в колінних суглобах, більше вражені справа, які посилюються при ходьбі та під вечір. При фізикальному обстеженні відмічалась варусна деформація нижніх кінцівок та збільшенні в об'ємі обох суглобів. Було проведено комп'ютерну томографію з моделюванням осьового навантаження і отримано наступні результати: суглобові щілини з обох сторін нерівномірно звужені; суглобові поверхні деформовані з наявністю субхондрального остеосклерозу, та ділянок кістоподібної перебудови від 5 мм в діаметрі до 8×10 мм, більш виражені справа; по контуру суглобових поверхонь, більш виражені справа, візуалізуються масивні кісткові розростання; в передньому відділі лівого колінного суглоба візуалізується серединнорозташоване кісткове розростання загальними розмірами 14×9 мм та вільний фрагмент кісткової щільності (гетерогенний осифікат) загальними розмірами 11×7 мм; міжвиросткові підвищення загостренні; центр колінних суглобів зміщено відносно механічної осі нижньої кінцівки в латеральному напрямку зліва - на 44 мм, справа - на 49 мм; дистальнио-латеральний механічний кут стегна зліва складає 90°, справа - 91°; проксимально-медільний механічний кут великогомілкової кістки зліва - 82°, справа - 83°; 1 UA 120993 U 5 10 15 кут між механічною та анатомічною осями стегна зліва - 6°, справа -7°; виростковонадвиростковий кут зліва 7°, справа 4°; Кут торсії стегна зліва 19,6°, справа 18,7°. Корисна модель апробована на базі відділення променевої та ультразвукової діагностики Київської міської клінічної лікарні № 7 на 34 хворих з деформуючим гонатрозом 3-4ст. Застосування способу комп'ютерно-томографічного дослідження нижніх кінцівок з моделюванням осьового навантаження дозволяє підвищити чутливість, специфічність, точність диференційної діагностики та більш точне передопераційне планування, що знижує ризики післяопераційних ускладнень. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб комп'ютерно-томографічного дослідження нижніх кінцівок з моделюванням осьового навантаження, що включає визначення осьових показників, який відрізняється тим, що при комп'ютерно-томографічному дослідженні здійснюють осьове навантаження на нижні кінцівки шляхом одягання на пацієнта пристрою для моделювання осьового навантаження при комп'ютерно-томографічному дослідженні нижніх кінцівок з подальшим індивідуальним передопераційним плануванням. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 6/03

Мітки: кінцівок, спосіб, дослідження, нижніх, комп'ютерно-томографічного

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-120993-sposib-kompyuterno-tomografichnogo-doslidzhennya-nizhnikh-kincivok.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комп’ютерно-томографічного дослідження нижніх кінцівок</a>

Подібні патенти