Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Композиція для інокуляції насіння бобових рослин на основі бульбочкових бактерій, яка характеризується тим, що містить суспензію бульбочкових бактерій та липкоген в об’ємному співвідношенні 1:1, причому липкоген являє собою суміш екзополісахаридполіакриламіду (ЕПАА) в кількості 30 % та екзополісахариду ксантану в кількості 70 %, де ЕПАА є співполімером, отриманим полімеризацією акриламіду і вказаного ксантану при співвідношенні компонентів 7:3 відповідно.

2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що додатково містить регулятор росту рослин.

3. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що як регулятор росту рослин містить Івін.

4. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що як регулятор росту рослин містить Біосил.

Текст

1. Композиція для інокуляції насіння бобових рослин на основі бульбочкових бактерій, яка характеризується тим, що містить суспензію бульбочкових бактерій та липкоген в об’ємному співвідношенні 1:1, причому липкоген являє собою суміш екзополісахаридполіакриламіду (ЕПАА) в кількості 30 % та екзополісахариду ксантану в кількості 70 %, де ЕПАА є співполімером, отриманим полімеризацією акриламіду і вказаного ксантану при співвідношенні компонентів 7:3 відповідно. 2. Композиція за п. 1, яка відрізняється тим, що додатково містить регулятор росту рослин. 3. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що як регулятор росту рослин містить Івін. 4. Композиція за п. 2, яка відрізняється тим, що як регулятор росту рослин містить Біосил. UA (21) a200806665 (22) 15.05.2008 (24) 25.12.2009 (46) 25.12.2009, Бюл.№ 24, 2009 р. (72) ЛЕОНОВА НАТАЛІЯ ОСИПІВНА, ВОЦЕЛКО СВІТЛАНА КОСТЯНТИНІВНА, ТИТОВА ЛЮДМИЛА В'ЯЧЕСЛАВІВНА, ГЕРГАЛО ІРИНА СТЕПАНІВНА, ІУТИНСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА, ПАТИКА ВОЛОДИМИР ПИЛИПОВИЧ (73) ІНСТИТУТ МІКРОБІОЛОГІЇ І ВІРУСОЛОГІЇ ІМ. Д.К. ЗАБОЛОТНОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ (56) UA U 3216912.05.2008. UA C2 60348, 15.10.2003. UA C2 24856, 15.10.2002. UA C2 39774, 15.04.2004. UA C1 26648, 11.10.1999. Стимулятор роста и биопротектор БИОСИЛ, пестициды: ДИФЕЗАН, ГЛИСОЛ, инсектициды: ЦИТКОР, СУМИ-8. Сайт Агробизнес.ру. Знайдено в інтернеті 19.08.2009, http://agrobiznes.ru/agro/11782, WBMachine Feb 01.2003. Козак Н. Микрбный полисахарид – ксантан. Знайдено в інтернеті: http://www.polymersmoney.com/journal/content/science/2006/02/24/mikro bnyj_polisaharid_ksantan_2974.html. C2 2 (19) 1 3 2. Створення композиції з липкогенними властивостями, яка б при нанесенні на насіння сприяла кращому закріпленню ризобій, а також утворювала плівку навколо насіння, в якій і були б закріплені самі бактерії. Поставлене завдання досягається створенням композиції, яка складається з ЕПАА та екзополісахариду ксантану, що містить 70% ЕПС ксантану та від 1% до 30% ЕПАА. ЕПАА - це липкоген у формі гелю (концентрація ЕПАА становить від 7,3-7,8%), та має такі характеристики: рН - 6,5-9,5, в’язкість - 134,7мПас, 6 молекулярна маса в межах 0,05-1 10 кДа. Отримують ЕПАА полімеризацією акриламіду у водному розчині бактеріальних полісахаридів (ксантану) при співвідношенні вказаних компонентів 7:3 в присутності окисно-відновних ініціаторів [Пат UA 24856 CO 8F 120/56, опубл. 25.12.98, Бюл. №6]. Наступні приклади служать ілюстрацією винаходу. Приклад 1. Застосування композицій ЕПАА, як компонента поживного середовища, для збільшення життєздатності бульбочкових бактерій. Слід зазначити, що раніше була встановлена низька ефективність ЕПС як прилиплювача, тому на його основі нами створені композиції з липкогеном ЕПАА. В роботі використовували препаративні композиції на основі гелевих наповнювачів: природного екзополісахариду (ЕПС) ксантану, що синтезується Xanthomonas campestris pv. campestris, та ЕПАА, отриманих при різних співвідношеннях акриламіду (АА) і полісахариду (ЕПС): 1) А - ЕПС; 2) В - ЕПАА (співвідношення АА і ЕПС складає 7:3); 3) С - ЕПАА (співвідношення АА і ЕПС складає 8:2); 4) Д - ЕПАА (співвідношення АА і ЕПС складає 1:1) 5) Е - 30% В + 70% ЕПС; Як посівний матеріал, використовували 4добову культуру бульбочкових бактерій сої Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6035, яку вирощували на рідкому живильному середовищі Ісварана наступного складу (г/л): NaCl - 0,1; К2НРО40,5; MgSO4 7Н2О - 0,2; FeCl3 - 0,01; маніт - 10,0; глюконат кальцію - 1,5; дріжджовий екстракт - 2,0; рН 7,2. Титр культури визначали методом прямого підрахунку під мікроскопом. В стерильні флакони вносили гелеві композиції ЕПАА і суспензію бульбочкових бактерій (в співвідношенні 1:1), перемішували і залишали на довготривале зберігання (1, 2, 3 місяці) при кімнатній температурі. В контрольний варіант замість гелевої композиції вносили стерильну водогінну воду. 89120 4 Серед вищенаведених були визначені композиції липкогенів, які забезпечують краще виживання ризобій сої протягом 80 діб зберігання у порівнянні з контролем (рідка культура ризобій без липкогенів). Виходячи з отриманих даних (Фіг.1), найкращий результат серед варіантів із застосуванням ЕПАА, як липко гена, отриманий при використанні композиції Е. При внесенні цієї композиції в інокулюм титр життєздатних клітин В. japonicum УКМ В-6035 після зберігання протягом 80 діб перевищував конт10 роль у 2,3 рази і становив 4,2 10 клітин/мл. У контрольному варіанті титр життєздатних ризобій зменшувався за період зберігання у 2,7 рази. Приклад 2. Застосування композиції Е у поєднанні з деякими регуляторами росту рослин, як компонента поживного середовища, для збільшення життєздатності бульбочкових бактерій. В стерильні флакони вносили вищевказану композицію Е, суспензію бульбочкових бактерій (в співвідношенні 1:1) та регулятори росту рослин Івін та Біосил у концентрації 1 10-10мл препарату /мл середовища. Зразки перемішували і залишали на довготривале зберігання (1, 2, 3 місяці) при кімнатній температурі. В контрольний варіант замість гелевої композиції вносили стерильну водогінну воду. Через певні проміжки часу (50, 75-80 діб) визначали кількість життєздатних ризобій сої методом граничних розведень із наступним висівом на агаризоване середовище. Результати враховували через 7 діб. При додаванні в гелевий препарат регуляторів росту рослин Івіну та Біосилу (Фіг.2) життєздатність бульбочкових бактерій сої через 50 діб зберігання препарату перевищувала контрольний показник відповідно в 2,2 рази та 1,4 рази. Отже, вищенаведені приклади продемонстрували, що найефективнішою для забезпечення життєздатності клітин бульбочкових бактерій виявилась композиція, яка містить 30% ЕПАА, отриманого співполімеризацією акриламіду і екзополісахариду ксантану при їх співвідношенні 7:3, та 70% екзополісахариду ксантану. Перевага також віддається вказаній композиції, яка додатково містить регулятор росту рослин, вибраний з Івіну та Біосилу. Для обробки посівного матеріалу готують робочий розчин композиції Е або композиції Е у поєднанні з Івіном або Біосилом та суспензією бульбочкових бактерій у розрахунку на 1 гектарну норму насіння. Для цього 0,6л композиції Е (або композиції Е + Івін, або композиції Е + Біосил) змішують з 0,1л культури бульбочкових бактерій. Приготовлений робочий розчин розводять питною водою до кінцевого об’єму 2л і цією суспензією обробляють 1 гектарну норму насіння. 5 Комп’ютерна верстка А. Крижанівський 89120 6 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Composition for inoculation of legume seeds based on nodule-forming bacteria and lipcogen eppa

Автори англійською

Leonova Natalia Osypivna, Votselko Svitlana Kostiantynivna, Tytova Liudmyla Viacheslavivna, Herhalo Iryna Stepanivna, Iutynska Halyna Oleksandrivna, Patyka Volodymyr Pylypovych

Назва патенту російською

Композиция для инокуляции семян бобовых растений на основе клубеньковых бактерий та липкогена эпаа

Автори російською

Леонова Наталья Осиповна, Воцелко Светлана Константиновна, Титова Людмила Вячеславовна, Гергало Ирина Степановна, Иутинская Галина Александровна, Патыка Владимир Филиппович

МПК / Мітки

МПК: A01C 1/00, C12N 1/00

Мітки: насіння, липкогена, основі, рослин, композиція, інокуляції, бобових, епаа, бактерій, бульбочкових

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-89120-kompoziciya-dlya-inokulyaci-nasinnya-bobovikh-roslin-na-osnovi-bulbochkovikh-bakterijj-ta-lipkogena-epaa.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Композиція для інокуляції насіння бобових рослин на основі бульбочкових бактерій та липкогена епаа</a>

Подібні патенти