Пристрій блокування подачі води із стояка споживачу-боржнику

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій блокування подачі води із стояка споживачу-боржнику, що містить запираючий клапан, яким закривають відведення води (урізки) із стояка, який відрізняється тим, що його клапан, який заводять через стояк до місце врізання штангою, виконують у вигляді обгумованого циліндричного сегмента довжиною і шириною, більшими ніж діаметр отвору врізання у стояку, і який закріплюють шарнірно на коромислі, яке також шарнірно закріплене на верхньому кінці опори і при повороті якого у цьому шарнірі клапан притискується до місце врізання обгумованою поверхнею, закриваючи отвір в ній.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що штангу виконують складаною із довжиною складових, зручною для заведення їх у стояк знизу, і із можливістю згвинчування нижньої з верхньою, при цьому всі складові, за винятком опори, на якій закріплено коромисло, зафіксовані від згвинчування, наприклад шплінтами.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що коромисло виступає за штангу протилежним клапану кінцем, на якому зверху виконаний паралельний врізанню зріз і яким воно зачіплюється при піднятті за врізання, визначаючи її місцезнаходження у стояку.

4. Пристрій за пп. 1 та 2, який відрізняється тим, що на верхньому кінці першої зверху складової штанги перед заведенням її у стояк для розблокування абонента установлюють уловлювач для полегшення її стикування з опорою коромисла.

Текст

1. Пристрій блокування подачі води із стояка споживачу-боржнику, що містить запираючий клапан, яким закривають відведення води (урізки) із стояка, який відрізняється тим, що його клапан, який заводять через стояк до місце врізання штангою, виконують у вигляді обгумованого циліндричного сегмента довжиною і шириною, більшими ніж діаметр отвору врізання у стояку, і який закріплюють шарнірно на коромислі, яке також шарнірно закріплене на верхньому кінці опори і при повороті якого у цьому шарнірі клапан притис Корисна модель відноситься до запираючих клапанів в трубопроводах для водопостачання і може бути використана водопостачальними підприємствами для відключення споживачів від водопостачання і примушення їх до сплати боргів за споживану воду. Відомий пристрій для відключення споживача від водопостачання у вигляді вентиля із запираючим клапаном, який, як правило, установлюють у квартирі споживача на урізку в стояк і яким при необхідності перекривають подачу води із стояка в квартиру. Недоліком цього пристою при технічній його простоті є те, що згідно діючого законодавства споживач має право не допустити в свою квартиру представника водопостачальника для блокування йому водопостачання. Більш близьким аналогом заявленому є пристрій, який дозволяє блокувати подачу води заборгованому абоненту не заходячи в його квартиру із підвалу будинку через стояк і який має запираючий клапан, яким закривають відведення води (урізку) із стояка. При цьому у попередньо зрізаний кується до місце врізання обгумованою поверхнею, закриваючи отвір в ній. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що штангу виконують складаною із довжиною складових, зручною для заведення їх у стояк знизу, і із можливістю згвинчування нижньої з верхньою, при цьому всі складові, за винятком опори, на якій закріплено коромисло, зафіксовані від згвинчування, наприклад шплінтами. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що коромисло виступає за штангу протилежним клапану кінцем, на якому зверху виконаний паралельний врізанню зріз і яким воно зачіплюється при піднятті за врізання, визначаючи її місцезнаходження у стояку. 4. Пристрій за пп. 1 та 2, який відрізняється тим, що на верхньому кінці першої зверху складової штанги перед заведенням її у стояк для розблокування абонента установлюють уловлювач для полегшення її стикування з опорою коромисла. у підвалі будинку стояк за допомогою спеціальної приспособи заводять маленьку відеокамеру, що передає зображення місце врізання на екран переносного телевізора і тим самим визначають її місцезнаходження, а потім за допомогою тої ж приспособи до місця урізки доставляється металевий клапан, який розширяючись після доставки, закриває отвір урізки, блокуючи подачу води споживачу. [1]. Недоліком цього відомого пристрою є необхідність великого зусилля прижимання металевих поверхонь клапана і урізки для забезпечення герметичності їх ущільнення, яке нелегко забезпечити у обмеженому внутрішньому просторі стояка, та велика вартість відеокамери, переносного телевізора, допоміжних пристроїв забезпечення їх роботи (пристрої зарядки та підсвічення, провід) та необхідність участі у блокуванні спеціаліста належної кваліфікації. В основу корисної моделі поставлено задачу у пристрої для блокування подачі води із стояка споживачу-боржнику шляхом виконання ущільнюючої поверхні запираючого клапана обгумова СЧ 0 ) т™ т™ т™ р С ST ^ 11192 ною і відповідної внутрішній поверхні стояка форми та використання елементів його конструкції для визначення місцезнаходження урізки у стояку полегшити його ущільнення із урізкою та здешевити його конструкцію і обслуговування Указана задача досягається тим, що пристрій блокування подачі води із стояка споживачуборжнику, що має запираючий клапан, яким закривають відведення води (урізки) із стояка, цей клапан, який заводять через стояк до місце врізання штангою, виконують у вигляді обгумованого циліндричного сегмента довжиною і шириною більшими ніж діаметр отвору урізки у стояку, і який закріплюють шарнірно на коромислі, яке також шарнірно закріплене на верхньому КІНЦІ опори і при повороті якого у цьому шарнірі клапан притискується до місце врізання обгумованою поверхнею, закриваючи отвір в ній Для зручності заведення у стояк і виведення із нього штангу виконують складаною із обмеженою довжиною складових і із можливістю згвинчування нижньої з верхньої, при цьому всі складові, за винятком опори, на якій закріплено коромисло, зафіксовані від згвинчування, наприклад шплінтами Для визначення місцезнаходження урізки у стояку коромисло виступає за штангу протилежним клапану кінцем, яким воно зачіплюється за урізку при ПІДЙОМІ, визначаючи її місцезнаходження у стояку Для полегшення стикування штанги із опорою коромисла при розблокуванні споживача після сплати ним боргу на верхньому КІНЦІ першої зверху складової штанги перед заведенням її у стояк можуть установлювати уловлювач Ця сукупність нових суттєвих ознак у взаємодії з відомими ознаками полегшує запирання запірного клапана і здешевлюють пристрій та його обслуговування На фіг 1 зображений розміщений у стояку пристрій блокування подачі води із стояка споживачу-боржнику у двох положеннях запірного клапана контурними ЛІНІЯМИ - у робочому положенні із закритою клапаном урізкою, пунктирними ЛІНІЯМИ - у підведеному до урізки положенні На фіг 2 зображений вид на пристрій у поперечному перерізі А-А, на фіг 3 - штанга з ловителем для полегшення стикування її з опорою клапана при розблокуванні подачі води Пристрій монтується у стояку 1 з урізкою 2 і має запираючий клапан 3, який обгумований і виконаний у вигляді циліндричного сегмента з формою робочої поверхні - по внутрішньому діаметру стояка 1 Ширину і висоту сегмента виконують більшими ніж діаметр урізки і як можна більшими для збільшення ймовірності перекриття отвору урізки і полегшення блокування Запираючий клапан 3 шарнірно через вісь 4 закріплений на коромислі 5, яке в свою чергу шарнірно через вісь 6 закріплено на опорі 7 в її пазу з похилою опорною поверхнею 8, на яку спирається коромисло 5 при заведенні пристрою у стояк 1 На протилежному клапану 3 КІНЦІ коромисла 5 виконаний отвір, в який заводять трос 9 із можливістю його витягування після запирання клапана 3 і довжину коромисла 5 виконують такою, щоб цей його кінець виступав за штангу у будь-якому положенні, а у верхній частині коромисло має зріз, паралельний внутрішньому отвору урізки для кращого зачеплення його з нею Опора 8 нижнім різьбовим кінцем з'єднується із штангою 10, яка набирається із складових, які з'єднуються між собою такими ж як і опора різьбовими з'єднаннями і які мають довжину, яка забезпечує зручність їх заведення у стояк знизу з підвального приміщення будинку і виведення з нього Для гарантії роз'єднання штанги 10 від опори 7 після блокування подачі води споживачу всі з'єднання складових штанги 10, за винятком з'єднання з опорою 7, фіксуються шплінтами 11 від згвинчування Ці з'єднання послідовно розфасовуються і роз'єднуються після виведення їх із стояка Для полегшення стикування штанги 10 з різьбовим кінцем опори 7 при розблокуванні подачі води після сплати боргу споживачем на верхній кінець її верхньої складової установлюють уловлювач 12 Пристрій працює наступним чином Перед заведенням пристрою в стояк 1 його перекривають у відвалі будинку вентилем, зливають із нього воду і частину із нього вирізають на висоті, зручної для роботи Потім загвинчують опору 7 з коромислом 5 і клапаном 3 у верхню складову штанги 10, заводять у отвір коромисло 5, трос 9 і все у зборі, заводять знизу у стояк 1 Якщо висота підйому велика (багатоповерховий будинок) і є ймовірність переважування тросом 9 на коромислі 5 клапана 3, то його прив'язують до опори 7 ниткою (на фіг не показана), яка при закриванні клапана 3 тросом 9 обривається Далі послідовно піднімають штангу до необхідної висоти, яка визначається поверхом квартири споживача-боржника і розташуванням урізки в стояк 1 відносно полу в квартирі При цьому положення коромисла 5 і клапана 3 по куту відносно урізки 2 визначають по маркуванні, яку наносять на кожній складовій штанги 10 до їх заведення у стояк або при виготовленні Перед досягненням клапаном 3 необхідної висоти штангу, керуючись маркуванням на ній, повертають навколо її осі так, щоб вільний кінець коромисла 5 протилежний клапану 3, знаходився у напрямку урізки 2 і, прижимаючи штангу до стінки стояка, піднімають повільно, щоб кінець коромисла 5 зайшов і зачепився за урізку 2, перешкоджаючи подальшому підйому штанги 10 Після ЦЬОГО опускають штангу на пів діаметра урізки 2, повертають її на 180° і упирають й у підвалі будинку на опору (на фіг не показана) Потім тягнуть вниз трос 9, при цьому коромисло 5, повертаючись навколо осі 6, упирається у стінку стояка 1, ковзаючи по ній, прижимає клапан 3 до стінки стояка 1 із протилежної сторони, перекриваючи вхід води із стояка 1 у урізку 2, і розклинюється у стояку 1, блокуючи подачу води споживачу-боржнику Після цього витягують униз трос 9, убирають під штангою 10 підставку, згвинчують її із опори 7 і, опускаючи униз, послідовно знімають шплінти 11 і згвинчують нижні складові з верхніх Після ПОВНОГО виймання штанги 10 із стояка 1 його знову підключають через вентиль до мережі і, відкриваючи його, подають воду у стояк і ВІДПОВІДНО всім споживачам, крім заблокованого Таким чином можна заблокувати споживання як холодної так і гарячої води 11192 Після оплати споживачем боргу і оплати операції блокування водопостачальнику його представники знову перекривають вентилем подачу води у стояк, спорожняють його від води, від'єднують його від мережі як і до блокування, заводять у нього штангу 10 із нагвинченим на її верхній кінець ловителем 12 і, обертаючи навколо осі, з'єднують її з опорою 7. Після ЦЬОГО, ударяючи в підвалі будинку молотком по нижньому кінцю штанги 10, розклинюють коромисло 5 у стояку 1 і виводять униз штангу із запірним клапаном пристрою. Якщо прийняти до уваги, що боржниками за водопостачання як правило по статистиці є заможні споживачі, то блокування їм водопостачання примушує їх сплачувати борги і стимулює в подальшому їх регулярні розрахунки за нього без необхідності заходити представникам водопостачальника у їх квартири. Джерела інформації: 1. Анна Волкова. Полтавские умельцы изобрели устройство, позволяющее перекрывать водоснабжение в отдельно взятой квартире. Газета « ФАКТЫ» 62 (1854) от 6.04.05, с 6. Фіг. 2 Фіг.З ФІГ.1 Комп'ютерна верстка М. Клюкін Підписне Тираж 26 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Глазунова, 1, м. Київ - 4 2 , 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Appliance for water supply from stand pipe to consumer-debtor blocking

Автори англійською

Petrosov Valerii Albertovych, Chornyi Anatolii Petrovych, Adelianov Vil Kamsakhovych

Назва патенту російською

Устройство блокировки подачи воды из стояка потребителю-должнику

Автори російською

Петросов Валерий Альбертович, Чорный Анатолий Петрович, Черный Анатолий Петрович, Адельянов Виль Камсахович

МПК / Мітки

МПК: E03B 7/00, F16K 43/00

Мітки: споживачу-боржнику, пристрій, подачі, стояка, води, блокування

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/4-11192-pristrijj-blokuvannya-podachi-vodi-iz-stoyaka-spozhivachu-borzhniku.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій блокування подачі води із стояка споживачу-боржнику</a>

Подібні патенти