Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Сірник, що містить горючий стрижень із розташованою на одному з його кінців головкою із запалювальної суміші, який відрізняється тим, що стрижень з боку головки виконано щонайменше з одним поздовжнім каналом.

2. Сірник за п. 1, який відрізняється тим, що стрижень на ділянці розташування поздовжнього каналу просочений або вкритий легкозаймистою речовиною.

3. Сірник за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що поздовжній канал стрижня заповнений легкозаймистою речовиною.

Текст

Реферат: UA 114421 U UA 114421 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Корисна модель належить до конструкцій сірників і може бути використана в деревообробній промисловості. Відомий сірник, що містить горючий стрижень із розташованою на одному з його кінців головкою із запалювальної суміші та негорючим або важкогорючим тримачем на іншому [патент Великобританії № 1597915А, МПК C06F 1/00, опубл. 16.09.1981]. Цей сірник має підвищену безпеку під час користування ним, проте він не забезпечує інтенсивного загоряння сірника, зокрема із відносно товстим горючим стрижнем, наприклад, у разі коминкових (камінних) сірників. Найбільш близьким за технічною суттю до пропонованої корисної моделі є сірник, що містить горючий стрижень із розташованою на одному з його кінців головкою із запалювальної суміші [заявка Росії № 2009100473, МПК C06F 5/00, опубл. 20.05.2009]. Зазначений сірник, на відміну від аналога, що розглянуто, більш простий у виготовленні, проте він має той самий недолік: він не забезпечує інтенсивного загоряння сірника, зокрема із відносно товстим горючим стрижнем. В основу корисної моделі поставлено задачу вдосконалити сірник, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує підвищену займистість горючого стрижня, а отже й надійність сірника в цілому. Поставлена задача вирішується тим, що в сірнику, що містить горючий стрижень із розташованою на одному з його кінців головкою із запалювальної суміші, згідно з корисною моделлю, новим є те, що стрижень з боку головки виконано щонайменше з одним поздовжнім каналом. У найприйнятніших прикладах виконання сірника стрижень на ділянці розташування поздовжнього каналу просочений або вкритий легкозаймистою речовиною або поздовжній канал стрижня заповнено легкозаймистою речовиною. Наявність у стрижня щонайменше одного поздовжнього каналу збільшує поверхню стрижня з боку розташування головки із запалювальною сумішшю, а отже й інтенсивність та ефективність загоряння стрижня після займання головки. Просочення або покриття стрижня на ділянці розташування поздовжнього каналу стрижня легкозаймистою речовиною або заповнення поздовжнього каналу легкозаймистою речовиною ще більше підвищує інтенсивність та ефективність загоряння стрижня. Це особливо доцільно для сірників з відносно товстим і довгим стрижнем, наприклад, для коминкових (камінних) сірників. Зазначений поздовжній канал можна одержувати як циклічно, так і безперервно під час екструзійного формування заготовки стрижнів з макулатури. При цьому за потреби подальшим обтискуванням кінця стрижня, протилежного головці сірника, можна одержувати суцільну (без поздовжнього отвору) ділянку стрижня для зручного утримування сірника пальцями. Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: - на Фіг. 1 - сірник, приклад виконання з порожнистим поздовжнім каналом; - на Фіг. 2 - сірник, приклад виконання з поздовжнім каналом, заповненим легкозаймистою речовиною. Сірник містить стрижень 1 із розташованою на одному з його кінців головкою 2 із запалювальної суміші, при цьому стрижень 1 з боку головки 2 виконано щонайменше з одним поздовжнім каналом 3 (Фіг. 1). При цьому стрижень 1 на ділянці розташування поздовжнього каналу 2 може бути просочений або вкритий легкозаймистою речовиною, а також заповнений легкозаймистою речовиною (Фіг. 2). Сірник застосовують у такий спосіб. Після займання головки завдяки наявності у стрижня щонайменше одного поздовжнього каналу стрижень починає горіти не лише із зовнішньої поверхні, а і з боку поверхні поздовжнього каналу. Це підвищує інтенсивність та ефективність горіння стрижня. При цьому наявність у поздовжньому каналі легкозаймистої речовини ще більше підвищує інтенсивність та ефективність горіння стрижня. Пропонована корисна модель істотно підвищує надійність та ефективність використання сірників. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 55 1. Сірник, що містить горючий стрижень із розташованою на одному з його кінців головкою із запалювальної суміші, який відрізняється тим, що стрижень з боку головки виконано щонайменше з одним поздовжнім каналом. 2. Сірник за п. 1, який відрізняється тим, що стрижень на ділянці розташування поздовжнього каналу просочений або вкритий легкозаймистою речовиною. 1 UA 114421 U 3. Сірник за п. 1 або 2, який відрізняється тим, що поздовжній канал стрижня заповнений легкозаймистою речовиною. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C06F 5/00, C06F 1/06

Мітки: сірник

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-114421-sirnik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Сірник</a>

Подібні патенти