Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Генератор псевдовипадкових імпульсних сигналів, який містить блок формування псевдовипадкових чисел, першу схему порівняння і перший логічний елемент І, перший вхід якого з'єднаний з виходом першої схеми порівняння, а другий вхід підключений до тактового входу пристрою і входу блока формування псевдовипадкових чисел, паралельні виходи якого з'єднані з першою групою входів першої схеми порівняння, до другої групи входів якої підключені розряди керуючого коду, що задає значення середньої частоти вихідних імпульсів, який відрізняється тим, що додатково містить другу схему порівняння, лічильник, RS-тригер, другий логічний елемент І і два логічні елементи АБО, перший вхід першого з яких з'єднаний з першим входом другого логічного елемента АБО і керуючим входом пристрою, а вихід підключений до входу встановлення в нульовий стан лічильника, лічильний вхід якого з'єднаний з тактовим входом пристрою, а паралельні виходи підключені до першої групи входів другої схеми порівняння, друга група входів якої з'єднана з розрядами керуючого коду, що задає значення величини "мертвого часу" детектора, а вихід підключений до S-входу тригера, R-вхід якого з'єднаний з виходом пристрою і другим входом першого логічного елемента АБО, а вихід підключений до другого входу другого логічного елемента АБО, вихід якого з'єднаний з першим входом другого логічного елемента І, перший вхід якого підключений до виходу першого логічного елемента І, а вихід з'єднаний з виходом пристрою.

Текст

Генератор псевдовипадкових імпульсних сигналів, який містить блок формування псевдовипадкових чисел, першу схему порівняння і перший C2 2 91068 1 3 дозволяє керувати вихідним імпульсним потоком з метою імітації вихідних сигналів дозиметричних детекторів з урахуванням їх мертвого часу. В основу винаходу поставлене завдання удосконалення генератора псевдовипадкових імпульсних сигналів, у якому введення нових конструктивних елементів та зв'язків забезпечувало б можливість керування вихідним потоком імпульсів і за рахунок цього дозволяло б розширити його функціональні можливості з метою імітації вихідних сигналів дозиметричних детекторів з урахуванням їх мертвого часу. Поставлене завдання вирішується тим, що генератор псевдовипадкових імпульсних сигналів, який містить блок формування псевдовипадкових чисел, першу схему порівняння і перший логічний елемент І, перший вхід якого з'єднаний з виходом першої схеми порівняння, а другий вхід підключений до тактового входу пристрою і входу блоку формування псевдовипадкових чисел, паралельні виходи якого з'єднані з першою групою входів першої схеми порівняння, до другої групи входів якої підключені розряди керуючого коду, що задає значення середньої частоти вихідних імпульсів, згідно з винаходом він додатково містить другу схему порівняння, лічильник, RS-тригер, другий логічний елемент І, і два логічні елементи АБО, перший вхід першого з яких з'єднаний з першим входом другого логічного елемента АБО і керуючим входом пристрою, а вихід підключений до входу установлення в нульовий стан лічильника, лічильний вхід якого з'єднаний з тактовим входом пристрою, а паралельні виходи підключені до першої групи входів другої схеми порівняння, друга група входів якої з'єднана з розрядами керуючого коду, що задає значення величини мертвого часу детектора, а вихід підключений до S-входу тригера, R-вхід якого з'єднаний з виходом пристрою і другим входом першого логічного елемента АБО, а вихід підключений до другого входу другого логічного елемента АБО, вихід якого з'єднаний з першим входом другого логічного елемента І, перший вхід якого підключений до виходу першого логічного елемента І, а вихід з'єднаний з виходом пристрою. Це дає змогу добитись того, що, після кожного вихідного імпульсу пристрою, блокується надходження на вихід наступних імпульсів до моменту завершення часового інтервалу, що визначається кодом, який надходить на другу групу входів другої схеми порівняння. При цьому, завдяки введенню в структуру генератора двох логічних елементів АБО і підключення одного з їх входів до керуючого входу пристрою, в одному з режимів роботи генератора повністю відтворюється функція генерування псевдовипадкового імпульсного потоку, як і у пристрої прототипі. На Фіг. представлена блок-схема генератора псевдовипадкових імпульсних сигналів, де: 1 - перший логічний елемент АБО, 2 - блок формування псевдовипадкових чисел, 3 і 4 - перша і друга схеми порівняння, 5 - лічильник імпульсів, 6 - перший логічний елемент І, 7 - RS-тригер, 8 - другий логічний елемент АБО, 9 - другий логічний елемент І. 91068 4 Генератор псевдовипадкових імпульсних сигналів складається з блоку формування псевдовипадкових чисел 2, паралельні виходи якого з'єднані з першою групою входів першої схеми порівняння 3, до другої групи входів якої підключені розряди керуючого коду, що задає значення середньої частоти вихідних імпульсів. Вихід першої схеми порівняння 3 з'єднаний з першим входом першого логічного елемента І 6, другий вхід якого підключений до тактового входу пристрою і входу блоку формування псевдовипадкових чисел 2. Перший вхід першого логічного елементу АБО 1 з'єднаний з першим входом другого логічного елемента АБО 8 і керуючим входом пристрою, а вихід підключений до входу установлення в нульовий стан лічильника 5, лічильний вхід якого з'єднаний з тактовим входом пристрою, а паралельні виходи підключені до першої групи входів другої схеми порівняння 4, друга група входів якої з'єднана з розрядами керуючого коду, що задає значення величини мертвого часу детектора, а вихід підключений до S-входу тригера 7, R-вхід якого з'єднаний з виходом пристрою і другим входом першого логічного елемента АБО 1, а вихід підключений до другого входу другого логічного елемента АБО 8, вихід якого з'єднаний з першим входом другого логічного елемента І 9, перший вхід якого підключений до виходу першого логічного елемента І 6, а вихід з'єднаний з виходом пристрою. Робота генератора псевдовипадкових імпульсних сигналів забезпечується в двох режимах. В першому режимі на керуючий вхід пристрою подається рівень логічної одиниці. При цьому лічильник 5 утримується в нульовому стані. На виході другого логічного елемента АБО 8 так само формується рівень логічної одиниці, який дозволяє кожному імпульсу з виходу першого логічного елемента І 6 проходити через другий логічний елемент І 9 на вихід пристрою. З кожним вхідним імпульсом, частота повторення яких дорівнює fт, на виході блоку формування псевловипадкових чисел 2, формується чергове псевдовипадкове число D, значення якого знаходяться в межах 0≤D≤С-1, де С=2m, m - кількість двійкових розрядів структурних елементів 2-5. У випадку коли D

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Pulse signal pseudorandom generator

Автори англійською

Bisyk Andrii Mykhailovych, Harasymchuk Oleh Ihorovych, Dudykevych Valerii Bohdanovych, Maksymovych Volodymyr Mykolaiovych, Smuk Rostyslav Teodorovych, Storonskyi Yurii Bohdanovych, Khoroshko Volodymyr Oleksiiovych

Назва патенту російською

Генератор псевдослучайных импульсных сигналов

Автори російською

Бисик Андрей Михайлович, Гарасимчук Олег Игоревич, Дудикевич Валерий Богданович, Максимович Владимир Николаевич, Смук Ростислав Теодорович, Сторонский Юрий Богданович, Хорошко Владимир Алексеевич

МПК / Мітки

МПК: G06F 7/38

Мітки: псевдовипадкових, сигналів, генератор, імпульсних

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-91068-generator-psevdovipadkovikh-impulsnikh-signaliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Генератор псевдовипадкових імпульсних сигналів</a>

Подібні патенти