Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пластичне мастило на основі нафтових олив, загущених модифікованим пірогенним аеросилом, яке містить дисульфід молібдену та антикорозійну присадку, яке відрізняється тим, що як нафтові оливи містить нафтові оливи або їх суміш з рівнем кінематичної

в'язкості при 100 °С в межах 16-22 мм2/с, як антикорозійну присадку - триетаноламін, а як модифікований пірогенний аеросил - аеросил АМ-1 при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

 модифікований пірогенний аеросил АМ-1

12,0-18,0

триетаноламін

0,5-1,5

дисульфід молібдену

10,0-20,0

нафтові оливи або їх суміш з рівнем кінематичної

в'язкості при 100 °С в межах 16-22 мм2/с

до 100.

2. Пластичне мастило на основі нафтових олив, загущених модифікованим пірогенним аеросилом, яке містить дисульфід молібдену та антикорозійну присадку, яке відрізняється тим, що як нафтові оливи містить нафтові оливи або їх суміш з рівнем кінематичної

в'язкості при 100 °С в межах 16-22 мм2/с, як антикорозійну присадку - триетаноламін, а як модифікований пірогенний аеросил – аеросил АМ-1 і має рідку консистенцію - пенетрація в межах 345-400 м.10-4 при 25 °С, в'язкість при 0 °С не більше 100 Па.с, при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

модифікований пірогенний аеросил АМ-1

7,0-11,0

триетаноламін

0,5-1,5

дисульфід молібдену

10,0-20,0

нафтові оливи або їх суміш з рівнем кінематичної в'язкості при 100 °С в межах 16-22 мм2/с

до 100.

Текст

Пропонований винахід належить до виробництва пластичних мастил на основі нафтових олив, загущених високодисперсним модифікованим діоксидом кремнію - пірогенним аеросилом які містять дісульфід молібдену з додаванням функціональних присадок, які працездатні в підшипниках кочення та ковзання промислового устаткування при підвищених температурах та навантаженнях. Маслила, загущені модифікованим пірогенним аеросилом, відрізняються водостійкістю, радіаційнохімічною, механічною та колоїдною стабільністю, мають добрі в'язкісно-структурні та в'язкісно-температурні характеристики, не плавляться і можуть застосовуватись в тих вузлах тертя машин та механізмів, в яких неможливе використання мильних мастил. [1,2.3] До недоліків мастил загущених аеросилом модіфікованим диметилдихлорсиланом належать їх незадовільні антикорозійні та захисні властивості, зумовлені наявністю у самому загуснику агресивних агентів у вигляді НСl і йонів С1- (pH суспензії аеросила - не менш 3,6%) [6]. Поліпшення властивостей досягається введенням до складу мастил спеціальних присадок різних за своєю дією. Відоме пластичне мастило, а.с. №414293 [5] (прототип), має наступний склад, мас.%: дисульфід молібдену 10-25 гідрофобізована диметилдихлорсиланом суміш окису алюмінію та аеросилу марки К-7-30 10-25 1 -п - нітрофеніл - 1,3 діокси-2амінопропан (декстрамін) 1-5 нафтова олива МС-20 до 100. Дане мастило має високі протизадирні та протизносні властивості, має добру адгезію та низьку випаровуваність. Проте, мастило є недостатньо стабільним за своїми антикорозійними властивостями та має схильність до термозміцнення. Використовувана, при виготовленні мастила, присадка декстрамін, маючи вузький температурний діапазон розчинення (130-140)°С [5], неповністю розчиняється в нафтовій оливі, а при високих її концентраціях в рецептурному складі (5мас.%) нерозчинені частинки декстраміну обсмолюються та осаджуються на стінках апаратів та трубопроводів, що збільшує трудомісткість технологічного процесу виготовлення мастила. Наявність нерозчинених та обсмолених частинок декстраміну в мастилі призводить до погіршання процесу змащування у вузлах тертя. Крім того, неможливе застосування мастила - прототипу для централізованої подачі до вузлів тертя, які працюють при високих температурах і навантаженнях. Пропонована корисна модель представлено двома мастильними композиціями. Композиція №1 - метою корисної моделі є поліпшення експлуатаційних властивостей мастила (антикорозійних властивостей та термічної стабільності) для підшипників промислового устаткування, зокрема, для підшипників тягових ланцюгів транспортерів у сушильних камерах при температурах до 200°С. Композиція №2 - метою корисної моделі є створення пластичного мастила для централізованої подачі по трубопроводах, яка б забезпечувала працездатність підшипників універсальних шпинделів чистової кліті в прокатних станах 3200, 3600, при температурах до 200-250°С. Поставлена мета для обох композицій мастила досягається введенням до складу мастила триетаноламіну N(CH2 CH2 ОН)3, який є ПАР з лужними властивостями і являє собою рідину з температурою спалаху 232°С [4] замість декстраміну та використанням як загусника модифікованого пірогенного аеросилу АМ-1, який має більш високу термічну та термоокислювальну стабільність, замість модифікованої суміші окису алюмінію та аеросилу К-7-30 (при цьому в композиції №2 аеросилу АМ-1 міститься на 5-7% менше ніж в композиції №1) при наступному співвідношенні компонентів мас, %: Найменування компонентів Композиція №1 Композиція №2 Модифікований пірогенний аеросил АМ-1 12-18 7-11 Триетаноламін 0,5-1,5 0,5-1,5 Дисульфід молібдену 10-20 10-20 Нафтова олива або суміш нафтових олив з рівнем кінематичної в'язкості при 100°С в межах 16-22мм2/с До 100 До 100 Введення до складу мастила присадки триетаноламін обумовлено не лише її антикорозійною дією, але й здатністю впливати на формування структури. У мастилах, загущених модифікованим аеросилом, ефект дії ПАР, як модифікатора структури, проявляється в їх здатності адсорбуватися на активній поверхні аеросилу, утворюючи граничні адсорбційні шари, які впливають на енергію зв'язку в системі, в результаті чого не лише формуються фізико-хімічні, об'ємно-механічні, але й та зберіганні. Природа і концентрація ПАР визначає ступінь їх адсорбції на поверхні аеросилу. Підбір оптимальної концентрації триетаноламіну в пропонованому мастилі та його співвідношення до аеросилу забезпечує утворення структури мастила термічно стабільного не схильного до термозміцнення, яке має стабільні антикорозійні властивості. Виготовлення мастила здійснюється у варнику, обладнаному обігрівом, механічним перемішуючим пристроєм та системами циркуляції і гомогенізації, шляхом змішування при температурі (50-60)°С модифікованого аеросилу АМ-1 і триетаноламіну з попередньо термообробленою суспензією дисульфіду молібдену в нафтовій оливі при температурі (150-160)°С до відсутності корозії на мідній пластинці при 100°С протягом 24 годин. Вміст апарата перемішують і циркулюють до одержання однорідного пластичного мастила. Готове мастило зливають через гомогенізатор у тару. За зазначеною технологією були виготовлені зразки двох композицій, склад яких наведений в таблиці 1 композиція №1 і в таблиці 2 - композиція №2. Таблиця 1 Компоненти Зразки 2 12 0,5 20 67,5 1 18 1,5 10 70,5 Модифікований пірогенний аеросил АМ-1 Антикорозійна присадка - триетаноламін Дисульфід молібдену Нафтова олива КМ-22 з кінематичною в'язкістю при100°С - 19мм2/с 3 14 1,0 15 70,0 Таблиця 2 Компоненти Зразки 2 11 1,5 10 77,5 1 1 0,5 20 72,5 Модифікований пірогенний аеросил АМ-1 Антикорозійна присадка - триетаноламін Дисульфід молібдену Нафтова олива КМ-22 з кінематичною в'язкістю при 100°С - 19мм2/с 3 9 1,0 16 74,0 Характеристики одержаних зразків мастил та прототипу наведені в таблиці 3 - композиція №1 та в таблиці 4 - композиція №2. Таблиця 3 № п/п Зразки Прототип 1 2 3 Однорідна м'яка мазь чорного кольору Найменування показників 1 Зовнішній вигляд 2 Пенетрація при 25°С з перемішуванням, м×10-4с (60 подвійних тактів) Колоїдна стабільність виділеної оливи, % Випаровуваність при 150°С, 1г, % Колоїдна стабільність виділеної оливи, % Випаровуваність при 150°С, 1г, % Текучість при 150°С, 1г Корозійний вплив на метал (мідь за ГОСТ 859) Трибологічні характеристики при (20±5)°С, Η - навантаження зварювання (Рз) навантаження критичне (Рк) - індекс задиру (Із) Зміна мікропенетрації з перемішуванням, % (мастило витримане при 150°С 14год) В'язкість ефективна при 0°С і середньому градієнті швидкості деформації 10с-1, Па×с 3 4 3 4 5 6 7 8 9 255 3,2 2,4 3,2 2,4 294 276 287 3,9 3,8 5,6 3,9 2,8 5,2 3,9 3,8 5,6 3,9 2,8 5,2 Витримує Витримує Витримує Не витримує* 3160 3550 3980 3160 1580 1780 1780 1580 795 810 848 745 5,6 4,5 3,8 -22 386,5 306,5 368,2 456,5 Таблиця 4 № п/п 1 2 3 4 5 6 Найменування показників Зовнішній вигляд Пенетрація при 25 °С з перемішуванням, м×10-4 с (60 подвійних тактів) Випаровуваність при 150°С, 1г, % Корозійний вплив на метал (мідь за ГОСТ 859) Трибологічні характеристики при (20±5)°С, Η навантаження зварювання (Рз) - навантаження критичне (Рк) - індекс задиру (Із) В'язкість ефективна при 0°С і середньому градієнті швидкості деформації 10с-1, Па×с 1 2 3 Однорідна рідка мазь чорного кольору Прототип Однорідна м'яка мазь чорного кольору 345 385 400 287 1,9 4,0 Витримує 2,8 5,2 Не витримує* 3160 1580 795 3550 1780 795 3980 1780 810 3160 1580 745 100,0 80,5 77,4 456,5 *(на окремих пластинах корозія значна) Як видно з даних, наведених в таблицях 3 і 4, пропоновані мастильні композиції мають стабільні антикорозійні властивості (при витримуванні мідної пластинки в мастилі при 100°С протягом 24 годин не спостерігається будь-яких змін кольору). Композиції не виявляють схильність до термозміцнення та мають низьку випаровуваність, добру колоїдну стабільність, високі змащувальні характеристики та адгезійні властивості. Мастильна композиція №2, на відміну від композиції №1 має більш рідку консистенцію - пенетрація в межах 345-400м×10-4 при 25°С та в'язкість при 0°С не більше 100 Па×с забезпечують циркуляційну передачу мастила по трубопроводах. Пропонована мастильна композиція №1, що названа "АЗМОЛ-Аерол" відповідає вимогам, які висуваються при експлуатації високотемпературних та навантажених вузлів тертя промислового устаткування - варіант 1. Пропонована композиція №2 названа "АЗМОЛ-Аерол-1" має високі змащувальні властивості та рідку консистенцію, що дозволяє використовувати її для централізованої подачі по трубопроводах до підшипників шарнірів універсальних шпинделів чистової кліті прокатних станів 3200 і 3600 при температурах, які досягають 200-250°С. Джерела інформації: 1. Синицын В.В. «Подбор и применение пластичных смазок» Москва, «Химия», 1974г. 2. Ищук Ю.Л. «Технология пластичных смазок» Киев, «Наукова думка», 1986г. 3. Ищук Ю.Л. «Состав, структура и свойства пластичных смазок», Киев, «Наукова думка», 1996г. 4. Аэросил марки АМ-1 ТУ 6-16-185-74 5. «Пластичная смазка», авторское свидетельство №414293, 1974г. 6. Триэтаноламин технический ТУ 6-02-916-79.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

“azmol aerol”, plastic lubricant (variants)

Автори англійською

Shestopalova Valentyna Yakivna, Polukova Yevheniia Oleksiivna, Borysova Vira Volodymyrivna, Stakhurskyi Oleksandr Dmytrovych, Serhiiev Serhii Leonidovych, Makedonskyi Oleh Oleksandrovych, Shaposhnyk Oleksandr Vasyliovych, Tykhomyrov Oleksandr Hennadiiovych

Назва патенту російською

Пластическая смазка "азмол аэрол" (варианты)

Автори російською

Шестопалова Валентина Яковлевна, Полукова Евгения Алексеевна, Борисова Вера Владимировна, Стахурский Александр Дмитриевич, Сергиев Сергей Леонидович, Македонский Олег Александрович, Шапошник Александр Васильевич, Тихомиров Александр Геннадиевич, Тихомиров Александр Геннадьевич

МПК / Мітки

МПК: C10M 169/06, C10M 113/00, C10N 40/02

Мітки: пластичне, аерол, мастило, варіанти, азмол

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-74091-plastichne-mastilo-azmol-aerol-varianti.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пластичне мастило “азмол аерол” (варіанти)</a>

Подібні патенти