Номер патенту: 77119

Опубліковано: 16.10.2006

Автор: Кузьминський Сергій Вікторович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб виготовлення футлярів для книг, при якому викроюють складові деталі з основного матеріалу та підкладки до них, встановлюють прокладки між основним матеріалом та підкладкою, з'єднують складові деталі, формують готовий виріб, який відрізняється тим, що попередньо пришивають застібку до фалди, яку вставляють між лицьовими сторонами складових частин ботана та застрочують їх з торців, далі вивертають ботан навиворіт, встановлюють прокладку і зшивають інші сторони ботана, потім прокладку, яку укладають на виворітну сторону стінки, що є основним матеріалом, саму стінку лицьовою поверхнею та ботан з однією половиною застібки спільно пришивають по периметру, до котрих пришивають по розміру стінки попередньо підготовлені підкладки у вигляді клапанів по периметру таким чином, щоб між ними був проріз, і вивертають половину сформованого футляра через цей проріз, далі формують готовий виріб шляхом пришивання по периметру другої стінки, де на виворітній стороні укладена прокладка та ботан з другою половиною застібки, до яких також пришивають по розміру стінки попередньо підготовлені підкладки у вигляді клапанів по периметру таким чином, щоб між ними був проріз, через який вивертають другу половину виробу.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що складові деталі виробу пришивають однорядними швами.

Текст

1. Спосіб виготовлення футлярів для книг, при якому викроюють складові деталі з основного матеріалу та підкладки до них, встановлюють прокладки між основним матеріалом та підкладкою, з'єднують складові деталі, формують готовий виріб, який відрізняється тим, що попередньо пришивають застібку до фалди, яку вставляють між лицьовими сторонами складових частин ботана та застрочують їх з торців, далі вивертають ботан C2 2 (19) 1 3 77119 4 люють пружні прокладки, і далі формують готовий двох частин для кожної стінки з утворенням прорівиріб. Потім встановлюють захисні клапани над зу між собою і одночасно виконують функції підккожною застібкою і вивертають виріб [див. заявка ладок. Поміж передньою 1 та задньою 2 стінками України № а 2005 01004 від 04.02.2005р., МПК та відповідними клапанами 4 встановлена проклаB65D 81/02, В68 F 1/00]. Крім того, відповідно цьодка 5, а також між внутрішнім та зовнішнім елемего технічного рішення і основний матеріал кожної нтами ботану 3 теж встановлена прокладка 6. По деталі виробу виконують складеним, а відповідні краям як передньої 1, так і задньої 2 стінок по підкладки роблять суцільними і також в місцях всьому периметру зо допомогою фалди 7 встаностиків встановлюють застібки та пружні прокладки. влена застібка 8. При такому виконанні виробу сформований чохол Спосіб виготовлення футляра для книг здійсне вивертають. нюється таким чином. Недоліками такого рішення є наявність єднаПопередньо викроюють всі складові деталі льних швів на поверхні виробу у будь-якому місці, футляра, а саме - передню 1 та задню 2 стінки, або усередині чохла, або зовні його, що призвовнутрішній та зовнішній елемент ботана 3, дві дедить до механічного пошкодження та стирання талі фальди 7 та чотири клапана 4. Спочатку, дві швів, а в остаточному підсумку знижує надійність деталі фалди 7 пришивають по черзі до застібки 8 виробу та скорочує термін його експлуатації. з двох сторін однорядним швом, тобто застібка 8 В основу винаходу поставлена задача забезроз'єднана і складена з двох частин. Встановлюєпечити зростання надійності та збільшити термін мо внутрішній та зовнішній елементи ботана 3 лиексплуатації футлярів для книг, що дає можливість цьовими поверхнями таким чином, щоб одна із підвищити зручність в користуванні споживачами деталей фалди 7 з однією частиною застібки 8 та тривале їх зберігання. знаходились між ними та застрочують торцеві стоПоставлена задача вирішується тим, що спорони ботана 3 з двох сторін. Далі вивертають босіб виготовлення футлярів для книг, при якому тан 3, при цьому шви знаходяться усередині та викроюють складові деталі з основного матеріалу утворюється своєрідне замкнуте коло із фалди 7 та підкладок до них, встановлюють прокладки між та частини застібки 8, які зшиті з ботаном 3. Потім основним матеріалом та підкладкою, з'єднують вставляють прокладку 6, при необхідності, та заскладові деталі, після чого формують готовий вистрочують бокові сторони ботана 3. ріб, відповідно винаходу, попередньо пришивають Після цього, прокладку 5 встановлюють на пезастібку к фалдам, які вставляють між лицьовими редню стінку 1 та раніше зшитий ботан 3 з частисторонами складових частин ботана та застрочуною застібки 8 з фалдою 7, що утворили замкнуте ють їх з торців, далі вивертають ботан навиворіт, коло спільно пришивають по периметру стінки 1 встановлюють прокладку і зшивають інші сторони однорядним швом з певним припуском. ботана, потім прокладку, яку укладають на вивоДалі попередньо підготовлюють чотири клапаротну сторону стінки, що є основним матеріалом, на, а саме, два клапана підвертають і прошивасаму стінку лицьовою поверхнею та ботан з однією ють. Потім кожний підвернутий клапан накладають половиною застібки спільно пришивають по перина не підвернутий таким чином, щоб одна пара метру, до котрих пришивають по розміру стінки відповідала по розміру передньої стінки 1, а друга попередньо підготовлені підкладки у вигляді кла- задньої стінки 2 та скріпляють їх по краям так, панів по периметру таким чином, щоб між ними щоб між з'єднувальними клапанами був проріз. був проріз і вивертають половину сформованого Таким чином підготували внутрішню підкладку для футляра через цей проріз, далі формують готовий двох стінок футляру. виріб шляхом пришивання по периметру другої Далі до лицьової поверхні передньої стінки 1 стінки, де на виворотній стороні укладена проклаприкладають відповідну внутрішню підкладку, дка та ботан з другою половиною застібки, до яких сформовану із двох клапанів 4, лицевою поверхтакож пришивають по розміру стінки попередньо нею та пришивають однорядним швом тільки по підготовлені підкладки у вигляді клапанів по перибоковим сторонам. Після цього, вивертають пеметру таким чином, щоб між ними був проріз, чередню стінку 1 через проріз між клапанами 4 та рез який вивертають другу половину виробу. отримують готову половину футляру. При цьому, При цьому, складові деталі виробу пришивавсі скріпні шви, що з'єднують складеш деталі розються однорядними швами. ташовані усередині між стінкою 1 та підкладкою, Заявлений винахід пояснюється кресленням, виконаної із двох клапанів 4. де: Таким самим способом виконують і другу пона Фіг.1 зображений загальний вигляд виробу, ловину футляру, а саме, другу деталь фалди 7, виготовлений даним способом ; яка зшита з другою частиною застібки 8 та ботана Фіг.2 - розгорнутий футляр, вигляд зсереном 3, а також прокладку 5, що встановлена на дини; задню стінку 2 спільно пришивають по периметру на Фіг.3 - розгорнутий футляр, вигляд зовні; стінки 2 однорядним швом з певним припуском. на Фіг.4 - розріз А-А по Фіг.2. Далі, вже попередньо підготовлену другу внутрішФутляр для книг виготовлений із складових ню підкладку, що виконана із двох клапанів 4, лидеталей і має основний лицьовий матеріал, викоцьовою поверхнею прикладають до лицьової понаний у вигляді передньої стінки 1 та задньої стінверхні задньої стінки 2 та пришивають ки 2, які з'єднуються за допомогою ботана 3, що однорядним швом тільки по боковим сторонам. складається із внутрішнього та зовнішнього елеПісля цього, вивертають задню стінку 2 через проментів. На внутрішні поверхні передньої 1 та задріз між клапанами 4 та отримують готову другу ньої 2 стінок встановлені клапани 4, які складені з половину футляру. При цьому, також всі скріпні 5 77119 6 шви, що з'єднують складені деталі розташовані льди викроюють із технологічної тканини типу поусередині між стінкою 2 та підкладкою, виконаної ліестера товщиною 0,8...1,5мм, а чотири клапана із двох клапанів 4. та внутрішній елемент ботану викроюють із нейЗавершують процес випрямлянням кутів футлону товщиною 0,25...0,9мм. Прокладки для пеляру та закриттям застібки 8 (див. Фіг.1). редньої та задньої стінок і ботану викроюють із Приклад конкретного виконання спіненого поліетилену типу МФП-1 або поролону Для виготовлення футляру, наприклад для товщиною 2,0...3,0мм також з певним припуском. книги у м'якому переплетінні форматом Починають пошиття футляру з пришиття за125х185мм, спочатку викроюють складові його стібки к двом деталям фалди і далі виконують деталі з певним припуском, а саме передню стінку, процес по вищенаведеному способу. задню стінку, ботан, що має зовнішній та внутрішЗапропонований спосіб виготовлення футляра ній елементи, чотири клапана та фальду, що для книг дозволяє підвищити надійність, збільшити складається з двох частин. Передня та задня стінтермін його використання та підвищити зручність в ки, зовнішній елемент ботану та дві частини факористуванні споживачами. Комп’ютерна верстка М. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for producing case for books

Назва патенту російською

Способ изготовления футляра для книг

МПК / Мітки

МПК: B68F 1/00, A45C 11/00, B65D 81/02

Мітки: спосіб, книг, виготовлення, футляра

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-77119-sposib-vigotovlennya-futlyara-dlya-knig.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення футляра для книг</a>

Подібні патенти