Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення відтворювальної здатності свиней, який здійснюється шляхом згодовування вітамінної кормової добавки, який відрізняється тим, що до її складу, в оптимальному співвідношенні та легкодоступній для засвоєння формі, включені ефективні компоненти антиоксиданти: вітамін А та вітамін Е.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення відтворювальної здатності свиней, який здійснюється шляхом згодовування вітамінної кормової добавки, причому до її складу, в оптимальному співвідношенні та легкодоступній для засвоєння формі, включені ефективні компоненти антиоксиданти: вітамін А та вітамін Е. UA 118568 U (12) UA 118568 U UA 118568 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема свинарства, і може бути використана для підвищення кількісних і якісних показників відтворної функції свиней та їх живлення. Вирішенню проблем оптимізації живлення свиней належить провідна роль у забезпеченні підвищення їх продуктивності. Це досягається перш за все використанням збалансованої годівлі. Повноцінність раціонів балансується за рядом поживних речовин, серед яких провідна роль належить вітамінам. Нестача вітамінів у кормі призводить до зниження продуктивності тварин, особливо відтворної здатності. Це проявляється, насамперед, порушенням протікання процесів запліднення, імплантації та плацентації зародків. У забезпеченні нормального перебігу цих процесів винятково важлива роль належить вітамінам А і Е. Саме ці вітаміни забезпечують нормальну секрецію ембріотрофу ендотелію матки, сприяючи відповідній диференціації тканин та живленню зародків та зберігаючи їх від надмірної кількості пероксидних радикалів. Проте із збільшенням віку свиней спостерігаються порушення процесів засвоєння та перетворення вітамінів у організмі свиней, особливо в періоди підвищеного фізіологічного навантаження: інтенсивні режими використання кнурів-плідників, періоди статевого збудження та поросності у свиноматок. Вищенаведені явища спонукають до застосовування в годівлі свиней вітаміновмісних кормових добавок, особливо із вітамінами А і Е, а також використання програм годівлі згідно із їх фізіологічним станом. Незважаючи на існуючу значну кількість різноманітних кормових добавок, контроль за їх якісним складом недостатній, особливо за наявністю в них вітамінів А, Е та інших біологічно активних речовин, що негативно впливає на можливість раціонального балансування раціону для годівлі свиней. У сучасному свинарстві існує широкий спектр натуральних кормів та синтетичних кормових добавок які, певною мірою, забезпечують потребу в поживних речовинах для сільськогосподарських тварин. Найбільше розповсюдження в практиці годівлі свиней набули білково-вітамінно-мінеральні добавки та премікси. Проте найближчим аналогом є спосіб покращення якості спермопродукції кнурів з використанням збалансованого комплексу біологічно-активних речовин антиоксидантної дії - торумін [1]. Добавка даного комплексу в корм кнурам-плідникам сприяє збільшенню об'єму еякуляту до 30 %, збереженні оптимальної концентрації сперміїв та їх активності. Недоліком вищевказаних кормових добавок, як аналогів, є по-перше, те, що не враховуються особливості обміну поживних речовин у кнурів, свинок і свиноматок, а також специфіка їх витрат на відтворну функцію, і по-друге - до них входять компоненти, які не повністю сумісні між собою за дією на процеси метаболізму, що знижує ефективність їх використання. Одночасне введення до раціону біологічно активних речовин значно ускладнюється також за причини різної форми їх використання і відсутності спеціального обладнання для ефективного змішування. Прототипом пропонованої корисної моделі є добавка для покращення сперми у кнурівплідників, до складу якої входять: лізин, селен, цинк і вітаміни А та Е [2]. Однак, згодовування даної кормової добавки свиноматкам є недоцільним через відсутність оптимальних програм годівлі для свинок та свиноматок залежно від фізіологічного стану при використанні органічних солей та хелатних сполук селену і цинку. Так, як надлишковий рівень мікроелементів та порушення синергічної дії при забезпеченні організму тварин супроводжується порушенням в них метаболізму, а отже і продуктивності. Тому, нами було створено комплексний водорозчинний препарат антиоксидантної дії, компоненти якого мають, у багатьох випадках, синергічну дію у забезпеченні нормального протікання метаболізму та фізіологічних функцій у самок. Задачею пропонованої корисної моделі є підвищення кількісних і якісних відтворних показників кнурів-плідників, свинок та свиноматок за рахунок зниження пошкодження структури сперміїв і яйцеклітин активними формами оксигену, для підвищення їх репродуктивної функції з метою збільшення інтенсивності використання основного поголів'я свиней. Пропонована корисна модель призначена для зниження утворення надмірної кількості радикалів оксигену, які негативно впливають на формування статевої функції у свиней, нормальний перебіг процесів утворення зиготи, диференціацію тканин зародків та інтенсивний ріст плодів. Поставлена задача вирішується шляхом використанням комплексної вітамінної добавки, компоненти якої мають виражену біологічно активну дію, зокрема антиоксидантну. До її складу входять, вітаміни А і Е з підвищеною конверсією у співвідношенні, яке оптимізує процеси формування гамет, утворення зигот та розвитку зародків. Пропоновану добавку згодовують кнурам-плідникам і свинкам під час становлення їх статевої функції, а також свиноматкам в період поросності. Вітамінну кормову добавку додають в кількості 10-15 % до раціону свиней в оптимальному співвідношенні лімітуючих 1 UA 118568 U 5 10 15 антиоксидантів, що стимулює сперматогенез і оогенез, забезпечує антиоксидантний захист сперміїв і яйцеклітин, підвищує та покращує якість спермопродукції, а також оптимізує проходження критичних періодів поросності. Наприклад, згодовування впродовж 40-50 діб кнурам-плідникам вітамінної кормової добавки дало можливість збільшити об'єм еякуляту на 1720 %, концентрацію сперміїв - на 10-12 %, загальну кількість сперміїв у еякуляті - на 15-20 % та терморезистентність гамет. Використання пропонованої кормової добавки в годівлі свинок і свиноматок сприяє підвищенню їх заплідненості на 15-18 %, збільшення рівня багатоплідності за рахунок народження життєздатних поросят - на 10-20 %, а також великоплідності - на 1015 %. Джерела інформації: 1. Коваленко В.Ф., Почерняєва Г.М., Почерняєва В.Ф. Біологічно активні речовини захисної дії в свинарстві // Вісник аграрної науки. - 1995. - № 10. - С 65-70. 2. Пат. № 46935 Україна, МПК А 61 D 19/20. Спосіб покращення якості спермопродукції кнурів / Шостя А.М. Коваленко В.Ф., Усенко С.О., Біндюг О.А., Зінов'єв С.Г., Вагідова О.О., Ільченко М.О.; заявник і патентовласник Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН; заявл. 21.07.2009; опубл. 11.01.2010; Бюл. № 1. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 Спосіб підвищення відтворювальної здатності свиней, який здійснюється шляхом згодовування вітамінної кормової добавки, який відрізняється тим, що до її складу, в оптимальному співвідношенні та легкодоступній для засвоєння формі, включені ефективні компоненти антиоксиданти: вітамін А та вітамін Е. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61D 19/00

Мітки: відтворювальної, свиней, спосіб, підвищення, здатності

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-118568-sposib-pidvishhennya-vidtvoryuvalno-zdatnosti-svinejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення відтворювальної здатності свиней</a>

Подібні патенти