Каскадний дисково-шестеренний екструдер

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Дисковий екструдер, що містить корпус із завантажувальним та розвантажувальним отворами і змонтований у ньому, з можливістю обертання, диск, механізм регулювання величини дискового проміжку між корпусом і диском, дозатор сировини, що встановлений на вході у завантажувальний отвір, розплавопровід з компенсувальним елементом, розміщений на виході з розвантажувального отвору дискового екструдера, шестеренний насос, що встановлений на виході розплавопроводу, датчики температури, які з'єднані з регулятором частоти обертання диска, який відрізняться тим, що на виході з шестеренного насоса встановлено статичний змішувач.

Текст

Реферат: Дисковий екструдер містить корпус із завантажувальним та розвантажувальним отворами і змонтований у ньому, з можливістю обертання, диск, механізм регулювання величини дискового проміжку між корпусом і диском, дозатор сировини, що встановлений на вході у завантажувальний отвір, розплавопровід з компенсувальним елементом, розміщений на виході з розвантажувального отвору дискового екструдера, шестеренний насос, що встановлений на виході розплавопроводу, датчики температури, які з'єднані з регулятором частоти обертання диска. При цьому на виході з шестеренного насоса встановлено статичний змішувач. UA 115908 U (12) UA 115908 U UA 115908 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до обладнання для переробки полімерних матеріалів, зокрема до екструзійного обладнання, і може бути застосована у складі технологічних ліній для виготовлення плівкових, листових або погонажних виробів. У техніці перероблення високомолекулярних сполук і матеріалів з їх використанням, крім черв'ячних екструдерів досить поширені дискові екструдери, які при малих габаритах забезпечують високий змішувальний ефект, а отже, і високу якість одержуваної продукції R.F.Westover, SPE Journal, 18,12,1473 (1962) Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованого технічного рішення є дисковий екструдер. Дисковий екструдер, що містить корпус із завантажувальним та розвантажувальним отворами і змонтований у ньому, з можливістю обертання, диск, механізм регулювання величини дискового проміжку між корпусом і диском, дозатор сировини, що встановлений на вході у завантажувальний отвір, розплавопровід з компенсувальним елементом, розміщений на виході з розвантажувального отвору дискового екструдера, датчик температури, з'єднаний з регулятором частоти обертання диска і шестеренний насос, що встановлений на виході розплавопроводу [пат. України № 67295U, МПК(2012.01) В29С 47/00, заявл. 29.07.2011 опубл.10.02.2012, бюл. №3, 2012 p.]. Екструдер цієї конструкції завдяки компенсувальному елементу та датчику температури, який з'єднаний з регулятором частоти обертання диска і величини дискового проміжку, стабілізує продуктивність машини, враховуючи температуру розплаву на виході з шестеренного насоса. Але при цьому не враховується неоднорідність температур на виході із шестеренного насоса. У шестеренному насосі в зазорах, які утворені рухомими та нерухомими поверхнями, завдяки високій швидкості зсуву зростає температура, тоді як температура в міжзубних впадинах залишається незмінною, тому на виході з насоса спостерігається температурна неоднорідність, яка ускладнює процес формування виробів. В основу корисної моделі поставлено задачу розробити екструдер, в якому можна уникнути цього недоліку. Поставлена задача вирішується шляхом встановлення після шестеренного насоса статичного змішувача. Таким чином розплав із температурною неоднорідністю, проходячи через статичний змішувач, перемішується чим самим досягається температурна однорідність по всьому об'єму, яка забезпечує вищу якість розплаву на виході із формуючої головки. На кресленні наведено приклад дискового екструдера для реалізації запропонованого способу. Дисковий екструдер містить корпус 1 із завантажувальним 2 і розвантажувальним 3 отворами і змонтованим у ньому з можливістю обертання диск 4, механізм 5 регулювання величини дискового проміжку А між корпусом 1 і диском 4, дозатор сировини 6 встановлений на вході у завантажувальний отвір 2, розплавопровід 7, розміщений на виході з розвантажувального отвору 3, оснащений компенсувальним елементом 8, виконаним у вигляді підпружиненого плунжера і з'єднаним з регулятором продуктивності 9 дозатора 6, шестеренного насоса 12, та датчиків температури розплаву 10 та 14, які встановлені після розвантажувального отвору 3 та статичного змішувача 15, і які з'єднані з регулятором 11 частоти обертання п диска 4 і величини дискового проміжку А між корпусом 4 і диском 1, та екструзійної головки 13. Екструдер працює в такий спосіб. Матеріал, що підлягає переробленню, дозується у завантажувальний отвір 2 корпусу 1, де захоплюється гвинтовою нарізкою диска 4 і далі транспортується ним у напрямку до розвантажувального отвору 3. Залежно від тиску на виході з екструдера сигнал від компенсувального елемента 8 надходить до регулятора продуктивності 9 дозатора 6, який забезпечує зниження або підвищення подавання вихідної сировини в екструдер і таким чином його стабільну продуктивність. Через розплавопровід 7 розплав потрапляє до шестеренного насоса 12, після якого потрапляєдо статичного змішувача 15. Проходячи через статичний змішувач 15 розплав перемішується і рухається до формуючого інструменту. У разі необхідності можливе регулювання температури за рахунок частоти обертання диска, а гомогенність розплаву регулюється зміною величини дискового проміжку А між корпусом 1 і диском 4. Причому такі регулювання відбуваються при незмінній продуктивності. 55 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 60 Дисковий екструдер, що містить корпус із завантажувальним та розвантажувальним отворами і змонтований у ньому, з можливістю обертання, диск, механізм регулювання величини дискового проміжку між корпусом і диском, дозатор сировини, що встановлений на вході у 1 UA 115908 U 5 завантажувальний отвір, розплавопровід з компенсувальним елементом, розміщений на виході з розвантажувального отвору дискового екструдера, шестеренний насос, що встановлений на виході розплавопроводу, датчики температури, які з'єднані з регулятором частоти обертання диска, який відрізняться тим, що на виході з шестеренного насоса встановлено статичний змішувач. Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: B30B 11/22, B29C 47/00

Мітки: дисково-шестеренний, каскадний, екструдер

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-115908-kaskadnijj-diskovo-shesterennijj-ekstruder.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Каскадний дисково-шестеренний екструдер</a>

Подібні патенти