Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб струминної обробки довгомірних циліндричних виробів, який включає подачу виробу через прохідну камеру, обробку його розчином під тиском і обдування повітрям, який відрізняється тим, що виріб при переміщенні спочатку обдувають стисненим повітрям і обробляють розчином, причому в зоні прохідної камери розчин насичують повітрям через пористу мембрану і подають на поверхню виробу, а на виході з прохідної камери його додатково обробляють розчином і стисненим повітрям.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розчин після обробки довгомірних циліндричних виробів піддають очищенню і повертають у вихідну ємність.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що розчин у ємності усереднюють перемішуванням і підігрівають.

Текст

Винахід відноситься до техніки очищення і знежирення металевих виробів, зокрема, де способів струминної обробки, наприклад. труб, стрижнів і т. ін. після їхнього виготовлення, перед нанесенням на них покрить. Відомий спосіб струминної обробки поверхні виробів, що описаний у винаході за авторським свідоцтвом СРСР "Пристрій для струминної обробки поверхні виробів" №825671. МКВ С23G3/00, 1981. Відповідно до даного аналога, виріб піддається впливу пароконденсату, що струменями направляють на його поверхню під розрахованим кутом. Після такої обробки на виріб впливають водяною парою. Однак такий спосіб не забезпечує якісного очищення поверхні і знежирення при потоковому виробництві довгомірних виробів. Відомий спосіб струминної обробки довгомірних циліндричних виробів, що описаний за авторським свідоцтвом СРСР "Установка для струминної обробки довгомірних циліндричних виробів", №1276686. МКВ С23G3/04, 1986. Це технічне рішення має найбільшу кількість загальних ознак із пропонованим способом і прийнято за найближчий аналог /прототип/. Копія прототипу додається. Спосіб струминної обробки довгомірних циліндричних виробів, за прототипом, полягає в тім, що виріб подають через прохідну камеру, обробляють його миючим розчином під тиском і обдувають повітрям, при цьому розчин зливають у ємність, а повітря нагрівають, причому усі вироби складують на стелажах і подають окремо на обробку по похилій площині, відокремлюючи одне від іншого упорами. Спочатку обробку роблять розчином миючої рідини, а потім виріб переміщають на іншу ділянку й обдають гарячим повітрям. Ознаками прототипу, збігаючими з суттєвими ознаками заявляємого винаходу є те, що подачу виробу роблять через прохідну камеру, обробляють його розчином під тиском і обдувають повітрям. Недоліком прототипу є низька якість обробки поверхні довгомірних циліндричних виробів після їхнього виготовлення, забруднення ємності і розчину відходами продуктів очищення /шламом/, відсутність можливості підтримки однорідності розчину, що надходить у систему, і його температури. Це пояснюється тим, що конструкція прохідної камери поєднана з ємністю для розчину, не можуть створювати в зоні перебування виробу барботаж рідини і її активний вплив на оброблювану поверхню. Аналогічна конструкція зони подачі повітря також не сприяє його енергійному впливу на поверхню виробу, що очищається. Конструктивні рішення вузла подачі розчину у вигляді кільцевої камери і контуру повітряної обробки не дозволяють у процесі потокової роботи проводити очищення рідини при поверненні її у вихідну ємність. Технічні рішення вузлів струминної обробки рідиною і повітрям, що у прототипі розміщені роздільно, не дають можливості регулювати оптимальний склад і температуру розчину, що надходить у систему. Обробка виробу спочатку рідиною, а потім повітрям також не сприяє якісному очищенню, як і знежиренню поверхні виробу. В основу винаходу поставлена задача удосконалити спосіб струминної обробки довгомірних циліндричних виробів шляхом того, що виріб при переміщенні спочатку обдувають стисненим повітрям і обробляють розчином, причому в зоні прохідної камери розчин насичують повітрям через пористу мембрану і подають на поверхню виробу, а на виході з прохідної камери його додатково обробляють розчином і стисненим повітрям. При цьому розчин після обробки довгомірних циліндричних виробів піддають очищенню і повертають у вихідну ємність, причому в останній розчин усереднюють перемішуванням і підігрівають. Таке удосконалення підвищує якість очищення і знежирення поверхні довгомірних циліндричних виробів після їхнього виготовлення, зменшує забруднення ємності і розчину продуктами очищення і знежирення, дозволяє регулювати і підтримувати однорідність рідини, ще надходить у систему, а також забезпечити її оптимальну температуру. Поставлена задача вирішується тим, що в способі струминної обробки довгомірних циліндричних виробів, який включає подачу виробу через прохідну камеру, обробку його розчином під тиском і обдування повітрям, згідно до винаходу, виріб при переміщенні спочатку обдувають стисненим повітрям і обробляють розчином, причому в зоні прохідної камери розчин насичують повітрям через пористу мембрану і подають на поверхню виробу, а на виході з прохідної камери його додатково обробляють розчином і стисненим повітрям. При цьому розчин після обробки довгомірних циліндричних виробів піддають очищенню і повертають у вихідну ємність, причому в останній його усереднюють перемішуванням і підігрівають. Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю суттєвих ознак винаходу, що заявляється, і технічним результатом, що досягається, забезпечується слідуючим. Те, що виріб при переміщенні спочатку обдувають стисненим повітрям і обробляють розчином, причому в зоні прохідної камери розчин насичують повітрям через пористу мембрану і подають на поверхню виробу, а на виході з прохідної камери його додатково обробляють розчином і стисненим повітрям, забезпечує інтенсивне утворення водо-миючого розчину, його барботаж з могутнім впливом у зоні пористої мембрани і на виході із сопел на оброблювану поверхню, що підвищує отупінь очищення і знежирення виробу. Робоча рідина, зливаючись і відстоюючись в шламовідстійнику, не втрачав своєї якості, тому що вона, очищена від продуктів, вилучених з поверхні оброблюваного виробу, потім знову надходить у ємність і подається в систему, що також позитивно позначається на якості поверхні, яка піддається обробці. Можливість витягу зі шламовідстійника відходів /шаму/ і їхнє видалення з нього зменшують забруднення ємності і розчину, а це сприяє більш тривалому циклу роботи всього пристрою. Усереднення розчину і його нагрівання дозволяють підтримувати оптимальну температуру робочого середовища та його однорідність. Спосіб струминної обробки довгомірних циліндричних виробів реалізується за допомогою пристрою, приведеного на кресленнях, де на фіг.1 схематично показаний загальний вид з розташуванням основних елементів устаткування; на фіг.2 - вузол І на фіг.1 з показом повітряпідводячого розтруба, в основі якого закріплена пориста мембрана і кільцеві колектори, із соплами, розміщеними по обидва боки прохідної камери; на фіг.3 - вид А на фіг.2 на кільцевий колектор, підвід до нього і сопла; на фіг.4 - вузол П на фіг.2 з показом кріплення на кільцевому колекторі розбірних з’єднань і положення на ньому сопла. Пристрій для реалізації способу струминної обробки довгомірних циліндричних виробів складається з ємності І для розчину з насосом 2 високого тиску для подачі рідини в систему очищення і знежирення. У зоні переміщення оброблюваного виробу 3 розміщена прохідна камера 4, яка виконана у вигляді порожнього горизонтального циліндра, розташованого співвісно з виробом, що розміщується на транспортному засобі 5, який представляє собою приводний рольгант. Пристрій забезпечений шламовідстійником 6 і однотипними кільцевими колекторами 7, на яких встановлені сопла 8 для подачі робочої рідини і стиснутого повітря. Кільцеві колектори розміщені з обох сторін прохідної камери, причому для подачі стиснутого повітря з зовнішніх її сторін, а для робочої рідини паралельно останнім, зі сторін, прилеглих до прохідної камери. На останній розташований повітряпідводячий розтруб 9, з'єднаний патрубком 10 з повітряною магістраллю 11. В основі розтруба закріплена пориста мембрана 12, що служить для насичення розчину, який надходить на обробку виробу стисненим повітрям. що значне підвищує ефективність очищення його поверхні. Кільцевий колектор для подачі повітря, за допомогою з'єднання 13, підключений до повітряної магістралі, а подібний йому кільцевий колектор для подачі розчину приєднаний, за допомогою такого ж з'єднання, до магістралі 14 високого тиску. Ця магістраль має демпфер з манометром 15 і запобіжний клапан 16. Шламовідстійник б забезпечено скребковим конвеєром 17 для витягу і видалення відходів /шламу/, що утворяться після очищення і знежирення поверхні виробу, і з'єднаний трубопроводом 18 з ємністю для розчину. Остання забезпечена нагрівачем 19 і системою 20 для перекачування розчину, що включає в себе насос 21, фільтр 22 і трубопровід 23, У ємності для розчину передбачений регулятор 24 рівня рідини і магістральний трубопровід 25 для подачі води. Спосіб струминної обробки довгомірних циліндричних виробів здійснюють таким чином. Попередньо з магістрального трубопроводу 25 подають воду в ємність 1 для розчину і встановлюють, за допомогою регулятора 24, заданий рівень рідини. Потім засипають у ємність розраховану кількість миючого засобу, наприклад, прального порошку, включають насос 21 і нагрівач 19. Насос по системі 20 через фільтр 22 і трубопровід 23 почне перекачувати розчин по замкнутому циклу, перемішуючи й усереднюючи його склад до необхідної однорідності робочого середовища. Одночасно за рахунок нагрівача підвищують його температуру до 40 ¸ 80°С. Після доведення розчину до повної гомогенізації і заданої температури, насос і нагрівач відключають. Періодично для підтримки консистенції розчину і його температури включають насос і нагрівач, які працюють в автоматичному режимі. За допомогою транспортного засобу 5, у виді приводного рольганга, виріб 3, наприклад трубу подають по ньому в пристрій. При підході торця труби до зони обробки спрацьовує автоматика, включається насос 2 високого тиску і повітряна магістраль 11 стиснутого повітря. Могутні потоки розчину, що утворилися, і повітря, за допомогою з'єднань 13, надходять у кільцеві колектори 7 і через сопла 8 на поверхню виробу. Спочатку його обдувають стисненим повітрям і обробляють розчином, а в зоні прохідної камери 4 його поверхня піддається обробці барботажним середовищем водо-миючого розчину, що утвориться за рахунок його насичення повітрям через пористу мембрану 12, що надходить по патрубку 10 у розтруб 9. На виході виробу з прохідної камери, він знову попадає в зону розташування колекторів, які знаходяться з її протилежної сторони, і піддається додатковій обробці розчином і стисненим повітрям. У процесі роботи розчин очищають і повертають у ємність. Для цього його;, зливають у шламовідстійник 6, а осілі в ньому відходи /шлам/, за допомогою скребкового конвеєра 17 витягають і видаляють на утилізацію. Потім рідина по трубопроводу 18 повертається в ємність для розчину. Нормальна експлуатація підтримується також підключеними до магістралі 14 високого тиску демпфером з манометром 15 і запобіжним клапаном 16. Після очищення виробу, пристрій відключають, а процес повторюють з подачею нового виробу /труби/ по закінченню прокатки. Спосіб струминної обробки довгомірних циліндричних виробів дозволяє підвищити якість очищення і знежирення поверхні довгомірних циліндричних виробів після їхнього виготовлення, зменшити забруднення ємності і розчину продуктами очищення і знежирення, дає можливість регулювати і підтримувати однорідність робочої рідини, що надходить у систему, а також забезпечити її оптимальну температуру.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for jet treatment of long cylindrical articles

Автори англійською

Perhat Vladyslav Vasyliovych, Merezhko Viktor Lukych, Sviatodukh Anatolii Serafymovych, Teikovtsev Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ струйной обработки длинномерных цилиндрических изделний

Автори російською

Пергат Владислав Васильевич, Мережко Виктор Лукич, Святодух Анатолий Серафимович, Тейковцев Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: C23G 3/00

Мітки: циліндричних, струминної, довгомірних, обробки, спосіб, виробів

Код посилання

<a href="https://uapatents.com/3-68634-sposib-struminno-obrobki-dovgomirnikh-cilindrichnikh-virobiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб струминної обробки довгомірних циліндричних виробів</a>

Подібні патенти